بازارها گذشته مرجع
پول 425 2021-10
بازار سهام 3738 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2021-06
نرخ بیکاری 4.9 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 81.32 2021-10
نرخ تورم 8.9 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 15446184 2021-10
نرخ بهره 9.5 2021-09
موازنه تجاری 1707 2021-08
حساب جاری -381 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.4 2020-12
بودجه دولت -4 2020-12
اطمینان کسب و کار 6 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 97 2021-06
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 15.1 2021-08
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2021-12
موارد کروناویروس 1003262 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 11907 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 395262 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2021-06
تولید ناخالص داخلی 170 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 32044 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6594 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 11075 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25337 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 938587 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1745164 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4507165 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 2576862 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 381239 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8053090 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1005833 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 261835 2021-06
تولید ناخالص ملی 70714084 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2021-06
افراد بیکار 451 2021-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 2021-06
دستمزد 256455 2021-08
حداقل دستمزد 42500 2021-01
جمعیت 18.88 2020-12
افراد شاغل 8805 2021-06
سن بازنشستگی مردان 63 2020-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12
دستمزد در تولید 257668 2021-06
نرخ بیکاری جوانان 3.7 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 81.32 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 15446184 2021-10
موارد کروناویروس 1003262 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 11907 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 395262 2021-10
تختخوابهای ICU 419 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 8.9 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 904 2021-09
اندازه اصل تورم 8.4 2021-09
قیمت تولید 1484 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2021-09
قیمت صادرات 104 2021-06
تورم مواد غذایی 11.4 2021-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2020-12
قیمت واردات 101 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-08
تغییر قیمت تولید کننده 35.4 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9.5 2021-09
نرخ بهره بین بانکی 10.5 2021-10
عرضه پول M0 2984325 2021-09
عرضه پول M1 7992290 2021-09
عرضه پول M2 22572364 2021-09
عرضه پول M3 28850310 2021-09
ترازنامه بانک 34856685040 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 35564 2021-09
ترازنامه بانک مرکزی 11361265 2021-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1707 2021-08
حساب جاری -381 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 2020-12
صادرات 5416 2021-08
واردات 3709 2021-08
بدهی خارجی 166753 2021-06
گردش سرمایه -2751 2021-06
ذخایر طلا 386 2021-06
تولید نفت خام 1752 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0 2021-09
حواله 81.97 2021-06
شاخص تروریسم 0.9 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.4 2020-12
بودجه دولت -4 2020-12
ارزش بودجه دولت -1828648 2021-08
هزینه های دولت 4548885 2021-06
درآمدهای دولت 10140175 2021-08
بدهی های دولت 24089209 2021-06
ارزیابی اعتبار 56 2021-10
هزینه های مالی 11156682 2021-08
مخارج نظامی 1752 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 9.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 6 2021-09
تولید صنعتی 4.7 2021-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.5 2021-08
تولید صنعتی 5.3 2021-09
تغییرات موجودی انبار 1268377 2021-06
سرعت اینترنت 10582 2017-03
آدرس های IP 1522517 2017-03
ثبت خودرو 3842690 2021-08
تولید سیمان 1342 2021-08
شاخص رقابتی 62.94 2019-12
رتبه رقابتی 55 2019-12
پی ام آی مرکب 51.4 2021-09
تولید مس 29683 2021-08
شاخص فساد مالی 38 2020-12
رتبه فساد مالی 94 2020-12
آسانی کسب و کار 25 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 5 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.3 2021-09
استخراج معدن 3.8 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 51.2 2021-09

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 97 2021-06
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 15.1 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 5.6 2021-09
هزینه های مصرف کننده 15216886 2021-06
تسهیلات اعتباری خریدار 9235007 2021-08
قیمت گازوئیل 0.44 2021-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 113 2021-09
میزان ساخت و ساز 10.8 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قزاقستان - شاخص های اقتصادی.