23/05/2019 واقعی قبلی
10:45 PM
NZ
موازنه تجاری APR N$433M N$824M ®
10:45 PM
NZ
صادرات APR N$5.55B N$5.6B ®
10:45 PM
NZ
واردات APR N$5.11B N$4.78B ®
28/05/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
NZ
گزارش مالی ثبات مالی RBNZ
29/05/2019 واقعی قبلی
01:00 AM
NZ
اطمینان کسب و ‍‍‍کار موسسه ANZ MAY -37.5
10:45 PM
NZ
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت APR -6.9%
30/05/2019 واقعی قبلی
11:00 PM
NZ
ANZ روی مورگان اعتماد مصرفی MAY 123
03/06/2019 واقعی قبلی
10:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای قیمت های صادرات Q1 -1.7%
10:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای قیمت های واردات Q1 1.4%
10:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای رابطه مبادله Q1 -3%
04/06/2019 واقعی قبلی
02:30 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی لبنیات
10/06/2019 واقعی قبلی
10:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه فروش توليدی Q1 0.3%
11/06/2019 واقعی قبلی
10:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه ورود توریست APR -2.6%
13/06/2019 واقعی قبلی
10:30 PM
NZ
پی ام آی Business NZ MAY 53
10:45 PM
NZ
تغییرات سالیانه تورم مواد غذایی MAY 1.0%
16/06/2019 واقعی قبلی
10:30 PM
NZ
خدمات NZ PSI MAY 51.8
18/06/2019 واقعی قبلی
02:20 PM
NZ
شاخص قیمت جهانی لبنیات
10:45 PM
NZ
حساب جاری Q1 NZ$-3.26B
19/06/2019 واقعی قبلی
10:00 PM
NZ
Westpac ضریب اطمینان مصرف کننده Q2 103.8
10:45 PM
NZ
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 0.6%
10:45 PM
NZ
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 2.3%


نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیوزیلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.