29/09/2020 واقعی قبلی
09:45 PM
NZ
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت AUG 0.3% -4.6% ®
30/09/2020 واقعی قبلی
12:00 AM
NZ
اطمینان کسب و ‍‍‍کار موسسه ANZ SEP -28.5 -41.8
01/10/2020 واقعی قبلی
09:00 PM
NZ
ANZ روی مورگان اعتماد مصرفی SEP 100 100.2
05/10/2020 واقعی قبلی
09:00 PM
NZ
اطمینان کسب و کار NZIER Q3 -63%
09:00 PM
NZ
ظرفیت مصرف NZIER Q3 92.8%
06/10/2020 واقعی قبلی
02:30 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی لبنیات 3.6%
11/10/2020 واقعی قبلی
09:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه ورود توریست AUG -98.5%
13/10/2020 واقعی قبلی
09:45 PM
NZ
Electronic Retail Card Spending MoM SEP -7.9%
09:45 PM
NZ
Electronic Retail Card Spending YoY SEP -0.8%
09:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه تورم مواد غذایی SEP 4.2%
15/10/2020 واقعی قبلی
09:30 PM
NZ
پی ام آی Business NZ SEP 50.7
09:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای نرخ تورم Q3 -0.5%
09:45 PM
NZ
نرخ تورم (سالانه) Q3 1.5%
17/10/2020 واقعی قبلی
NZ
انتخابات عمومی
NZ
Referendum on Legalising Cannabis
NZ
Referendum on Legalising Euthanasia
18/10/2020 واقعی قبلی
09:30 PM
NZ
خدمات NZ PSI SEP 46.9
20/10/2020 واقعی قبلی
02:30 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی لبنیات
22/10/2020 واقعی قبلی
09:45 PM
NZ
موازنه تجاری SEP N$-353M
09:45 PM
NZ
صادرات SEP N$4.41B
09:45 PM
NZ
واردات SEP N$4.76B


نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.