بازارها گذشته مرجع
پول 0.65 2020-08
بازار سهام 11451 2020-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.69 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.2 2020-03
نرخ بیکاری 4 2020-06
نرخ تورم 1.5 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2020-06
نرخ بهره 0.25 2020-08
موازنه تجاری 426 2020-06
حساب جاری 1557 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19 2019-12
بودجه دولت 2.5 2019-12
اطمینان کسب و کار -31.8 2020-07
شاخص PMI تولید 58.8 2020-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.2 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.7 2020-03
جواز ساختمان 3477 2020-06
نرخ مالیات شرکت 28 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2020-12
موارد کروناویروس 1251 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 22 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 1531 2020-08
تخت بیمارستان 2.61 2018-12
بیمارستان ها 33.92 2018-12
پزشکان پزشکی 3.35 2018-12
پرستاران 11.02 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.2 2020-03
تولید ناخالص داخلی 207 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 63631 2020-03
تولید ناخالص ملی 66698 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15603 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 38993 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42888 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3341 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3927 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5956 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 814 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2909 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 42403 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2662 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1719 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4 2020-06
افراد شاغل 2665 2020-06
افراد بیکار 111 2020-06
تغییر اشتغال -0.4 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 69.7 2020-06
هزینه های کار 1218 2020-06
بهره وری 126 2020-03
پست های خالی شغلی 103 2020-06
دستمزد 33.37 2020-06
حداقل دستمزد 18.9 2020-04
دستمزد در تولید 31.34 2020-06
جمعیت 4.95 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
نرخ اشتغال 67.5 2020-03
استخدام تمام وقت 2131 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 530 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 14 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1047 2020-06
قیمت مصرف کننده اصلی 1048 2020-06
اندازه اصل تورم 1.6 2020-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1244 2020-03
قیمت تولید 1165 2020-03
قیمت صادرات 1266 2020-03
قیمت واردات 850 2020-03
CPI مسکن آب و برق 1094 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 980 2020-06
تورم مواد غذایی 4.2 2020-07
انتظارات تورم 1.4 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2020-08
عرضه پول M0 7939 2020-06
عرضه پول M1 96911 2020-06
عرضه پول M3 346397 2020-06
ترازنامه بانک 620968 2020-05
ذخایر ارزی 28620 2020-07
نرخ بهره سپرده 0.15 2020-08
ترازنامه بانک مرکزی 56016 2020-06
وام به بخش خصوصی 122078 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 426 2020-06
حساب جاری 1557 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2019-12
صادرات 5070 2020-06
واردات 4640 2020-06
بدهی خارجی 302703 2020-03
رابطه مبادله 1490 2020-03
گردش سرمایه -7762 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1299 2020-03
ورود توریست 3521 2020-06
تولید نفت خام 18 2020-04
شاخص قیمت جهانی لبنیات -5.1 2020-08
شاخص تروریسم 0.14 2018-12
فروش اسلحه 6 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19 2019-12
بودجه دولت 2.5 2019-12
ارزش بودجه دولت 7508 2019-12
هزینه های دولت 12445 2020-03
درآمدهای دولت 119293 2019-12
هزینه های مالی 111439 2019-12
ارزیابی اعتبار 93 2020-08
بدهی های دولت 57736 2019-12
مخارج نظامی 2307 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 3 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -31.8 2020-07
شاخص PMI تولید 58.8 2020-07
تولید صنعتی -1.9 2020-03
استفاده از ظرفیت 92.8 2020-06
تغییرات موجودی انبار -513 2020-03
ثبت خودرو 5063 2020-06
سرعت اینترنت 14709 2017-03
آدرس های IP 1778178 2017-03
ورشکستگی 82 2020-06
شاخص رقابتی 76.75 2019-12
رتبه رقابتی 19 2019-12
پی ام آی مرکب 55.9 2020-06
شاخص فساد مالی 87 2019-12
رتبه فساد مالی 1 2019-12
آسانی کسب و کار 1 2019-12
شاخص PMI خدمات 54.1 2020-06
تولید فولاد 58.57 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.2 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.7 2020-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.3 2020-03
هزینه های مصرف کننده 39708 2020-03
اعتبار بخش خصوصی 484896 2020-06
نرخ وام بانکی 8.34 2020-07
هزینه کارت اعتباری 6241 2020-07
قیمت گازوئیل 1.37 2020-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 94.4 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 163 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 3477 2020-06
شاخص مسکن 0.9 2020-06
میزان ساخت و ساز -4.2 2020-03
نرخ مالکیت مسکن 64.8 2013-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1251 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 22 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 1531 2020-08
تخت بیمارستان 2.61 2018-12
بیمارستان ها 33.92 2018-12
پزشکان پزشکی 3.35 2018-12
پرستاران 11.02 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیوزیلند - شاخص های اقتصادی.