بازارها گذشته مرجع
پول 428 2020-10
بازار سهام 2460 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.8 2020-06
نرخ بیکاری 5 2020-09
نرخ تورم 7 2020-09
نرخ بهره 9 2020-09
موازنه تجاری -431 2020-08
حساب جاری 94.6 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.9 2018-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
اطمینان کسب و کار 5 2020-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 83 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 58.7 2020-06
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
موارد کروناویروس 145966 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 1796 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 105385 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.8 2020-06
تولید ناخالص داخلی 180 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27737 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5887 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 11518 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26351 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3092418 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3778403 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5164538 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 6944960 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 809171 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23425451 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3414175 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 708187 2019-09
تولید ناخالص ملی 59613708 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5 2020-09
افراد بیکار 442 2020-04
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 2020-06
دستمزد 212894 2020-09
حداقل دستمزد 42500 2019-01
جمعیت 18.63 2019-12
افراد شاغل 8704 2020-06
سن بازنشستگی مردان 63 2019-12
سن بازنشستگی زنان 59 2019-12
دستمزد در تولید 218325 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 3.8 2019-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 7 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 831 2020-09
اندازه اصل تورم 6.8 2020-09
قیمت تولید 1096 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2020-09
قیمت صادرات 98.4 2020-06
تورم مواد غذایی 10.8 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 6.4 2018-12
قیمت واردات 99.7 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده -3.7 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 10.5 2020-10
عرضه پول M0 2922621 2020-08
عرضه پول M1 6760726 2020-08
عرضه پول M2 18022538 2020-08
عرضه پول M3 23603790 2020-08
ترازنامه بانک 28585845941 2020-06
ذخایر ارزی 33811 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 9294516 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -431 2020-08
حساب جاری 94.6 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2019-12
صادرات 3228 2020-08
واردات 3659 2020-08
بدهی خارجی 159813 2020-06
گردش سرمایه -3411 2020-06
ذخایر طلا 378 2020-06
تولید نفت خام 1601 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4498 2020-06
حواله 77.86 2020-06
شاخص تروریسم 1.57 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.9 2018-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
ارزش بودجه دولت -1563640 2020-08
هزینه های دولت 4179121 2020-06
درآمدهای دولت 9379381 2020-08
بدهی های دولت 20729146 2020-06
ارزیابی اعتبار 56 2020-10
هزینه های مالی 10291368 2020-08
مخارج نظامی 1607 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 9.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 5 2020-09
تولید صنعتی -3.5 2020-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.9 2020-06
تولید صنعتی -2.5 2020-07
تغییرات موجودی انبار 1000560 2020-06
سرعت اینترنت 10582 2017-03
آدرس های IP 1522517 2017-03
ثبت خودرو 3891800 2020-08
تولید سیمان 1175 2020-09
شاخص رقابتی 62.94 2019-12
رتبه رقابتی 55 2019-12
پی ام آی مرکب 52.8 2020-09
تولید مس 40905 2020-09
شاخص فساد مالی 34 2019-12
رتبه فساد مالی 113 2019-12
آسانی کسب و کار 25 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -0.4 2020-09
شاخص PMI تولید 52.6 2020-09
استخراج معدن 9.1 2020-04
شاخص PMI خدمات 52.2 2020-09
تولید فولاد 230 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 83 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 58.7 2020-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.4 2020-09
هزینه های مصرف کننده 13387601 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 6904502 2020-08
قیمت گازوئیل 0.4 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 107 2020-09
میزان ساخت و ساز 22.5 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 145966 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 1796 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 105385 2020-10
تختخوابهای ICU 419 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قزاقستان - شاخص های اقتصادی.