بازارها گذشته مرجع
پول 408 2020-06
بازار سهام 2325 2020-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2020-03
نرخ بیکاری 4.8 2020-03
نرخ تورم 6.7 2020-05
نرخ بهره 9.5 2020-04
موازنه تجاری 2365 2020-03
حساب جاری 1203 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.9 2018-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
اطمینان کسب و کار 2 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 81 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.1 2020-02
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
موارد کروناویروس 10858 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 38 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 5404 2020-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2020-03
تولید ناخالص داخلی 168 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14305 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16010 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 11166 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24738 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3092418 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3778403 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5164538 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 6944960 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 809171 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23425451 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3414175 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 708187 2019-09
تولید ناخالص ملی 59613708 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.8 2020-03
افراد بیکار 443 2020-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 2020-03
دستمزد 195935 2020-04
حداقل دستمزد 42500 2019-01
جمعیت 18.63 2019-12
افراد شاغل 8794 2020-03
هزینه زندگی خانواده 128600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 85600 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2019-12
سن بازنشستگی زنان 59 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 137400 2018-12
دستمزد در تولید 219407 2020-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 73200 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 3.8 2019-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.7 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 817 2020-04
اندازه اصل تورم 6.84 2020-04
قیمت تولید 1006 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2020-04
قیمت صادرات 98.4 2019-06
تورم مواد غذایی 10.4 2020-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 6.4 2018-12
قیمت واردات 101 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2020-04
تغییر قیمت تولید کننده -13.4 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9.5 2020-04
نرخ بهره بین بانکی 11.5 2020-06
عرضه پول M0 2572940 2020-04
عرضه پول M1 6251342 2020-04
عرضه پول M2 16406269 2020-04
عرضه پول M3 22222626 2020-04
ترازنامه بانک 28664186340 2020-03
ذخایر ارزی 30507 2020-04
ترازنامه بانک مرکزی 9294516 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2365 2020-03
حساب جاری 1203 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2019-12
صادرات 4813 2020-03
واردات 2448 2020-03
بدهی خارجی 156802 2019-12
گردش سرمایه -1642 2019-12
ذخایر طلا 388 2020-03
تولید نفت خام 1976 2020-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5687 2019-12
حواله 119 2019-12
شاخص تروریسم 1.57 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.9 2018-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
ارزش بودجه دولت -276520 2020-03
هزینه های دولت 6349832 2019-12
درآمدهای دولت 3340777 2020-03
بدهی های دولت 18079072 2019-12
ارزیابی اعتبار 56 2020-05
هزینه های مالی 3232379 2020-03
مخارج نظامی 1607 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 9.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 2 2020-03
تولید صنعتی 6.2 2020-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.7 2020-02
تولید صنعتی 1.7 2020-04
تغییرات موجودی انبار 2594937 2019-12
سرعت اینترنت 10582 2017-03
آدرس های IP 1522517 2017-03
ثبت خودرو 3929521 2020-03
تولید سیمان 858 2020-04
شاخص رقابتی 62.94 2019-12
رتبه رقابتی 55 2019-12
پی ام آی مرکب 15.3 2020-04
تولید مس 41018 2020-04
شاخص فساد مالی 34 2019-12
رتبه فساد مالی 113 2019-12
آسانی کسب و کار 25 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.4 2020-03
شاخص PMI تولید 50.1 2020-05
استخراج معدن 9.1 2020-04
شاخص PMI خدمات 12.6 2020-04
تولید فولاد 260 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 81 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.1 2020-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -44.7 2020-04
هزینه های مصرف کننده 35374295 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 6737568 2020-04
قیمت گازوئیل 0.42 2020-05

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 106 2020-04
میزان ساخت و ساز 11.5 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 10858 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 38 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 5404 2020-06
تختخوابهای ICU 419 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قزاقستان - شاخص های اقتصادی.