مالزی - نرخ بهره

Malaysia Interest Rate
width
height

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2018-03-07 07:00 AM تصمیم نرخ بهره 3.25% 3.25% 3.25%
2018-05-10 07:00 AM تصمیم نرخ بهره 3.25% 3.25% 3.25%
2018-07-11 07:00 AM تصمیم نرخ بهره 3.25% 3.25% 3.25%
2018-09-05 07:00 AM تصمیم نرخ بهره 3.25%
2018-11-08 07:00 AM تصمیم نرخ بهره
[+]


مالزی پول گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بهره 3.25 3.25 3.50 2.00 در صد [+]
نرخ بهره بین بانکی 3.65 3.65 14.50 2.03 در صد [+]
عرضه پول M0 97032.05 97729.04 97729.04 1000.20 MYR - میلیون [+]
عرضه پول M1 416479.32 417393.44 422744.75 2032.50 MYR - میلیون [+]
عرضه پول M2 1767890.87 1771082.81 1771082.81 4122.30 MYR - میلیون [+]
عرضه پول M3 1778131.43 1781296.08 1781296.08 8313.40 MYR - میلیون [+]
ذخایر ارزی 104500.00 107414.77 155165.30 20234.20 USD - میلیون [+]
ترازنامه بانک 2573075.27 2544247.54 2573075.27 1022141.27 MYR - میلیون [+]
وام به بخش خصوصی 1804016.38 1790210.35 1804016.38 289998.00 MYR - میلیون [+]
نرخ بهره سپرده 3.00 3.10 9.75 2.08 در صد [+]
نسبت ذخیره نقدی 3.50 3.50 13.50 1.00 در صد [+]
ترازنامه بانک مرکزی 449368.82 448551.77 506381.40 2220.90 MYR - میلیون [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مالزی - نرخ بهره.