17/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
ZA
SACCI اعتماد کسب و کار APR 95.6 94.8
18/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (سالانه) APR 5.9% 6%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (ماهانه) APR 1% 0.9%
08:00 AM
ZA
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته APR 3.8% 3.9%
11:00 AM
ZA
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه MAR -0.5% 1%
11:00 AM
ZA
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه MAR -0.9% 1.3%
19/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
ZA
اجازه و پروانه ساختمان (تغییرات سالیانه) MAR -19.5% -14%
01:00 PM
ZA
تصمیم نرخ بهره 4.25% 4.75% 4.75%
01:00 PM
ZA
نرخ بهره اعتباری اولیه 7.75% 8.25%
24/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
ZA
شاخص چرخه تجارت پیشرو (تغییرات ماهانه) MAR -0.1%
26/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:30 AM
ZA
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه APR 2.5% 1.7%
09:30 AM
ZA
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه APR 11.9% 12.5%
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
ZA
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول APR 8.43%
06:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی APR 5.89%
09:30 AM
ZA
نرخ بیکاری Q1 35.3%
09:30 AM
ZA
افراد بیکار Q1 7.9M 8M
12:00 PM
ZA
موازنه تجاری APR ZAR45.86B
01/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
ZA
ABSA شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید MAY 50.7
12:00 PM
ZA
جمع فروش خودروهای جدید MAY 37.1K
03/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:15 AM
ZA
S&P Global PMI MAY 50.3
07/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
ZA
ذخایر ارزی خارجی MAY $60.28B
08/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:30 AM
ZA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی) Q1 1.2%
09:30 AM
ZA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 1.7% 2.3%
09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
ZA
حساب جاری Q1 ZAR120B ZAR 150B
09:30 AM
ZA
SACCI اعتماد کسب و کار MAY
09:30 AM
ZA
تغییرات سالیانه تولید طلا APR
09:30 AM
ZA
تغییرات سالیانه استخراج معدن APR
09:30 AM
ZA
تغییرات ماهیانه استخراج معدن APR
10:00 AM
ZA
اطمینان کسب و کار Q2 46
11:00 AM
ZA
(تولید (تغییرات سالیانه APR -0.8%
11:00 AM
ZA
(محصولات تولیدی (تغییرات ماهیانه APR 0.6%

آفریقای جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

آفریقای جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.