بازارها گذشته مرجع
پول 0.63 2019-09
بازار سهام 10829 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.18 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-06
نرخ بیکاری 3.9 2019-06
نرخ تورم 1.7 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-06
نرخ بهره 1 2019-08
موازنه تجاری -685 2019-07
حساب جاری -1106 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.9 2018-12
بودجه دولت 1.9 2018-12
اطمینان کسب و کار -52.3 2019-08
شاخص PMI تولید 48.4 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 103 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-06
جواز ساختمان 3055 2019-07
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-06
تولید ناخالص داخلی 205 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 63427 2019-06
تولید ناخالص ملی 66286 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15651 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 38001 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36355 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3379 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3886 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6056 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 774 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2786 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 42434 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3032 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1753 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.9 2019-06
افراد شاغل 2680 2019-06
افراد بیکار 109 2019-06
تغییر اشتغال 0.8 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 70.4 2019-06
هزینه های کار 1192 2019-06
بهره وری 124 2019-06
پست های خالی شغلی 200 2019-06
دستمزد 32.42 2019-06
حداقل دستمزد 17.7 2019-04
دستمزد در تولید 30.68 2019-06
جمعیت 4.93 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
نرخ اشتغال 67.7 2019-06
استخدام تمام وقت 2147 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 537 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 10.3 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.7 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1032 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 1032 2019-06
اندازه اصل تورم 1.7 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1211 2019-06
قیمت تولید 1151 2019-06
قیمت صادرات 1212 2019-06
قیمت واردات 843 2019-06
CPI مسکن آب و برق 1060 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1023 2019-06
تورم مواد غذایی 2.1 2019-08
انتظارات تورم 1.86 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 1.25 2019-08
عرضه پول M0 6780 2019-08
عرضه پول M1 74553 2019-07
عرضه پول M3 318977 2019-07
ترازنامه بانک 563065 2019-06
ذخایر ارزی 27608 2019-08
نرخ بهره سپرده 1.05 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 27822 2019-08
وام به بخش خصوصی 116857 2019-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -685 2019-07
حساب جاری -1106 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
صادرات 5028 2019-07
واردات 5713 2019-07
بدهی خارجی 284710 2019-06
رابطه مبادله 1437 2019-06
گردش سرمایه -14 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4994 2019-06
ورود توریست 255585 2019-07
تولید نفت خام 26 2019-05
شاخص قیمت جهانی لبنیات 2 2019-09
شاخص تروریسم 0.29 2017-12
فروش اسلحه 6 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.9 2018-12
بودجه دولت 1.9 2018-12
ارزش بودجه دولت 5534 2018-12
هزینه های دولت 11638 2019-06
درآمدهای دولت 109973 2018-12
هزینه های مالی 104014 2018-12
درخواست پناهندگی 32 2018-10
ارزیابی اعتبار 89.64
بدهی های دولت 57495 2018-12
مخارج نظامی 2307 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 3 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -52.3 2019-08
شاخص PMI تولید 48.4 2019-08
تولید صنعتی -0.4 2019-06
استفاده از ظرفیت 93.7 2019-06
تغییرات موجودی انبار 42 2019-06
ثبت خودرو 4936 2019-07
سرعت اینترنت 14709 2017-03
آدرس های IP 1778178 2017-03
شاخص رقابتی 77.51 2018-12
رتبه رقابتی 18 2018-12
پی ام آی مرکب 52.1 2019-07
شاخص فساد مالی 87 2018-12
رتبه فساد مالی 2 2018-12
آسانی کسب و کار 1 2018-12
شاخص PMI خدمات 54.6 2019-08
تولید فولاد 55.37 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 103 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.9 2019-06
هزینه های مصرف کننده 39273 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 468562 2019-07
نرخ وام بانکی 9 2019-08
هزینه کارت اعتباری 5562 2019-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 94 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 164 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 3055 2019-07
شاخص مسکن 0.3 2019-06
میزان ساخت و ساز 15.7 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 64.8 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیوزیلند - شاخص های اقتصادی.