گذشته قبلی
پول 4.39 4.39
بازار سهام 1543 1549 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.9 4.6 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 3.6 در صد
نرخ بیکاری 4.1 4.1 در صد
نرخ تورم 2.2 2.2 در صد
نرخ بهره 2 1.75 در صد
موازنه تجاری 23548 26648 MYR - میلیون
حساب جاری 2983 15332 MYR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 3.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.7 52.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -3.2 -3.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 122 97 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 99 102 امتیاز
نرخ مالیات شرکت 24 24 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 30 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.9 4.6 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 3.6 در صد
تولید ناخالص داخلی 337 365 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 360239 370672 MYR - میلیون
تولید ناخالص ملی 347 360 MYR - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 73632 68586 MYR - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 10617 11392 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26435 28364 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22604 24960 MYR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12922 12565 MYR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 87191 91910 MYR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 24066 23619 MYR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 209560 213263 MYR - میلیون
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 4.1 4.1 در صد
افراد شاغل 15770 15731 هزار
افراد بیکار 669 672 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 69.2 69.1 در صد
پست های خالی شغلی 1333677 748907
حداقل دستمزد 1500 1200 MYR / ماه
دستمزد در تولید 3429 3459 MYR / ماه
جمعیت 32.73 32.59 میلیون
سن بازنشستگی زنان 60 60
سن بازنشستگی مردان 60 60
دستمزد 2933 3224 MYR / ماه
گذشته قبلی
نرخ تورم 2.2 2.2 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126 125 امتیاز
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 112 امتیاز
قیمت تولید 122 119 امتیاز
قیمت واردات 126 123 امتیاز
تورم مواد غذایی 4 3.7 در صد
اندازه اصل تورم 2 1.8 در صد
CPI مسکن آب و برق 123 123 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 116 امتیاز
قیمت صادرات 142 135 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 0.2 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 11.6 9.7 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 216 216 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 70784541 70763681 دوزها
موارد کروناویروس 4485419 4483295 افراد
مرگ و میر کروناویروس 35633 35630 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 2 1.75 در صد
نرخ بهره بین بانکی 2.25 2.25 در صد
عرضه پول M0 139012 139124 MYR - میلیون
عرضه پول M1 592214 587656 MYR - میلیون
عرضه پول M2 2196197 2190249 MYR - میلیون
عرضه پول M3 2203024 2197891 MYR - میلیون
ترازنامه بانک 3162828 3131402 MYR - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 115625 115896 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 2146724 2136944 MYR - میلیون
نرخ بهره سپرده 1.56 1.96 در صد
نسبت ذخیره نقدی 2 2 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 542702 539812 MYR - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری 23548 26648 MYR - میلیون
حساب جاری 2983 15332 MYR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 3.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 127495 131559 MYR - میلیون
واردات 103947 104935 MYR - میلیون
بدهی خارجی 1070267 1056980 MYR - میلیون
رابطه مبادله 112 110 امتیاز
درآمد گردشگری 12688 86144 MYR - میلیون
ورود توریست 36013 14722
ذخایر طلا 38.88 38.88 تن
تولید نفت خام 489 514 BBL/D/1K
تغییرات سالیانه صادرات 20.7 25.3 در صد
(واردات (تغییرات سالیانه 22 29.9 در صد
گردش سرمایه 30373 -2263 MYR - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 24375 24690 MYR - میلیون
شاخص تروریسم 2.09 2.5
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.7 52.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -3.2 -3.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت 24602 787 MYR - میلیون
هزینه های دولت 45649 58164 MYR - میلیون
درآمدهای دولت 88083 51454 MYR - میلیون
هزینه های مالی 63481 50667 MYR - میلیون
ارزیابی اعتبار 70
مخارج نظامی 3910 3769 USD - میلیون
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 122 97 امتیاز
تولید صنعتی 5.1 4 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 8.6 -6.6 در صد
تولید صنعتی 5.2 6.8 در صد
تغییرات موجودی انبار 5760 3646 MYR - میلیون
تولید خودرو 55137 47445 واحد
ثبت خودرو 91625 93650
شاخص اقتصادی مقدم -0.5 -1.1 در صد
سرعت اینترنت 8945 8200 KBps
آدرس های IP 1704176 1654177 IP
تولید سیمان 2417 2456 هزاران تن
شاخص همزمان 120 117 امتیاز
شاخص رقابتی 74.6 74.38 امتیاز
رتبه رقابتی 27 25
شاخص فساد مالی 48 51 امتیاز
رتبه فساد مالی 62 57
آسانی کسب و کار 12 15
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.6 49.6 امتیاز
استخراج معدن -0.4 -5.1 در صد
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 99 102 امتیاز
هزینه های مصرف کننده 422452 215006 MYR - میلیون
نرخ وام بانکی 3.48 3.48 در صد
قیمت گازوئیل 0.47 0.49 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 73.6 73.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2.2 -0.4 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 10.8 10.2 در صد
گذشته قبلی
شاخص مسکن 0.8 -0.7 در صد
میزان ساخت و ساز -6.1 -12.9 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالزی - شاخص های اقتصادی.