23/02/2020 واقعی قبلی
09:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای خرده فروشی Q4 0.7% 1.7% ®
09:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه خرده فروشی Q4 3.3% 4.5%
26/02/2020 واقعی قبلی
09:45 PM
NZ
موازنه تجاری JAN N$547M
09:45 PM
NZ
صادرات JAN N$5.54B
09:45 PM
NZ
واردات JAN N$5B
27/02/2020 واقعی قبلی
12:00 AM
NZ
اطمینان کسب و ‍‍‍کار موسسه ANZ JAN -13.2
09:00 PM
NZ
ANZ روی مورگان اعتماد مصرفی FEB 123
01/03/2020 واقعی قبلی
09:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای قیمت های صادرات Q4 1.9%
09:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای قیمت های واردات Q4 0%
09:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای رابطه مبادله Q4 1.9%
03/03/2020 واقعی قبلی
02:30 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی لبنیات -2.9%
09:45 PM
NZ
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت JAN 9.9%
09/03/2020 واقعی قبلی
09:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه فروش توليدی Q4 0.2%
10/03/2020 واقعی قبلی
09:45 PM
NZ
Electronic Retail Card Spending YoY FEB 4.2%
09:45 PM
NZ
Electronic Retail Card Spending MoM FEB -0.1%
12/03/2020 واقعی قبلی
09:30 PM
NZ
پی ام آی Business NZ FEB 49.6
09:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه تورم مواد غذایی FEB 3.5%
15/03/2020 واقعی قبلی
09:30 PM
NZ
خدمات NZ PSI FEB 57.1
09:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه ورود توریست JAN -0.2%
17/03/2020 واقعی قبلی
02:30 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی لبنیات
09:45 PM
NZ
حساب جاری Q4 NZ$-6.351B
18/03/2020 واقعی قبلی
09:00 PM
NZ
Westpac ضریب اطمینان مصرف کننده Q1 109.9
09:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q4 0.7%
09:45 PM
NZ
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 2.3%


نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.