24/02/2021 واقعی قبلی
04:00 AM
MY
نرخ تورم (سالانه) JAN -0.2% -1.4%
04:00 AM
MY
شاخص پیشرو (ماهانه) DEC -0.3% 0.4%
04:00 AM
MY
شاخص هم زمان (ماهانه) DEC 1.2% 0.4%
25/02/2021 واقعی قبلی
04:00 AM
MY
PPI (سالانه) JAN -0.1% -2.1%
26/02/2021 واقعی قبلی
04:00 AM
MY
موازنه تجاری JAN MYR20.7B
04:00 AM
MY
تغییرات سالیانه صادرات JAN 10.8%
04:00 AM
MY
تغییرات سالیانه واردات JAN 1.6%
07:00 AM
MY
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 JAN 4%
01/03/2021 واقعی قبلی
12:30 AM
MY
پی ام آی توليد Markit FEB 48.9
04/03/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
MY
تصمیم نرخ بهره 1.75%
08/03/2021 واقعی قبلی
04:00 AM
MY
نرخ بیکاری JAN 4.8%
12/03/2021 واقعی قبلی
04:00 AM
MY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN 1.7%
04:00 AM
MY
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN -2.0%


مالزی - تقویم - شاخص های اقتصادی

مالزی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.