بازارها گذشته مرجع
پول 0.7 2021-09
بازار سهام 13177 2021-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.89 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.8 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 17.4 2021-06
نرخ بیکاری 4 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 96.93 2021-09
نرخ تورم 3.3 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 4711410 2021-09
نرخ بهره 0.25 2021-08
موازنه تجاری -402 2021-07
حساب جاری -1396 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27 2020-12
بودجه دولت -7.5 2020-12
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 40.1 2021-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 103 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 3.3 2021-06
جواز ساختمان 4207 2021-07
نرخ مالیات شرکت 28 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 39 2021-12
موارد کروناویروس 3725 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 27 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 2685 2021-09
تخت بیمارستان 2.57 2019-12
بیمارستان ها 32.5 2019-12
پزشکان پزشکی 3.35 2018-12
پرستاران 11.07 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.8 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 17.4 2021-06
تولید ناخالص داخلی 212 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 69724 2021-06
تولید ناخالص ملی 74252 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16766 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 37922 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42404 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3477 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4463 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6397 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 656 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3079 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 45429 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2584 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1705 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4 2021-06
افراد شاغل 2778 2021-06
افراد بیکار 117 2021-06
تغییر اشتغال 1 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 70.5 2021-06
هزینه های کار 1244 2021-06
بهره وری 132 2021-06
پست های خالی شغلی 256 2021-06
دستمزد 34.8 2021-06
حداقل دستمزد 20 2021-04
دستمزد در تولید 32.58 2021-06
جمعیت 5.11 2020-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
نرخ اشتغال 67.1 2021-03
استخدام تمام وقت 2216 2021-06
قسمت مدت زمان اشتغال 564 2021-06
نرخ بیکاری جوانان 10.92 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 96.93 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 4711410 2021-09
موارد کروناویروس 3725 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 27 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 2685 2021-09
تخت بیمارستان 2.57 2019-12
بیمارستان ها 32.5 2019-12
پزشکان پزشکی 3.35 2018-12
پرستاران 11.07 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.3 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1082 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 1083 2021-06
اندازه اصل تورم 3.3 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1269 2021-06
قیمت تولید 1222 2021-06
قیمت صادرات 1274 2021-06
قیمت واردات 835 2021-06
CPI مسکن آب و برق 1137 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1072 2021-06
تورم مواد غذایی 2.4 2021-08
انتظارات تورم 2.27 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2021-08
عرضه پول M0 8322 2021-08
عرضه پول M1 127301 2021-07
عرضه پول M3 373053 2021-07
ترازنامه بانک 638463 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 22622 2021-08
نرخ بهره سپرده 0.09 2021-09
ترازنامه بانک مرکزی 88816 2021-08
وام به بخش خصوصی 117121 2021-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -402 2021-07
حساب جاری -1396 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2020-12
صادرات 5754 2021-07
واردات 6156 2021-07
بدهی خارجی 291976 2021-06
رابطه مبادله 1526 2021-06
گردش سرمایه -277 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1717 2021-06
ورود توریست 30209 2021-07
تولید نفت خام 9 2021-05
شاخص قیمت جهانی تجارت لبنیات 4 2021-09
شاخص تروریسم 4.34 2019-12
فروش اسلحه 6 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27 2020-12
بودجه دولت -7.5 2020-12
ارزش بودجه دولت -23057 2020-12
هزینه های دولت 13811 2021-06
درآمدهای دولت 116003 2020-12
هزینه های مالی 138916 2020-12
ارزیابی اعتبار 93 2021-09
بدهی های دولت 83375 2020-12
مخارج نظامی 3008 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 39 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 3 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2021-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 40.1 2021-08
تولید صنعتی 18.8 2021-06
میزان استفاده ازظرفیت تولید 94.9 2021-06
تغییرات موجودی انبار 224 2021-06
ثبت خودرو 2519 2021-08
سرعت اینترنت 14709 2017-03
آدرس های IP 1778178 2017-03
ورشکستگی 42 2021-04
شاخص رقابتی 76.75 2019-12
رتبه رقابتی 19 2019-12
پی ام آی مرکب 60.8 2021-07
شاخص فساد مالی 88 2020-12
رتبه فساد مالی 1 2020-12
آسانی کسب و کار 1 2019-12
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 35.6 2021-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 103 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 3.3 2021-06
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 33.3 2021-06
هزینه های مصرف کننده 43552 2021-06
اعتبار بخش خصوصی 514388 2021-07
نرخ وام بانکی 8.41 2021-08
هزینه کارت اعتباری 5101 2021-08
قیمت گازوئیل 1.67 2021-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 97.6 2020-12
بدهی خانوار به درآمد 166 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 4207 2021-07
شاخص مسکن 850000 2021-08
میزان ساخت و ساز 12.9 2021-03
نرخ مالکیت مسکن 64.6 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیوزیلند - شاخص های اقتصادی.