بازارها گذشته مرجع
پول 4.18 2019-09
بازار سهام 1590 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.43 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2019-06
نرخ بیکاری 3.3 2019-07
نرخ تورم 1.4 2019-07
نرخ بهره 3 2019-09
موازنه تجاری 14271 2019-07
حساب جاری 14257 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.8 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 94.2 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.4 2019-06
نرخ مالیات شرکت 24 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 28 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2019-06
تولید ناخالص داخلی 354 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 348767 2019-06
تولید ناخالص ملی 347 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 86307 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 12110 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28176 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24192 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16064 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 79011 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 26019 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 199498 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2019-07
افراد شاغل 15180 2019-07
افراد بیکار 525 2019-07
نرخ مشارکت نیروی کار 68.5 2019-07
پست های خالی شغلی 231345 2019-06
حداقل دستمزد 1100 2019-12
دستمزد در تولید 3681 2019-07
جمعیت 32.4 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1970 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1150 2018-12
دستمزد 2880 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.4 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2019-06
قیمت تولید 104 2019-07
قیمت واردات 118 2019-07
تورم مواد غذایی 2.4 2019-07
اندازه اصل تورم 2 2019-07
CPI مسکن آب و برق 121 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 2019-07
قیمت صادرات 115 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده -2.2 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 3.4 2019-09
عرضه پول M0 97508 2019-07
عرضه پول M1 429595 2019-07
عرضه پول M2 1899917 2019-07
عرضه پول M3 1913308 2019-07
ترازنامه بانک 2731687 2019-07
ذخایر ارزی 106068 2019-07
وام به بخش خصوصی 1930373 2019-07
نرخ بهره سپرده 3.1 2018-12
نسبت ذخیره نقدی 3.5 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 456845 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 14271 2019-07
حساب جاری 14257 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
صادرات 87962 2019-07
واردات 73691 2019-07
بدهی خارجی 931083 2019-06
رابطه مبادله 98.1 2019-07
درآمد گردشگری 84135 2018-12
ورود توریست 2400561 2019-06
ذخایر طلا 38.88 2019-09
تولید نفت خام 628 2019-05
گردش سرمایه -18560 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4395 2019-06
شاخص تروریسم 2.7 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.8 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 4234 2019-03
هزینه های دولت 39496 2019-06
درآمدهای دولت 63688 2019-03
هزینه های مالی 59454 2019-03
ارزیابی اعتبار 66.23
مخارج نظامی 3208 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 28 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 23 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 94.2 2019-06
تولید صنعتی 1.2 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.4 2019-07
تولید صنعتی 4 2019-07
تغییرات موجودی انبار -4618 2019-06
تولید خودرو 45748 2019-07
ثبت خودرو 119397 2019-05
شاخص اقتصادی مقدم -0.3 2019-06
سرعت اینترنت 8945 2017-03
آدرس های IP 1704176 2017-03
تولید سیمان 1319 2019-07
شاخص همزمان 138 2019-06
شاخص رقابتی 74.38 2018-12
رتبه رقابتی 25 2018-12
شاخص فساد مالی 47 2018-12
رتبه فساد مالی 61 2018-12
آسانی کسب و کار 15 2018-12
شاخص PMI تولید 47.4 2019-08
استخراج معدن -8.4 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.4 2019-06
هزینه های مصرف کننده 203388 2019-06
نرخ وام بانکی 4.82 2019-07
قیمت گازوئیل 0.49 2019-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.3 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.1 2019-07
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 1.3 2019-03
میزان ساخت و ساز 0.8 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالزی - شاخص های اقتصادی.