مالزی - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-06
نرخ بیکاری 3.4 2018-06
نرخ تورم 0.8 2018-06
نرخ بهره 3.25 2018-07
موازنه تجاری 6045 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 4.11 2018-08
بازار سهام 1783 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.07 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 314 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 300089 MYR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 291 MYR - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 79177 MYR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 11521 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26808 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 21948 MYR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13530 MYR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70844 MYR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 23832 MYR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 166028 MYR - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.4 % 2018-06
افراد شاغل 14863 هزار 2018-06
افراد بیکار 516 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 68.5 % 2018-06
پست های خالی شغلی 246628 2018-06
حداقل دستمزد 1000 MYR / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 3562 MYR / ماه 2018-05
جمعیت 32.05 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
دستمزد 2880 MYR / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.8 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 118 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 0.8 % 2018-06
اندازه اصل تورم 0.1 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 118 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 114 نقاط شاخص 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) -1.2 % 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 0.1 % 2018-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.25 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 3.65 % 2018-08
عرضه پول M0 97032 MYR - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 416479 MYR - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 1767891 MYR - میلیون 2018-06
عرضه پول M3 1778131 MYR - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک 2573075 MYR - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 104500 USD - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 1804016 MYR - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 3 % 2016-12
نسبت ذخیره نقدی 3.5 % 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 449369 MYR - میلیون 2018-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 6045 MYR - میلیون 2018-06
صادرات 78700 MYR - میلیون 2018-06
واردات 72611 MYR - میلیون 2018-06
حساب جاری 3909 MYR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2016-12
بدهی خارجی 936489 MYR - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 96.7 نقاط شاخص 2018-06
درآمد گردشگری 82200 MYR - میلیون 2017-12
ورود توریست 1957248 2018-04
ذخایر طلا 37.6 تن 2018-06
تولید نفت خام 637 BBL/D/1K 2018-04
گردش سرمایه 15211 MYR - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2843 MYR - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 3.33 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 % 2017-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -583 MYR - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 36616 MYR - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 54324 MYR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 54906 MYR - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 66.23
مخارج نظامی 3505 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 116 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 1.1 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1 % 2018-06
تولید صنعتی 4.5 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار -2812 MYR - میلیون 2018-06
تولید خودرو 36379 واحد 2018-06
ثبت خودرو 100150 2018-04
شاخص اقتصادی مقدم -1.1 % 2018-05
سرعت اینترنت 8945 KBps 2017-03
آدرس های IP 1704176 IP 2017-03
تولید سیمان 1346 هزاران تن 2018-06
شاخص همزمان 134 نقاط شاخص 2018-05
شاخص رقابتی 5.17 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 23 2018-12
شاخص فساد مالی 47 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 62 2017-12
آسانی کسب و کار 24 2017-12
شاخص PMI تولید 49.7 2018-07
استخراج معدن -9.4 % 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 133 نقاط شاخص 2018-06
هزینه های مصرف کننده 165795 MYR - میلیون 2018-06
نرخ وام بانکی 5.05 % 2018-06
قیمت گازوئیل 0.54 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.2 در صد 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.5 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.1 % 2018-06
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 4.1 % 2018-03
میزان ساخت و ساز 5.3 % 2018-06
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 28 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 0 % 2018-06
نرخ تامین اجتماعی 20 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 307 mm 2015-12
درجه حرارت 25.98 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالزی - شاخص های اقتصادی.