بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 387.51 391 393 394 396 400
بازار سهام 2323.38 2229 2208 2188 2167 2127
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 3.4 3.6 3.5 3.2 3.3
نرخ بیکاری 4.80 4.8 5 5 5 5
نرخ تورم 5.50 5.3 5.1 5.2 5 4.9
نرخ بهره 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25
موازنه تجاری 1831.80 3094 3094 2300 2700 3380
حساب جاری -2793.20 1250 -280 -460 -460 1140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 -0.6 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.90 20 18 18 18 18
بودجه دولت -1.40 -1.7 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
اطمینان کسب و کار 7.00 8 8 8 8 10
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.00 85 85 85 85 87
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.90 1.8 1.8 1.65 1.65 2.9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 3.4 3.6 3.5 3.2 3.3
تولید ناخالص داخلی 170.54 168 177 177 177 177
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27696.95 60784 60902 13629 28666 63094
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5682.00 7944 7960 2462 2459 8246
تولید ناخالص داخلی سرانه 11165.50 10935 11047 11047 11047 11047
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24738.40 24483 24563 24563 24563 24563
تولید ناخالص ملی 59613707.50 53733689 53837623 61759801 61700187 55775569
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6789118.00 1716316 1719636 284466 284191 1781536
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13020451.00 2205422 2209688 460052 459608 2289228
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3318029.40 4810949 4820254 1690153 1688521 4993765
تولید ناخالص داخلی از معادن 47837518.00 6466782 6479291 2202239 2200113 6712520
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 525930.40 907707 909463 334500 334177 942200
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15006504.90 22088775 22131500 7576469 7569155 22928148
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22397386.00 3116334 3122362 1123781 1122696 3234755
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4683750.00 834076 835689 318057 317750 865770
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 4.80 4.8 5 5 5 5
افراد بیکار 443.20 436 436 436 436 434
نرخ بیکاری بلند مدت 2.20 2.2 2.1 2.1 2.1 1.9
دستمزد 188634.00 168000 168000 168000 168000 174000
حداقل دستمزد 42500.00 42500 44000 44000 44000 44000
جمعیت 18.16 18.24 18.32 18.32 18.32 18.32
هزینه زندگی خانواده 128600.00 118000 118000 118000 118000 120000
هزینه زندگی انفرادی 85600.00 86500 86500 86500 86500 87000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 137400.00 152000 152000 152000 152000 156100
دستمزد در تولید 209170.00 188800 188800 188800 188800 200000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 73200.00 73500 73500 73500 73500 73700
نرخ بیکاری جوانان 3.60 4.3 4.3 4.3 4.3 4.1
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 5.50 5.3 5.1 5.2 5 4.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 780.80 793 794 800 812 830
اندازه اصل تورم 6.09 5.9 5.9 5.9 5.9 5.3
قیمت تولید 1158.67 1248 1259 1287 1241 1329
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.7 0.5 0.4 0.6 0.5
تورم مواد غذایی 9.70 2.9 2.9 2.9 2.9 2.7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.50 110 107 107 107 116
تغییر قیمت تولید کننده -1.40 10 9.5 9 9 6.5
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25
نرخ بهره بین بانکی 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
عرضه پول M2 15200475.00 16496000 16496000 16496000 16496000 17599000
ذخایر ارزی 29501.00 32400 32400 32400 32400 35100
ترازنامه بانک 26118294045.00 25200000000 25200000000 25200000000 25200000000 24700000000
ترازنامه بانک مرکزی 7879416.00 7000000 7000000 7000000 7000000 8080000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 1831.80 3094 3094 2300 2700 3380
حساب جاری -2793.20 1250 -280 -460 -460 1140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 -0.6 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
واردات 3323.60 2720 2940 2980 3080 2850
صادرات 5155.40 6250 5240 5680 5690 6380
بدهی خارجی 158309.00 168550 164186 163323 163166 165774
ذخایر طلا 377.48 343 343 343 343 349
تولید نفت خام 1940.00 1800 1820 1870 1900 1920
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1833.00 6100 6100 6100 6100 4300
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.90 20 18 18 18 18
بودجه دولت -1.40 -1.7 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
هزینه های دولت 2822380.10 3755938 3763203 1181711 1180570 3898664
بدهی های دولت 18079072.00 19090000 19090000 19090000 19090000 19120000
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.00 11 11 11 11 11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 7.00 8 8 8 8 10
تولید صنعتی 5.40 6.2 5.5 1.9 0.7 5.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
تولید صنعتی 1.50 5.1 5.1 5.1 5.1 4.5
تغییرات موجودی انبار 1288867.00 2620000 2620000 2620000 2620000 2700000
شاخص اقتصادی مقدم 5.40 5.5 5.5 5.2 5.7 6.5
ثبت خودرو 3709639.00 3750000 3750000 3750000 3750000 3745000
تولید مس 41571.00 30900 30900 30900 30900 32200
استخراج معدن 9.40 5.1 5.1 5.1 5.1 3.8
تولید فولاد 360.00 439 439 439 439 450
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.00 85 85 85 85 87
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.90 1.8 1.8 1.65 1.65 2.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.10 7.1 6.2 6.2 6 6
هزینه های مصرف کننده 13607441.10 20031840 20070587 6626715 6620318 20793050
تسهیلات اعتباری خریدار 6236333.00 5482909 5549546 5632008 6039676 5691260
قیمت گازوئیل 0.45 0.4 0.39 0.38 0.37 0.34
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 105.70 105 105 105 105 106
میزان ساخت و ساز 20.50 1.3 1.3 1.3 1.3 10.1


قزاقستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.