13/11/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 0.2% 1.0% ®
11:00 AM
ZA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP 0.5% -1.1% ®
14/11/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
ZA
تغییرات سالیانه تولید طلا SEP -2.3% -5.3% ®
09:30 AM
ZA
تغییرات سالیانه استخراج معدن SEP 0.2% -3.0% ®
09:30 AM
ZA
تغییرات ماهیانه استخراج معدن SEP 1.5% 0% ®
20/11/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (سالانه) OCT 4.1%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.3%
08:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم OCT 4%
21/11/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
ZA
اجازه ها و پروانه ساختمان (سالانه) SEP -12.3%
01:00 PM
ZA
تصمیم نرخ بهره 6.5%
01:00 PM
ZA
نرخ بهره اعتباری اولیه 10%
27/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
ZA
اطمینان کسب و کار Q4 21
28/11/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
ZA
تغییرات ماهیانه PPI OCT 0.2%
09:30 AM
ZA
PPI (سالانه) OCT 4.1%
29/11/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 OCT 6.11%
07:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی OCT 6.19%
12:00 PM
ZA
موازنه تجاری OCT ZAR5.16B
02/12/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
ZA
Absa - ساخت - شرکتهای کوچک و متوسط NOV 48.1
12:00 PM
ZA
جمع فروش خودروهای جدید NOV 51.98K
03/12/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
ZA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 3.1%
09:30 AM
ZA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 0.9%
04/12/2019 واقعی قبلی
07:15 AM
ZA
بانک استاندارد PMI NOV 49.4
05/12/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
ZA
حساب جاری Q3 ZAR-204.1B
06/12/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
ZA
ذخایر ارزی NOV $54.53B
09:30 AM
ZA
اعتماد کسب و کار SACCI NOV 91.7
10/12/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه تولید OCT -2.4%
11:00 AM
ZA
تغییرات ماهیانه تولید OCT -2.4%


آفریقای جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

آفریقای جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.