بازارها گذشته مرجع
پول 4.11 2019-07
بازار سهام 1658 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.62 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-03
نرخ بیکاری 3.3 2019-05
نرخ تورم 0.2 2019-05
نرخ بهره 3 2019-07
موازنه تجاری 9082 2019-05
حساب جاری 16387 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.8 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 94.3 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 83 2019-03
نرخ مالیات شرکت 24 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 28 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی 354 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 341710 2019-03
تولید ناخالص ملی 335 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 79618 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 12110 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28176 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24593 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16656 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 75660 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 26111 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 194836 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2019-05
افراد شاغل 15122 2019-05
افراد بیکار 520 2019-05
نرخ مشارکت نیروی کار 68.5 2019-05
پست های خالی شغلی 281159 2019-03
حداقل دستمزد 1100 2019-12
دستمزد در تولید 3658 2019-05
جمعیت 32.4 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1970 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1150 2018-12
دستمزد 2880 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.2 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2019-03
قیمت تولید 106 2019-05
قیمت واردات 119 2019-05
تورم مواد غذایی 1.2 2019-05
اندازه اصل تورم 0.4 2019-05
CPI مسکن آب و برق 121 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 2019-05
قیمت صادرات 115 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده -1.5 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3 2019-07
نرخ بهره بین بانکی 3.4 2019-07
عرضه پول M0 101021 2019-05
عرضه پول M1 434386 2019-05
عرضه پول M2 1879968 2019-05
عرضه پول M3 1889746 2019-05
ترازنامه بانک 2676535 2019-05
ذخایر ارزی 104497 2019-05
وام به بخش خصوصی 1880229 2019-05
نرخ بهره سپرده 2.9 2017-12
نسبت ذخیره نقدی 3.5 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 453283 2019-04
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 9082 2019-05
حساب جاری 16387 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
صادرات 84145 2019-05
واردات 75063 2019-05
بدهی خارجی 903680 2019-03
رابطه مبادله 96.9 2019-05
درآمد گردشگری 84135 2018-12
ورود توریست 2098267 2019-05
ذخایر طلا 38.9 2019-06
تولید نفت خام 640 2019-03
گردش سرمایه -13823 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21726 2019-03
شاخص تروریسم 2.7 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.8 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 4234 2019-03
هزینه های دولت 38634 2019-03
درآمدهای دولت 63688 2019-03
هزینه های مالی 59454 2019-03
ارزیابی اعتبار 66.23
مخارج نظامی 3208 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 28 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 23 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 94.3 2019-03
تولید صنعتی 4 2019-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 2019-05
تولید صنعتی 4.2 2019-05
تغییرات موجودی انبار -5059 2019-03
تولید خودرو 48650 2019-05
ثبت خودرو 109012 2019-04
شاخص اقتصادی مقدم 2.6 2019-04
سرعت اینترنت 8945 2017-03
آدرس های IP 1704176 2017-03
تولید سیمان 1181 2019-05
شاخص همزمان 137 2019-04
شاخص رقابتی 74.38 2018-12
رتبه رقابتی 25 2018-12
شاخص فساد مالی 47 2018-12
رتبه فساد مالی 61 2018-12
آسانی کسب و کار 15 2018-12
شاخص PMI تولید 47.8 2019-06
استخراج معدن 3 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 83 2019-03
هزینه های مصرف کننده 198724 2019-03
نرخ وام بانکی 4.93 2019-05
قیمت گازوئیل 0.5 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.3 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.3 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.8 2019-05
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 1.3 2019-03
میزان ساخت و ساز 0.7 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالزی - شاخص های اقتصادی.