بازارها گذشته مرجع
پول 4.15 2019-11
بازار سهام 1597 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.45 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2019-06
نرخ بیکاری 3.3 2019-09
نرخ تورم 1.1 2019-09
نرخ بهره 3 2019-11
موازنه تجاری 8337 2019-09
حساب جاری 14257 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.8 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 94.2 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.4 2019-06
نرخ مالیات شرکت 24 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 28 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2019-06
تولید ناخالص داخلی 354 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 348767 2019-06
تولید ناخالص ملی 347 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 86307 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 12110 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28176 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24192 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16064 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 79011 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 26019 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 199498 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2019-09
افراد شاغل 15230 2019-09
افراد بیکار 521 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 68.7 2019-09
پست های خالی شغلی 244676 2019-09
حداقل دستمزد 1100 2019-12
دستمزد در تولید 4002 2019-08
جمعیت 32.4 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1970 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1150 2018-12
دستمزد 2880 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.1 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2019-06
قیمت تولید 105 2019-09
قیمت واردات 117 2019-09
تورم مواد غذایی 2.2 2019-09
اندازه اصل تورم 1.5 2019-09
CPI مسکن آب و برق 122 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 2019-09
قیمت صادرات 116 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -2.4 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3 2019-11
نرخ بهره بین بانکی 3.4 2019-11
عرضه پول M0 98204 2019-09
عرضه پول M1 434267 2019-09
عرضه پول M2 1904690 2019-09
عرضه پول M3 1916361 2019-09
ترازنامه بانک 2765047 2019-09
ذخایر ارزی 105229 2019-09
وام به بخش خصوصی 1944304 2019-09
نرخ بهره سپرده 3.1 2018-12
نسبت ذخیره نقدی 3.5 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 459263 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 8337 2019-09
حساب جاری 14257 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
صادرات 77704 2019-09
واردات 69367 2019-09
بدهی خارجی 931083 2019-06
رابطه مبادله 99 2019-09
درآمد گردشگری 84135 2018-12
ورود توریست 2400561 2019-06
ذخایر طلا 38.88 2019-12
تولید نفت خام 499 2019-07
گردش سرمایه -18560 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4395 2019-06
شاخص تروریسم 2.7 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.8 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -3230 2019-06
هزینه های دولت 39496 2019-06
درآمدهای دولت 62086 2019-06
هزینه های مالی 65316 2019-06
ارزیابی اعتبار 66.23
مخارج نظامی 3208 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 28 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 23 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 94.2 2019-06
تولید صنعتی 1.7 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 2019-09
تولید صنعتی 2.5 2019-09
تغییرات موجودی انبار -4618 2019-06
تولید خودرو 44363 2019-08
ثبت خودرو 119397 2019-05
شاخص اقتصادی مقدم -0.8 2019-08
سرعت اینترنت 8945 2017-03
آدرس های IP 1704176 2017-03
تولید سیمان 1278 2019-08
شاخص همزمان 140 2019-08
شاخص رقابتی 74.6 2019-12
رتبه رقابتی 27 2019-12
شاخص فساد مالی 47 2018-12
رتبه فساد مالی 61 2018-12
آسانی کسب و کار 12 2019-12
شاخص PMI تولید 49.3 2019-10
استخراج معدن -1.6 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.4 2019-06
هزینه های مصرف کننده 203388 2019-06
نرخ وام بانکی 4.76 2019-09
قیمت گازوئیل 0.5 2019-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.2 2019-09
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 0.9 2019-06
میزان ساخت و ساز 0.6 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالزی - شاخص های اقتصادی.