بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65 0.64
بازار سهام 10651.20 10392 10311 10231 10151 9994
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.63 1.65 1.68 1.72 1.75 1.82
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.8 0.8 0.7 0.8 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 2.5 2.6 2.8 3 3.1
نرخ بیکاری 4.20 4.3 4.4 4.3 4.2 4.3
نرخ تورم 1.70 1.9 1.8 2 1.9 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.7 0.9 0.6 0.5 0.3
نرخ بهره 1.50 1.25 1 1 1 1.25
موازنه تجاری 264.00 -1575 -400 300 300 -300
حساب جاری 680.00 -4300 -2915 400 -1600 -2882
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.5 -2.5 -2.4 -2.4 -2.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.90 20 20 21 21 21
بودجه دولت 1.90 1.6 1.6 1 1 1
اطمینان کسب و کار -38.10 -32 -30 -25 -20 10
شاخص PMI تولید 51.30 53 53 53.5 53 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 103.50 102 104 105 107 107
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 0.5 0.9 1 1.2 1.3
جواز ساختمان 3173.00 2800 2750 2800 2860 2900
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.8 0.8 0.7 0.8 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 2.5 2.6 2.8 3 3.1
تولید ناخالص داخلی 205.02 215 215 219 219 219
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 62800.00 62699 63940 64002 64558 65602
تولید ناخالص ملی 65340.00 65986 66997 67063 67170 68739
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15758.00 15384 15830 15846 16199 16242
تولید ناخالص داخلی سرانه 38000.70 38500 38500 38900 38900 38900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36354.79 37100 37100 37700 37700 37700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3331.00 3424 3451 3454 3424 3540
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3930.00 3754 3879 3883 4040 3980
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6116.00 6118 6179 6185 6287 6340
تولید ناخالص داخلی از معادن 816.00 750 748 748 839 767
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2744.00 2709 2797 2799 2821 2869
تولید ناخالص داخلی از خدمات 42107.00 42129 43128 43170 43286 44249
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2979.00 2890 3027 3030 3062 3105
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1689.00 1721 1726 1728 1736 1771
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 4.20 4.3 4.4 4.3 4.2 4.3
افراد بیکار 116.00 125 124 124 126 122
تغییر اشتغال -0.20 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6
نرخ مشارکت نیروی کار 70.40 70.9 70.9 70.8 71 71.2
دستمزد 32.04 31.93 32.18 32.35 32.35 33.06
دستمزد در تولید 30.64 30.12 32 32 32 34
حداقل دستمزد 17.70 17.7 17.7 19.8 19.8 19.8
جمعیت 4.93 5.1 4.93 5.02 5.02 5.02
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ بیکاری جوانان 13.20 11.5 11.2 11 11 11
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.70 1.9 1.8 2 1.9 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.7 0.9 0.6 0.5 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1032.00 1043 1043 1047 1045 1065
قیمت مصرف کننده اصلی 1032.00 1043 1047 1046 1047 1068
قیمت تولید 1148.00 1170 1172 1078 1180 1180
تورم مواد غذایی 0.50 1.8 2 1.8 1.6 1.7
CPI مسکن آب و برق 1060.00 1062 1066 1074 1073 1088
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1023.00 1064 1075 1037 1036 1098
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 1.50 1.25 1 1 1 1.25
نرخ بهره بین بانکی 1.65 1.7 1.7 1.95 1.2 1.95
نرخ بهره سپرده 1.60 2.95 2.95 3.2 1.15 3.2
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 264.00 -1575 -400 300 300 -300
حساب جاری 680.00 -4300 -2915 400 -1600 -2882
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.5 -2.5 -2.4 -2.4 -2.4
واردات 5541.00 5450 5300 4500 4900 5400
صادرات 5805.00 3900 4900 4800 5100 5100
ورود توریست 219331.00 270000 525000 360000 275000 530000
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.90 20 20 21 21 21
بودجه دولت 1.90 1.6 1.6 1 1 1
هزینه های دولت 11491.00 11485 11737 11748 11813 12042
بدهی های دولت 57495.00 58000 58000 57000 57000 57000
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار -38.10 -32 -30 -25 -20 10
شاخص PMI تولید 51.30 53 53 53.5 53 54
تولید صنعتی 2.20 1.3 2.1 2.3 2.5 2.5
تغییرات موجودی انبار -201.00 -400 340 340 340 380
ثبت خودرو 5575.00 5757 5762 5764 5764 5764
شاخص PMI خدمات 52.70 56 56 57 55 58
پی ام آی مرکب 51.80 53 53.5 53.7 54 53.8
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 103.50 102 104 105 107 107
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 0.5 0.9 1 1.2 1.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.30 3.1 3.5 4 3.8 3.7
هزینه های مصرف کننده 39047.00 38981 40050 40089 40140 41091
نرخ وام بانکی 9.35 9.17 9.17 9.42 8.88 9.42
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
جواز ساختمان 3173.00 2800 2750 2800 2860 2900
شاخص مسکن 0.30 0.7 -0.3 0.1 0.3 0.8
میزان ساخت و ساز 15.70 3.6 4.3 4.9 4.5 4
نرخ مالکیت مسکن 64.80 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29


نیوزیلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.