بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 4.19 4.13 4.14 4.15 4.16 4.18
بازار سهام 1602.47 1603 1591 1580 1568 1546
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.36 3.62 3.64 3.66 3.68 3.72
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1.1 1.5 1.3 1.4 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 4.4 4.4 4.1 4.2 4.7
نرخ بیکاری 3.30 3.4 3.4 3.3 3.2 3.4
نرخ تورم 1.40 1.8 1.8 1.7 1.7 1.9
نرخ بهره 3.00 3 3 2.75 2.75 3
موازنه تجاری 10300.00 12200 12000 16500 16500 11200
حساب جاری 14257.00 4500 9800 12500 5500 9500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.80 55 55 53 53 53
بودجه دولت -3.70 -2.7 -2.7 -2.6 -2.6 -2.6
اطمینان کسب و کار 94.30 104 106 107 105 112
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.00 85 88 92 90 113
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1.1 1.5 1.3 1.4 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 4.4 4.4 4.1 4.2 4.7
تولید ناخالص داخلی 354.35 385 385 425 425 425
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 348767.00 360230 372785 355720 363415 390306
تولید ناخالص ملی 347.20 349 365 349 362 382
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 86307.00 89069 84445 82882 89932 88414
تولید ناخالص داخلی سرانه 12109.50 12001 12001 12001 12227 12227
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28176.40 27225 27225 27956 27956 27956
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24192.00 28207 27086 25601 25208 28359
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16064.00 17964 17140 17339 16739 17946
تولید ناخالص داخلی از ساخت 79011.00 80523 82817 78762 82329 86710
تولید ناخالص داخلی از معادن 26019.00 25098 28311 27182 27112 29642
تولید ناخالص داخلی از خدمات 199498.00 205299 213190 202824 207877 223210
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.30 3.4 3.4 3.3 3.2 3.4
افراد بیکار 521.40 510 510 500 500 511
نرخ مشارکت نیروی کار 68.60 69.2 69.4 69.4 69 70.7
پست های خالی شغلی 231345.00 347500 345000 345000 360000 357000
حداقل دستمزد 1100.00 1100 1100 1100 1100 1100
دستمزد در تولید 3998.00 3820 3800 3940 3970 4100
جمعیت 32.40 32.9 32.4 32.75 32.75 32.75
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد 2880.00 3200 3200 3400 3400 3400
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.40 1.8 1.8 1.7 1.7 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.50 123 123 123 123 126
قیمت تولید 104.50 109 105 107 107 107
قیمت واردات 118.10 118 119 119 119 121
تورم مواد غذایی 2.40 1.5 1.8 2 2.2 3.5
تغییر قیمت تولید کننده -1.80 0.6 1.1 1.8 2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.5 0.8 0.6 0.3 0.3
اندازه اصل تورم 2.00 0.8 1 1.2 0.8 2.5
قیمت صادرات 115.20 116 116 116 116 118
CPI مسکن آب و برق 121.10 122 122 123 123 125
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.60 119 119 116 116 121
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 3.00 3 3 2.75 2.75 3
عرضه پول M1 431751.03 421000 423500 423500 423500 437000
نرخ بهره بین بانکی 3.40 3.4 3.4 3.15 3.15 3.15
عرضه پول M2 1899144.35 1870000 1890000 1890000 1890000 1960000
ذخایر ارزی 104874.48 105800 106200 106200 105800 108700
ترازنامه بانک 2725397.51 2639000 2670000 2710000 2690000 2850000
وام به بخش خصوصی 1925768.90 1904581 1938061 1950680 2006651 2029149
نرخ بهره سپرده 3.10 3.1 3.1 2.85 2.85 2.85
ترازنامه بانک مرکزی 451676.42 451500 450000 445000 440000 460000
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 10300.00 12200 12000 16500 16500 11200
حساب جاری 14257.00 4500 9800 12500 5500 9500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2
واردات 65900.00 69800 72500 71500 74400 75800
صادرات 76200.00 84000 84500 88000 80500 87000
بدهی خارجی 931083.27 974466 965582 940731 941634 1010965
رابطه مبادله 97.60 97.97 97.32 97.32 97.32 97.11
درآمد گردشگری 84135.20 83800 83800 83800 84100 84100
ورود توریست 2098267.00 2150000 2370000 2250000 2350000 2250000
ذخایر طلا 38.90 37.4 37.4 37.4 37.4 37.8
تولید نفت خام 617.00 666 672 672 672 667
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4395.00 7500 11100 12000 11000 15900
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.80 55 55 53 53 53
بودجه دولت -3.70 -2.7 -2.7 -2.6 -2.6 -2.6
ارزش بودجه دولت 4234.10 -500 1300 1300 4300 2800
هزینه های دولت 39496.00 41943 56102 40218 41155 58739
درآمدهای دولت 63687.80 60800 66500 64500 556000 66000
هزینه های مالی 59453.70 61300 60200 60200 60200 63200
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 94.30 104 106 107 105 112
تولید صنعتی 3.90 2.7 3.6 3.5 3.2 4.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.10 3.2 1.7 1.5 1.7 1.1
تولید صنعتی 3.80 5.5 5.7 5.2 3.2 6.9
تغییرات موجودی انبار -4618.00 1500 -590 -590 -590 -4610
تولید خودرو 34891.00 32000 38900 45000 37000 42800
ثبت خودرو 109012.00 80000 95000 105000 120000 100000
شاخص اقتصادی مقدم -1.70 -0.9 0.4 0.5 1.5 1.8
استخراج معدن 4.60 1.4 1.5 1.5 1 1.6
شاخص PMI تولید 47.60 49.8 49.9 50.8 50.4 49.2
تولید سیمان 1105.00 1530 1350 1350 14000 1900
شاخص همزمان 137.90 137 138 138 136 139
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.00 85 88 92 90 113
هزینه های مصرف کننده 203388.00 212682 207200 206872 211930 216938
نرخ وام بانکی 4.89 4.89 4.89 4.64 4.64 4.64
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.40 0.7 3.1 2.2 3 2.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.70 8.5 7.3 6.5 6 6.9
قیمت گازوئیل 0.50 0.49 0.47 0.46 0.45 0.45
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.30 66.3 66.1 66.1 66.1 65.7
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 1.30 1.6 2 2 2.5 3.7
میزان ساخت و ساز 0.80 4.5 5 4.3 5 5


مالزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.