بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.11
بازار سهام 1614.41 1592 1571 1550 1530 1489
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.65 2.66 2.69 2.71 2.74 2.79

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 18.20 1 1.5 1 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.70 3.2 9.5 5.5 5.5 4.5
نرخ بیکاری 4.80 4.5 4.3 4.1 4 4
نرخ تورم -1.70 0.8 2.5 2.1 2 1.9
نرخ بهره 1.75 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
موازنه تجاری 16822.00 11200 597200 -2580 12200 12200
حساب جاری 26095.00 9300 9800 10350 10500 11000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.30 2 2 2 2 2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.50 58 58 58 58 54
بودجه دولت -3.20 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4 -4.3
اطمینان کسب و کار 60.00 73 75 80 85 96
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.00 81 83 85 80 88
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 18.20 1 1.5 1 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.70 3.2 9.5 5.5 5.5 4.5
تولید ناخالص داخلی 364.70 359 359 359 359 380
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 350940.00 368277 355168 317073 355249 388533
تولید ناخالص ملی 345.90 358 352 317 345 377
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 72650.00 79900 78413 67164 79750 84295
تولید ناخالص داخلی سرانه 12478.20 12500 12500 12500 12500 12900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28350.60 27220 27220 27220 27220 28590
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 27848.00 24449 23223 26857 28061 25794
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14861.00 16492 15841 9763 15081 17399
تولید ناخالص داخلی از ساخت 82567.00 81331 79201 70641 81011 85805
تولید ناخالص داخلی از معادن 21618.00 26233 26063 22876 28038 27676
تولید ناخالص داخلی از خدمات 200017.00 215865 207500 183346 198855 227738

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 4.80 4.5 4.3 4.1 4 4
افراد بیکار 764.40 674 663 658 640 590
نرخ مشارکت نیروی کار 68.40 68 69 69 69 70
پست های خالی شغلی 94660.00 128408 141333 172555 204513 206789
حداقل دستمزد 1200.00 1200 1200 1200 1200 1300
دستمزد در تولید 3247.00 4180 4223 4295 4380 4500
جمعیت 32.60 33.45 33.45 33.45 33.45 33.8
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد 3224.00 3620 3620 3620 3620 3840

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -1.70 0.8 2.5 2.1 2 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.00 120 122 122 128 122
قیمت تولید 103.30 103 105 106 111 106
قیمت واردات 112.20 118 119 119 120 120
تورم مواد غذایی 1.40 2.5 3 3 3 3.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
تغییر قیمت تولید کننده -3.00 2.5 5.5 4 2.5 2.5
اندازه اصل تورم 0.80 1.5 3 2.5 2.5 2.5
قیمت صادرات 111.80 115 115 117 117 118
CPI مسکن آب و برق 118.20 120 124 121 127 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.10 113 105 100 124 115

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 1.75 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ بهره بین بانکی 1.94 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
عرضه پول M1 525825.20 513659 524715 535674 546827 591051
عرضه پول M2 2031849.12 2080907 2108545 2447859 2154608 2274066
عرضه پول M3 2035491.70 2076132 2090600 2111264 2138640 2234720
ذخایر ارزی 107838.25 105042 104974 104922 104837 104564
ترازنامه بانک 2896966.37 3039351 3086904 3134172 3182009 3372219
وام به بخش خصوصی 2038086.61 1966580 2050510 2196357 2144307 2074742
نرخ بهره سپرده 2.98 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73
نسبت ذخیره نقدی 2.00 2 2 2 2 3
ترازنامه بانک مرکزی 489785.58 495774 500937 550321 511264 531917

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 16822.00 11200 597200 -2580 12200 12200
حساب جاری 26095.00 9300 9800 10350 10500 11000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.30 2 2 2 2 2
واردات 67608.00 70800 71830 71500 72800 76500
صادرات 84430.00 668000 69250 70500 71000 75000
بدهی خارجی 953311.24 980174 986793 989653 1000030 1026504
رابطه مبادله 99.60 97.11 97.41 97.46 97.11 97.11
درآمد گردشگری 86143.50 60015 60015 60015 60015 75550
ورود توریست 16131.00 995000 1000000 1200000 1550000 2000000
ذخایر طلا 38.88 39 39 39 40 40
تولید نفت خام 518.00 600 660 670 670 670
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -846.00 11500 10900 9500 11900 13000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.50 58 58 58 58 54
بودجه دولت -3.20 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4 -4.3
ارزش بودجه دولت -13555.80 2800 -6200 -3000 2800 2800
هزینه های دولت 43374.00 54179 41822 44199 55044 57159
درآمدهای دولت 46402.10 57500 57900 58100 61050 65500
هزینه های مالی 59957.90 60500 60000 59500 60300 63100
مخارج نظامی 3208.00 3050 3870 3870 3870 3870


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 60.00 73 75 80 85 96
تولید صنعتی -2.20 5.2 6 4.3 5 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.70 1.5 1.3 1.3 2 2.5
تولید صنعتی 2.40 4.5 6.9 5.5 5.5 6.9
تغییرات موجودی انبار -7914.00 -4650 -5500 -4100 -4100 -4810
تولید خودرو 50894.00 35000 37500 38000 40500 40500
ثبت خودرو 121889.00 96350 99100 99100 120000 120000
شاخص اقتصادی مقدم -0.70 1.8 2 1.1 1.1 1.8
شاخص PMI تولید 49.10 49 50 51 51 51
استخراج معدن -10.60 2.5 5.5 4.5 3 3
تولید سیمان 2155.00 1100 1200 1300 1500 1500
شاخص همزمان 112.00 111 112 115 119 122

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.00 81 83 85 80 88
هزینه های مصرف کننده 213662.00 213605 219049 181532 192218 225353
نرخ وام بانکی 3.56 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.40 2.5 3.5 1.5 3 3
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.30 5.5 6 3.5 3.5 6.9
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 71.90 70 70 70 71 75
قیمت گازوئیل 0.45 0.46 0.33 0.32 0.43 0.43

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص مسکن -0.90 2.5 3 3 3.5 3.5
میزان ساخت و ساز -13.10 8 20 11 6 6


مالزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.