بازارها گذشته مرجع
پول 4.17 2020-09
بازار سهام 1509 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.74 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -16.5 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -17.1 2020-06
نرخ بیکاری 4.7 2020-07
نرخ تورم -1.4 2020-08
نرخ بهره 1.75 2020-09
موازنه تجاری 25147 2020-07
حساب جاری 7556 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.8 2018-12
بودجه دولت -3.2 2019-12
اطمینان کسب و کار 81 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 51.1 2020-03
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 10769 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 133 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 9696 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -16.5 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -17.1 2020-06
تولید ناخالص داخلی 365 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 289564 2020-06
تولید ناخالص ملی 289 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 61337 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 12478 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28351 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24527 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8916 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 64512 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 20891 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 167439 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.7 2020-07
افراد شاغل 15070 2020-07
افراد بیکار 745 2020-07
نرخ مشارکت نیروی کار 68.1 2020-07
پست های خالی شغلی 47431 2020-06
حداقل دستمزد 1200 2020-02
دستمزد در تولید 3203 2020-05
جمعیت 32.6 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
دستمزد 3087 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.4 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 2020-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2020-06
قیمت تولید 101 2020-07
قیمت واردات 113 2020-07
تورم مواد غذایی 1.3 2020-08
اندازه اصل تورم 1.1 2020-08
CPI مسکن آب و برق 118 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2020-08
قیمت صادرات 110 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده -3.5 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 1.97 2020-09
عرضه پول M0 115509 2020-07
عرضه پول M1 497169 2020-07
عرضه پول M2 2024042 2020-07
عرضه پول M3 2029668 2020-07
ترازنامه بانک 2900099 2020-07
ذخایر ارزی 106616 2020-07
وام به بخش خصوصی 2015753 2020-07
نرخ بهره سپرده 2.98 2019-12
نسبت ذخیره نقدی 2 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 494916 2020-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 25147 2020-07
حساب جاری 7556 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.3 2019-12
صادرات 92531 2020-07
واردات 67384 2020-07
بدهی خارجی 1002956 2020-06
رابطه مبادله 96.9 2020-07
درآمد گردشگری 86144 2019-12
ورود توریست 671084 2020-03
ذخایر طلا 38.9 2020-06
تولید نفت خام 492 2020-05
گردش سرمایه -19815 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2231 2020-06
شاخص تروریسم 2.5 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.8 2018-12
بودجه دولت -3.2 2019-12
ارزش بودجه دولت -8177 2020-06
هزینه های دولت 40364 2020-06
درآمدهای دولت 56449 2020-06
هزینه های مالی 64626 2020-06
ارزیابی اعتبار 70 2020-09
مخارج نظامی 3208 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 23 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 81 2020-03
تولید صنعتی 1.2 2020-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 2020-07
تولید صنعتی 4.7 2020-06
تغییرات موجودی انبار 7315 2020-06
تولید خودرو 44828 2020-07
ثبت خودرو 102147 2020-06
شاخص اقتصادی مقدم 4.4 2020-07
سرعت اینترنت 8945 2017-03
آدرس های IP 1704176 2017-03
تولید سیمان 1866 2020-07
شاخص همزمان 111 2020-07
شاخص رقابتی 74.6 2019-12
رتبه رقابتی 27 2019-12
شاخص فساد مالی 53 2019-12
رتبه فساد مالی 51 2019-12
آسانی کسب و کار 12 2019-12
شاخص PMI تولید 49.3 2020-08
استخراج معدن -17.1 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 51.1 2020-03
هزینه های مصرف کننده 165783 2020-06
نرخ وام بانکی 3.7 2020-07
قیمت گازوئیل 0.41 2020-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.1 2020-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.8 2020-07

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 0.8 2019-12
میزان ساخت و ساز -44.9 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 10769 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 133 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 9696 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالزی - شاخص های اقتصادی.