بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 0.65 0.66 0.66 0.65 0.65 0.64
بازار سهام 11676.51 11505 11418 11331 11244 11074
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.38 1.66 1.72 1.77 1.83 1.95
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 2.1 2.3 2.3 2.5 2.6
نرخ بیکاری 4.20 4.3 4.2 4.3 4.2 4
نرخ تورم 1.90 2 1.8 1.8 1.9 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.5 0.4 0.6 0.7 0.5
نرخ بهره 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1
موازنه تجاری -752.57 300 200 -1200 -300 -100
حساب جاری -6351.00 400 -1600 -4800 -2882 -2790
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.90 21 21 21 21 20
بودجه دولت 1.90 1 1 1 1 0.7
اطمینان کسب و کار -13.20 -26 -27 -13 10 10
شاخص PMI تولید 49.30 51.5 51.2 52.6 53.4 53.4
ضریب اطمینان مصرف کننده 109.90 107 107 106 107 106
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.60 1 1.2 0.8 1.3 1.5
جواز ساختمان 2971.00 3300 3560 3730 3600 3980
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 2.1 2.3 2.3 2.5 2.6
تولید ناخالص داخلی 205.02 219 219 219 219 225
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64392.00 64360 64714 65133 66002 67718
تولید ناخالص ملی 68171.00 66212 67048 68955 69875 71692
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16104.00 16332 16293 16289 16507 16936
تولید ناخالص داخلی سرانه 38000.70 38900 38900 38900 38900 39300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36354.79 37700 37700 37700 37700 37700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3383.00 3364 3372 3422 3468 3558
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4098.00 4156 4122 4145 4200 4310
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6106.00 6194 6140 6176 6259 6421
تولید ناخالص داخلی از معادن 774.00 828 792 783 793 814
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2818.00 2783 2837 2850 2888 2964
تولید ناخالص داخلی از خدمات 42617.00 42532 42916 43107 43682 44818
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2759.00 2827 2861 2791 2828 2902
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1718.00 1726 1742 1738 1761 1807
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 4.20 4.3 4.2 4.3 4.2 4
افراد شاغل 2641.00 2714 2725 2735 2800 2880
افراد بیکار 115.00 124 126 125 122 120
تغییر اشتغال 0.20 0.7 0.7 0.9 0.6 0.6
نرخ مشارکت نیروی کار 70.40 70.4 70.5 70.7 70.8 70.8
دستمزد 32.71 31.93 32.18 32.35 32.35 33.06
دستمزد در تولید 31.02 32 32 32 34 34
حداقل دستمزد 17.70 19.8 19.8 19.8 19.8 21.5
جمعیت 4.93 5.02 5.02 5.02 5.11 5.2
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ بیکاری جوانان 10.60 11 11 11.1 11 10.8
قسمت مدت زمان اشتغال 520.00 558 561 567 567 571
نرخ اشتغال 67.50 67.4 67.5 67.6 67.7 68.1
استخدام تمام وقت 2120.00 2156 2171 2197 2197 2236
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.90 2 1.8 1.8 1.9 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.5 0.4 0.6 0.7 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1044.00 1047 1051 1058 1059 1080
قیمت مصرف کننده اصلی 1045.00 1044 1051 1059 1059 1080
اندازه اصل تورم 2.00 1.8 1.8 1.9 1.9 2
قیمت تولید 1164.00 1078 1180 1192 1180 1190
انتظارات تورم 1.80 2 2 2.1 2.1 2
تورم مواد غذایی 2.40 1.8 1.6 1.6 1.7 1.7
CPI مسکن آب و برق 1078.00 1074 1079 1092 1093 1115
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1049.00 1037 1041 1047 1048 1068
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1
نرخ بهره بین بانکی 1.53 1.28 1.28 1.28 1.28 1.53
ذخایر ارزی 26458.00 28700 29100 29200 29300 29400
ترازنامه بانک 584096.00 537028 545000 540000 548000 553000
نرخ بهره سپرده 1.20 0.98 0.98 0.98 0.98 1.23
ترازنامه بانک مرکزی 24599.00 30300 31500 29500 29700 28500
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -752.57 300 200 -1200 -300 -100
حساب جاری -6351.00 400 -1600 -4800 -2882 -2790
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3
واردات 5980.60 4500 4900 6100 5400 5400
صادرات 5228.03 4800 5100 4900 5100 5300
بدهی خارجی 294466.00 287088 285592 288000 294446 294446
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 909.00 622 501 470 470 516
ورود توریست 372108.00 360000 275000 269000 530000 540000
فروش اسلحه 6.00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.90 21 21 21 21 20
بودجه دولت 1.90 1 1 1 1 0.7
ارزش بودجه دولت 5534.00 9933 9933 9933 9933 12240
هزینه های دولت 12161.00 12046 12146 12301 12465 12789
مخارج نظامی 2307.00 2480 2480 2480 2480 2480
بدهی های دولت 57495.00 57000 57000 57000 57000 56000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار -13.20 -26 -27 -13 10 10
شاخص PMI تولید 49.30 51.5 51.2 52.6 53.4 53.4
تولید صنعتی 0.20 2.3 0.2 0.6 2.5 2.5
استفاده از ظرفیت 92.00 92.8 93 93 92.8 93
تغییرات موجودی انبار 747.00 340 340 340 380 380
ثبت خودرو 3888.00 5900 6300 5800 4700 4800
شاخص PMI خدمات 51.90 53.2 52.5 52 53 57
پی ام آی مرکب 52.50 51.8 51.6 51.8 52.2 53.4
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 109.90 107 107 106 107 106
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.60 1 1.2 0.8 1.3 1.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.50 4 3.8 3.5 3.7 4
هزینه های مصرف کننده 39684.00 39634 39811 40140 40676 41734
اعتبار بخش خصوصی 476628.00 464149 469745 480000 480000 496315
نرخ وام بانکی 9.00 8.75 8.75 8.75 8.75 9
هزینه کارت اعتباری 5822.00 5710 5740 5810 5850 6070
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 94.60 93.5 93.6 93.3 93.4 93.6
بدهی خانوار به درآمد 164.40 167 167 166 167 168
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
جواز ساختمان 2971.00 3300 3560 3730 3600 3980
شاخص مسکن 1.40 1.1 1.1 0.9 0.8 0.8
میزان ساخت و ساز 11.80 5.1 4.5 4.2 4 6
نرخ مالکیت مسکن 64.80 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29


نیوزیلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.