بازارها گذشته مرجع
پول 4.13 2021-04
بازار سهام 1598 2021-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.11 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.4 2020-12
نرخ بیکاری 4.8 2021-02
نرخ تورم 0.1 2021-02
نرخ بهره 1.75 2021-03
موازنه تجاری 17900 2021-02
حساب جاری 18965 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.7 2019-12
بودجه دولت -3.2 2020-12
اطمینان کسب و کار 60 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 90 2020-06
نرخ مالیات شرکت 24 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 362173 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 1333 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 346295 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.4 2020-12
تولید ناخالص داخلی 365 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 357365 2020-12
تولید ناخالص ملی 354 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 70750 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 12478 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28351 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24399 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14278 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 84229 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 23578 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 206418 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.8 2021-02
افراد شاغل 15270 2021-02
افراد بیکار 778 2021-02
نرخ مشارکت نیروی کار 68.5 2021-02
پست های خالی شغلی 454974 2020-12
حداقل دستمزد 1200 2021-12
دستمزد در تولید 3533 2020-12
جمعیت 32.73 2020-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
دستمزد 3224 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.1 2021-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 2021-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2020-12
قیمت تولید 109 2021-02
قیمت واردات 114 2021-02
تورم مواد غذایی 1.4 2021-02
اندازه اصل تورم 0.7 2021-02
CPI مسکن آب و برق 122 2021-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 2021-02
قیمت صادرات 116 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2021-02
تغییر قیمت تولید کننده 2.7 2021-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2021-03
نرخ بهره بین بانکی 1.94 2021-04
عرضه پول M0 127070 2021-02
عرضه پول M1 541112 2021-02
عرضه پول M2 2055567 2021-02
عرضه پول M3 2058723 2021-02
ترازنامه بانک 2938477 2021-02
ذخایر ارزی 109518 2021-02
وام به بخش خصوصی 2052169 2021-02
نرخ بهره سپرده 2.98 2019-12
نسبت ذخیره نقدی 2 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 491190 2021-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 17900 2021-02
حساب جاری 18965 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2020-12
صادرات 87567 2021-02
واردات 69704 2021-02
بدهی خارجی 958456 2020-12
رابطه مبادله 102 2021-02
درآمد گردشگری 12688 2020-12
ورود توریست 10568 2020-12
ذخایر طلا 38.88 2020-12
تولید نفت خام 546 2020-12
گردش سرمایه -10888 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6140 2020-12
شاخص تروریسم 2.09 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.7 2019-12
بودجه دولت -3.2 2020-12
ارزش بودجه دولت 23160 2020-12
هزینه های دولت 55940 2020-12
درآمدهای دولت 76902 2020-12
هزینه های مالی 53742 2020-12
ارزیابی اعتبار 70 2021-04
مخارج نظامی 3827 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 21 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 60 2020-06
تولید صنعتی 1.5 2021-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.4 2021-02
تولید صنعتی 4.1 2020-12
تغییرات موجودی انبار -1421 2020-12
تولید خودرو 40301 2021-02
ثبت خودرو 98085 2021-01
شاخص اقتصادی مقدم 0.7 2021-01
سرعت اینترنت 8945 2017-03
آدرس های IP 1704176 2017-03
تولید سیمان 2459 2021-02
شاخص همزمان 111 2021-01
شاخص رقابتی 74.6 2019-12
رتبه رقابتی 27 2019-12
شاخص فساد مالی 51 2020-12
رتبه فساد مالی 57 2020-12
آسانی کسب و کار 12 2019-12
شاخص PMI تولید 49.9 2021-03
استخراج معدن -5.4 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 90 2020-06
هزینه های مصرف کننده 207284 2020-12
نرخ وام بانکی 3.49 2021-02
قیمت گازوئیل 0.48 2021-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 74.7 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3 2021-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.1 2021-02

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 0.8 2020-12
میزان ساخت و ساز -14.2 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 362173 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 1333 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 346295 2021-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالزی - شاخص های اقتصادی.