بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 4.19 4.2 4.21 4.22 4.23 4.25
بازار سهام 1566.23 1572 1561 1550 1538 1516
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.43 3.37 3.4 3.42 3.45 3.51
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1.5 1.3 1.4 1.2 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 4.4 4.1 4.2 4.5 4.7
نرخ بیکاری 3.30 3.4 3.3 3.2 3.3 3.4
نرخ تورم 1.50 1.8 1.7 1.7 1.7 1.9
نرخ بهره 3.00 3 2.75 2.75 3 3
موازنه تجاری 10921.37 12000 16500 17500 15100 11200
حساب جاری 14257.00 9800 12500 5500 10000 9500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.80 55 53 53 53 53
بودجه دولت -3.70 -2.7 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
اطمینان کسب و کار 94.20 102 107 105 110 112
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.40 88 92 90 95 100
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1.5 1.3 1.4 1.2 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 4.4 4.1 4.2 4.5 4.7
تولید ناخالص داخلی 354.35 385 425 425 425 425
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 348767.00 334532 334209 355720 363415 345237
تولید ناخالص ملی 347.20 325 325 349 362 335
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 86307.00 75100 75027 82882 89932 77503
تولید ناخالص داخلی سرانه 12109.50 12001 12001 12001 12227 12227
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28176.40 27225 27956 27956 27956 27956
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24192.00 26425 26399 25601 25208 27270
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16064.00 14202 14188 17339 16739 14656
تولید ناخالص داخلی از ساخت 79011.00 76287 76213 78762 82329 78728
تولید ناخالص داخلی از معادن 26019.00 26403 26378 27182 27112 27248
تولید ناخالص داخلی از خدمات 199498.00 187258 187078 202824 207877 193251
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.30 3.4 3.3 3.2 3.3 3.4
افراد بیکار 520.20 516 530 534 519 511
نرخ مشارکت نیروی کار 68.60 69.4 69.4 69 69 70.7
پست های خالی شغلی 231345.00 345000 345000 360000 360000 357000
حداقل دستمزد 1100.00 1100 1100 1100 1100 1200
دستمزد در تولید 3681.00 3800 3940 3970 3910 4100
جمعیت 32.40 32.61 32.83 32.83 32.83 32.83
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد 2880.00 3200 3400 3400 3400 3400
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.50 1.8 1.7 1.7 1.7 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.80 123 123 123 123 125
قیمت تولید 104.60 106 107 107 107 108
قیمت واردات 117.50 119 119 119 119 121
تورم مواد غذایی 2.60 1.8 2 2.2 2 3.5
تغییر قیمت تولید کننده -1.90 1.1 1.8 2 2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.8 0.6 0.3 0.2 0.3
اندازه اصل تورم 2.00 1 1.2 0.8 1.5 2.5
قیمت صادرات 115.30 116 116 116 116 118
CPI مسکن آب و برق 121.70 122 123 123 123 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.50 119 113 116 116 121
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 3.00 3 2.75 2.75 3 3
عرضه پول M1 426560.70 423500 423500 423500 423500 437000
نرخ بهره بین بانکی 3.40 3.65 3.65 3.15 3.15 3.65
عرضه پول M2 1895997.90 1890000 1890000 1890000 1890000 1960000
ذخایر ارزی 103489.18 102200 102200 105900 107000 108700
ترازنامه بانک 2762849.80 2670000 2710000 2690000 2690000 2850000
وام به بخش خصوصی 1933130.47 1862000 1938061 1950680 2006651 1885000
نرخ بهره سپرده 3.10 2.9 2.9 2.85 2.85 2.9
ترازنامه بانک مرکزی 457052.13 440000 445000 440000 460000 460000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 10921.37 12000 16500 17500 15100 11200
حساب جاری 14257.00 9800 12500 5500 10000 9500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
واردات 70433.67 72500 70500 63400 67000 75800
صادرات 81400.00 84500 88000 78500 85500 87000
بدهی خارجی 931083.27 957500 965582 940731 941634 968000
رابطه مبادله 98.10 97.32 97.32 97.32 97.32 97.11
درآمد گردشگری 84135.20 83800 83800 83800 84100 84100
ورود توریست 2400561.00 2370000 2350000 2420000 2200000 2250000
ذخایر طلا 38.88 37.4 37.4 37.4 37.4 37.8
تولید نفت خام 628.00 672 672 672 672 667
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4395.37 11100 12000 11000 15000 15900
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.80 55 53 53 53 53
بودجه دولت -3.70 -2.7 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
ارزش بودجه دولت -3230.10 1300 1300 3100 493800 2800
هزینه های دولت 39496.00 51834 51784 40218 41155 53493
درآمدهای دولت 62085.90 66500 64500 556000 556000 66000
هزینه های مالی 65316.00 60200 61400 62200 62900 63200
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 94.20 102 107 105 110 112
تولید صنعتی 1.90 3.6 3.5 3.2 2.8 4.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.90 1.7 1.5 1.7 1.7 1.1
تولید صنعتی 3.70 5.7 5.2 3.2 3.5 6.9
تغییرات موجودی انبار -4618.00 -590 -590 -590 -590 -4610
تولید خودرو 44363.00 37900 45000 35000 34000 42800
ثبت خودرو 119397.00 95000 105000 110000 76000 100000
شاخص اقتصادی مقدم 1.40 0.4 0.5 1.5 0.5 1.8
استخراج معدن -3.90 1.5 1.5 1 -3 1.6
شاخص PMI تولید 47.90 49.9 50.8 50.4 50.4 49.2
تولید سیمان 1278.00 1350 1350 1250 1400 1700
شاخص همزمان 139.10 138 138 136 136 139
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.40 88 92 90 95 100
هزینه های مصرف کننده 203388.00 181008 180834 206872 211930 186801
نرخ وام بانکی 4.82 5.02 5.02 4.64 4.64 5.02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.10 3.1 2.2 3 0.8 2.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.70 7.3 6.5 6 6 6.9
قیمت گازوئیل 0.50 0.47 0.46 0.43 0.41 0.46
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.00 68 68.3 68.1 68.5 68.5
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 1.30 2 2 2.5 2.2 3.7
میزان ساخت و ساز 0.80 5 4.3 5 3 5


مالزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.