18/01/2021 واقعی قبلی
09:00 PM
NZ
اطمینان کسب و کار NZIER Q4 -6% -40%
09:00 PM
NZ
ظرفیت مصرف NZIER Q4 95.1% 92.6%
09:45 PM
NZ
Electronic Retail Card Spending YoY DEC 3.5% 1.4%
09:45 PM
NZ
Electronic Retail Card Spending MoM DEC 19.2% 0.1%
19/01/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی لبنیات 4.8% 3.9%
20/01/2021 واقعی قبلی
09:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه ورود توریست NOV -96.8%
21/01/2021 واقعی قبلی
09:30 PM
NZ
پی ام آی Business NZ DEC 55.3
09:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای نرخ تورم Q4 0.7%
09:45 PM
NZ
نرخ تورم (سالانه) Q4 1.4%
25/01/2021 واقعی قبلی
09:30 PM
NZ
خدمات NZ PSI DEC 46.7
26/01/2021 واقعی قبلی
02:00 AM
NZ
Credit Card Spending YoY DEC -5.6%
27/01/2021 واقعی قبلی
09:45 PM
NZ
موازنه تجاری DEC N$252M
09:45 PM
NZ
صادرات DEC N$5.2B
09:45 PM
NZ
واردات DEC N$4.95B
28/01/2021 واقعی قبلی
09:00 PM
NZ
ANZ روی مورگان اعتماد مصرفی JAN 112
02/02/2021 واقعی قبلی
02:30 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی لبنیات 4.8%
09:45 PM
NZ
نرخ بیکاری Q4 5.3%
09:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای نرخ استخدامی Q4 -0.8%
09:45 PM
NZ
نرخ مشارکت Q4 70.1%
09:45 PM
NZ
تغییرات دوره ایشاخص هزینه کار Q4 0.6%
09:45 PM
NZ
هزینه کار فهرست (سالانه) Q4 1.9%
03/02/2021 واقعی قبلی
09:45 PM
NZ
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت DEC 1.2%
09/02/2021 واقعی قبلی
02:00 AM
NZ
Business Inflation Expectations Q1 1.6%
10/02/2021 واقعی قبلی
09:45 PM
NZ
Electronic Retail Card Spending MoM JAN
09:45 PM
NZ
Electronic Retail Card Spending YoY JAN
11/02/2021 واقعی قبلی
09:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه تورم مواد غذایی JAN 2.9%
13/02/2021 واقعی قبلی
09:30 PM
NZ
پی ام آی Business NZ JAN


نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.