01/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
KZ
Tengri Partners Manufacturing PMI JUN 52.9 50.1
11:00 AM
KZ
نرخ تورم (سالانه) JUN 7% 6.7%
03/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
KZ
Tengri Partners Services PMI JUN 41.1
06/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
KZ
PPI (سالانه) JUN -22.1%
15/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
KZ
اطمینان کسب و کار Q2 2
16/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
KZ
موازنه تجاری MAY $1.8B
10:00 AM
KZ
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN 0.5%
10:00 AM
KZ
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه JUN -6.3%
10:00 AM
KZ
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN -30.8%
10:00 AM
KZ
نرخ بیکاری JUN 4.8%
20/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
KZ
تصمیم نرخ بهره 9.5%


قزاقستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

قزاقستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.