06/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 AM
NZ
ANZ Commodity Prices YoY NOV 26.1% 23.8% ®
07/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:45 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی تجارت لبنیات 1.4% 1.9%
08/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه فروش توليدی Q3 18.8%
09/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:30 PM
NZ
Business NZ شاخص مدیران خرید NOV 54.3 57.1
09:45 PM
NZ
هزینه کارت خرده فروشی الکترونیکی (ماهانه) NOV 10.1% 12.1%
09:45 PM
NZ
هزینه کارت خرده فروشی الکترونیکی (سالانه) NOV -7.6% 4.9%
12/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:30 PM
NZ
NZ PSI خدمات NOV 44.6
09:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه ورود توریست OCT -58.1%
13/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:45 PM
NZ
(تورم مواد غذایی (تغییرات سالیانه NOV 3.7% 3.8%
14/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:45 PM
NZ
حساب جاری Q3 NZ$-1.396B
10:00 PM
NZ
Westpac ضریب اطمینان مصرف کننده Q4 102.7 105
15/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:45 PM
NZ
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی) Q3 2.8% -5%
09:45 PM
NZ
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 17.4%
16/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 PM
NZ
ANZ اعتماد مصرفی روی مورگان DEC 96.6
17/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 AM
NZ
ANZ اطمینان کسب و ‍‍‍کار موسسه DEC -16.4
19/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:45 PM
NZ
موازنه تجاری NOV N$-1286M
09:45 PM
NZ
صادرات NOV N$5.35B
09:45 PM
NZ
واردات NOV N$6.64B
21/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 AM
NZ
تراکنش کارت اعتباری (سالانه) NOV -5.6%
02:30 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی تجارت لبنیات 1.4%

نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.