بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 4.28 4.29 4.31 4.32 4.33 4.35
بازار سهام 1536.28 1501 1481 1462 1442 1404
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.94 2.98 3 3.03 3.06 3.12

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.00 3.8 0.7 0.7 1.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.70 -6.4 2.4 4.9 8.5 6.5
نرخ بیکاری 5.00 5.5 4.5 4.5 4.4 4.4
نرخ تورم -2.90 -0.3 0.6 1.2 1.6 2
نرخ بهره 2.00 2 2 2 2 2.25
موازنه تجاری 10400.00 9500 1500 597200 -2580 -1800
حساب جاری 9504.00 -1500 3500 3500 9800 9950
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 -0.5 -0.5 1.5 1.5 1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.80 53 53 55 55 55
بودجه دولت -3.70 -7.5 -7.5 -7.5 -6.9 -6.9
اطمینان کسب و کار 85.50 72 76 78 80 85
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.80 74 76 79 80 80
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.00 3.8 0.7 0.7 1.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.70 -6.4 2.4 4.9 8.5 6.5
تولید ناخالص داخلی 364.70 365 365 405 405 405
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 344155.00 348977 379011 361019 373408 403647
تولید ناخالص ملی 341.50 341 368 358 371 392
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 75982.00 79524 82229 79705 82440 87574
تولید ناخالص داخلی سرانه 12109.50 12085 12085 12850 12850 12850
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28176.40 28150 28150 28375 28375 28375
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22503.00 27133 25162 23606 24416 26797
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15350.00 16420 16973 16102 16655 18076
تولید ناخالص داخلی از ساخت 76745.00 77368 83702 80506 83268 89142
تولید ناخالص داخلی از معادن 25255.00 22453 26998 26492 27402 28753
تولید ناخالص داخلی از خدمات 201066.00 201681 222157 210918 218157 236597

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 5.00 5.5 4.5 4.5 4.4 4.4
افراد بیکار 778.80 759 748 674 663 640
نرخ مشارکت نیروی کار 66.10 66 68 68 69 69
پست های خالی شغلی 204513.00 198108 188408 198408 201333 204513
حداقل دستمزد 1200.00 1200 1200 1200 1200 1200
دستمزد در تولید 3340.00 3710 3950 4180 4223 4380
جمعیت 32.60 33.1 33.1 33.45 33.45 33.45
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد 3087.00 3150 3150 3383 3383 3383

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -2.90 -0.3 0.6 1.2 1.6 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.90 121 123 122 120 125
قیمت تولید 99.70 107 110 105 103 112
قیمت واردات 114.80 115 116 118 119 120
تورم مواد غذایی 1.20 2 2.5 2.5 3 3.5
نرخ تورم (ماهانه) -2.70 0.5 0.2 0.3 0.3 0.3
تغییر قیمت تولید کننده -5.50 2 2.2 2.2 3.5 2.2
اندازه اصل تورم 1.10 1.1 1.5 1.5 3 2.5
قیمت صادرات 114.10 115 116 117 117 118
CPI مسکن آب و برق 117.90 121 123 124 120 125
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 90.90 114 116 105 92.35 118

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 2.00 2 2 2 2 2.25
نرخ بهره بین بانکی 2.30 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
عرضه پول M1 479419.79 491546 502602 513659 524715 546827
عرضه پول M2 2000159.78 2025631 2053269 2080907 2108545 2154608
عرضه پول M3 2006707.62 2026418 2042560 2042560 2090600 2138640
ذخایر ارزی 104633.69 105179 105110 105042 104974 104837
ترازنامه بانک 2881179.66 2944246 2991799 3039351 3086904 3182009
وام به بخش خصوصی 1989404.69 1882087 2023897 2084288 2158504 2155451
نرخ بهره سپرده 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98
نسبت ذخیره نقدی 2.00 2 2 3 3 3
ترازنامه بانک مرکزی 487622.06 485447 490611 495774 500937 511264

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 10400.00 9500 1500 597200 -2580 -1800
حساب جاری 9504.00 -1500 3500 3500 9800 9950
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 -0.5 -0.5 1.5 1.5 1.5
واردات 52300.00 57000 65800 70800 71830 72800
صادرات 62686.00 66500 67300 668000 69250 71000
بدهی خارجی 975907.00 966937 973556 980174 986793 1000030
رابطه مبادله 99.40 100 100 99.15 98.32 97.92
درآمد گردشگری 86143.50 45050 45050 68015 68015 68015
ورود توریست 671084.00 850000 995000 995000 1000000 1550000
ذخایر طلا 38.90 39 39 39 39 40
تولید نفت خام 634.00 640 650 650 660 670
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6370.73 5500 4700 11500 10900 11900

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.80 53 53 55 55 55
بودجه دولت -3.70 -7.5 -7.5 -7.5 -6.9 -6.9
ارزش بودجه دولت -17215.10 -10400 -2200 0 -500 -1050
هزینه های دولت 40525.00 39267 55758 42511 43970 59382
درآمدهای دولت 45321.50 42500 55000 59500 59500 61050
هزینه های مالی 62536.60 52900 57200 59500 60000 62100
مخارج نظامی 3208.00 3050 3050 3050 3870 3870


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 85.50 72 76 78 80 85
تولید صنعتی -32.00 2.8 4.8 5.2 6 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -30.50 1.5 1.5 1.5 1.3 2
تولید صنعتی 5.60 3.5 3.5 4.5 6.9 6.9
تغییرات موجودی انبار -3203.00 -3300 -3500 -4650 -5500 -4610
تولید خودرو 240.00 29000 31000 35000 37500 40500
ثبت خودرو 58916.00 76000 85000 96350 99100 120000
شاخص اقتصادی مقدم 0.30 0.5 1.8 1.8 2 1.8
شاخص PMI تولید 51.00 48.2 49.2 49.7 50 49.4
استخراج معدن 6.10 -3 1.6 2.5 5.5 3
تولید سیمان 249.00 1000 1000 1100 1200 1500
شاخص همزمان 109.20 133 135 145 148 148

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.80 74 76 79 80 80
هزینه های مصرف کننده 212257.00 211162 219830 222658 230299 234119
نرخ وام بانکی 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -30.50 0.8 2.5 2.5 3.5 3
تغییرات سالیانه خرده فروشی -32.40 4 4 5.5 6 6.9
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.20 69.5 69.5 70 70 71
قیمت گازوئیل 0.37 0.35 0.33 0.32 0.3 0.29

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 0.80 0.5 1 2.5 3 3.5
میزان ساخت و ساز -6.30 3 5 8 11 6


مالزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.