بازارها گذشته مرجع
پول 4.16 2021-10
بازار سهام 1592 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.62 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 16.1 2021-06
نرخ بیکاری 4.6 2021-08
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 148 2021-10
نرخ تورم 2 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 48437608 2021-10
نرخ بهره 1.75 2021-09
موازنه تجاری 21388 2021-08
حساب جاری 14411 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.7 2020-12
بودجه دولت -3.2 2020-12
اطمینان کسب و کار 87.5 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 64.3 2021-06
نرخ مالیات شرکت 24 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
موارد کروناویروس 2401866 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 28062 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 682680 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 16.1 2021-06
تولید ناخالص داخلی 337 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 336345 2021-06
تولید ناخالص ملی 331 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 71450 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 11637 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26435 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24130 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12589 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 81699 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 23992 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 189890 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.6 2021-08
افراد شاغل 15380 2021-08
افراد بیکار 749 2021-08
نرخ مشارکت نیروی کار 68.4 2021-08
پست های خالی شغلی 681119 2021-06
حداقل دستمزد 1200 2021-12
دستمزد در تولید 3255 2021-07
جمعیت 32.73 2020-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
دستمزد 2933 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 148 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 48437608 2021-10
موارد کروناویروس 2401866 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 28062 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 682680 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 2021-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2021-06
قیمت تولید 113 2021-08
قیمت واردات 121 2021-08
تورم مواد غذایی 1.2 2021-08
اندازه اصل تورم 0.6 2021-08
CPI مسکن آب و برق 119 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 2021-08
قیمت صادرات 127 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 2021-08
تغییر قیمت تولید کننده 11.3 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2021-09
نرخ بهره بین بانکی 1.94 2021-10
عرضه پول M0 132262 2021-08
عرضه پول M1 551831 2021-08
عرضه پول M2 2098884 2021-08
عرضه پول M3 2104910 2021-08
ترازنامه بانک 2981871 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 116463 2021-08
وام به بخش خصوصی 2075968 2021-08
نرخ بهره سپرده 1.96 2020-12
نسبت ذخیره نقدی 2 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 536798 2021-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 21388 2021-08
حساب جاری 14411 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2020-12
صادرات 95587 2021-08
واردات 74199 2021-08
بدهی خارجی 1020665 2021-06
رابطه مبادله 106 2021-08
درآمد گردشگری 12688 2020-12
ورود توریست 9645 2021-03
ذخایر طلا 38.88 2021-06
تولید نفت خام 526 2021-06
گردش سرمایه -7088 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8243 2021-06
شاخص تروریسم 2.09 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.7 2020-12
بودجه دولت -3.2 2020-12
ارزش بودجه دولت 1724 2021-06
هزینه های دولت 43971 2021-06
درآمدهای دولت 56891 2021-06
هزینه های مالی 55167 2021-06
ارزیابی اعتبار 70 2021-10
مخارج نظامی 3910 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 21 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 87.5 2021-06
تولید صنعتی -0.7 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.6 2021-06
تولید صنعتی 29.8 2021-05
تغییرات موجودی انبار 15800 2021-06
تولید خودرو 12897 2021-08
ثبت خودرو 28594 2021-07
شاخص اقتصادی مقدم -0.6 2021-07
سرعت اینترنت 8945 2017-03
آدرس های IP 1704176 2017-03
تولید سیمان 1381 2021-08
شاخص همزمان 104 2021-07
شاخص رقابتی 74.6 2019-12
رتبه رقابتی 27 2019-12
شاخص فساد مالی 51 2020-12
رتبه فساد مالی 57 2020-12
آسانی کسب و کار 12 2019-12
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 48.1 2021-09
استخراج معدن 20.7 2021-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 64.3 2021-06
هزینه های مصرف کننده 185135 2021-06
نرخ وام بانکی 3.4 2021-08
قیمت گازوئیل 0.49 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 76.8 2021-03
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2.9 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -7.5 2021-08

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن -1.2 2021-06
میزان ساخت و ساز 42.6 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالزی - شاخص های اقتصادی.