بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 14.79 14.94 15.11 15.28 15.46 15.81
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.09 9.08 9.17 9.26 9.36 9.55
بازار سهام 63353.05 61343 59691 58090 56526 53525

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 -8 2 1.3 0.7 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 19.30 -4.5 4 2.3 1.8 2.5
نرخ بیکاری 34.40 35.6 36 35.8 36 36
نرخ تورم 4.90 4.3 4.6 4.6 4.3 4.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4
نرخ بهره 3.50 3.5 3.75 4 4.25 5
موازنه تجاری 36963.95 48000 45000 61500 38000 45000
حساب جاری 342780.00 285000 190000 80000 -100000 -200000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 2.8 2.8 -0.4 -0.4 -0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.00 87 87 90 90 90
بودجه دولت -12.30 -9 -9 -7.4 -7.4 -7.4
اطمینان کسب و کار 43.00 45 36 36 43 50
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 57.90 56 53.2 51.6 52 51.7
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.00 -15 -13 -7 5 8
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -11.20 0.8 0.3 -2.1 3 2
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 -8 2 1.3 0.7 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 19.30 -4.5 4 2.3 1.8 2.5
تولید ناخالص داخلی 301.92 320 320 320 320 345
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4504725.90 4103592 4592138 4553608 4585811 4706941
تولید ناخالص ملی 3200393.00 2913102 3206856 3274002 3258000 3287027
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 631125.70 585243 670879 639751 642486 687651
تولید ناخالص داخلی سرانه 6748.23 7080 7080 7080 7080 7200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11466.19 11800 11800 11800 11800 12500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 129761.84 110597 128434 125054 132098 131644
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 111106.36 105091 116604 115222 113106 119519
تولید ناخالص داخلی از ساخت 532177.64 484026 555298 549011 541757 569180
تولید ناخالص داخلی از معادن 223192.20 202234 218247 224000 227210 223703
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 367943.96 352641 384778 379708 374567 394398
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1051139.44 967106 1083995 1079960 1070060 1111095
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 342494.83 300604 336965 327823 348660 345389
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 104042.76 99060 107814 105722 105916 110509

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 34.40 35.6 36 35.8 36 36
افراد شاغل 14941.57 15000 14800 15200 15400 15500
افراد بیکار 7800.00 8000 8300 7800 7400 7000
نرخ مشارکت نیروی کار 57.50 58 58.4 58.8 59 59.3
دستمزد 23122.00 21600 21600 21600 21600 21600
دستمزد در تولید 19552.00 19000 19000 19000 19000 19000
جمعیت 59.30 60.88 60.88 60.88 60.88 61.93
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
حداقل دستمزد 21.69 21.69 21.69 22.5 22.5 22.5
نرخ بیکاری جوانان 64.40 64.6 65 64.8 64.4 64
نرخ اشتغال 37.70 38 37.5 38.2 39 41.3

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 4.90 4.3 4.6 4.6 4.3 4.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122.30 122 123 125 126 128
قیمت مصرف کننده اصلی 119.60 120 120 122 123 125
اندازه اصل تورم 3.10 3 3.3 3.8 3.9 4
قیمت تولید 105.40 106 107 109 110 112
تغییر قیمت تولید کننده 7.10 7 6.7 5.8 5.4 5
قیمت صادرات 170.00 205 210 210 210 215
قیمت واردات 129.00 167 168 168 168 170
تورم مواد غذایی 6.90 6.3 6 5.7 5.3 4.8
انتظارات تورم 4.44 4.7 4.3 4.8 4.5 4.3
CPI مسکن آب و برق 122.20 123 124 124 124 129
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126.50 120 120 125 128 125

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 3.50 3.5 3.75 4 4.25 5
نرخ بهره بین بانکی 3.68 3.68 3.93 4.18 4.43 4.93
عرضه پول M0 298889.00 295000 292000 289000 287000 285000
عرضه پول M1 2212022.00 2180000 2140000 1950000 2050000 1900000
عرضه پول M2 3490057.00 3450000 3300000 3200000 3000000 290000
عرضه پول M3 4195909.00 4150000 4050000 3980000 3900000 3800000
ترازنامه بانک 6521715.00 6450000 6300000 6050000 5900000 5800000
ذخایر ارزی خارجی 58408.00 58000 56500 57300 56800 57000
نرخ بهره سپرده 3.79 3.79 4.04 4.29 4.54 5.04
ترازنامه بانک مرکزی 966523.00 950000 900000 870000 850000 845000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 36963.95 48000 45000 61500 38000 45000
حساب جاری 342780.00 285000 190000 80000 -100000 -200000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 2.8 2.8 -0.4 -0.4 -0.4
واردات 108044.35 112000 100000 98500 102000 105000
صادرات 145008.30 160000 145000 160000 140000 150000
بدهی خارجی 164726.00 173000 180000 175000 172000 176000
ورود توریست 258521.00 265000 180000 220000 250000 260000
فروش اسلحه 37.00 125 125 125 125 95
رابطه مبادله 131.90 104 106 106 106 108
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6138.00 20000 -6000 18000 24000 -2500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.00 87 87 90 90 90
بودجه دولت -12.30 -9 -9 -7.4 -7.4 -7.4
ارزش بودجه دولت -139791.00 -35000 -16000 17000 3000 -10000
هزینه های دولت 895811.00 855003 936789 917542 911936 960209
درآمدهای دولت 79590.00 120000 150000 165000 138000 140000
بدهی های دولت 76176.00 68000 74000 72500 68900 73200
هزینه های مالی 219381.00 155000 166000 148000 135000 150000
مخارج نظامی 3475.00 3400 3400 3270 3270 3270


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 43.00 45 36 36 43 50
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 57.90 56 53.2 51.6 52 51.7
تولید صنعتی -4.10 1.6 -2 1.4 -1.6 1.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -8.00 1.3 2 -1 1.6 1.6
میزان استفاده ازظرفیت تولید 74.60 78 80 80.7 81 82
ورشکستگی 165.00 180 200 170 210 180
مجموع فروش خودرو 41425.00 45000 43500 42200 43000 45000
ثبت خودرو 27157.00 26300 28000 24600 25500 26100
شاخص اقتصادی مقدم -2.50 0.8 1.6 1.3 2 2.4
استخراج معدن 10.30 -3 5 2.5 -1.6 2
تولید فولاد 292.30 440 420 420 420 530
شاخص همزمان 93.20 97 96.5 94.8 94.5 95
پی ام آی مرکب 49.90 51 49.7 50.6 51.2 53
تولید الکتریسیته 22285.00 21500 21300 20800 19700 21000
تولید طلا 13.40 3 5 6 3.6 4.3

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.00 -15 -13 -7 5 8
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -11.20 0.8 0.3 -2.1 3 2
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -0.80 7.2 1.4 3 2.3 2.1
هزینه های مصرف کننده 2959898.00 2701741 3032116 3012500 3013176 3107919
درآمد قابل تصرف شخص 3182389.00 2912907 3271565 3255584 3239672 3353355
پس انداز های شخصی 0.70 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6
اعتبار بخش خصوصی 0.61 1 2 1.8 2.1 1.6
نرخ وام بانکی 7.00 7 7.25 7.5 7.75 8.25
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 36.10 35.7 35.8 36 36 36
بدهی خانوار به درآمد 77.10 73 73 75 75 75
قیمت گازوئیل 1.25 1.19 1.13 1.07 1.02 0.97

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
جواز ساختمان 8048707.00 9800000 9650000 9500000 10500000 9400000


آفریقای جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.