17/09/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
KZ
موازنه تجاری JUL $0.5B $1.7B
10:00 AM
KZ
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 6.9% 3.2%
23/09/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
KZ
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه AUG 5.1%
30/09/2019 واقعی قبلی
09:40 AM
KZ
GDP Annual Rate YoY Final Q2 3.8%
01/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
KZ
PPI (سالانه) SEP 3.6%
12:00 PM
KZ
نرخ تورم (سالانه) SEP 5.2%
11/10/2019 واقعی قبلی
11:25 AM
KZ
اطمینان کسب و کار Q3 9
11:40 AM
KZ
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 6.3%
14/10/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
KZ
نرخ بیکاری SEP
15/10/2019 واقعی قبلی
03:20 PM
KZ
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه SEP
16/10/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
KZ
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP 6.9%
10:30 AM
KZ
موازنه تجاری AUG $0.5B


قزاقستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

قزاقستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.