بازارها گذشته مرجع
پول 4.36 2020-04
بازار سهام 1331 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.35 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2019-12
نرخ بیکاری 3.2 2020-01
نرخ تورم 1.3 2020-02
نرخ بهره 2.5 2020-03
موازنه تجاری 12600 2020-02
حساب جاری 7643 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.8 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 85.5 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.8 2019-12
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 3483 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 57 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 915 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2019-12
تولید ناخالص داخلی 370 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 369878 2019-12
تولید ناخالص ملی 360 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 80297 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 12110 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28176 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24473 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16582 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 81745 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 26431 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 216720 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.2 2020-01
افراد شاغل 15318 2020-01
افراد بیکار 512 2020-01
نرخ مشارکت نیروی کار 68.9 2020-01
پست های خالی شغلی 217432 2019-12
حداقل دستمزد 1200 2020-02
دستمزد در تولید 3970 2019-12
جمعیت 32.6 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1970 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1150 2018-12
دستمزد 3087 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.3 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2019-12
قیمت تولید 106 2020-02
قیمت واردات 117 2020-02
تورم مواد غذایی 0.8 2020-02
اندازه اصل تورم 1.3 2020-02
CPI مسکن آب و برق 123 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 2020-02
قیمت صادرات 117 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده 0.9 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 2.8 2020-04
عرضه پول M0 103034 2020-02
عرضه پول M1 444418 2020-02
عرضه پول M2 1948486 2020-02
عرضه پول M3 1958708 2020-02
ترازنامه بانک 2832525 2020-02
ذخایر ارزی 105923 2020-02
وام به بخش خصوصی 1979341 2020-02
نرخ بهره سپرده 3.1 2018-12
نسبت ذخیره نقدی 3 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 448939 2020-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 12600 2020-02
حساب جاری 7643 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
صادرات 74500 2020-02
واردات 61800 2020-02
بدهی خارجی 946292 2019-12
رابطه مبادله 100 2020-02
درآمد گردشگری 84135 2018-12
ورود توریست 1991068 2019-12
ذخایر طلا 38.88 2019-12
تولید نفت خام 607 2019-12
گردش سرمایه -649 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3732 2019-12
شاخص تروریسم 2.5 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.8 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -25.7 2019-09
هزینه های دولت 54425 2019-12
درآمدهای دولت 68775 2019-09
هزینه های مالی 68801 2019-09
ارزیابی اعتبار 70 2020-04
مخارج نظامی 3208 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 23 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 85.5 2019-12
تولید صنعتی 0.6 2020-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.04 2020-01
تولید صنعتی 2.1 2020-01
تغییرات موجودی انبار -2872 2019-12
تولید خودرو 42527 2020-01
ثبت خودرو 104735 2020-01
شاخص اقتصادی مقدم 0.1 2020-02
سرعت اینترنت 8945 2017-03
آدرس های IP 1704176 2017-03
تولید سیمان 1377 2020-01
شاخص همزمان 138 2020-01
شاخص رقابتی 74.6 2019-12
رتبه رقابتی 27 2019-12
شاخص فساد مالی 53 2019-12
رتبه فساد مالی 51 2019-12
آسانی کسب و کار 12 2019-12
شاخص PMI تولید 48.4 2020-03
استخراج معدن -3.9 2020-01

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.8 2019-12
هزینه های مصرف کننده 214608 2019-12
نرخ وام بانکی 4.6 2020-02
قیمت گازوئیل 0.33 2020-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2 2020-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.7 2020-01

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 0.4 2019-09
میزان ساخت و ساز 1.3 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 3483 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 57 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 915 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالزی - شاخص های اقتصادی.