بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 4.40 4.42 4.45 4.47 4.5 4.55
بازار سهام 1451.48 1409 1383 1356 1331 1280
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.24 4.24 4.28 4.33 4.38 4.47

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.90 1 1.3 1.3 1 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 5.9 6.4 5.8 5.1 4.8
نرخ بیکاری 3.90 4.4 4.2 4.2 3.8 3.6
نرخ تورم 2.80 2.8 3.3 3.1 2.6 2.5
نرخ بهره 2.00 2 2.25 2.5 2.5 2.75
موازنه تجاری 12619.00 4537 -3110 -4870 5789 1510
حساب جاری 2983.00 15000 12000 14500 14500 16500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 2 2 2 2 2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.70 60 60 60 60 60
بودجه دولت -3.20 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
اطمینان کسب و کار 122.00 105 105 105 105 102
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.00 105 105 105 105 100
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.90 1 1.3 1.3 1 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 5.9 6.4 5.8 5.1 4.8
تولید ناخالص داخلی 336.66 380 380 380 380 440
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 360239.00 356189 357307 392171 378611 410995
تولید ناخالص ملی 346.60 351 350 381 364 400
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 73632.00 75666 69189 72564 77387 76047
تولید ناخالص داخلی سرانه 10616.85 12900 12900 12900 12900 12900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26435.17 28590 28590 28590 28590 28590
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22604.00 25554 29222 26408 23757 27675
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12922.00 13332 12571 13294 13581 13932
تولید ناخالص داخلی از ساخت 87191.00 86519 87149 97241 91638 101908
تولید ناخالص داخلی از معادن 24066.00 25408 22274 24989 25293 26188
تولید ناخالص داخلی از خدمات 209560.00 201094 202623 225632 220248 236463

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 3.90 4.4 4.2 4.2 3.8 3.6
افراد بیکار 649.30 640 640 590 590 590
نرخ مشارکت نیروی کار 69.40 70 70 70 70 70
پست های خالی شغلی 1333677.00 324813 324813 306789 306789 306789
حداقل دستمزد 1500.00 1500 1500 1500 1500 1500
دستمزد در تولید 3429.00 3804 3994 4074 4115 4240
جمعیت 32.73 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد 2933.00 3840 3840 3840 3840 3920

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 2.80 2.8 3.3 3.1 2.6 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126.50 127 127 128 129 132
قیمت تولید 124.10 117 119 118 125 120
قیمت واردات 129.00 120 120 120 120 120
تورم مواد غذایی 5.20 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
اندازه اصل تورم 2.40 2.1 2.1 2.1 2.1 2.5
قیمت صادرات 143.00 118 118 118 118 118
CPI مسکن آب و برق 123.20 125 123 126 126 129
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.00 120 120 120 121 121
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.7 0.1 0.1 0.4 0.3
تغییر قیمت تولید کننده 11.20 4.5 4.5 2 2 2

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 2.00 2 2.25 2.5 2.5 2.75
نرخ بهره بین بانکی 2.27 2.27 2.52 2.77 2.77 3.02
عرضه پول M1 603922.93 639907 639907 717172 717172 809889
عرضه پول M2 2209303.37 2121132 2121132 2171300 2171300 2238190
عرضه پول M3 2214987.73 2177348 2177348 2234720 2234720 2234720
ذخایر ارزی خارجی 112464.15 113474 113474 104564 104564 119998
ترازنامه بانک 3162828.04 3213677 3245814 3278272 3311055 3411383
وام به بخش خصوصی 2152385.16 2192092 2224468 2241139 2256207 2348714
نرخ بهره سپرده 1.56 1.56 1.81 2.06 2.06 2.31
نسبت ذخیره نقدی 2.00 2 2 3 3 3
ترازنامه بانک مرکزی 534069.65 52813157 52813157 531917 531917 531917

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 12619.00 4537 -3110 -4870 5789 1510
حساب جاری 2983.00 15000 12000 14500 14500 16500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 2 2 2 2 2
واردات 107875.78 111333 102980 100190 92320 100889
صادرات 120494.00 115870 99870 95320 98109 102399
بدهی خارجی 1111212.58 1026504 1026504 1026504 1026504 1026504
رابطه مبادله 110.90 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
درآمد گردشگری 12688.20 75550 75550 75550 75550 75550
ورود توریست 36013.00 1550000 1550000 2000000 2000000 2000000
ذخایر طلا 38.88 40 40 40 40 40
تولید نفت خام 542.00 620 610 630 630 600
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 24375.00 10000 10000 10000 10000 10000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.70 60 60 60 60 60
بودجه دولت -3.20 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
ارزش بودجه دولت 24602.00 2400 2400 2400 2400 2400
هزینه های دولت 45649.00 46565 49810 61538 47977 64491
درآمدهای دولت 88083.30 65500 65500 65500 65500 65500
هزینه های مالی 63481.30 63100 63100 63100 63100 63100
مخارج نظامی 3910.00 3870 3870 3870 3870 3870


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 122.00 105 105 105 105 102
تولید صنعتی 4.60 3.5 3.5 3.5 3.5 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.80 1 1 2.5 2.5 2.5
تولید صنعتی 5.20 3.5 3.5 3.5 3.5 6.9
تغییرات موجودی انبار 5760.00 -4500 -4500 -4810 -4810 -4810
تولید خودرو 50724.00 41000 41000 41000 41000 40500
ثبت خودرو 138702.00 110000 110000 150000 150000 150000
شاخص اقتصادی مقدم -0.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.8
تولید سیمان 1524.00 1500 1500 1500 1500 1500
شاخص همزمان 120.30 121 121 122 122 122
استخراج معدن -0.40 3 3 3 3 3
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.10 51 52 51 51 51

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.00 105 105 105 105 100
هزینه های مصرف کننده 422452.00 196058 217831 227476 443997 238395
نرخ وام بانکی 3.56 3.56 3.81 4.06 4.06 4.31
قیمت گازوئیل 0.47 0.49 0.5 0.52 0.54 0.54
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 73.60 73 73 75 75 75
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 7.40 1 1 3 3 3
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 20.90 2.5 2.5 2.5 2.5 6.9

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مسکن 0.80 1.5 1.5 3.5 3.5 3.5
میزان ساخت و ساز -6.10 5 5 5 5 6


مالزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.