Ok
width
height
Thailand Core Consumer Prices
تایلند قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 0.87 0.21 24.56 -4.38 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) 0.01 -0.13 4.00 -3.00 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.62 102.60 103.31 18.80 امتیاز [+]
قیمت مصرف کننده اصلی 102.80 102.77 102.80 42.90 امتیاز [+]
اندازه اصل تورم 0.49 0.47 8.54 -1.12 در صد [+]
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 159.70 155.22 159.70 73.83 امتیاز [+]
قیمت تولید 100.70 100.40 109.20 49.60 امتیاز [+]
قیمت صادرات 97.98 98.39 109.56 75.94 امتیاز [+]
قیمت واردات 91.03 90.82 103.35 67.79 امتیاز [+]
تورم مواد غذایی 1.70 1.50 26.34 -7.05 در صد [+]
تغییر قیمت تولید کننده -0.30 -2.14 21.59 -13.00 در صد [+]
CPI مسکن آب و برق 100.66 100.70 100.70 27.30 امتیاز [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.26 101.14 121.80 18.10 امتیاز [+]
[+]