بازارها گذشته مرجع
پول 0.64 2019-11
بازار سهام 10835 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.51 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-06
نرخ بیکاری 4.2 2019-09
نرخ تورم 1.5 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-09
نرخ بهره 1 2019-11
موازنه تجاری -1242 2019-09
حساب جاری -1106 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.9 2018-12
بودجه دولت 1.9 2018-12
اطمینان کسب و کار -42.4 2019-10
شاخص PMI تولید 48.4 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 103 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-06
جواز ساختمان 3318 2019-09
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-06
تولید ناخالص داخلی 205 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 63427 2019-06
تولید ناخالص ملی 66286 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15651 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 38001 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36355 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3379 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3886 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6056 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 774 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2786 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 42434 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3032 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1753 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.2 2019-09
افراد شاغل 2641 2019-09
افراد بیکار 115 2019-09
تغییر اشتغال 0.2 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 70.4 2019-09
هزینه های کار 1202 2019-09
بهره وری 127 2019-06
پست های خالی شغلی 193 2019-09
دستمزد 32.71 2019-09
حداقل دستمزد 17.7 2019-04
دستمزد در تولید 31.02 2019-09
جمعیت 4.93 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
نرخ اشتغال 67.5 2019-09
استخدام تمام وقت 2120 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 520 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 10.6 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1039 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 1039 2019-09
اندازه اصل تورم 1.5 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1211 2019-06
قیمت تولید 1151 2019-06
قیمت صادرات 1212 2019-06
قیمت واردات 843 2019-06
CPI مسکن آب و برق 1073 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1028 2019-09
تورم مواد غذایی 2.5 2019-10
انتظارات تورم 1.8 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2019-11
نرخ بهره بین بانکی 1.53 2019-09
عرضه پول M0 6851 2019-09
عرضه پول M1 75370 2019-09
عرضه پول M3 320212 2019-09
ترازنامه بانک 584096 2019-09
ذخایر ارزی 27414 2019-10
نرخ بهره سپرده 1.17 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 26962 2019-09
وام به بخش خصوصی 118208 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1242 2019-09
حساب جاری -1106 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
صادرات 4469 2019-09
واردات 5710 2019-09
بدهی خارجی 284710 2019-06
رابطه مبادله 1437 2019-06
گردش سرمایه -14 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4994 2019-06
ورود توریست 261770 2019-09
تولید نفت خام 23 2019-07
شاخص قیمت جهانی لبنیات 2 2019-09
شاخص تروریسم 0.29 2017-12
فروش اسلحه 6 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.9 2018-12
بودجه دولت 1.9 2018-12
ارزش بودجه دولت 5534 2018-12
هزینه های دولت 11638 2019-06
درآمدهای دولت 119293 2019-12
هزینه های مالی 111439 2019-12
درخواست پناهندگی 32 2018-10
ارزیابی اعتبار 89.64
بدهی های دولت 57495 2018-12
مخارج نظامی 2307 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 3 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -42.4 2019-10
شاخص PMI تولید 48.4 2019-09
تولید صنعتی -0.4 2019-06
استفاده از ظرفیت 92.4 2019-09
تغییرات موجودی انبار 42 2019-06
ثبت خودرو 5105 2019-09
سرعت اینترنت 14709 2017-03
آدرس های IP 1778178 2017-03
شاخص رقابتی 76.75 2019-12
رتبه رقابتی 19 2019-12
پی ام آی مرکب 52 2019-09
شاخص فساد مالی 87 2018-12
رتبه فساد مالی 2 2018-12
آسانی کسب و کار 1 2019-12
شاخص PMI خدمات 54.4 2019-09
تولید فولاد 48.78 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 103 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.9 2019-06
هزینه های مصرف کننده 39273 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 474132 2019-09
نرخ وام بانکی 9 2019-10
هزینه کارت اعتباری 5701 2019-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 94.4 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 164 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 3318 2019-09
شاخص مسکن 1.4 2019-09
میزان ساخت و ساز 11.8 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 64.8 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیوزیلند - شاخص های اقتصادی.