05/03/2021 واقعی قبلی
03:30 AM
TH
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم FEB 0.04% 0.21%
03:30 AM
TH
نرخ تورم (سالانه) FEB -1.17% -0.34%
08/03/2021 واقعی قبلی
04:00 AM
TH
نرخ بیکاری JAN 1.5%
11/03/2021 واقعی قبلی
04:00 AM
TH
ضریب اطمینان مصرف کننده FEB 47.8
12/03/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
TH
ذخایر ارزی FEB $256.8B
19/03/2021 واقعی قبلی
04:00 AM
TH
فروش خودرو جدید (سالانه) FEB -21.3%
22/03/2021 واقعی قبلی
03:30 AM
TH
موازنه تجاری FEB $-0.2B
03:30 AM
TH
تغییرات سالیانه صادرات FEB 0.35%
03:30 AM
TH
تغییرات سالیانه واردات FEB -5.24%
24/03/2021 واقعی قبلی
07:05 AM
TH
تصمیم نرخ بهره 0.5%
31/03/2021 واقعی قبلی
04:00 AM
TH
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB -2.8%
04:00 AM
TH
نرخ بیکاری FEB
07:30 AM
TH
شاخص همزمان FEB 126.5
07:30 AM
TH
حساب جاری FEB $-0.7B
07:30 AM
TH
مصرف خصوصی (ماهانه) FEB -3.7%
07:30 AM
TH
Private Investment MoM FEB -2%
07:30 AM
TH
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN -0.38%
01/04/2021 واقعی قبلی
12:30 AM
TH
پی ام آی توليد Markit MAR 47.2
02:00 AM
TH
اطمینان کسب و کار MAR 45.6


تایلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

تایلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.