بازارها گذشته مرجع
پول 385 2019-12
بازار سهام 2325 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 2019-09
نرخ بیکاری 4.8 2019-10
نرخ تورم 5.4 2019-11
نرخ بهره 9.25 2019-12
موازنه تجاری 1832 2019-09
حساب جاری -2793 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.9 2018-12
بودجه دولت -1.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 7 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 83 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.9 2019-10
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 171 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 44139 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5682 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 11166 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24738 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1885812 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2430991 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3318029 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 47837518 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 525930 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15006505 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22397386 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4683750 2019-06
تولید ناخالص ملی 59613708 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.8 2019-10
افراد بیکار 443 2019-10
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 2019-09
دستمزد 197067 2019-10
حداقل دستمزد 42500 2019-01
جمعیت 18.16 2018-12
افراد شاغل 8773 2019-09
هزینه زندگی خانواده 128600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 85600 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 137400 2018-12
دستمزد در تولید 209170 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 73200 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 3.8 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.4 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 787 2019-11
اندازه اصل تورم 6.09 2019-10
قیمت تولید 1144 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2019-11
قیمت صادرات 98.4 2019-06
تورم مواد غذایی 9.7 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 6.4 2018-12
قیمت واردات 101 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده -5.3 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9.25 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 10.25 2019-12
عرضه پول M0 2231036 2019-10
عرضه پول M1 5703278 2019-10
عرضه پول M2 15612256 2019-10
عرضه پول M3 21008255 2019-10
ترازنامه بانک 26118294045 2019-09
ذخایر ارزی 28660 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 7879416 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1832 2019-09
حساب جاری -2793 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 2018-12
صادرات 5155 2019-09
واردات 3324 2019-09
بدهی خارجی 158309 2019-06
گردش سرمایه -2493 2019-09
ذخایر طلا 377 2019-12
تولید نفت خام 1830 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1833 2019-09
حواله 132 2019-06
شاخص تروریسم 1.57 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.9 2018-12
بودجه دولت -1.4 2018-12
ارزش بودجه دولت -1126846 2019-10
هزینه های دولت 2822380 2019-06
درآمدهای دولت 10099223 2019-10
بدهی های دولت 18079072 2019-09
ارزیابی اعتبار 56 2019-12
هزینه های مالی 10593806 2019-10
مخارج نظامی 1607 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 7 2019-09
تولید صنعتی 4.8 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3 2019-10
تولید صنعتی 1.5 2019-10
تغییرات موجودی انبار 1288867 2019-06
سرعت اینترنت 10582 2017-03
آدرس های IP 1522517 2017-03
ثبت خودرو 3709639 2019-09
تولید سیمان 913 2019-10
شاخص رقابتی 62.94 2019-12
رتبه رقابتی 55 2019-12
تولید مس 39551 2019-10
شاخص فساد مالی 31 2018-12
رتبه فساد مالی 124 2018-12
آسانی کسب و کار 25 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.4 2019-10
استخراج معدن 9.4 2019-10
تولید فولاد 325 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 83 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.9 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.1 2019-10
هزینه های مصرف کننده 13607441 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 6236333 2019-10
قیمت گازوئیل 0.45 2019-11
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 106 2019-10
میزان ساخت و ساز 20.5 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قزاقستان - شاخص های اقتصادی.