بازارها گذشته مرجع
پول 4.22 2021-08
بازار سهام 1500 2021-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.17 2021-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.7 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 2021-03
نرخ بیکاری 4.5 2021-05
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 66.95 2021-08
نرخ تورم 3.4 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 21668999 2021-08
نرخ بهره 1.75 2021-07
موازنه تجاری 22200 2021-06
حساب جاری 12294 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.7 2020-12
بودجه دولت -3.2 2020-12
اطمینان کسب و کار 112 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.9 2021-03
نرخ مالیات شرکت 24 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
موارد کروناویروس 1130422 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 9184 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 682680 2021-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.7 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 2021-03
تولید ناخالص داخلی 337 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 343067 2021-03
تولید ناخالص ملی 341 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 73454 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 11637 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26435 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22684 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13797 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 81779 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 24110 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 196701 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.5 2021-05
افراد شاغل 15370 2021-05
افراد بیکار 728 2021-05
نرخ مشارکت نیروی کار 68.5 2021-05
پست های خالی شغلی 681119 2021-06
حداقل دستمزد 1200 2021-12
دستمزد در تولید 3316 2021-05
جمعیت 32.73 2020-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
دستمزد 2933 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 66.95 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 21668999 2021-08
موارد کروناویروس 1130422 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 9184 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 682680 2021-08

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.4 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2021-03
قیمت تولید 112 2021-06
قیمت واردات 118 2021-05
تورم مواد غذایی 1.3 2021-06
اندازه اصل تورم 0.8 2021-05
CPI مسکن آب و برق 122 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 2021-06
قیمت صادرات 122 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 11.5 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2021-07
نرخ بهره بین بانکی 1.94 2021-08
عرضه پول M0 129664 2021-06
عرضه پول M1 547707 2021-06
عرضه پول M2 2082273 2021-06
عرضه پول M3 2087879 2021-06
ترازنامه بانک 2965421 2021-06
ذخایر ارزی خارجی 111831 2021-06
وام به بخش خصوصی 2069964 2021-06
نرخ بهره سپرده 1.96 2020-12
نسبت ذخیره نقدی 2 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 516859 2021-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 22200 2021-06
حساب جاری 12294 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2020-12
صادرات 105500 2021-06
واردات 83200 2021-06
بدهی خارجی 1039656 2021-03
رابطه مبادله 104 2021-05
درآمد گردشگری 12688 2020-12
ورود توریست 9645 2021-03
ذخایر طلا 38.88 2021-03
تولید نفت خام 508 2021-04
گردش سرمایه 15797 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9137 2021-03
شاخص تروریسم 2.09 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.7 2020-12
بودجه دولت -3.2 2020-12
ارزش بودجه دولت -12673 2021-03
هزینه های دولت 42895 2021-03
درآمدهای دولت 49527 2021-03
هزینه های مالی 62200 2021-03
ارزیابی اعتبار 70 2021-08
مخارج نظامی 3910 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 21 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 112 2021-03
تولید صنعتی 26 2021-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 2021-05
تولید صنعتی 29.8 2021-05
تغییرات موجودی انبار -1605 2021-03
تولید خودرو 40159 2021-05
ثبت خودرو 103172 2021-05
شاخص اقتصادی مقدم -2.9 2021-05
سرعت اینترنت 8945 2017-03
آدرس های IP 1704176 2017-03
تولید سیمان 1211 2021-05
شاخص همزمان 114 2021-05
شاخص رقابتی 74.6 2019-12
رتبه رقابتی 27 2019-12
شاخص فساد مالی 51 2020-12
رتبه فساد مالی 57 2020-12
آسانی کسب و کار 12 2019-12
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 40.1 2021-07
استخراج معدن 20.7 2021-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.9 2021-03
هزینه های مصرف کننده 209251 2021-03
نرخ وام بانکی 3.47 2021-06
قیمت گازوئیل 0.48 2021-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 76.4 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.2 2021-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 17.3 2021-05

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 0.3 2021-03
میزان ساخت و ساز -10.5 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالزی - شاخص های اقتصادی.