بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 0.60 0.6 0.6 0.59 0.59 0.58
بازار سهام 9556.73 9412 9270 9130 8993 8718
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.15 1.19 1.23 1.27 1.31 1.4

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 -0.8 -2.1 -0.7 -0.3 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 0.5 -1.8 -3.3 -1.1 2.4
نرخ بیکاری 4.00 4.9 6 6.5 7 6.3
نرخ تورم 1.90 2.1 1.8 1.6 1.7 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.4 0.2 0.4 0.3 0.5
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
موازنه تجاری 594.19 300 200 -1200 -300 -300
حساب جاری -2657.00 400 -1600 -4800 -2882 -2790
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -4 -4 -4 -4 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.90 26 26 26 26 23
بودجه دولت 1.90 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3
اطمینان کسب و کار -19.40 -48 -35 -30 -26 10
شاخص PMI تولید 53.20 46 44 48 48 50.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.20 104 96 98 102 106
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 1 1.2 0.8 1.3 1.5
جواز ساختمان 3207.00 2400 2700 3000 3100 3400
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 -0.8 -2.1 -0.7 -0.3 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 0.5 -1.8 -3.3 -1.1 2.4
تولید ناخالص داخلی 215.00 203 203 203 203 228
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64399.00 63912 63364 63238 63691 65219
تولید ناخالص ملی 67845.00 66478 66169 66856 67099 68709
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16080.00 16189 15967 15825 15903 16285
تولید ناخالص داخلی سرانه 38000.70 37591 37591 37591 37591 37731
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36354.79 35963 35963 35963 35963 36097
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3389.00 3356 3304 3326 3352 3432
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4105.00 4128 4039 4031 4060 4157
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6122.00 6142 6018 6028 6055 6200
تولید ناخالص داخلی از معادن 774.00 821 770 743 765 784
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2897.00 2759 2775 2772 2865 2934
تولید ناخالص داخلی از خدمات 42880.00 42196 42041 41917 42408 43426
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2804.00 2805 2797 2717 2773 2840
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1729.00 1716 1699 1686 1710 1751

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 4.00 4.9 6 6.5 7 6.3
افراد شاغل 2648.00 2660 2680 2700 2720 2800
افراد بیکار 111.00 116 121 125 122 120
تغییر اشتغال 0.00 0.5 0.7 0.9 0.6 0.6
نرخ مشارکت نیروی کار 70.10 70.1 70 69.9 70 70.8
دستمزد 32.83 31.93 32.18 32.35 32.35 33.06
دستمزد در تولید 30.78 32 32 32 34 34
حداقل دستمزد 17.70 19.8 19.8 19.8 19.8 21.5
جمعیت 4.95 5.02 5.02 5.02 5.11 5.2
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قسمت مدت زمان اشتغال 519.00 558 561 567 567 571
نرخ بیکاری جوانان 11.60 11.8 12.1 12.5 12.7 11.9
نرخ اشتغال 67.30 66.7 66.3 66.1 65.3 66.7
استخدام تمام وقت 2130.00 2156 2171 2197 2197 2236

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 1.90 2.1 1.8 1.6 1.7 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.4 0.2 0.4 0.3 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1044.00 1048 1051 1056 1062 1082
قیمت مصرف کننده اصلی 1045.00 1044 1051 1059 1059 1080
اندازه اصل تورم 2.00 1.8 1.8 1.9 1.9 2
قیمت تولید 1165.00 1078 1180 1192 1180 1190
انتظارات تورم 1.90 2 2 2.1 2.1 2
CPI مسکن آب و برق 1078.00 1075 1079 1090 1096 1117
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1049.00 1038 1041 1044 1067 1087
تورم مواد غذایی 3.10 2.7 2.1 1.6 1.7 1.8

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
ذخایر ارزی 31106.00 28700 29100 29200 29300 29400
ترازنامه بانک 583610.00 585000 587000 590000 593000 598000
نرخ بهره سپرده 1.50 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98
ترازنامه بانک مرکزی 31302.00 30300 31500 29500 29700 28500

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری 594.19 300 200 -1200 -300 -300
حساب جاری -2657.00 400 -1600 -4800 -2882 -2790
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -4 -4 -4 -4 -2.3
واردات 4326.50 4500 4900 6100 5400 5400
صادرات 4920.69 4800 5100 4900 5100 5300
بدهی خارجی 284713.00 287088 285592 288000 294446 294446
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1753.00 622 501 470 470 516
ورود توریست 410778.00 340000 275000 269000 530000 540000
فروش اسلحه 6.00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.90 26 26 26 26 23
بودجه دولت 1.90 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3
ارزش بودجه دولت 5534.00 9933 9933 9933 9933 12240
هزینه های دولت 12469.00 11948 11931 12011 12332 12628
مخارج نظامی 2307.00 2480 2480 2480 2480 2480
بدهی های دولت 57495.00 57000 57000 57000 57000 56000


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
اطمینان کسب و کار -19.40 -48 -35 -30 -26 10
شاخص PMI تولید 53.20 46 44 48 48 50.5
تولید صنعتی 1.50 0.6 0.2 0.6 2.5 2.5
استفاده از ظرفیت 92.00 92.8 93 93 92.8 93
تغییرات موجودی انبار 110.00 340 340 340 380 380
ثبت خودرو 4391.00 5900 6300 5800 4700 4800
شاخص PMI خدمات 52.00 47 45 47 48 51
پی ام آی مرکب 53.10 47 39 42 46 50

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.20 104 96 98 102 106
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 1 1.2 0.8 1.3 1.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.30 4 3.8 3.5 3.7 4
هزینه های مصرف کننده 39814.00 39342 39006 39038 39376 40321
اعتبار بخش خصوصی 477141.00 464149 469745 480000 480000 496315
نرخ وام بانکی 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09
هزینه کارت اعتباری 5852.00 5710 5740 5810 5850 6070
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 93.80 93.5 93.6 93.3 93.4 93.6
بدهی خانوار به درآمد 164.40 167 167 166 167 168

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
جواز ساختمان 3207.00 2400 2700 3000 3100 3400
شاخص مسکن 0.30 0.7 1.1 0.9 0.8 1
نرخ مالکیت مسکن 64.80 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29
میزان ساخت و ساز 11.60 9.5 7.9 4.2 6 6.8


نیوزیلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.