بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 4.07 4.11 4.12 4.13 4.14 4.16
بازار سهام 1577.98 1601 1591 1581 1571 1551
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.29 3.33 3.36 3.39 3.42 3.48
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 1.3 1.4 1.2 1.2 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 4.1 4.2 4.5 4.4 4.9
نرخ بیکاری 3.20 3.3 3.2 3.3 3.4 3.6
نرخ تورم 1.00 1.7 1.7 1.7 1.9 1.9
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 3
موازنه تجاری 6535.41 16500 15100 18500 11200 12200
حساب جاری 11452.00 12500 5500 10000 9500 9100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 2 2 2 2 2.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.80 53 53 53 53 50
بودجه دولت -3.70 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
اطمینان کسب و کار 94.20 107 105 110 112 112
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.40 92 90 95 100 100
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 28.00 28 28 28 28 28
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 1.3 1.4 1.2 1.2 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 4.1 4.2 4.5 4.4 4.9
تولید ناخالص داخلی 354.35 390 390 390 390 405
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 360136.00 348715 356091 368239 375982 394405
تولید ناخالص ملی 352.70 342 354 361 368 386
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 82144.00 81250 88119 83992 85758 89960
تولید ناخالص داخلی سرانه 12109.50 12850 12850 12850 12850 13200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28176.40 27956 27956 27956 27956 27956
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 28029.00 25097 24700 28660 29262 30696
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16950.00 16997 16401 17331 17696 18563
تولید ناخالص داخلی از ساخت 79938.00 77211 80670 81737 83455 87545
تولید ناخالص داخلی از معادن 23003.00 26646 26565 23521 24015 25192
تولید ناخالص داخلی از خدمات 208165.00 198830 203687 212849 217324 227973
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.20 3.3 3.2 3.3 3.4 3.6
افراد بیکار 512.10 530 534 519 511 511
نرخ مشارکت نیروی کار 68.80 69.4 69 69 70.7 70.7
پست های خالی شغلی 244676.00 345000 360000 360000 357000 357000
حداقل دستمزد 1100.00 1100 1100 1100 1200 1200
دستمزد در تولید 4011.30 3940 3970 3910 4100 4400
جمعیت 32.40 33.1 33.1 33.1 33.1 33.45
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد 3087.00 3400 3400 3400 3400 3583
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.00 1.7 1.7 1.7 1.9 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122.30 123 123 124 124 127
قیمت تولید 106.50 107 107 107 109 111
قیمت واردات 117.20 119 119 119 121 121
تورم مواد غذایی 1.70 2 2.2 2 3.5 3.5
تغییر قیمت تولید کننده 1.20 1.8 2 2 2.2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.6 0.3 0.2 0.3 0.3
اندازه اصل تورم 1.40 1.2 0.8 1.5 2.5 2.5
قیمت صادرات 115.50 116 116 116 118 118
CPI مسکن آب و برق 122.20 123 123 124 125 127
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.90 116 116 117 117 119
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 3
عرضه پول M1 438099.08 423500 423500 423500 437000 437000
نرخ بهره بین بانکی 3.40 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
عرضه پول M2 1923912.43 1890000 1890000 1890000 1960000 1960000
ذخایر ارزی 105418.64 102200 105900 107000 108700 108700
ترازنامه بانک 2773385.70 2710000 2690000 2690000 2850000 2850000
وام به بخش خصوصی 1960491.93 1912266 1966210 1988051 2034736 2134438
نرخ بهره سپرده 3.10 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
نسبت ذخیره نقدی 3.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
ترازنامه بانک مرکزی 455360.39 445000 440000 460000 460000 460000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 6535.41 16500 15100 18500 11200 12200
حساب جاری 11452.00 12500 5500 10000 9500 9100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 2 2 2 2 2.1
واردات 74300.00 70500 63400 67000 75800 75800
صادرات 80800.00 88000 78500 85500 87000 89000
بدهی خارجی 916441.00 957500 965582 940731 968000 968000
رابطه مبادله 98.60 97.32 97.32 97.32 97.11 97.11
درآمد گردشگری 84135.20 83800 83800 83800 84100 84100
ورود توریست 1997093.00 2350000 2420000 2200000 2250000 2250000
ذخایر طلا 38.88 37.4 37.4 37.4 37.8 37.8
تولید نفت خام 570.00 600 630 640 650 670
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2906.00 12000 11000 15000 15900 15900
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.80 53 53 53 53 50
بودجه دولت -3.70 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
ارزش بودجه دولت -25.70 3100 493800 493100 2800 3900
هزینه های دولت 40557.00 39426 40325 41470 42342 44416
درآمدهای دولت 68775.10 64500 556000 556000 66000 68000
هزینه های مالی 68800.80 61400 62200 62900 63200 64100
مخارج نظامی 3208.00 3870 3870 3870 3870 3870
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 94.20 107 105 110 112 112
تولید صنعتی 2.00 3.5 3.2 2.8 4.8 4.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.80 1.5 1.7 1.7 1.1 1.1
تولید صنعتی 2.50 5.2 3.2 3.5 6.9 6.9
تغییرات موجودی انبار -6808.00 -590 -590 -590 -4610 -4610
تولید خودرو 43300.00 45000 35000 34000 42800 42800
ثبت خودرو 108231.00 105000 110000 76000 100000 120000
شاخص اقتصادی مقدم 1.40 0.5 1.5 0.5 1.8 1.8
استخراج معدن 0.50 1.5 1 -3 1.6 1.6
شاخص PMI تولید 50.00 50.8 50.4 50.4 49.2 49.4
تولید سیمان 1451.00 1350 1250 1400 1700 1700
شاخص همزمان 139.30 138 136 136 139 139
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.40 92 90 95 100 100
هزینه های مصرف کننده 217902.00 202798 207659 222805 227490 238637
نرخ وام بانکی 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.30 2.2 3 0.8 2.7 2.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.00 6.5 6 6 6.9 6.9
قیمت گازوئیل 0.51 0.56 0.57 0.59 0.6 0.6
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.80 68.3 68.1 68.5 68.5 69
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 0.90 2 2.5 2.2 3.7 5.7
میزان ساخت و ساز 0.60 4.3 5 3 5 6


مالزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.