بازارها گذشته مرجع
پول 379 2020-01
بازار سهام 2278 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-12
نرخ بیکاری 4.8 2019-12
نرخ تورم 5.4 2019-12
نرخ بهره 9.25 2019-12
موازنه تجاری 1287 2019-10
حساب جاری -2835 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.9 2018-12
بودجه دولت -1.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 5 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 84 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2019-11
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی 171 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 44139 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10275 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 11166 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24738 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1885812 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2430991 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3318029 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 47837518 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 525930 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15006505 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22397386 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4683750 2019-06
تولید ناخالص ملی 59613708 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.8 2019-12
افراد بیکار 444 2019-11
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 2019-09
دستمزد 199151 2019-11
حداقل دستمزد 42500 2019-01
جمعیت 18.16 2018-12
افراد شاغل 8773 2019-09
هزینه زندگی خانواده 128600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 85600 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 137400 2018-12
دستمزد در تولید 209170 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 73200 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 3.8 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.4 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 792 2019-12
اندازه اصل تورم 5.88 2019-12
قیمت تولید 1150 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2019-12
قیمت صادرات 98.4 2019-06
تورم مواد غذایی 9.6 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 6.4 2018-12
قیمت واردات 101 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.4 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9.25 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 10.25 2020-01
عرضه پول M0 2200878 2019-11
عرضه پول M1 5616375 2019-11
عرضه پول M2 15275961 2019-11
عرضه پول M3 20485168 2019-11
ترازنامه بانک 26118294045 2019-09
ذخایر ارزی 29033 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 7879416 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1287 2019-10
حساب جاری -2835 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 2018-12
صادرات 4998 2019-10
واردات 3711 2019-10
بدهی خارجی 157750 2019-09
گردش سرمایه -1669 2019-09
ذخایر طلا 377 2019-12
تولید نفت خام 1796 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6118 2019-09
حواله 126 2019-09
شاخص تروریسم 1.57 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.9 2018-12
بودجه دولت -1.4 2018-12
ارزش بودجه دولت -1126846 2019-11
هزینه های دولت 4258345 2019-09
درآمدهای دولت 11534810 2019-11
بدهی های دولت 18079072 2019-09
ارزیابی اعتبار 56 2020-01
هزینه های مالی 15190703 2019-11
مخارج نظامی 1607 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 5 2019-12
تولید صنعتی 6.4 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.6 2019-11
تولید صنعتی 8.5 2019-11
تغییرات موجودی انبار 2073373 2019-09
سرعت اینترنت 10582 2017-03
آدرس های IP 1522517 2017-03
ثبت خودرو 3768700 2019-11
تولید سیمان 644 2019-11
شاخص رقابتی 62.94 2019-12
رتبه رقابتی 55 2019-12
تولید مس 38808 2019-11
شاخص فساد مالی 34 2019-12
رتبه فساد مالی 113 2019-12
آسانی کسب و کار 25 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 7.9 2019-12
استخراج معدن 3.6 2019-11
تولید فولاد 340 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 84 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.3 2019-12
هزینه های مصرف کننده 21758916 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 6553581 2019-11
قیمت گازوئیل 0.45 2019-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 106 2019-12
میزان ساخت و ساز 20.5 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قزاقستان - شاخص های اقتصادی.