بازارها گذشته مرجع
پول 420 2020-08
بازار سهام 2434 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.8 2020-06
نرخ بیکاری 4.8 2020-06
نرخ تورم 7.1 2020-07
نرخ بهره 9 2020-07
موازنه تجاری 1142 2020-05
حساب جاری 94.6 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.9 2018-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
اطمینان کسب و کار -1 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 83 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 58.7 2020-06
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
موارد کروناویروس 117104 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 1269 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 78633 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.8 2020-06
تولید ناخالص داخلی 180 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14305 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2654 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 11518 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26351 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3092418 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3778403 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5164538 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 6944960 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 809171 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23425451 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3414175 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 708187 2019-09
تولید ناخالص ملی 59613708 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.8 2020-06
افراد بیکار 442 2020-04
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 2020-03
دستمزد 196922 2020-06
حداقل دستمزد 42500 2019-01
جمعیت 18.63 2019-12
افراد شاغل 8794 2020-03
سن بازنشستگی مردان 63 2019-12
سن بازنشستگی زنان 59 2019-12
دستمزد در تولید 219407 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 3.8 2019-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 7.1 2020-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 827 2020-07
اندازه اصل تورم 6.87 2020-06
قیمت تولید 1010 2020-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2020-07
قیمت صادرات 98.4 2019-06
تورم مواد غذایی 11.3 2020-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 6.4 2018-12
قیمت واردات 101 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-07
تغییر قیمت تولید کننده -13.7 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9 2020-07
نرخ بهره بین بانکی 10.5 2020-08
عرضه پول M0 2784088 2020-06
عرضه پول M1 6640829 2020-06
عرضه پول M2 17214619 2020-06
عرضه پول M3 22651473 2020-06
ترازنامه بانک 28585845941 2020-06
ذخایر ارزی 32872 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 9294516 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1142 2020-05
حساب جاری 94.6 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2019-12
صادرات 3953 2020-05
واردات 2812 2020-05
بدهی خارجی 152719 2020-03
گردش سرمایه -1059 2020-03
ذخایر طلا 388 2020-03
تولید نفت خام 1941 2020-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3571 2020-03
حواله 98.3 2020-03
شاخص تروریسم 1.57 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.9 2018-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
ارزش بودجه دولت -774408 2020-05
هزینه های دولت 1841168 2020-03
درآمدهای دولت 5954719 2020-05
بدهی های دولت 18079072 2019-12
ارزیابی اعتبار 56 2020-08
هزینه های مالی 6021038 2020-05
مخارج نظامی 1607 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 9.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -1 2020-06
تولید صنعتی -5.6 2020-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.9 2020-06
تولید صنعتی 1.7 2020-04
تغییرات موجودی انبار 366065 2020-03
سرعت اینترنت 10582 2017-03
آدرس های IP 1522517 2017-03
ثبت خودرو 3884421 2020-05
تولید سیمان 1131 2020-06
شاخص رقابتی 62.94 2019-12
رتبه رقابتی 55 2019-12
پی ام آی مرکب 35.6 2020-07
تولید مس 39932 2020-06
شاخص فساد مالی 34 2019-12
رتبه فساد مالی 113 2019-12
آسانی کسب و کار 25 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -3.2 2020-06
شاخص PMI تولید 48 2020-07
استخراج معدن 9.1 2020-04
شاخص PMI خدمات 32.4 2020-07
تولید فولاد 235 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 83 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 58.7 2020-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.6 2020-06
هزینه های مصرف کننده 7202842 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 6786133 2020-06
قیمت گازوئیل 0.42 2020-07

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 106 2020-06
میزان ساخت و ساز 22.5 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 117104 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 1269 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 78633 2020-08
تختخوابهای ICU 419 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قزاقستان - شاخص های اقتصادی.