18/03/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
NZ
Westpac ضریب اطمینان مصرف کننده Q1 103.8 109.1
19/03/2019 واقعی قبلی
02:20 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی لبنیات 1.9% 3.3%
09:45 PM
NZ
حساب جاری Q4 NZ$-3.26B NZ$-6.18 ®
20/03/2019 واقعی قبلی
09:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q4 0.6% 0.3%
09:45 PM
NZ
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 2.3% 2.6%
25/03/2019 واقعی قبلی
09:45 PM
NZ
موازنه تجاری FEB N$-914M
09:45 PM
NZ
صادرات FEB N$4.4B
09:45 PM
NZ
واردات FEB N$5.32B
27/03/2019 واقعی قبلی
01:00 AM
NZ
تصمیم نرخ بهره 1.75%
02:00 AM
NZ
RBNZ Press Conference
28/03/2019 واقعی قبلی
12:00 AM
NZ
اطمینان کسب و ‍‍‍کار موسسه ANZ MAR -30.9
09:00 PM
NZ
ANZ روی مورگان اعتماد مصرفی MAR 121
09:45 PM
NZ
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت FEB 16.5%
02/04/2019 واقعی قبلی
02:30 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی لبنیات 1.9%
09/04/2019 واقعی قبلی
10:00 PM
NZ
اطمینان کسب و کار NZIER Q1 -17%
10:00 PM
NZ
ظرفیت مصرف NZIER Q1 92.8%
10/04/2019 واقعی قبلی
10:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه تورم مواد غذایی MAR 1.7%
11/04/2019 واقعی قبلی
10:30 PM
NZ
پی ام آی Business NZ MAR 53.7
10:45 PM
NZ
Electronic Retail Card Spending MoM MAR 0.9%
10:45 PM
NZ
Electronic Retail Card Spending YoY MAR 3.4%
10:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه ورود توریست FEB 5.3%
14/04/2019 واقعی قبلی
10:30 PM
NZ
خدمات NZ PSI MAR 53.8


نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.