بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 378.81 384 386 387 389 392
بازار سهام 2277.08 2343 2322 2302 2282 2242
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 4.5 4.5 4.3 4.7 3.6
نرخ بیکاری 4.80 5 5 5 5 5
نرخ تورم 5.40 5.2 5.2 5 4.9 4.9
نرخ بهره 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.5
موازنه تجاری 1725.80 3100 2700 2610 3380 3380
حساب جاری -2834.60 -300 -500 -460 1140 950
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.50 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.90 18 18 18 18 17
بودجه دولت -1.40 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1
اطمینان کسب و کار 5.00 9 7 8 10 10
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.00 85 85 85 87 87
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 1.8 1.8 1.65 2.9 2.9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 4.5 4.5 4.3 4.7 3.6
تولید ناخالص داخلی 170.54 184 184 184 184 190
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 44139.40 13451 28320 45088 46214 47878
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10275.00 2429 5810 10496 10758 11145
تولید ناخالص داخلی سرانه 11165.50 11638 11638 11638 11638 11874
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24738.40 24563 24563 24563 24563 24563
تولید ناخالص ملی 59613707.50 60955016 60955016 60895402 62415552 64662512
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1885812.00 280759 6941873 1926357 1974445 2045525
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2430991.10 454057 1331341 2483257 2545248 2636877
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3318029.40 1668129 3392685 3389367 3473977 3599040
تولید ناخالص داخلی از معادن 47837518.00 2173542 48913862 48866025 50085881 51888973
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 525930.40 330141 537764 537238 550649 570472
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15006504.90 7477741 15344151 15329145 15711811 16277436
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22397386.00 1109137 22901327 22878930 23450063 24294265
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4683750.00 313913 4789134 4784451 4903886 5080426
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 4.80 5 5 5 5 5
افراد بیکار 443.60 436 436 436 434 434
نرخ بیکاری بلند مدت 2.20 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
دستمزد 199151.00 168000 168000 168000 174000 174000
حداقل دستمزد 42500.00 44000 44000 44000 44000 45500
جمعیت 18.16 18.64 18.64 18.64 18.64 18.88
هزینه زندگی خانواده 128600.00 118000 118000 118000 120000 193900
هزینه زندگی انفرادی 85600.00 86500 86500 86500 87000 87000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 137400.00 152000 152000 152000 156100 160000
دستمزد در تولید 209170.00 188800 188800 188800 200000 200000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 73200.00 73500 73500 73500 73700 75000
نرخ بیکاری جوانان 3.80 4.3 4.3 4.3 4.1 4.1
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 5.40 5.2 5.2 5 4.9 4.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 792.20 801 812 815 831 872
اندازه اصل تورم 5.88 5.9 5.9 5.9 5.3 5.3
قیمت تولید 1150.17 1167 1287 1241 1225 1274
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 6.40 6.73 6.73 6.72 6.71 7.04
تورم مواد غذایی 9.60 6.5 5 4.5 4 5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.60 107 107 107 106 111
تغییر قیمت تولید کننده 1.40 1.5 9 9 6.5 4
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.5
نرخ بهره بین بانکی 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
عرضه پول M2 15275961.00 16496000 16496000 16496000 17599000 17599000
ذخایر ارزی 29033.00 32400 32400 32400 35100 35100
ترازنامه بانک 26113749910.00 26392640573 26675320379 26958000185 27240679991 28371399216
ترازنامه بانک مرکزی 8224474.00 8378867 8533260 8687653 8842046 9459617
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 1725.80 3100 2700 2610 3380 3380
حساب جاری -2834.60 -300 -500 -460 1140 950
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.50 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.9
واردات 2940.20 2940 2980 3080 2850 2990
صادرات 4666.00 5240 5680 5690 6380 6510
بدهی خارجی 157750.00 168550 164186 163323 165774 165774
ذخایر طلا 377.48 343 343 343 349 349
تولید نفت خام 1796.00 1800 1870 1900 1920 1970
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6118.02 6100 6100 6100 4300 4300
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.90 18 18 18 18 17
بودجه دولت -1.40 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1
ارزش بودجه دولت -1126845.80 9798376 9798376 9798376 11830879 11824003
هزینه های دولت 4258344.80 1166312 2885884 4349899 4458487 4618993
بدهی های دولت 18079072.00 19090000 19090000 19090000 19120000 19120000
مخارج نظامی 1607.00 1500 1500 1500 1500 1500
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.00 11 11 11 11 11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 5.00 9 7 8 10 10
تولید صنعتی 6.40 5.5 1.9 0.7 5.7 5.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.60 0.2 0.2 0.2 0.6 0.6
تولید صنعتی 8.50 5.1 5.1 5.1 4.5 4.5
تغییرات موجودی انبار 2073373.00 2620000 2620000 2620000 2700000 2700000
شاخص اقتصادی مقدم 7.90 5.5 5.2 5.7 6.5 6.5
ثبت خودرو 3768700.00 3724193 3701729 3679264 3656800 3866942
تولید مس 38808.00 30900 30900 30900 32200 32200
استخراج معدن 3.60 5.1 5.1 5.1 3.8 3.8
تولید فولاد 340.00 439 439 439 450 450
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.00 85 85 85 87 87
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 1.8 1.8 1.65 2.9 2.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.30 6.2 6.2 6 6 6
هزینه های مصرف کننده 21758916.00 6540363 13913609 22226733 22781585 23601722
تسهیلات اعتباری خریدار 6553581.00 5558618 5966733 6370414 6861599 7108617
قیمت گازوئیل 0.46 0.49 0.51 0.52 0.53 0.53
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 106.40 105 105 105 106 106
میزان ساخت و ساز 17.70 10 15 20 5.5 5.5


قزاقستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.