بازارها گذشته مرجع
پول 0.67 2020-10
بازار سهام 12433 2020-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.61 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -12.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.4 2020-06
نرخ بیکاری 4 2020-06
نرخ تورم 1.5 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2020-06
نرخ بهره 0.25 2020-09
موازنه تجاری -353 2020-08
حساب جاری 1828 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19 2019-12
بودجه دولت 2.5 2019-12
اطمینان کسب و کار -28.5 2020-09
شاخص PMI تولید 54 2020-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.1 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -14.6 2020-06
جواز ساختمان 3182 2020-08
نرخ مالیات شرکت 28 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2020-12
موارد کروناویروس 1556 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 25 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 1829 2020-10
تخت بیمارستان 2.61 2018-12
بیمارستان ها 33.92 2018-12
پزشکان پزشکی 3.35 2018-12
پرستاران 11.02 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -12.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.4 2020-06
تولید ناخالص داخلی 207 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 57534 2020-06
تولید ناخالص ملی 58711 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12368 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 38993 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42888 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3265 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2911 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5177 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 499 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2841 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 37700 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1632 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1608 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4 2020-06
افراد شاغل 2665 2020-06
افراد بیکار 111 2020-06
تغییر اشتغال -0.4 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 69.7 2020-06
هزینه های کار 1218 2020-06
بهره وری 114 2020-06
پست های خالی شغلی 103 2020-06
دستمزد 33.37 2020-06
حداقل دستمزد 18.9 2020-04
دستمزد در تولید 31.34 2020-06
جمعیت 4.95 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
نرخ اشتغال 67.5 2020-03
استخدام تمام وقت 2133 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 538 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 14 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1047 2020-06
قیمت مصرف کننده اصلی 1048 2020-06
اندازه اصل تورم 1.6 2020-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1238 2020-06
قیمت تولید 1153 2020-06
قیمت صادرات 1297 2020-06
قیمت واردات 849 2020-06
CPI مسکن آب و برق 1094 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 980 2020-06
تورم مواد غذایی 3.1 2020-09
انتظارات تورم 1.43 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2020-09
عرضه پول M0 8040 2020-09
عرضه پول M1 103539 2020-08
عرضه پول M3 354806 2020-08
ترازنامه بانک 622482 2020-07
ذخایر ارزی 21664 2020-09
نرخ بهره سپرده 0.12 2020-10
ترازنامه بانک مرکزی 62483 2020-09
وام به بخش خصوصی 122078 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -353 2020-08
حساب جاری 1828 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2019-12
صادرات 4411 2020-08
واردات 4764 2020-08
بدهی خارجی 295601 2020-06
رابطه مبادله 1528 2020-06
گردش سرمایه 4753 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 945 2020-06
ورود توریست 7842 2020-08
تولید نفت خام 18 2020-06
شاخص قیمت جهانی لبنیات 0.4 2020-10
شاخص تروریسم 0.14 2018-12
فروش اسلحه 6 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19 2019-12
بودجه دولت 2.5 2019-12
ارزش بودجه دولت 7508 2019-12
هزینه های دولت 12736 2020-06
درآمدهای دولت 119293 2019-12
هزینه های مالی 111439 2019-12
ارزیابی اعتبار 93 2020-10
بدهی های دولت 57736 2019-12
مخارج نظامی 2307 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 3 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -28.5 2020-09
شاخص PMI تولید 54 2020-09
تولید صنعتی -12.1 2020-06
استفاده از ظرفیت 92.6 2020-09
تغییرات موجودی انبار -1129 2020-06
ثبت خودرو 4294 2020-08
سرعت اینترنت 14709 2017-03
آدرس های IP 1778178 2017-03
ورشکستگی 95 2020-08
شاخص رقابتی 76.75 2019-12
رتبه رقابتی 19 2019-12
پی ام آی مرکب 52.4 2020-09
شاخص فساد مالی 87 2019-12
رتبه فساد مالی 1 2019-12
آسانی کسب و کار 1 2019-12
شاخص PMI خدمات 50.3 2020-09
تولید فولاد 66.35 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.1 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -14.6 2020-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -14.2 2020-06
هزینه های مصرف کننده 35197 2020-06
اعتبار بخش خصوصی 488193 2020-08
نرخ وام بانکی 8.44 2020-09
هزینه کارت اعتباری 5734 2020-09
قیمت گازوئیل 1.4 2020-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 94.8 2020-03
بدهی خانوار به درآمد 164 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 3182 2020-08
شاخص مسکن 1.9 2020-08
میزان ساخت و ساز -24.2 2020-06
نرخ مالکیت مسکن 64.8 2013-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1556 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 25 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 1829 2020-10
تخت بیمارستان 2.61 2018-12
بیمارستان ها 33.92 2018-12
پزشکان پزشکی 3.35 2018-12
پرستاران 11.02 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیوزیلند - شاخص های اقتصادی.