بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 4.11 4.13 4.14 4.15 4.16 4.18
بازار سهام 1607.57 1584 1563 1542 1522 1481
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.08 3.1 3.13 3.16 3.19 3.25

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 1.5 1 1 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.40 14 4.5 6.5 3.4 4
نرخ بیکاری 4.80 4.3 3.9 3.5 3.5 3.5
نرخ تورم 0.10 3.4 3 3 1.6 2
نرخ بهره 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5 2
موازنه تجاری 17900.00 5000 10420 12200 12200 9820
حساب جاری 18965.00 19000 17350 16500 15000 16500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 2 2 2 2 2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.70 58 58 58 54 54
بودجه دولت -3.20 -6 -6 -6 -4.3 -4.3
اطمینان کسب و کار 60.00 75 80 85 88 96
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.00 90 85 85 90 88
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 1.5 1 1 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.40 14 4.5 6.5 3.4 4
تولید ناخالص داخلی 364.68 359 359 359 380 380
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 357365.00 341746 330103 355249 380594 395817
تولید ناخالص ملی 353.90 339 330 345 377 392
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 70750.00 75450 69924 79750 75349 78363
تولید ناخالص داخلی سرانه 12478.20 12500 12500 12500 12900 12900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28350.60 27220 27220 27220 28590 28590
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24399.00 22345 27961 28061 25985 27024
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14278.00 15243 10164 15081 15206 15814
تولید ناخالص داخلی از ساخت 84229.00 76208 73544 81011 89704 93292
تولید ناخالص داخلی از معادن 23578.00 25078 23816 28038 25111 26115
تولید ناخالص داخلی از خدمات 206418.00 199659 190880 198855 219835 228629

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 4.80 4.3 3.9 3.5 3.5 3.5
افراد بیکار 777.50 663 658 640 640 590
نرخ مشارکت نیروی کار 68.50 69 69 69 70 70
پست های خالی شغلی 454974.00 441333 472555 404513 324813 306789
حداقل دستمزد 1200.00 1200 1200 1200 1300 1300
دستمزد در تولید 3533.00 3740 3680 3890 3840 4150
جمعیت 32.73 33.45 33.45 33.45 33.8 33.8
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد 3224.00 3620 3620 3620 3840 3840

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 0.10 3.4 3 3 1.6 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122.50 123 124 124 124 127
قیمت تولید 108.80 117 115 111 114 116
قیمت واردات 114.50 119 119 120 120 120
تورم مواد غذایی 1.40 3 3 3 3.5 3.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
تغییر قیمت تولید کننده 2.70 15 11 8 2.5 2.5
اندازه اصل تورم 0.70 3 2.5 2.5 2.1 2.5
قیمت صادرات 116.20 115 117 117 118 118
CPI مسکن آب و برق 121.60 122 122 122 124 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.60 101 106 108 113 111

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5 2
نرخ بهره بین بانکی 1.94 1.94 1.94 3.65 1.69 2.19
عرضه پول M1 541111.62 570369 593548 616728 639907 717172
عرضه پول M2 2055567.09 2070964 2087686 2104409 2121132 2171300
عرضه پول M3 2058722.65 2090600 2111264 2138640 2154789 2234720
ذخایر ارزی 109517.54 110678 111610 112542 113474 104564
ترازنامه بانک 2938476.86 3086904 3134172 3182009 3201358 3372219
وام به بخش خصوصی 2052169.03 1973020 2286619 2123982 2179257 2266427
نرخ بهره سپرده 2.98 2.98 2.98 2.9 2.73 3.23
نسبت ذخیره نقدی 2.00 2 2 2 2 3
ترازنامه بانک مرکزی 491189.69 500937 511264 52116270 52813157 531917

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 17900.00 5000 10420 12200 12200 9820
حساب جاری 18965.00 19000 17350 16500 15000 16500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 2 2 2 2 2
واردات 69704.00 71830 71500 72800 72500 75500
صادرات 87567.00 82250 83500 83000 85320 85320
بدهی خارجی 958455.56 986793 989653 1000030 1026504 1026504
رابطه مبادله 101.50 100 96.64 97.11 97.5 98.33
درآمد گردشگری 12688.20 60015 60015 60015 75550 75550
ورود توریست 10568.00 1000000 1200000 1550000 1550000 2000000
ذخایر طلا 38.88 39 39 40 40 40
تولید نفت خام 545.81 600 600 600 600 600
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6140.00 9000 8500 8000 10000 10000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.70 58 58 58 54 54
بودجه دولت -3.20 -6 -6 -6 -4.3 -4.3
ارزش بودجه دولت 23160.00 -3000 -2100 2800 750 2400
هزینه های دولت 55940.00 40241 46015 55044 59576 61959
درآمدهای دولت 76902.00 57900 58100 61050 65500 65500
هزینه های مالی 53742.00 60000 59500 60300 63100 63100
مخارج نظامی 3827.00 3870 3870 3870 3870 3870


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 60.00 75 80 85 88 96
تولید صنعتی 1.50 6 4.3 5 3.5 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.40 1.3 1.3 1.1 1 2.5
تولید صنعتی 4.10 6.9 5.5 5.5 3.5 6.9
تغییرات موجودی انبار -1421.00 -5500 -4100 -4100 -4500 -4810
تولید خودرو 40301.00 37500 38000 40500 41000 40500
ثبت خودرو 98085.00 145000 130000 130000 110000 150000
شاخص اقتصادی مقدم 0.70 2 1.1 1.1 1.5 1.8
شاخص PMI تولید 49.90 50 51 51 52 51
استخراج معدن -5.40 5.5 4.5 3 3 3
تولید سیمان 2459.00 1200 1300 1500 1500 1500
شاخص همزمان 111.00 117 117 119 121 122

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.00 90 85 85 90 88
هزینه های مصرف کننده 207284.00 210771 188993 192218 220757 229588
نرخ وام بانکی 3.49 3.44 3.44 5.02 3.19 3.69
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.00 3.5 1.5 1.5 1 3
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.10 6 3.5 3.5 2.5 6.9
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 74.70 70 70 71 73 75
قیمت گازوئیل 0.48 0.45 0.42 0.43 0.38 0.36

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص مسکن 0.80 3 3 3.5 1.5 3.5
میزان ساخت و ساز -14.20 20 11 6 3.5 6


مالزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.