بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 4.16 4.17 4.18 4.19 4.2 4.22
بازار سهام 1494.64 1480 1461 1441 1422 1384
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.64 2.67 2.69 2.71 2.74 2.79

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -16.50 2.5 1.5 1 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -17.10 -3.2 3.2 14 4.5 6.5
نرخ بیکاری 4.70 4.5 4.3 4.3 4.1 4
نرخ تورم -1.40 -0.2 1.2 2.5 2.1 2
نرخ بهره 1.75 1.5 1.5 1.5 1.75 2.25
موازنه تجاری 13228.00 11200 11200 597200 -2580 12200
حساب جاری 7556.00 8800 9300 9800 10350 10500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.30 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.50 53 55 55 55 55
بودجه دولت -3.20 -7.5 -6.9 -6.9 -6.9 -6.9
اطمینان کسب و کار 60.00 68 73 75 80 85
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.00 80 81 83 85 80
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -16.50 2.5 1.5 1 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -17.10 -3.2 3.2 14 4.5 6.5
تولید ناخالص داخلی 364.70 333 359 359 359 359
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 289564.00 358284 355168 330103 302594 381572
تولید ناخالص ملی 289.20 348 352 330 302 371
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 61337.00 77732 78413 69924 64097 82785
تولید ناخالص داخلی سرانه 12478.20 12150 12500 12500 12500 12500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28350.60 26150 27220 27220 27220 27220
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24527.00 23786 23223 27961 25631 25332
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8916.00 16045 15841 10164 9317 17087
تولید ناخالص داخلی از ساخت 64512.00 79124 79201 73544 67415 84267
تولید ناخالص داخلی از معادن 20891.00 25521 26063 23816 21831 27180
تولید ناخالص داخلی از خدمات 167439.00 210008 207500 190880 174974 223658

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 4.70 4.5 4.3 4.3 4.1 4
افراد بیکار 741.60 748 674 663 658 640
نرخ مشارکت نیروی کار 68.40 68 68 69 69 69
پست های خالی شغلی 47431.00 108408 128408 141333 172555 204513
حداقل دستمزد 1200.00 1200 1200 1200 1200 1200
دستمزد در تولید 3247.00 3950 4180 4223 4295 4380
جمعیت 32.60 33.1 33.45 33.45 33.45 33.45
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد 3224.00 3410 3620 3620 3620 3620

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم -1.40 -0.2 1.2 2.5 2.1 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.10 122 122 122 123 124
قیمت تولید 101.70 108 109 105 106 111
قیمت واردات 113.40 116 118 119 119 120
تورم مواد غذایی 1.40 2.5 2.5 3 3 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3
تغییر قیمت تولید کننده -2.80 1.5 2.5 5.5 4 2.5
اندازه اصل تورم 1.00 1.5 1.5 3 2.5 2.5
قیمت صادرات 109.70 113 115 115 117 117
CPI مسکن آب و برق 118.10 122 124 121 121 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.20 115 105 100 105 117

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 1.75 1.5 1.5 1.5 1.75 2.25
نرخ بهره بین بانکی 1.95 3.65 1.48 1.48 1.48 3.65
عرضه پول M1 502304.03 502602 513659 524715 535674 546827
عرضه پول M2 2026995.31 2053269 2080907 2108545 2447859 2154608
عرضه پول M3 2031377.15 2076132 2076132 2090600 2111264 2138640
ذخایر ارزی 106909.34 105110 105042 104974 104922 104837
ترازنامه بانک 2901479.02 2991799 3039351 3086904 3134172 3182009
وام به بخش خصوصی 2020700.21 1913215 2050510 2286619 2111632 2037574
نرخ بهره سپرده 2.98 2.9 2.48 2.48 2.48 2.9
نسبت ذخیره نقدی 2.00 2 2 2 2 2
ترازنامه بانک مرکزی 499840.58 490611 495774 500937 550321 511264

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 13228.00 11200 11200 597200 -2580 12200
حساب جاری 7556.00 8800 9300 9800 10350 10500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.30 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5
واردات 65915.00 65800 70800 71830 71500 72800
صادرات 79143.00 67300 668000 69250 70500 71000
بدهی خارجی 1002956.00 973556 980174 986793 989653 1000030
رابطه مبادله 96.70 97.11 97.41 97.46 96.64 97.11
درآمد گردشگری 86143.50 35050 60015 60015 60015 60015
ورود توریست 6585.00 995000 995000 1000000 1200000 1550000
ذخایر طلا 38.90 39 39 39 39 40
تولید نفت خام 495.00 600 600 660 670 670
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2231.00 4700 11500 10900 9500 11900

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.50 53 55 55 55 55
بودجه دولت -3.20 -7.5 -6.9 -6.9 -6.9 -6.9
ارزش بودجه دولت -8177.00 2800 -6200 -3000 -2100 2800
هزینه های دولت 40364.00 52709 41822 46015 42180 56135
درآمدهای دولت 56449.40 55000 57500 57900 58100 61050
هزینه های مالی 64626.40 61200 60500 60000 59500 60300
مخارج نظامی 3208.00 3050 3050 3870 3870 3870


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 60.00 68 73 75 80 85
تولید صنعتی 0.30 3.5 5.2 6 4.3 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.20 1.5 1.5 1.3 1.3 2
تولید صنعتی 2.40 3.5 4.5 6.9 5.5 6.9
تغییرات موجودی انبار 7315.00 -2500 -4650 -5500 -4100 -4610
تولید خودرو 47934.00 31000 35000 37500 38000 40500
ثبت خودرو 115666.00 85000 96350 99100 99100 120000
شاخص اقتصادی مقدم -0.50 1.8 1.8 2 1.1 1.8
شاخص PMI تولید 49.00 49.2 49.7 50 51 49.4
استخراج معدن -6.70 1.6 2.5 5.5 4.5 3
تولید سیمان 1871.00 1200 1100 1200 1300 1500
شاخص همزمان 112.00 109 111 112 115 119

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.00 80 81 83 85 80
هزینه های مصرف کننده 165783.00 207808 219049 188993 173243 221316
نرخ وام بانکی 3.64 5.02 3.2 3.2 3.2 5.02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.30 2.5 2.5 3.5 1.5 3
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.50 4 5.5 6 3.5 6.9
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.00 69.5 70 70 70 71
قیمت گازوئیل 0.40 0.46 0.33 0.32 0.3 0.43

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص مسکن 0.40 1 2.5 3 3 3.5
میزان ساخت و ساز -44.90 5 8 20 7 6


مالزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.