بازارها گذشته مرجع
پول 4.26 2020-07
بازار سهام 1606 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.8 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.7 2020-03
نرخ بیکاری 5 2020-04
نرخ تورم -2.9 2020-05
نرخ بهره 1.75 2020-07
موازنه تجاری 10400 2020-05
حساب جاری 9504 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.8 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 85.5 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.8 2019-12
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 8718 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 122 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 8519 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.7 2020-03
تولید ناخالص داخلی 365 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 344155 2020-03
تولید ناخالص ملی 342 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 75982 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 12478 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28351 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22503 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15350 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 76745 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 25255 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 201066 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5 2020-04
افراد شاغل 14930 2020-04
افراد بیکار 779 2020-04
نرخ مشارکت نیروی کار 66.1 2020-04
پست های خالی شغلی 204513 2020-03
حداقل دستمزد 1200 2020-02
دستمزد در تولید 3340 2020-02
جمعیت 32.6 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
دستمزد 3087 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -2.9 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2020-03
قیمت تولید 99.7 2020-05
قیمت واردات 115 2020-05
تورم مواد غذایی 1.2 2020-05
اندازه اصل تورم 1.1 2020-05
CPI مسکن آب و برق 118 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 90.9 2020-05
قیمت صادرات 110 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده -5.5 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2020-07
نرخ بهره بین بانکی 2.03 2020-07
عرضه پول M0 113230 2020-05
عرضه پول M1 479420 2020-05
عرضه پول M2 2000160 2020-05
عرضه پول M3 2006708 2020-05
ترازنامه بانک 2858144 2020-05
ذخایر ارزی 105091 2020-05
وام به بخش خصوصی 1997348 2020-05
نرخ بهره سپرده 2.98 2019-12
نسبت ذخیره نقدی 2 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 483092 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 10400 2020-05
حساب جاری 9504 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
صادرات 62686 2020-05
واردات 52300 2020-05
بدهی خارجی 975907 2020-03
رابطه مبادله 97.1 2020-05
درآمد گردشگری 86144 2019-12
ورود توریست 671084 2020-03
ذخایر طلا 38.9 2020-03
تولید نفت خام 634 2020-03
گردش سرمایه -13369 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6371 2020-03
شاخص تروریسم 2.5 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.8 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -17215 2020-03
هزینه های دولت 40525 2020-03
درآمدهای دولت 45322 2020-03
هزینه های مالی 62537 2020-03
ارزیابی اعتبار 70 2020-07
مخارج نظامی 3208 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 23 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 85.5 2019-12
تولید صنعتی -22.1 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -30.5 2020-04
تولید صنعتی 5.6 2020-02
تغییرات موجودی انبار -3203 2020-03
تولید خودرو 12022 2020-05
ثبت خودرو 1570 2020-04
شاخص اقتصادی مقدم 0.3 2020-04
سرعت اینترنت 8945 2017-03
آدرس های IP 1704176 2017-03
تولید سیمان 1836 2020-05
شاخص همزمان 109 2020-04
شاخص رقابتی 74.6 2019-12
رتبه رقابتی 27 2019-12
شاخص فساد مالی 53 2019-12
رتبه فساد مالی 51 2019-12
آسانی کسب و کار 12 2019-12
شاخص PMI تولید 51 2020-06
استخراج معدن 6.1 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.8 2019-12
هزینه های مصرف کننده 212257 2020-03
نرخ وام بانکی 4.01 2020-05
قیمت گازوئیل 0.37 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.2 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 30.5 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -16.2 2020-05

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 0.8 2019-12
میزان ساخت و ساز -6.3 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 8718 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 122 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 8519 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالزی - شاخص های اقتصادی.