21/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 AM
MY
نرخ تورم (سالانه) DEC 3.2% 3.3% 3.1% 3.2%
04:00 AM
MY
نرخ تورم (ماهانه) DEC 0.4% 0.2% 0.4%
25/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:15 AM
MY
شاخص هم زمان (ماهانه) NOV 0.8% 2.2%
03:15 AM
MY
شاخص پیشرو (ماهانه) NOV -0.9% -0.5%
27/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 AM
MY
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه DEC 12.6% 11.8%
28/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 AM
MY
موازنه تجاری DEC MYR18.9B MYR22.5B MYR 24.2B
04:00 AM
MY
تغییرات سالیانه صادرات DEC 32.4% 24.7%
04:00 AM
MY
(واردات (تغییرات سالیانه DEC 38% 27.9%
31/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
MY
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول DEC 6.2%
03/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
MY
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت JAN
08/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 AM
MY
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه Q4
04:00 AM
MY
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه DEC 9.4%
04:30 AM
MY
نرخ بیکاری DEC
09/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 AM
MY
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه DEC 6.7%
11/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 AM
MY
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی) Q4
04:00 AM
MY
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4
04:00 AM
MY
حساب جاری Q4

مالزی - تقویم - شاخص های اقتصادی

مالزی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.