بازارها گذشته مرجع
پول 4.18 2019-05
بازار سهام 1605 2019-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.82 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-03
نرخ بیکاری 3.4 2019-03
نرخ تورم 0.2 2019-03
نرخ بهره 3 2019-05
موازنه تجاری 14370 2019-03
حساب جاری 16387 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.8 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 94.3 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 83 2019-03
نرخ مالیات شرکت 24 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 28 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی 315 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 341710 2019-03
تولید ناخالص ملی 313 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 79618 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 11521 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26808 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24593 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16656 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 75660 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 26111 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 194836 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.4 2019-03
افراد شاغل 15035 2019-03
افراد بیکار 521 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 68.5 2019-03
پست های خالی شغلی 281159 2019-03
حداقل دستمزد 1100 2019-12
دستمزد در تولید 3706 2019-02
جمعیت 32.4 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1970 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1150 2018-12
دستمزد 2880 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.2 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 2018-12
قیمت تولید 105 2019-03
قیمت واردات 117 2019-03
تورم مواد غذایی 1.1 2019-03
اندازه اصل تورم 0.5 2019-03
CPI مسکن آب و برق 121 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 2019-03
قیمت صادرات 115 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده -1.5 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 3.65 2019-05
عرضه پول M0 97387 2019-03
عرضه پول M1 427587 2019-03
عرضه پول M2 1865389 2019-03
عرضه پول M3 1874512 2019-03
ترازنامه بانک 2669878 2019-03
ذخایر ارزی 103005 2019-03
وام به بخش خصوصی 1873852 2019-03
نرخ بهره سپرده 2.9 2017-12
نسبت ذخیره نقدی 3.5 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 453720 2019-03
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 14370 2019-03
حساب جاری 16387 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
صادرات 84000 2019-03
واردات 69700 2019-03
بدهی خارجی 903680 2019-03
رابطه مبادله 98.3 2019-03
درآمد گردشگری 84135 2018-12
ورود توریست 2352422 2018-12
ذخایر طلا 38.9 2019-03
تولید نفت خام 656 2019-01
گردش سرمایه -13823 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21726 2019-03
شاخص تروریسم 2.7 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.8 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 9069 2018-12
هزینه های دولت 38634 2019-03
درآمدهای دولت 67169 2018-12
هزینه های مالی 58100 2018-12
ارزیابی اعتبار 66.23
مخارج نظامی 3208 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 28 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 94.3 2019-03
تولید صنعتی 3.1 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 2019-03
تولید صنعتی 4.1 2019-03
تغییرات موجودی انبار -5059 2019-03
تولید خودرو 46324 2019-03
ثبت خودرو 82545 2019-02
شاخص اقتصادی مقدم -2.2 2019-02
سرعت اینترنت 8945 2017-03
آدرس های IP 1704176 2017-03
تولید سیمان 1381 2019-03
شاخص همزمان 137 2019-02
شاخص رقابتی 74.38 2018-12
رتبه رقابتی 25 2018-12
شاخص فساد مالی 47 2018-12
رتبه فساد مالی 61 2018-12
آسانی کسب و کار 15 2018-12
شاخص PMI تولید 49.4 2019-04
استخراج معدن -0.2 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 83 2019-03
هزینه های مصرف کننده 198724 2019-03
نرخ وام بانکی 5.03 2019-03
قیمت گازوئیل 0.5 2019-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.6 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.9 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 1.1 2018-09
میزان ساخت و ساز 0.7 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالزی - شاخص های اقتصادی.