29/01/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
TH
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -4.35% -8.27%
30/01/2020 واقعی قبلی
03:00 AM
TH
نرخ بیکاری DEC 1.1%
31/01/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
TH
شاخص همزمان DEC 126.87
07:30 AM
TH
حساب جاری DEC $3.38B
07:30 AM
TH
مصرف خصوصی (ماهانه) DEC -0.4%
07:30 AM
TH
Private Investment MoM DEC -1.6%
07:30 AM
TH
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV -2.2%
03/02/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
TH
پی ام آی توليد Markit JAN 50.1
01:00 AM
TH
اطمینان کسب و کار JAN 45.1
04:00 AM
TH
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JAN 0.49%
04:00 AM
TH
نرخ تورم (سالانه) JAN 0.87%
05/02/2020 واقعی قبلی
07:05 AM
TH
تصمیم نرخ بهره 1.25%
06/02/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
TH
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 68.3
07/02/2020 واقعی قبلی
11:20 AM
TH
ذخایر ارزی JAN $227.5B
17/02/2020 واقعی قبلی
02:30 AM
TH
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q4 0.1%
02:30 AM
TH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 2.4%
02:30 AM
TH
Full Year GDP Growth 2019
21/02/2020 واقعی قبلی
03:30 AM
TH
موازنه تجاری JAN $0.6B
03:30 AM
TH
تغییرات سالیانه صادرات JAN -1.28%
03:30 AM
TH
تغییرات سالیانه واردات JAN 2.54%
01:30 PM
TH
فروش خودرو جدید (سالانه) JAN -21.4%


تایلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

تایلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.