23/10/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
MY
نرخ تورم (سالانه) SEP 1.5%
25/10/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
MY
شاخص پیشرو (ماهانه) AUG 1.4%
04:00 AM
MY
شاخص هم زمان (ماهانه) AUG 0.9%
31/10/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
MY
PPI (سالانه) SEP -1.9%
07:00 AM
MY
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 SEP 4.2%
01/11/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
MY
پی ام آی توليد Markit OCT 47.9
04/11/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
MY
موازنه تجاری SEP MYR10.9B
04:00 AM
MY
تغییرات سالیانه واردات SEP -12.5%
04:00 AM
MY
تغییرات سالیانه صادرات SEP -0.8%
05/11/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
MY
تصمیم نرخ بهره 3%
11/11/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
MY
نرخ بیکاری SEP 3.3%
04:00 AM
MY
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز Q3 0.8%
04:00 AM
MY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP 1.9%
12/11/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
MY
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 6.7%
15/11/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
MY
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 4.9%
04:00 AM
MY
حساب جاری Q3 MYR14.3B
04:00 AM
MY
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 1.0%


مالزی - تقویم - شاخص های اقتصادی

مالزی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.