بازارها گذشته مرجع
پول 4.07 2020-01
بازار سهام 1574 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.17 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 2019-09
نرخ بیکاری 3.2 2019-11
نرخ تورم 1 2019-12
نرخ بهره 2.75 2020-01
موازنه تجاری 6535 2019-11
حساب جاری 11452 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.8 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 94.2 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.4 2019-06
نرخ مالیات شرکت 24 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 28 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 2019-09
تولید ناخالص داخلی 354 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 360136 2019-09
تولید ناخالص ملی 353 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 82144 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 12110 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28176 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 28029 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16950 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 79938 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 23003 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 208165 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.2 2019-11
افراد شاغل 15315 2019-11
افراد بیکار 512 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 68.8 2019-11
پست های خالی شغلی 244676 2019-09
حداقل دستمزد 1100 2019-12
دستمزد در تولید 3640 2019-11
جمعیت 32.4 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1970 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1150 2018-12
دستمزد 3087 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2019-09
قیمت تولید 106 2019-11
قیمت واردات 117 2019-11
تورم مواد غذایی 1.7 2019-12
اندازه اصل تورم 1.4 2019-12
CPI مسکن آب و برق 122 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 2019-12
قیمت صادرات 116 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.2 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.75 2020-01
نرخ بهره بین بانکی 3.4 2020-01
عرضه پول M0 100314 2019-11
عرضه پول M1 438099 2019-11
عرضه پول M2 1923912 2019-11
عرضه پول M3 1934900 2019-11
ترازنامه بانک 2773386 2019-11
ذخایر ارزی 105419 2019-11
وام به بخش خصوصی 1960492 2019-11
نرخ بهره سپرده 3.1 2018-12
نسبت ذخیره نقدی 3 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 455360 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 6535 2019-11
حساب جاری 11452 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
صادرات 80800 2019-11
واردات 74300 2019-11
بدهی خارجی 916441 2019-09
رابطه مبادله 98.6 2019-11
درآمد گردشگری 84135 2018-12
ورود توریست 1997093 2019-09
ذخایر طلا 38.88 2019-12
تولید نفت خام 570 2019-09
گردش سرمایه -1342 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2906 2019-09
شاخص تروریسم 2.5 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.8 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -25.7 2019-09
هزینه های دولت 40557 2019-09
درآمدهای دولت 68775 2019-09
هزینه های مالی 68801 2019-09
ارزیابی اعتبار 70 2020-01
مخارج نظامی 3208 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 28 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 23 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 94.2 2019-06
تولید صنعتی 2 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.8 2019-11
تولید صنعتی 2.5 2019-11
تغییرات موجودی انبار -6808 2019-09
تولید خودرو 43300 2019-11
ثبت خودرو 108231 2019-10
شاخص اقتصادی مقدم 1.4 2019-10
سرعت اینترنت 8945 2017-03
آدرس های IP 1704176 2017-03
تولید سیمان 1451 2019-11
شاخص همزمان 139 2019-10
شاخص رقابتی 74.6 2019-12
رتبه رقابتی 27 2019-12
شاخص فساد مالی 53 2019-12
رتبه فساد مالی 51 2019-12
آسانی کسب و کار 12 2019-12
شاخص PMI تولید 50 2019-12
استخراج معدن 0.5 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.4 2019-06
هزینه های مصرف کننده 217902 2019-09
نرخ وام بانکی 4.73 2019-11
قیمت گازوئیل 0.51 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.8 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.3 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7 2019-11
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 0.9 2019-06
میزان ساخت و ساز 0.6 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالزی - شاخص های اقتصادی.