31/03/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
MY
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 FEB 3.7% 3.9%
01/04/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
MY
پی ام آی توليد Markit MAR 48.4 48.5
03/04/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
MY
موازنه تجاری FEB MYR12.6B MYR12B
04:00 AM
MY
تغییرات سالیانه صادرات FEB 11.8% -1.5%
04:00 AM
MY
تغییرات سالیانه واردات FEB 11.3% -2.4%
10/04/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
MY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB 0.6%
04:00 AM
MY
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 6.7%
14/04/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
MY
نرخ بیکاری FEB 3.2%
22/04/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
MY
نرخ تورم (سالانه) MAR 1.3%
24/04/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
MY
شاخص هم زمان (ماهانه) FEB 0.2%
04:00 AM
MY
شاخص پیشرو (ماهانه) FEB 0.1%


مالزی - تقویم - شاخص های اقتصادی

مالزی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.