بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 413.42 415 416 418 419 422
بازار سهام 2384.89 2342 2299 2258 2217 2135

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.80 -2.5 3.5 3.5 3.7 3.8
نرخ بیکاری 4.80 5 5.5 5 5 5
نرخ تورم 7.00 6.4 4.9 4.9 4.7 4.9
نرخ بهره 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
موازنه تجاری 1752.00 2610 3380 3530 3530 3380
حساب جاری 1202.60 -500 1140 1140 1140 950
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -6.5 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.90 25 25 25.5 25.5 25.5
بودجه دولت -2.40 -3 -3 -4.5 -4.5 -4.5
اطمینان کسب و کار 2.00 -1 2 3 3 5
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.00 76 79 82 82 83
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.10 1.8 2.9 2.9 2.9 2.9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.80 -2.5 3.5 3.5 3.7 3.8
تولید ناخالص داخلی 180.16 164 164 166 190 166
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14305.00 43588 71042 14806 14834 73741
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16010.00 10147 16570 16570 16602 17200
تولید ناخالص داخلی سرانه 11518.40 11250 11250 11500 11500 11500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26351.40 24800 24800 25700 25700 25700
تولید ناخالص ملی 59613707.50 58868536 61700187 61700187 61819415 64044794
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3092417.60 1862239 3200652 3200652 3206837 3322277
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3778403.20 2400604 3910647 3910647 3918204 4059252
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5164537.70 5099981 5345297 5345297 5355626 5548418
تولید ناخالص داخلی از معادن 6944960.40 6858148 7188034 7188034 7201924 7461179
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 809170.90 799056 837492 837492 839110 869317
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23425450.70 23132633 24245341 24245341 24292192 25166664
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3414175.30 3371498 3533671 3533671 3540500 3667951
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 708187.00 699335 732974 732974 734390 760827

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 4.80 5 5.5 5 5 5
افراد بیکار 442.40 445 445 445 445 445
نرخ بیکاری بلند مدت 2.20 2.2 2.2 1.7 1.7 1.7
دستمزد 195272.00 168000 174000 174000 174000 174000
حداقل دستمزد 42500.00 44000 44000 44000 44000 45500
جمعیت 18.63 18.64 18.64 18.88 18.88 18.88
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 59.00 59 59 59 59 59
دستمزد در تولید 219407.00 188800 200000 200000 200000 200000
نرخ بیکاری جوانان 3.80 4.3 4.1 4.1 4.1 4.1

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 7.00 6.4 4.9 4.9 4.7 4.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 825.10 826 831 850 860 872
اندازه اصل تورم 6.87 5.9 5.3 5.3 5.3 5.3
قیمت تولید 942.00 1025 1190 1204 1031 1238
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 6.40 6.81 6.71 6.71 6.7 7.04
تورم مواد غذایی 11.10 4.5 4 4.5 4.5 5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.70 108 106 110 110 111
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
تغییر قیمت تولید کننده -20.20 -10 3.5 6.5 9.5 4

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
نرخ بهره بین بانکی 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
عرضه پول M2 16797971.00 16496000 17599000 17599000 17599000 17599000
ذخایر ارزی 32872.00 32400 35100 35100 35100 35100
ترازنامه بانک 28664186340.00 26958000185 27240679991 27523359798 27523359798 28371399216
ترازنامه بانک مرکزی 9294516.00 8687653 8842046 8996439 8996439 9459617

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 1752.00 2610 3380 3530 3530 3380
حساب جاری 1202.60 -500 1140 1140 1140 950
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -6.5 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5
واردات 2707.30 3080 2850 2850 2850 2990
صادرات 4459.30 5690 6380 6380 6380 6510
بدهی خارجی 152719.00 168550 165774 165774 165774 165774
ذخایر طلا 388.30 343 349 349 349 349
تولید نفت خام 1941.00 1900 1920 1920 1920 1970
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3570.63 6100 4300 4300 4300 4300

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.90 25 25 25.5 25.5 25.5
بودجه دولت -2.40 -3 -3 -4.5 -4.5 -4.5
ارزش بودجه دولت -276520.50 9798376 11830879 11830879 11830879 11824003
هزینه های دولت 6349831.80 4205115 6572076 6572076 6584776 6821815
بدهی های دولت 18079072.00 19090000 19120000 19120000 19120000 19120000
مخارج نظامی 1607.00 1500 1500 1500 1500 1500

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 2.00 -1 2 3 3 5
تولید صنعتی 0.50 0.7 5.7 5.7 5.7 5.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.70 0.2 0.6 0.6 0.6 0.6
تولید صنعتی 1.70 5.1 4.5 4.5 4.5 4.5
تغییرات موجودی انبار 2594937.00 2620000 2700000 2700000 2700000 2700000
شاخص اقتصادی مقدم -6.30 1.5 6.5 6.5 6.5 6.5
پی ام آی مرکب 15.30 41 46 47 49 49
ثبت خودرو 3884421.00 3679264 3656800 3634335 3634335 3866942
تولید مس 43837.00 30900 32200 32200 32200 32200
شاخص PMI خدمات 48.00 45 46 48 48 49
تولید فولاد 250.00 439 450 450 450 450
استخراج معدن 9.10 5.1 3.8 3.8 3.8 3.8
شاخص PMI تولید 52.90 45 48 49 49 51

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.00 76 79 82 82 83
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.10 1.8 2.9 2.9 2.9 2.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی -30.80 6 6 6 6 6
هزینه های مصرف کننده 35374295.00 21486930 36612395 36612395 36683144 38003666
تسهیلات اعتباری خریدار 6687918.00 6158379 6894474 7109284 6935371 7156465
قیمت گازوئیل 0.43 0.41 0.39 0.37 0.35 0.33

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 105.90 105 106 106 106 106
میزان ساخت و ساز 11.50 20 5.5 8.5 8.5 5.5


قزاقستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.