01/04/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
KZ
Tengri Partners Manufacturing PMI MAR 49.2
10:00 AM
KZ
نرخ تورم (سالانه) MAR 6%
10:00 AM
KZ
PPI (سالانه) MAR 2.5%
03/04/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
KZ
Tengri Partners Services PMI MAR 46.6
15/04/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
KZ
اطمینان کسب و کار Q1 5
16/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
KZ
موازنه تجاری FEB $1.9B
10:00 AM
KZ
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR 7.5%
10:00 AM
KZ
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه MAR 5.3%
10:00 AM
KZ
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 3.4%
10:00 AM
KZ
نرخ بیکاری MAR 4.8%


قزاقستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

قزاقستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.