گذشته قبلی
پول 0.65 0.65
بازار سهام 11065 11103 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3 -3.7 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 -0.2 در صد
نرخ بیکاری 3.2 3.2 در صد
نرخ تورم 6.9 5.9 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.8 1.4 در صد
نرخ بهره 2 1.5 در صد
موازنه تجاری 584 -581 NZD - میلیون
حساب جاری -7260 -8300 NZD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 -3.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.1 26.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -1.3 -7.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار -42 -41.9 در صد
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.2 53.7 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 92.1 99.1 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.5 8.6 در صد
جواز ساختمان 4580 4330
نرخ مالیات شرکت 28 28 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 39 33 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 3.2 3.2 در صد
افراد شاغل 2826 2824 هزار
افراد بیکار 94 93 هزار
تغییر اشتغال 0.1 0.1 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 70.9 71.1 در صد
هزینه های کار 1271 1261 امتیاز
بهره وری 127 124 امتیاز
پست های خالی شغلی 262 252 نقاط شاخص
دستمزد 36.24 35.65 NZD / ساعت
حداقل دستمزد 21.2 20 NZD / ساعت
دستمزد در تولید 34.17 33.46 NZD / ساعت
جمعیت 5.11 4.95 میلیون
سن بازنشستگی زنان 65 65
سن بازنشستگی مردان 65 65
نرخ اشتغال 68.6 68.8 در صد
استخدام تمام وقت 2277 2270 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 547 567 هزار
نرخ بیکاری جوانان 9.59 8.83 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 6.9 5.9 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.8 1.4 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1142 1122 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 1132 1115 امتیاز
اندازه اصل تورم 6 5 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1303 1295 امتیاز
قیمت تولید 1302 1256 امتیاز
قیمت صادرات 1367 1331 امتیاز
قیمت واردات 902 869 امتیاز
قیمت کالاها (سالانه) 26.1 23.8 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 3.6 1.2 در صد
CPI مسکن آب و برق 1212 1190 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1199 1161 امتیاز
تورم مواد غذایی 6.4 7.6 در صد
انتظارات تورم 3.29 3.3 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 216 216 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 11079515 11077013 دوزها
موارد کروناویروس 1131801 1124908 افراد
مرگ و میر کروناویروس 1086 1057 افراد
تخت بیمارستان 2.49 2.54 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 31.22 32.13 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پزشکان پزشکی 3.44 3.39 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 11.32 10.95 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 2 1.5 در صد
عرضه پول M0 9087 9020 NZD - میلیون
عرضه پول M1 140155 136841 NZD - میلیون
عرضه پول M3 390385 386923 NZD - میلیون
ترازنامه بانک 666714 658614 NZD - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 18237 23259 NZD - میلیون
نرخ بهره سپرده 1.66 1.65 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 89480 91457 NZD - میلیون
وام به بخش خصوصی 117121 116660 NZD - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری 584 -581 NZD - میلیون
حساب جاری -7260 -8300 NZD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 -3.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 6310 6480 NZD - میلیون
واردات 5730 7060 NZD - میلیون
بدهی خارجی 304598 293926 NZD - میلیون
رابطه مبادله 1515 1531 امتیاز
گردش سرمایه 6262 9305 NZD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2329 -984 NZD - میلیون
ورود توریست 28624 5235
تولید نفت خام 6.6 8.1 BBL/D/1K
شاخص قیمت جهانی تجارت لبنیات -2.9 -8.5 در صد
شاخص تروریسم 4.34 0.14
فروش اسلحه 6 4 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.1 26.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -1.3 -7.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -4560 -23057 NZD - میلیون
هزینه های دولت 15035 14232 NZD - میلیون
درآمدهای دولت 129335 116003 NZD - میلیون
هزینه های مالی 133722 138916 NZD - میلیون
ارزیابی اعتبار 93
بدهی های دولت 102080 83375 NZD - میلیون
مخارج نظامی 3008 2927 USD - میلیون
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار -42 -41.9 در صد
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.2 53.7 امتیاز
تولید صنعتی 16.1 0.5 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 97.1 92.7 در صد
تغییرات موجودی انبار -2 1753 NZD - میلیون
ثبت خودرو 1482 11868
سرعت اینترنت 14709 12866 KBps
آدرس های IP 1778178 1690601 IP
ورشکستگی 42 60 اشخاص حقیقی
شاخص رقابتی 76.75 77.51 امتیاز
رتبه رقابتی 19 18
پی ام آی مرکب 51.5 47.6 امتیاز
شاخص فساد مالی 88 88 امتیاز
رتبه فساد مالی 1 1
آسانی کسب و کار 1 1
فروش ساخت 1.2 -6.2 در صد
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 51.4 51.5 امتیاز
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 92.1 99.1 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.5 8.6 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 2.3 4.4 در صد
هزینه های مصرف کننده 42608 40363 NZD - میلیون
اعتبار بخش خصوصی 531146 530473 NZD - میلیون
نرخ وام بانکی 9.17 9 در صد
ANZ روی مورگان شاخص اعتماد مصرف کننده 82.3 84.4 امتیاز
هزینه کارت اعتباری 6114 5910 NZD - میلیون
قیمت گازوئیل 1.82 1.91 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 98.1 97.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 166 163 در صد
گذشته قبلی
جواز ساختمان 4580 4330
شاخص مسکن 875000 890000 NZD
میزان ساخت و ساز 8055 7155 در صد
نرخ مالکیت مسکن 64.6 64.7 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیوزیلند - شاخص های اقتصادی.