بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 0.64 0.64 0.63 0.63 0.62 0.62
بازار سهام 10873.16 10643 10559 10475 10393 10230
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.43 1.34 1.38 1.42 1.46 1.55
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 2.4 2.7 3 3.1 3.1
نرخ بیکاری 4.20 4.4 4.3 4.2 4.3 4.5
نرخ تورم 1.50 1.8 2 1.9 2 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.4 0.6 0.5 0.3 0.3
نرخ بهره 1.00 1 0.75 0.5 0.25 0.25
موازنه تجاری -1241.63 -400 300 300 200 -300
حساب جاری -1106.00 -2915 400 -1600 -4800 -2882
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.5 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.90 20 21 21 21 21
بودجه دولت 1.90 1.6 1 1 1 1
اطمینان کسب و کار -42.40 -48 -35 -27 -13 10
شاخص PMI تولید 52.60 49 51.5 51.2 52.6 53.4
ضریب اطمینان مصرف کننده 103.10 104 105 107 106 107
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 0.9 1 1.2 0.8 1.3
جواز ساختمان 3318.00 2750 2800 2860 2730 2900
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 2.4 2.7 3 3.1 3.1
تولید ناخالص داخلی 205.02 215 219 219 219 219
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 63427.00 63940 64002 64496 64684 65602
تولید ناخالص ملی 66286.00 66997 67063 67104 67300 68739
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15651.00 15830 15846 16183 16231 16242
تولید ناخالص داخلی سرانه 38000.70 38500 38900 38900 38900 38900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36354.79 37100 37700 37700 37700 37700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3379.00 3451 3454 3421 3431 3540
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3886.00 3879 3883 4036 4048 3980
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6056.00 6179 6185 6281 6299 6340
تولید ناخالص داخلی از معادن 774.00 748 748 838 840 767
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2786.00 2797 2799 2818 2826 2869
تولید ناخالص داخلی از خدمات 42434.00 43128 43170 43244 43370 44249
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3032.00 3027 3030 3059 3068 3105
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1753.00 1726 1728 1735 1740 1771
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 4.20 4.4 4.3 4.2 4.3 4.5
افراد بیکار 115.00 124 124 126 125 122
تغییر اشتغال 0.20 0.9 0.5 0.7 0.9 0.6
نرخ مشارکت نیروی کار 70.40 70.6 70.7 70.7 70.8 70.8
دستمزد 32.71 31.93 32.18 32.35 32.35 33.06
دستمزد در تولید 31.02 32 32 32 32 34
حداقل دستمزد 17.70 17.7 19.8 19.8 19.8 19.8
جمعیت 4.93 4.97 5 5 5 5
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ بیکاری جوانان 10.60 11.2 11 11 11.1 11
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.50 1.8 2 1.9 2 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.4 0.6 0.5 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1039.00 1043 1044 1047 1052 1065
قیمت مصرف کننده اصلی 1039.00 1047 1046 1047 1051 1068
قیمت تولید 1151.00 1172 1078 1180 1192 1180
تورم مواد غذایی 2.50 2 1.8 1.6 1.6 1.7
CPI مسکن آب و برق 1073.00 1066 1067 1074 1080 1088
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1028.00 1075 1076 1037 1042 1098
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 1.00 1 0.75 0.5 0.25 0.25
نرخ بهره بین بانکی 1.53 1.53 1.28 1.03 0.78 0.78
نرخ بهره سپرده 1.20 1.17 0.92 0.67 0.42 0.42
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -1241.63 -400 300 300 200 -300
حساب جاری -1106.00 -2915 400 -1600 -4800 -2882
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.5 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4
واردات 5710.17 5300 4500 4900 6100 5400
صادرات 4468.54 4900 4800 5100 4900 5100
ورود توریست 261770.00 525000 360000 275000 269000 530000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.90 20 21 21 21 21
بودجه دولت 1.90 1.6 1 1 1 1
هزینه های دولت 11638.00 11737 11748 11801 11836 12042
بدهی های دولت 57495.00 58000 57000 57000 57000 57000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار -42.40 -48 -35 -27 -13 10
شاخص PMI تولید 52.60 49 51.5 51.2 52.6 53.4
تولید صنعتی -0.40 1 2.3 2.5 1.6 2.5
تغییرات موجودی انبار 42.00 340 340 340 340 380
ثبت خودرو 5105.00 4600 5900 6300 5800 4700
شاخص PMI خدمات 55.40 55 57 55 56 58
پی ام آی مرکب 54.50 53.5 53.7 54 53.6 53.8
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 103.10 104 105 107 106 107
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 0.9 1 1.2 0.8 1.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.90 3.5 4 3.8 3.5 3.7
هزینه های مصرف کننده 39273.00 40050 40089 40101 40218 41091
نرخ وام بانکی 9.00 9 8.75 8.5 8.25 8.25
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
جواز ساختمان 3318.00 2750 2800 2860 2730 2900
شاخص مسکن 1.40 -0.3 0.1 0.3 0.7 0.8
میزان ساخت و ساز 11.80 4.3 4.9 4.5 4.2 4
نرخ مالکیت مسکن 64.80 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29


نیوزیلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.