03/02/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
KZ
تصمیم نرخ بهره 9.25%
10:00 AM
KZ
نرخ تورم (سالانه) JAN 5.4%
10:00 AM
KZ
PPI (سالانه) JAN 1.4%
13/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
KZ
حساب جاری Q4 $-2.79B
17/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
KZ
موازنه تجاری DEC $1.7B
10:00 AM
KZ
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN 6.4%
10:00 AM
KZ
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه JAN 7.9%
10:00 AM
KZ
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN 7.3%
10:00 AM
KZ
نرخ بیکاری JAN 4.8%


قزاقستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

قزاقستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.