بازارها گذشته مرجع
پول 390 2019-10
بازار سهام 2190 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2019-06
نرخ بیکاری 4.8 2019-08
نرخ تورم 5.3 2019-09
نرخ بهره 9.25 2019-09
موازنه تجاری 530 2019-07
حساب جاری -2348 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.9 2018-12
بودجه دولت -1.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 9 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 77 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.3 2019-08
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2019-06
تولید ناخالص داخلی 171 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27697 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2376 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 11166 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24738 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6789118 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13020451 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3318029 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 47837518 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 525930 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15006505 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22397386 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4683750 2019-06
تولید ناخالص ملی 59613708 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.8 2019-08
افراد بیکار 442 2019-08
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 2019-06
دستمزد 188032 2019-08
حداقل دستمزد 42500 2019-01
جمعیت 18.16 2018-12
افراد شاغل 8763 2019-06
هزینه زندگی خانواده 128600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 85600 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 137400 2018-12
دستمزد در تولید 201741 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 73200 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 3.6 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.3 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 776 2019-09
اندازه اصل تورم 6.22 2019-08
قیمت تولید 1139 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-09
قیمت صادرات 98.4 2019-06
تورم مواد غذایی 9.1 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 6.4 2018-12
قیمت واردات 101 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -1.4 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9.25 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 10.25 2019-10
عرضه پول M0 2247723 2019-08
عرضه پول M1 5576525 2019-08
عرضه پول M2 14629505 2019-08
عرضه پول M3 19782528 2019-08
ترازنامه بانک 25334257596 2019-08
ذخایر ارزی 28236 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 7823456 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 530 2019-07
حساب جاری -2348 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-12
صادرات 4363 2019-07
واردات 3833 2019-07
بدهی خارجی 158309 2019-06
گردش سرمایه -1163 2019-06
ذخایر طلا 380 2019-09
تولید نفت خام 1946 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5964 2019-03
حواله 132 2019-06
شاخص تروریسم 2.23 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.9 2018-12
بودجه دولت -1.4 2018-12
ارزش بودجه دولت -722595 2019-08
هزینه های دولت 1140647 2019-03
درآمدهای دولت 8362753 2019-08
بدهی های دولت 17517832 2019-06
ارزیابی اعتبار 61.25
هزینه های مالی 8398573 2019-08
مخارج نظامی 1607 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 9 2019-06
تولید صنعتی 6.9 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 2019-08
تولید صنعتی 4.3 2019-08
تغییرات موجودی انبار 424624 2019-03
سرعت اینترنت 10582 2017-03
آدرس های IP 1522517 2017-03
ثبت خودرو 3698309 2019-07
تولید سیمان 1032 2019-08
شاخص رقابتی 62.94 2019-12
رتبه رقابتی 55 2019-12
تولید مس 43187 2019-08
شاخص فساد مالی 31 2018-12
رتبه فساد مالی 124 2018-12
آسانی کسب و کار 28 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 7.3 2019-08
استخراج معدن 8.3 2019-08
تولید فولاد 400 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 77 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.3 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.3 2019-08
هزینه های مصرف کننده 6396443 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 6151753 2019-08
قیمت گازوئیل 0.45 2019-09
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 104 2019-08
میزان ساخت و ساز 13.6 2019-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قزاقستان - شاخص های اقتصادی.