مالزی - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-06
نرخ بیکاری 3.4 2018-08
نرخ تورم 0.2 2018-08
نرخ بهره 3.25 2018-09
موازنه تجاری 1600 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 4.16 2018-10
بازار سهام 1701 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.16 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 314 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 300089 MYR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 291 MYR - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 79177 MYR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 11521 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26808 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 21948 MYR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13530 MYR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70844 MYR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 23832 MYR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 166028 MYR - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.4 % 2018-08
افراد شاغل 14896 هزار 2018-08
افراد بیکار 525 هزار 2018-08
نرخ مشارکت نیروی کار 68.4 % 2018-08
پست های خالی شغلی 246628 2018-06
حداقل دستمزد 1000 MYR / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 3604 MYR / ماه 2018-07
جمعیت 32.05 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
دستمزد 2880 MYR / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.2 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 107 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 119 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 0.4 % 2018-08
اندازه اصل تورم -0.2 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 120 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 116 نقاط شاخص 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده -0.3 % 2018-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.25 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 3.65 % 2018-10
عرضه پول M0 94567 MYR - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 410935 MYR - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 1784929 MYR - میلیون 2018-08
عرضه پول M3 1794147 MYR - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک 2602184 MYR - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 104400 USD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 1827702 MYR - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 3 % 2016-12
نسبت ذخیره نقدی 3.5 % 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 446396 MYR - میلیون 2018-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1600 MYR - میلیون 2018-08
صادرات 81800 MYR - میلیون 2018-08
واردات 80200 MYR - میلیون 2018-08
حساب جاری 3909 MYR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2016-12
بدهی خارجی 936489 MYR - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 97.1 نقاط شاخص 2018-08
درآمد گردشگری 82200 MYR - میلیون 2017-12
ورود توریست 1957248 2018-04
ذخایر طلا 37.6 تن 2018-09
تولید نفت خام 661 BBL/D/1K 2018-06
گردش سرمایه 9114 MYR - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2843 MYR - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 3.33 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 % 2017-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -10433 MYR - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 36616 MYR - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 52470 MYR - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 62903 MYR - میلیون 2018-06
ارزیابی اعتبار 66.23
مخارج نظامی 3505 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 116 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 2.2 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.4 % 2018-08
تولید صنعتی 4.3 % 2018-08
تغییرات موجودی انبار -2812 MYR - میلیون 2018-06
تولید خودرو 43380 واحد 2018-08
ثبت خودرو 129954 2018-07
شاخص اقتصادی مقدم 0.2 % 2018-07
سرعت اینترنت 8945 KBps 2017-03
آدرس های IP 1704176 IP 2017-03
تولید سیمان 1356 هزاران تن 2018-08
شاخص همزمان 137 نقاط شاخص 2018-07
شاخص رقابتی 74.38 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 25 2018-12
شاخص فساد مالی 47 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 62 2017-12
آسانی کسب و کار 24 2017-12
شاخص PMI تولید 51.5 2018-09
استخراج معدن -4.6 % 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 133 نقاط شاخص 2018-06
هزینه های مصرف کننده 165795 MYR - میلیون 2018-06
نرخ وام بانکی 4.98 % 2018-08
قیمت گازوئیل 0.53 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.1 % of GDP 2018-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 14.8 % 2018-08
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 4.1 % 2018-03
میزان ساخت و ساز 5.3 % 2018-06
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 28 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-09
نرخ تامین اجتماعی 20 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 307 mm 2015-12
درجه حرارت 25.98 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالزی - شاخص های اقتصادی.