بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 445.51 447 449 450 452 455
بازار سهام 2155.58 2117 2078 2041 2004 1929

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 4.1 3.8 3.5 3.5 3.8
نرخ بیکاری 4.80 4.8 4.9 4.9 5 5
نرخ تورم 6.00 5.9 5.4 5 4.9 4.9
نرخ بهره 12.00 12 12 12 9.5 9.5
موازنه تجاری 1902.10 3100 2700 2610 3380 3380
حساب جاری -1278.80 -1300 -500 -460 1140 950
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.50 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.90 18 18 18 18 17
بودجه دولت -2.40 -3 -3 -3 -3 -1
اطمینان کسب و کار 5.00 1 -2 -1 2 5
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.00 72 73 76 79 83
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.10 1.8 1.8 1.65 2.9 2.9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 4.1 3.8 3.5 3.5 3.8
تولید ناخالص داخلی 168.50 150 150 150 150 183
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 68639.48 13425 28223 44912 71042 73741
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10275.00 2425 5790 10455 10635 11039
تولید ناخالص داخلی سرانه 11165.50 11041 11041 11041 11041 11538
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24738.40 24462 24462 24462 24462 25563
تولید ناخالص ملی 59613707.50 60835789 60746368 60656947 61700187 64044794
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3092417.60 280210 6918111 1918814 1951815 2025984
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3778403.20 453169 1326784 2473533 2516076 2611687
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5164537.70 1664866 3381072 3376095 3434160 3564659
تولید ناخالص داخلی از معادن 6944960.40 2169291 48746431 48674675 49511831 51393281
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 809170.90 329495 535923 535134 544338 565023
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23425450.70 7463114 15291628 15269119 15531733 16121938
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3414175.30 1106967 22822936 22789340 23181295 24062184
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 708187.00 313299 4772741 4765716 4847681 5031893

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 4.80 4.8 4.9 4.9 5 5
افراد بیکار 441.60 443 444 445 445 445
نرخ بیکاری بلند مدت 2.10 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
دستمزد 198200.00 168000 168000 168000 174000 174000
حداقل دستمزد 42500.00 44000 44000 44000 44000 45500
جمعیت 18.63 18.64 18.64 18.64 18.64 18.88
هزینه زندگی خانواده 128600.00 118000 118000 118000 120000 193900
هزینه زندگی انفرادی 85600.00 86500 86500 86500 87000 87000
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 137400.00 152000 152000 152000 156100 160000
دستمزد در تولید 234375.00 188800 188800 188800 200000 200000
نرخ بیکاری جوانان 3.80 4.3 4.3 4.3 4.1 4.1

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 6.00 5.9 5.4 5 4.9 4.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 802.80 806 813 815 831 872
اندازه اصل تورم 6.52 5.9 5.9 5.9 5.3 5.3
قیمت تولید 1149.20 1159 1287 1241 1225 1274
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 6.40 6.78 6.75 6.72 6.71 7.04
تورم مواد غذایی 8.60 6.5 5 4.5 4 5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.10 108 107 107 106 111
تغییر قیمت تولید کننده 2.50 0.8 9 9 6.5 4

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 12.00 12 12 12 9.5 9.5
نرخ بهره بین بانکی 13.50 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
عرضه پول M2 15507593.00 16496000 16496000 16496000 17599000 17599000
ذخایر ارزی 29891.00 32400 32400 32400 35100 35100
ترازنامه بانک 26113749910.00 26392640573 26675320379 26958000185 27240679991 28371399216
ترازنامه بانک مرکزی 8224474.00 8378867 8533260 8687653 8842046 9459617

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری 1902.10 3100 2700 2610 3380 3380
حساب جاری -1278.80 -1300 -500 -460 1140 950
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.50 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.9
واردات 2428.50 2940 2980 3080 2850 2990
صادرات 4330.60 5240 5680 5690 6380 6510
بدهی خارجی 157750.00 168550 164186 163323 165774 165774
ذخایر طلا 377.48 343 343 343 349 349
تولید نفت خام 1949.00 1800 1870 1900 1920 1970
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6118.02 6100 6100 6100 4300 4300

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.90 18 18 18 18 17
بودجه دولت -2.40 -3 -3 -3 -3 -1
ارزش بودجه دولت -87644.66 9798376 9798376 9798376 11830879 11824003
هزینه های دولت 4258344.80 1164031 2876005 4332866 4407387 4574868
بدهی های دولت 18079072.00 19090000 19090000 19090000 19120000 19120000
مخارج نظامی 1607.00 1500 1500 1500 1500 1500

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.00 11 11 11 11 11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.00 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
اطمینان کسب و کار 5.00 1 -2 -1 2 5
تولید صنعتی 7.50 5.5 1.9 0.7 5.7 5.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.70 0.2 0.2 0.2 0.6 0.6
تولید صنعتی 7.80 5.1 5.1 5.1 4.5 4.5
تغییرات موجودی انبار 2073373.00 2620000 2620000 2620000 2700000 2700000
شاخص اقتصادی مقدم 5.30 5.5 5.2 5.7 6.5 6.5
پی ام آی مرکب 45.20 44 42 41 46 49
ثبت خودرو 3907533.00 3724193 3701729 3679264 3656800 3866942
تولید مس 39068.00 30900 30900 30900 32200 32200
شاخص PMI خدمات 46.60 44 42 45 46 49
تولید فولاد 330.00 439 439 439 450 450
استخراج معدن 2.80 5.1 5.1 5.1 3.8 3.8
شاخص PMI تولید 49.20 49.5 43 45 48 51

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.00 72 73 76 79 83
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.10 1.8 1.8 1.65 2.9 2.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.40 3.1 6.2 6 6 6
هزینه های مصرف کننده 21758916.00 6527570 13865982 22139697 22520478 23376256
تسهیلات اعتباری خریدار 6785699.00 5547745 5946309 6345469 6894474 7156465
قیمت گازوئیل 0.39 -0.32 -0.3 -0.29 -0.27 -0.27

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
شاخص مسکن 107.20 105 105 105 106 106
میزان ساخت و ساز 17.70 10 15 20 5.5 5.5


قزاقستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.