09/07/2020 واقعی قبلی
10:45 PM
NZ
Electronic Retail Card Spending MoM JUN 16.3% 78.9%
10:45 PM
NZ
Electronic Retail Card Spending YoY JUN 8% -6%
12/07/2020 واقعی قبلی
10:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه تورم مواد غذایی JUN 2.9%
13/07/2020 واقعی قبلی
10:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه ورود توریست MAY -99.4%
15/07/2020 واقعی قبلی
10:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای نرخ تورم Q2 0.8%
10:45 PM
NZ
نرخ تورم (سالانه) Q2 2.5%
16/07/2020 واقعی قبلی
10:30 PM
NZ
پی ام آی Business NZ JUN 39.7
19/07/2020 واقعی قبلی
10:30 PM
NZ
خدمات NZ PSI JUN 37.2
21/07/2020 واقعی قبلی
02:30 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی لبنیات 8.3%
23/07/2020 واقعی قبلی
10:45 PM
NZ
موازنه تجاری JUN N$1253M
10:45 PM
NZ
صادرات JUN N$5.39B
10:45 PM
NZ
واردات JUN N$4.14B
29/07/2020 واقعی قبلی
10:45 PM
NZ
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت JUN 35.6%
30/07/2020 واقعی قبلی
01:00 AM
NZ
اطمینان کسب و ‍‍‍کار موسسه ANZ JUL -34.4
09:00 PM
NZ
ANZ روی مورگان اعتماد مصرفی JUL 104.5
04/08/2020 واقعی قبلی
02:30 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی لبنیات
05/08/2020 واقعی قبلی
10:45 PM
NZ
نرخ بیکاری Q2 4.2%
10:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای نرخ استخدامی Q2 0.7%
10:45 PM
NZ
نرخ مشارکت Q2 70.4%
10:45 PM
NZ
هزینه کار فهرست (سالانه) Q2 2.5%
10:45 PM
NZ
تغییرات دوره ایشاخص هزینه کار Q2 0.3%
06/08/2020 واقعی قبلی
03:00 AM
NZ
Business Inflation Expectations Q3 1.2%


نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.