ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - قزاقستان - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه.


Ok
width
height
Kazakhstan GDP Annual Growth Rate

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-10-03 09:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q2 4.1% 3.8%
2019-11-19 11:00 AM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q3 4.3% 4.1%
2020-01-02 10:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 4.3% 4.1%
2020-01-24 11:30 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 4.5% 4.3%
2020-07-01 10:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 4.5%

قزاقستان تولید ناخالص داخلی گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 4.30 14.10 -9.20 در صد [+]
تولید ناخالص داخلی 170.54 162.89 236.63 16.87 USD - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 44139.40 27696.95 58785.74 21.00 KZT - میلیارد [+]
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10275.00 5682.00 156524.50 385.00 KZT - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی سرانه 11165.50 10867.70 11165.50 3738.50 USD [+]
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24738.40 24078.50 24738.40 8282.90 USD [+]
تولید ناخالص ملی 59613707.50 53101281.80 59613707.50 25081.80 KZT - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1885812.00 6789118.00 6789118.00 49779.30 KZT - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2430991.10 1302045.10 3270917.00 117510.50 KZT - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3318029.40 1631421.70 7057977.60 329332.40 KZT - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از معادن 47837518.00 2125713.40 47837518.00 441079.40 KZT - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 525930.40 322876.20 1360381.00 55919.70 KZT - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15006504.90 7313193.70 32497182.70 1488000.70 KZT - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22397386.00 1084730.30 22397386.00 255520.30 KZT - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4683750.00 307004.90 4683750.00 66874.90 KZT - میلیون [+]
[+]