بازارها گذشته مرجع
پول 0.7 2021-06
بازار سهام 12445 2021-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.77 2021-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2021-03
نرخ بیکاری 4.7 2021-03
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 18.49 2021-06
نرخ تورم 1.5 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2021-03
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 891702 2021-06
نرخ بهره 0.25 2021-05
موازنه تجاری 388 2021-04
حساب جاری -2895 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27 2020-12
بودجه دولت -7.5 2020-12
اطمینان کسب و کار -0.4 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 58.6 2021-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.5 2021-03
جواز ساختمان 4015 2021-04
نرخ مالیات شرکت 28 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 39 2021-12
موارد کروناویروس 2358 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 26 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 2665 2021-06
تخت بیمارستان 2.57 2019-12
بیمارستان ها 32.5 2019-12
پزشکان پزشکی 3.35 2018-12
پرستاران 11.07 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2021-03
تولید ناخالص داخلی 207 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 67775 2021-03
تولید ناخالص ملی 74952 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17276 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 38993 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42888 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3230 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4351 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6291 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 632 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3082 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 43804 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1999 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1702 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.7 2021-03
افراد شاغل 2750 2021-03
افراد بیکار 135 2021-03
تغییر اشتغال 0.6 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 70.4 2021-03
هزینه های کار 1235 2021-03
بهره وری 130 2021-03
پست های خالی شغلی 172 2021-03
دستمزد 34.55 2021-03
حداقل دستمزد 20 2021-04
دستمزد در تولید 32.34 2021-03
جمعیت 5.11 2020-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
نرخ اشتغال 67.1 2021-03
استخدام تمام وقت 2194 2021-03
قسمت مدت زمان اشتغال 555 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 12.46 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 18.49 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 891702 2021-06
موارد کروناویروس 2358 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 26 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 2665 2021-06
تخت بیمارستان 2.57 2019-12
بیمارستان ها 32.5 2019-12
پزشکان پزشکی 3.35 2018-12
پرستاران 11.07 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1068 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 1069 2021-03
اندازه اصل تورم 1.5 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1249 2021-03
قیمت تولید 1186 2021-03
قیمت صادرات 1176 2021-03
قیمت واردات 796 2021-03
CPI مسکن آب و برق 1116 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1049 2021-03
تورم مواد غذایی 1.8 2021-05
انتظارات تورم 2.05 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2021-05
عرضه پول M0 8160 2021-05
عرضه پول M1 122071 2021-04
عرضه پول M3 368720 2021-04
ترازنامه بانک 630135 2021-03
ذخایر ارزی 18795 2021-05
نرخ بهره سپرده 0.15 2021-06
ترازنامه بانک مرکزی 81371 2021-05
وام به بخش خصوصی 116715 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 388 2021-04
حساب جاری -2895 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2020-12
صادرات 5370 2021-04
واردات 4980 2021-04
بدهی خارجی 287822 2021-03
رابطه مبادله 1477 2021-03
گردش سرمایه -2428 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1906 2021-03
ورود توریست 31931 2021-04
تولید نفت خام 9 2021-01
شاخص قیمت جهانی تجارت لبنیات -1.3 2021-06
شاخص تروریسم 4.34 2019-12
فروش اسلحه 6 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27 2020-12
بودجه دولت -7.5 2020-12
ارزش بودجه دولت -23057 2020-12
هزینه های دولت 13639 2021-03
درآمدهای دولت 116003 2020-12
هزینه های مالی 138916 2020-12
ارزیابی اعتبار 93 2021-06
بدهی های دولت 83375 2020-12
مخارج نظامی 3008 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 39 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 3 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -0.4 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 58.6 2021-05
تولید صنعتی 4.3 2021-03
میزان استفاده ازظرفیت تولید 93.3 2021-03
تغییرات موجودی انبار 948 2021-03
ثبت خودرو 4512 2021-05
سرعت اینترنت 14709 2017-03
آدرس های IP 1778178 2017-03
ورشکستگی 42 2021-04
شاخص رقابتی 76.75 2019-12
رتبه رقابتی 19 2019-12
پی ام آی مرکب 57.8 2021-05
شاخص فساد مالی 88 2020-12
رتبه فساد مالی 1 2020-12
آسانی کسب و کار 1 2019-12
PMI شاخص خدمات 56.1 2021-05
تولید فولاد 59.47 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.5 2021-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.8 2021-03
هزینه های مصرف کننده 43840 2021-03
اعتبار بخش خصوصی 503738 2021-04
نرخ وام بانکی 8.34 2021-05
هزینه کارت اعتباری 6241 2021-05
قیمت گازوئیل 1.65 2021-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 97.6 2020-12
بدهی خانوار به درآمد 166 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 4015 2021-04
شاخص مسکن 5.2 2021-02
میزان ساخت و ساز 2.7 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 64.6 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیوزیلند - شاخص های اقتصادی.