بازارها گذشته مرجع
پول 386 2019-08
بازار سهام 2136 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2019-06
نرخ بیکاری 4.8 2019-07
نرخ تورم 5.4 2019-07
نرخ بهره 9 2019-08
موازنه تجاری 1731 2019-06
حساب جاری 835 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.9 2018-12
بودجه دولت -1.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 9 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 77 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.8 2019-07
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2019-06
تولید ناخالص داخلی 171 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13155 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2376 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 11166 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24738 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 274581 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 444065 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1631422 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 2125713 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 322876 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7313194 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1084730 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 307005 2019-03
تولید ناخالص ملی 59613708 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.8 2019-07
افراد بیکار 441 2019-07
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 2019-03
دستمزد 186221 2019-07
حداقل دستمزد 42500 2019-01
جمعیت 18.16 2018-12
افراد شاغل 8763 2019-06
هزینه زندگی خانواده 128600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 85600 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 137400 2018-12
دستمزد در تولید 201741 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 73200 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 3.6 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.4 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 773 2019-07
اندازه اصل تورم 6.08 2019-07
قیمت تولید 1170 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-07
قیمت صادرات 103 2019-05
تورم مواد غذایی 8.6 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 6.4 2018-12
قیمت واردات 100 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 6 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 10 2019-08
عرضه پول M0 2231486 2019-06
عرضه پول M1 5507695 2019-06
عرضه پول M2 14549374 2019-06
عرضه پول M3 19537417 2019-06
ترازنامه بانک 25349972489 2019-06
ذخایر ارزی 27702 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 7542280 2019-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1731 2019-06
حساب جاری 835 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-12
صادرات 5004 2019-06
واردات 3274 2019-06
بدهی خارجی 157648 2019-03
گردش سرمایه -730 2019-03
ذخایر طلا 353 2019-03
تولید نفت خام 1634 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5964 2019-03
حواله 124 2019-03
شاخص تروریسم 2.23 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.9 2018-12
بودجه دولت -1.4 2018-12
ارزش بودجه دولت -747264 2019-07
هزینه های دولت 1140647 2019-03
درآمدهای دولت 7075276 2019-07
بدهی های دولت 17517832 2019-06
ارزیابی اعتبار 61.25
هزینه های مالی 7224615 2019-07
مخارج نظامی 1607 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 9 2019-06
تولید صنعتی 3.2 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.5 2019-07
تولید صنعتی 2.5 2019-06
تغییرات موجودی انبار 424624 2019-03
سرعت اینترنت 10582 2017-03
آدرس های IP 1522517 2017-03
ثبت خودرو 3687597 2019-06
تولید سیمان 1142 2019-07
شاخص رقابتی 61.8 2018-12
رتبه رقابتی 59 2018-12
تولید مس 42980 2019-07
شاخص فساد مالی 31 2018-12
رتبه فساد مالی 124 2018-12
آسانی کسب و کار 28 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.1 2019-07
استخراج معدن 8.6 2019-06
تولید فولاد 385 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 77 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.8 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.2 2019-07
هزینه های مصرف کننده 6396443 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 5835436 2019-06
قیمت گازوئیل 0.45 2019-07
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 104 2019-07
میزان ساخت و ساز 16.8 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قزاقستان - شاخص های اقتصادی.