بازارها گذشته مرجع
پول 4.04 2021-01
بازار سهام 1597 2021-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.72 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 18.2 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.7 2020-09
نرخ بیکاری 4.8 2020-11
نرخ تورم -1.4 2020-12
نرخ بهره 1.75 2021-01
موازنه تجاری 16822 2020-11
حساب جاری 26095 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.5 2019-12
بودجه دولت -3.2 2019-12
اطمینان کسب و کار 60 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 90 2020-06
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 180455 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 667 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 132706 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 18.2 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.7 2020-09
تولید ناخالص داخلی 365 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 350940 2020-09
تولید ناخالص ملی 346 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 72650 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 12478 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28351 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 27848 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14861 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 82567 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 21618 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 200017 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.8 2020-11
افراد شاغل 15200 2020-11
افراد بیکار 764 2020-11
نرخ مشارکت نیروی کار 68.4 2020-11
پست های خالی شغلی 94660 2020-09
حداقل دستمزد 1200 2020-02
دستمزد در تولید 3247 2020-08
جمعیت 32.6 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
دستمزد 3224 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.4 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2020-09
قیمت تولید 103 2020-11
قیمت واردات 112 2020-11
تورم مواد غذایی 1.4 2020-12
اندازه اصل تورم 0.7 2020-12
CPI مسکن آب و برق 118 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2020-12
قیمت صادرات 112 2020-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده -3 2020-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2021-01
نرخ بهره بین بانکی 1.94 2021-01
عرضه پول M0 117105 2020-11
عرضه پول M1 525825 2020-11
عرضه پول M2 2031849 2020-11
عرضه پول M3 2035492 2020-11
ترازنامه بانک 2896966 2020-11
ذخایر ارزی 107838 2020-11
وام به بخش خصوصی 2038087 2020-11
نرخ بهره سپرده 2.98 2019-12
نسبت ذخیره نقدی 2 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 489786 2020-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 16822 2020-11
حساب جاری 26095 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.3 2019-12
صادرات 84430 2020-11
واردات 67608 2020-11
بدهی خارجی 953311 2020-09
رابطه مبادله 99.6 2020-11
درآمد گردشگری 86144 2019-12
ورود توریست 16131 2020-09
ذخایر طلا 38.88 2020-09
تولید نفت خام 518 2020-09
گردش سرمایه -35300 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -846 2020-09
شاخص تروریسم 2.09 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.5 2019-12
بودجه دولت -3.2 2019-12
ارزش بودجه دولت -13556 2020-09
هزینه های دولت 43374 2020-09
درآمدهای دولت 46402 2020-09
هزینه های مالی 59958 2020-09
ارزیابی اعتبار 70 2021-01
مخارج نظامی 3208 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 23 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 60 2020-06
تولید صنعتی -2.2 2020-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.7 2020-11
تولید صنعتی 2.4 2020-10
تغییرات موجودی انبار -7914 2020-09
تولید خودرو 50894 2020-11
ثبت خودرو 121889 2020-10
شاخص اقتصادی مقدم -0.7 2020-10
سرعت اینترنت 8945 2017-03
آدرس های IP 1704176 2017-03
تولید سیمان 2155 2020-11
شاخص همزمان 112 2020-11
شاخص رقابتی 74.6 2019-12
رتبه رقابتی 27 2019-12
شاخص فساد مالی 53 2019-12
رتبه فساد مالی 51 2019-12
آسانی کسب و کار 12 2019-12
شاخص PMI تولید 49.1 2020-12
استخراج معدن -10.6 2020-10

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 90 2020-06
هزینه های مصرف کننده 213662 2020-09
نرخ وام بانکی 3.56 2020-11
قیمت گازوئیل 0.45 2020-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 71.9 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2020-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.3 2020-11

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن -0.9 2020-09
میزان ساخت و ساز -13.1 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 180455 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 667 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 132706 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالزی - شاخص های اقتصادی.