02/11/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
KZ
Tengri Partners Manufacturing PMI OCT 52.6
10:00 AM
KZ
نرخ تورم (سالانه) OCT 7%
10:00 AM
KZ
PPI (سالانه) OCT -3.7%
04/11/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
KZ
Tengri Partners Composite PMI OCT 52.8
06:00 AM
KZ
Tengri Partners Services PMI OCT 52.2
16/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
KZ
موازنه تجاری SEP $-0.4B
10:00 AM
KZ
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT -3.5%
10:00 AM
KZ
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه OCT
10:00 AM
KZ
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 11.4%
10:00 AM
KZ
نرخ بیکاری OCT 5%
11:00 AM
KZ
حساب جاری Q3 $0.1B


قزاقستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

قزاقستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.