بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 4.18 4.2 4.21 4.22 4.23 4.25
بازار سهام 1643.92 1637 1624 1610 1597 1570
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.72 3.82 3.84 3.86 3.88 3.92
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.8 1.1 1.5 1.3 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 4.1 3.8 4.4 4.1 4.7
نرخ بیکاری 3.40 3.3 3.4 3.4 3.3 3.4
نرخ تورم 0.20 0.7 1 1.4 1.4 1.9
نرخ بهره 3.00 3.25 3.5 3.5 3.5 3.5
موازنه تجاری 10900.00 6600 12200 12000 16500 11200
حساب جاری 16387.00 5100 4500 9800 12500 9500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.80 55 55 55 53 53
بودجه دولت -3.70 -2.7 -2.7 -2.7 -2.6 -2.6
اطمینان کسب و کار 94.30 105 104 106 107 112
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.00 118 120 115 110 113
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.8 1.1 1.5 1.3 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 4.1 3.8 4.4 4.1 4.7
تولید ناخالص داخلی 314.71 348 348 348 364 364
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 341710.00 306241 317626 336790 335822 352619
تولید ناخالص ملی 335.40 297 306 327 326 342
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 79618.00 80800 78279 75606 75389 79160
تولید ناخالص داخلی سرانه 11521.45 12001 12001 12001 12227 12227
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26808.16 27225 27225 27225 27956 27956
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24593.00 22398 26197 26603 26527 27854
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16656.00 13807 14793 14298 14256 14970
تولید ناخالص داخلی از ساخت 75660.00 72296 72946 76802 76581 80412
تولید ناخالص داخلی از معادن 26111.00 24321 23060 26581 26505 27831
تولید ناخالص داخلی از خدمات 194836.00 169432 177752 188522 187981 197383
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 3.40 3.3 3.4 3.4 3.3 3.4
افراد بیکار 523.30 509 510 510 500 511
نرخ مشارکت نیروی کار 68.50 69.1 69.2 69.4 69.4 70.7
پست های خالی شغلی 281159.00 349000 347500 345000 345000 357000
حداقل دستمزد 1100.00 1100 1100 1100 1100 1100
دستمزد در تولید 3733.00 3790 3820 3800 3940 4100
جمعیت 32.40 32.9 32.9 32.4 32.75 32.75
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد 2880.00 3200 3200 3200 3400 3400
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 0.20 0.7 1 1.4 1.4 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.10 120 122 123 122 125
قیمت تولید 105.30 106 109 105 107 107
قیمت واردات 118.20 118 118 119 119 121
تورم مواد غذایی 1.10 3.6 3.8 4 3.8 4.1
تغییر قیمت تولید کننده -1.40 -1.4 0.5 1.1 1.8 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 -0.3 0.5 0.8 0.6 0.3
اندازه اصل تورم 0.50 1.5 1.9 2.3 2.2 2.5
قیمت صادرات 114.80 115 116 116 116 118
CPI مسکن آب و برق 120.70 119 121 122 122 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.60 118 118 119 113 121
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 3.00 3.25 3.5 3.5 3.5 3.5
عرضه پول M1 425208.43 419100 421000 423500 423500 437000
نرخ بهره بین بانکی 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65
عرضه پول M2 1872784.46 1840000 1870000 1890000 1890000 1960000
ذخایر ارزی 105741.01 105100 105800 106200 106200 108700
ترازنامه بانک 2670308.91 2630000 2639000 2670000 2670000 2850000
وام به بخش خصوصی 1873615.87 1849000 1855000 1862000 1862000 1885000
نرخ بهره سپرده 2.90 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
ترازنامه بانک مرکزی 453282.57 479000 481500 485000 485000 512000
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 10900.00 6600 12200 12000 16500 11200
حساب جاری 16387.00 5100 4500 9800 12500 9500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2
واردات 74300.00 72400 69800 72500 71500 75800
صادرات 85200.00 79000 84000 84500 88000 87000
بدهی خارجی 903679.82 947000 953000 957500 957500 968000
رابطه مبادله 97.10 98.05 97.97 97.32 97.32 97.11
درآمد گردشگری 84135.20 83800 83800 83800 84100 84100
ورود توریست 2334613.00 2650000 2440000 2370000 2250000 2250000
ذخایر طلا 38.90 37.4 37.4 37.4 37.4 37.8
تولید نفت خام 630.00 657 666 672 672 667
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21726.00 9800 7500 14100 12000 15900
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.80 55 55 55 53 53
بودجه دولت -3.70 -2.7 -2.7 -2.7 -2.6 -2.6
ارزش بودجه دولت 4234.10 -5600 -500 1300 1300 2800
هزینه های دولت 38634.00 37367 38079 52184 52034 54637
درآمدهای دولت 63687.80 54500 60800 61500 61500 66000
هزینه های مالی 59453.70 60100 61300 60200 60200 63200
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 94.30 105 104 106 107 112
تولید صنعتی 4.00 3.8 2.7 3.6 3.5 4.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.00 1.8 3.2 1.7 1.5 1.1
تولید صنعتی 4.30 5.2 5.5 5.7 5.2 6.9
تغییرات موجودی انبار -5059.00 -3700 1500 -590 -590 -4610
تولید خودرو 48877.00 35000 32000 39900 45000 42800
ثبت خودرو 111946.00 115000 80000 95000 105000 100000
شاخص اقتصادی مقدم 0.70 0.3 -0.9 0.4 0.5 1.8
استخراج معدن 2.30 1.2 1.4 1.5 1.5 1.6
شاخص PMI تولید 48.80 49.1 49.8 49.9 52 49.2
تولید سیمان 1323.00 1530 1490 1450 1450 1900
شاخص همزمان 136.70 137 137 138 138 139
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.00 118 120 115 110 113
هزینه های مصرف کننده 198724.00 169194 182746 182230 181707 190795
نرخ وام بانکی 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.70 1.3 0.7 3.1 2.2 2.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.30 8.2 8.5 7.3 6.5 6.9
قیمت گازوئیل 0.50 0.47 0.46 0.45 0.44 0.44
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.30 66.4 66.3 66.1 66.1 65.7
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 1.60 1.5 1.6 2 2 3.7
میزان ساخت و ساز 0.70 3.6 4.5 5 4.3 5


مالزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.