بازارها گذشته مرجع
پول 0.66 2020-01
بازار سهام 11900 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.53 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-09
نرخ بیکاری 4.2 2019-09
نرخ تورم 1.5 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-09
نرخ بهره 1 2019-12
موازنه تجاری -753 2019-11
حساب جاری -6351 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.9 2018-12
بودجه دولت 1.9 2018-12
اطمینان کسب و کار -13.2 2019-12
شاخص PMI تولید 49.3 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 110 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.6 2019-09
جواز ساختمان 2971 2019-11
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 205 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64392 2019-09
تولید ناخالص ملی 68171 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16104 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 38001 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36355 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3383 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4098 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6106 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 774 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2818 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 42617 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2759 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1718 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.2 2019-09
افراد شاغل 2641 2019-09
افراد بیکار 115 2019-09
تغییر اشتغال 0.2 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 70.4 2019-09
هزینه های کار 1202 2019-09
بهره وری 128 2019-09
پست های خالی شغلی 193 2019-09
دستمزد 32.71 2019-09
حداقل دستمزد 17.7 2019-04
دستمزد در تولید 31.02 2019-09
جمعیت 4.93 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
نرخ اشتغال 67.5 2019-09
استخدام تمام وقت 2120 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 520 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 10.6 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1039 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 1039 2019-09
اندازه اصل تورم 1.5 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1220 2019-09
قیمت تولید 1164 2019-09
قیمت صادرات 1233 2019-09
قیمت واردات 843 2019-09
CPI مسکن آب و برق 1073 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1028 2019-09
تورم مواد غذایی 2.4 2019-12
انتظارات تورم 1.8 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 1.53 2019-09
عرضه پول M0 7555 2019-12
عرضه پول M1 78758 2019-11
عرضه پول M3 324328 2019-11
ترازنامه بانک 584096 2019-09
ذخایر ارزی 26458 2019-12
نرخ بهره سپرده 1.18 2020-01
ترازنامه بانک مرکزی 24599 2019-12
وام به بخش خصوصی 120038 2019-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -753 2019-11
حساب جاری -6351 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
صادرات 5228 2019-11
واردات 5981 2019-11
بدهی خارجی 294466 2019-09
رابطه مبادله 1462 2019-09
گردش سرمایه 5828 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 909 2019-09
ورود توریست 372108 2019-11
تولید نفت خام 23 2019-08
شاخص قیمت جهانی لبنیات 2.8 2020-01
شاخص تروریسم 0.14 2018-12
فروش اسلحه 6 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.9 2018-12
بودجه دولت 1.9 2018-12
ارزش بودجه دولت 5534 2018-12
هزینه های دولت 12161 2019-09
درآمدهای دولت 119293 2019-12
هزینه های مالی 111439 2019-12
درخواست پناهندگی 32 2018-10
ارزیابی اعتبار 93 2020-01
بدهی های دولت 57495 2018-12
مخارج نظامی 2307 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 3 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -13.2 2019-12
شاخص PMI تولید 49.3 2019-12
تولید صنعتی 0.2 2019-09
استفاده از ظرفیت 92 2019-12
تغییرات موجودی انبار 747 2019-09
ثبت خودرو 5209 2019-11
سرعت اینترنت 14709 2017-03
آدرس های IP 1778178 2017-03
شاخص رقابتی 76.75 2019-12
رتبه رقابتی 19 2019-12
پی ام آی مرکب 52.5 2019-11
شاخص فساد مالی 87 2019-12
رتبه فساد مالی 1 2019-12
آسانی کسب و کار 1 2019-12
شاخص PMI خدمات 51.9 2019-12
تولید فولاد 59.3 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 110 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.6 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.5 2019-09
هزینه های مصرف کننده 39684 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 476628 2019-11
نرخ وام بانکی 9 2019-12
هزینه کارت اعتباری 5822 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 94.6 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 164 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 2971 2019-11
شاخص مسکن 1.4 2019-11
میزان ساخت و ساز 11.8 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 64.8 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیوزیلند - شاخص های اقتصادی.