15/11/2018 واقعی قبلی توافق
09:30 PM
NZ
پی ام آی Business NZ OCT 53.5 51.7 ®
18/11/2018 واقعی قبلی توافق
09:30 PM
NZ
خدمات NZ PSI OCT 53.9
09:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای ورودی PPI Q3 1%
09:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای خروجی PPI Q3 0.9%
20/11/2018 واقعی قبلی توافق
01:30 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی لبنیات -2%
21/11/2018 واقعی قبلی توافق
09:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه ورود توریست OCT 2.1%
25/11/2018 واقعی قبلی توافق
09:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای خرده فروشی Q3 1.1%
09:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه خرده فروشی Q3 3.1%
26/11/2018 واقعی قبلی توافق
09:45 PM
NZ
موازنه تجاری OCT N$-1560M
09:45 PM
NZ
صادرات OCT N$4.33B
09:45 PM
NZ
واردات OCT N$5.89B
27/11/2018 واقعی قبلی توافق
08:00 PM
NZ
گزارش مالی ثبات مالی RBNZ
29/11/2018 واقعی قبلی توافق
12:00 AM
NZ
اطمینان کسب و ‍‍‍کار موسسه ANZ NOV -37.1
09:00 PM
NZ
ANZ روی مورگان اعتماد مصرفی NOV 115
09:45 PM
NZ
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت OCT
02/12/2018 واقعی قبلی توافق
09:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای قیمت های صادرات Q3 2.4%
09:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای قیمت های واردات Q3 1.7%
09:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای رابطه مبادله Q3 0.6%
05/12/2018 واقعی قبلی توافق
01:30 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی لبنیات
09/12/2018 واقعی قبلی توافق
09:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه فروش توليدی Q3 2.1%
10/12/2018 واقعی قبلی توافق
09:45 PM
NZ
Electronic Retail Card Spending MoM NOV
09:45 PM
NZ
Electronic Retail Card Spending YoY NOV


نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.