بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 4.35 4.35 4.36 4.37 4.39 4.41
بازار سهام 1322.66 1315 1298 1281 1264 1230
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.35 3.4 3.43 3.46 3.49 3.55

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 -2.7 0.5 0.5 0.7 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 -2 -2.7 -1.4 2.4 4.7
نرخ بیکاری 3.20 3.5 3.7 3.9 4.2 4.4
نرخ تورم 1.30 1.4 1.7 1.7 1.9 1.9
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 3
موازنه تجاری 11998.63 16500 15100 18500 11200 12200
حساب جاری 7643.00 12500 5500 10000 9500 9100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 2 2 2 2 2.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.80 53 53 53 53 55
بودجه دولت -3.70 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -6.9
اطمینان کسب و کار 85.50 75 70 72 76 85
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.80 71 72 74 76 80
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 -2.7 0.5 0.5 0.7 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 -2 -2.7 -1.4 2.4 4.7
تولید ناخالص داخلی 370.00 341 341 341 341 394
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 369878.00 338293 344059 357615 378755 396557
تولید ناخالص ملی 359.50 332 343 350 368 385
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 80297.00 78822 85142 81569 82224 86089
تولید ناخالص داخلی سرانه 12109.50 11819 11819 11819 11819 12300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28176.40 27500 27500 27500 27500 28620
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24473.00 24347 23865 27833 25060 26238
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16582.00 16489 15847 16831 16980 17778
تولید ناخالص داخلی از ساخت 81745.00 74903 77944 79378 83707 87641
تولید ناخالص داخلی از معادن 26431.00 25850 25668 22842 27065 28337
تولید ناخالص داخلی از خدمات 216720.00 192888 196805 206708 221921 232352

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 3.20 3.5 3.7 3.9 4.2 4.4
افراد بیکار 511.70 530 534 519 511 511
نرخ مشارکت نیروی کار 68.90 68.9 69 69.3 69.5 70.7
پست های خالی شغلی 217432.00 345000 360000 360000 357000 357000
حداقل دستمزد 1200.00 1200 1200 1200 1200 1200
دستمزد در تولید 3970.00 3940 4140 3710 4150 4380
جمعیت 32.60 33.1 33.1 33.1 33.1 33.45
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد 3087.00 3400 3400 3400 3400 3583

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 1.30 1.4 1.7 1.7 1.9 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122.40 123 123 124 125 127
قیمت تولید 105.90 106 107 107 110 112
قیمت واردات 117.20 119 119 119 121 121
تورم مواد غذایی 0.80 2 2.2 2 3.5 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3
تغییر قیمت تولید کننده 0.90 0.8 2 2 2.2 2.2
اندازه اصل تورم 1.30 1.2 0.8 1.5 2.5 2.5
قیمت صادرات 117.10 116 116 116 118 118
CPI مسکن آب و برق 122.60 122 123 124 125 127
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.90 116 116 117 117 119

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 3
نرخ بهره بین بانکی 2.80 2.78 3.28 3.78 4.28 4.53
عرضه پول M1 444417.81 423500 423500 423500 437000 437000
عرضه پول M2 1948485.88 1890000 1890000 1890000 1960000 1960000
عرضه پول M3 1958708.05 5.7 1910000 1910000 2040000 2040000
ذخایر ارزی 106502.39 102200 105900 107000 108700 108700
ترازنامه بانک 2794439.32 2710000 2690000 2690000 2850000 2850000
وام به بخش خصوصی 1976134.48 1855113 1899771 1930694 2023897 2119020
نرخ بهره سپرده 3.10 3.1 3.6 4.1 4.6 4.85
نسبت ذخیره نقدی 3.00 3 3 3 3 3.5
ترازنامه بانک مرکزی 450950.00 445000 440000 460000 460000 460000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 11998.63 16500 15100 18500 11200 12200
حساب جاری 7643.00 12500 5500 10000 9500 9100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 2 2 2 2 2.1
واردات 72083.69 70500 63400 67000 75800 75800
صادرات 84082.30 88000 78500 85500 87000 89000
بدهی خارجی 946292.04 957500 965582 940731 968000 968000
رابطه مبادله 99.80 97.32 97.32 97.32 97.11 97.11
درآمد گردشگری 84135.20 83800 83800 83800 84100 84100
ورود توریست 1991068.00 2000000 2360000 2100000 2250000 2350000
ذخایر طلا 38.88 37.4 37.4 37.4 37.8 37.8
تولید نفت خام 607.00 600 630 640 650 670
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3731.61 12000 11000 15000 15900 15900

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.80 53 53 53 53 55
بودجه دولت -3.70 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -6.9
ارزش بودجه دولت -25.70 3100 493800 493100 2800 3900
هزینه های دولت 54425.00 38248 38963 40273 55731 58351
درآمدهای دولت 68775.10 64500 556000 556000 66000 68000
هزینه های مالی 68800.80 61400 62200 62900 63200 64100
مخارج نظامی 3208.00 3870 3870 3870 3870 3870


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 85.50 75 70 72 76 85
تولید صنعتی 0.60 1.5 3.2 2.8 4.8 4.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.04 1.5 1.7 1.7 1.1 1.1
تولید صنعتی 2.10 5.2 3.2 3.5 6.9 6.9
تغییرات موجودی انبار -2872.00 -590 -590 -590 -4610 -4610
تولید خودرو 42527.00 45000 35000 34000 42800 42800
ثبت خودرو 102494.00 105000 110000 76000 100000 120000
شاخص اقتصادی مقدم 0.10 0.5 1.5 0.5 1.8 1.8
استخراج معدن -3.90 1.5 1 -3 1.6 1.6
شاخص PMI تولید 48.40 43 48.2 49.2 49.7 49.4
تولید سیمان 1377.00 1350 1250 1400 1700 1700
شاخص همزمان 138.30 141 142 143 144 148

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.80 71 72 74 76 80
هزینه های مصرف کننده 214608.00 196737 200642 216377 219759 230087
نرخ وام بانکی 4.64 4.64 5.14 5.64 6.14 6.39
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.00 2.2 3 0.8 2.7 2.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.70 5.5 6 6 6.9 6.9
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.00 68.3 68.1 68.5 68.5 69
قیمت گازوئیل 0.33 0.31 0.3 0.28 0.27 0.26

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص مسکن 0.40 2 2.5 2.2 3.7 5.7
میزان ساخت و ساز 1.30 4.3 5 3 5 6


مالزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.