بازارها گذشته مرجع
پول 0.63 2020-06
بازار سهام 10966 2020-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.9 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-12
نرخ بیکاری 4.2 2020-03
نرخ تورم 2.5 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2020-03
نرخ بهره 0.25 2020-05
موازنه تجاری 1267 2020-04
حساب جاری -2657 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.2 2019-12
بودجه دولت 2.5 2019-12
اطمینان کسب و کار -41.8 2020-05
شاخص PMI تولید 26.1 2020-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.7 2020-03
جواز ساختمان 2503 2020-04
نرخ مالیات شرکت 28 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2020-12
موارد کروناویروس 1154 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 22 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 1481 2020-06
تخت بیمارستان 2.61 2018-12
بیمارستان ها 33.92 2018-12
پزشکان پزشکی 3.35 2018-12
پرستاران 11.02 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی 215 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64399 2019-12
تولید ناخالص ملی 67845 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16080 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 38001 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36355 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3389 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4105 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6122 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 774 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2897 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 42880 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2804 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1729 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.2 2020-03
افراد شاغل 2661 2020-03
افراد بیکار 116 2020-03
تغییر اشتغال 0.7 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 70.4 2020-03
هزینه های کار 1217 2020-03
بهره وری 128 2019-12
پست های خالی شغلی 172 2020-03
دستمزد 33.2 2020-03
حداقل دستمزد 18.9 2020-04
دستمزد در تولید 31.23 2020-03
جمعیت 4.95 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
نرخ اشتغال 67.5 2020-03
استخدام تمام وقت 2131 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 530 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 14 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.5 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1052 2020-03
قیمت مصرف کننده اصلی 1053 2020-03
اندازه اصل تورم 2.6 2020-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1230 2019-12
قیمت تولید 1165 2020-03
قیمت صادرات 1266 2020-03
قیمت واردات 849 2020-03
CPI مسکن آب و برق 1088 2020-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1031 2020-03
تورم مواد غذایی 4.4 2020-04
انتظارات تورم 1.2 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2020-05
عرضه پول M0 7972 2020-04
عرضه پول M1 96079 2020-04
عرضه پول M3 344965 2020-04
ترازنامه بانک 603842 2020-02
ذخایر ارزی 33272 2020-04
نرخ بهره سپرده 0.45 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 46504 2020-04
وام به بخش خصوصی 121689 2020-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1267 2020-04
حساب جاری -2657 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
صادرات 5260 2020-04
واردات 3994 2020-04
بدهی خارجی 284713 2019-12
رابطه مبادله 1498 2019-12
گردش سرمایه 1065 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1753 2019-12
ورود توریست 175521 2020-03
تولید نفت خام 21 2020-01
شاخص قیمت جهانی لبنیات 1 2020-05
شاخص تروریسم 0.14 2018-12
فروش اسلحه 6 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.2 2019-12
بودجه دولت 2.5 2019-12
ارزش بودجه دولت 7508 2019-12
هزینه های دولت 12469 2019-12
درآمدهای دولت 119293 2019-12
هزینه های مالی 111439 2019-12
درخواست پناهندگی 32 2018-10
ارزیابی اعتبار 93 2020-05
بدهی های دولت 57736 2019-12
مخارج نظامی 2307 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 3 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -41.8 2020-05
شاخص PMI تولید 26.1 2020-04
تولید صنعتی 1.5 2019-12
استفاده از ظرفیت 92.1 2020-03
تغییرات موجودی انبار 110 2019-12
ثبت خودرو 419 2020-04
سرعت اینترنت 14709 2017-03
آدرس های IP 1778178 2017-03
ورشکستگی 50 2020-04
شاخص رقابتی 76.75 2019-12
رتبه رقابتی 19 2019-12
پی ام آی مرکب 53.1 2020-02
شاخص فساد مالی 87 2019-12
رتبه فساد مالی 1 2019-12
آسانی کسب و کار 1 2019-12
شاخص PMI خدمات 25.9 2020-04
تولید فولاد 35 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.7 2020-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.3 2020-03
هزینه های مصرف کننده 39814 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 486058 2020-04
نرخ وام بانکی 8.53 2020-04
هزینه کارت اعتباری 2977 2020-04
قیمت گازوئیل 1.2 2020-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 94.4 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 164 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 2503 2020-04
شاخص مسکن 0.7 2020-03
میزان ساخت و ساز 7.9 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 64.8 2013-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1154 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 22 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 1481 2020-06
تخت بیمارستان 2.61 2018-12
بیمارستان ها 33.92 2018-12
پزشکان پزشکی 3.35 2018-12
پرستاران 11.02 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیوزیلند - شاخص های اقتصادی.