16/07/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
KZ
Industrial Production YoY JUN 5.9% -1.6%
08:00 AM
KZ
GDP YoY JUN 7.2% 2.2%
08:00 AM
KZ
Retail Sales YoY JUN 7.3% 3.9%
08:00 AM
KZ
Unemployment Rate JUN 4.8% 4.8%
08:50 AM
KZ
Business Confidence Q2 9 6
17/07/2019 واقعی قبلی
09:20 AM
KZ
Balance of Trade MAY $1.5B $2B ®
01/08/2019 واقعی قبلی
08:05 AM
KZ
Inflation Rate YoY JUL 5.4%
08:45 AM
KZ
PPI YoY JUL 8.2%
12/08/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
KZ
Unemployment Rate JUL 4.8%


قزاقستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

قزاقستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.