12/11/2019 واقعی قبلی
02:00 AM
NZ
Business Inflation Expectations Q4 1.8% 1.86%
09:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه تورم مواد غذایی OCT 2.5% 2.2%
13/11/2019 واقعی قبلی
01:00 AM
NZ
تصمیم نرخ بهره 1% 1%
02:00 AM
NZ
RBNZ Press Conference
14/11/2019 واقعی قبلی
09:30 PM
NZ
پی ام آی Business NZ OCT 52.6 48.8 ®
17/11/2019 واقعی قبلی
09:30 PM
NZ
خدمات NZ PSI OCT 54.4
18/11/2019 واقعی قبلی
09:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای ورودی PPI Q3 0.3%
09:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای خروجی PPI Q3 0.5%
19/11/2019 واقعی قبلی
02:30 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی لبنیات 3.7%
25/11/2019 واقعی قبلی
09:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای خرده فروشی Q3 0.2%
09:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه خرده فروشی Q3 2.9%
26/11/2019 واقعی قبلی
08:00 PM
NZ
گزارش مالی ثبات مالی RBNZ
09:45 PM
NZ
موازنه تجاری OCT N$-1242M
09:45 PM
NZ
صادرات OCT N$4.47B
09:45 PM
NZ
واردات OCT N$5.71B
28/11/2019 واقعی قبلی
12:00 AM
NZ
اطمینان کسب و ‍‍‍کار موسسه ANZ NOV -42.4
09:00 PM
NZ
ANZ روی مورگان اعتماد مصرفی NOV 118
09:45 PM
NZ
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت OCT 7.2%
01/12/2019 واقعی قبلی
09:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای قیمت های صادرات Q3 3.4%
09:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای قیمت های واردات Q3 1.8%
09:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای رابطه مبادله Q3 1.6%
04/12/2019 واقعی قبلی
02:30 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی لبنیات
08/12/2019 واقعی قبلی
09:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه فروش توليدی Q3 -0.4%
10/12/2019 واقعی قبلی
09:45 PM
NZ
Electronic Retail Card Spending MoM NOV -0.6%
09:45 PM
NZ
Electronic Retail Card Spending YoY NOV 1.6%


نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.