29/07/2021 واقعی قبلی
01:00 AM
NZ
اطمینان کسب و ‍‍‍کار موسسه ANZ JUL -3.8 -0.6
10:00 PM
NZ
ANZ روی مورگان اعتماد مصرفی JUL 113.1 114.1 ®
10:45 PM
NZ
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت JUN 3.8% -2.4% ®
03/08/2021 واقعی قبلی
03:30 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی تجارت لبنیات -2.9%
10:45 PM
NZ
نرخ بیکاری Q2 4.7%
10:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای نرخ استخدامی Q2 0.6%
10:45 PM
NZ
نرخ مشارکت Q2 70.4%
10:45 PM
NZ
هزینه کار فهرست (سالانه) Q2 1.6%
10:45 PM
NZ
تغییرات دوره ایشاخص هزینه کار Q2 0.4%
06/08/2021 واقعی قبلی
03:00 AM
NZ
انتظارات تورم کسب و کار Q3 2.05%
09/08/2021 واقعی قبلی
10:45 PM
NZ
هزینه کارت خرده فروشی الکترونیکی (سالانه) JUL 4%
10:45 PM
NZ
هزینه کارت خرده فروشی الکترونیکی (ماهانه) JUL 0.9%
11/08/2021 واقعی قبلی
10:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه تورم مواد غذایی JUL 2.8%
12/08/2021 واقعی قبلی
10:30 PM
NZ
پی ام آی Business NZ JUL 60.7
10:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه ورود توریست JUN 2531.6%
15/08/2021 واقعی قبلی
10:30 PM
NZ
خدمات NZ PSI JUL 58.6
17/08/2021 واقعی قبلی
03:30 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی تجارت لبنیات
10:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای خروجی PPI Q2 1.2%
10:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای ورودی PPI Q2 2.1%
18/08/2021 واقعی قبلی
02:00 AM
NZ
تصمیم نرخ بهره 0.25%
03:00 AM
NZ
کنفرانس مطبوعاتی RBNZ
24/08/2021 واقعی قبلی
10:45 PM
NZ
موازنه تجاری JUL N$261M
10:45 PM
NZ
صادرات JUL
10:45 PM
NZ
واردات JUL N$5.69B
10:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای خرده فروشی Q2 2.5%
10:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه خرده فروشی Q2 6.8%
26/08/2021 واقعی قبلی
10:00 PM
NZ
ANZ روی مورگان اعتماد مصرفی AUG 113.1


نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.