06/04/2020 واقعی قبلی
10:00 PM
NZ
اطمینان کسب و کار NZIER Q1 -70% -21%
10:00 PM
NZ
ظرفیت مصرف NZIER Q1 92.1% 92%
07/04/2020 واقعی قبلی
02:50 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی لبنیات 1.2% -3.9%
13/04/2020 واقعی قبلی
10:45 PM
NZ
Electronic Retail Card Spending MoM MAR 0.6%
10:45 PM
NZ
Electronic Retail Card Spending YoY MAR 8.6%
10:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه ورود توریست FEB 2.9%
14/04/2020 واقعی قبلی
10:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه تورم مواد غذایی MAR 3.1%
16/04/2020 واقعی قبلی
10:30 PM
NZ
پی ام آی Business NZ MAR 53.2
19/04/2020 واقعی قبلی
10:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای نرخ تورم Q1 0.5%
10:45 PM
NZ
نرخ تورم (سالانه) Q1 1.9%
20/04/2020 واقعی قبلی
10:30 PM
NZ
خدمات NZ PSI MAR 52.0
21/04/2020 واقعی قبلی
02:30 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی لبنیات 1.2%
28/04/2020 واقعی قبلی
10:45 PM
NZ
موازنه تجاری MAR N$594M
10:45 PM
NZ
صادرات MAR N$4.92B
10:45 PM
NZ
واردات MAR N$4.33B
30/04/2020 واقعی قبلی
01:00 AM
NZ
اطمینان کسب و ‍‍‍کار موسسه ANZ APR -63.5
09:00 PM
NZ
ANZ روی مورگان اعتماد مصرفی APR 106


نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.