22/01/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (سالانه) DEC 4% 3.6%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (ماهانه) DEC 0.3% 0.1%
08:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم DEC 3.8% 3.9%
30/01/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 DEC 7.35%
06:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی DEC 6.6%
09:30 AM
ZA
تغییرات ماهیانه PPI DEC -0.3%
09:30 AM
ZA
PPI (سالانه) DEC 2.3%
31/01/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
ZA
موازنه تجاری DEC ZAR6.1B
03/02/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
ZA
Absa - ساخت - شرکتهای کوچک و متوسط JAN 47.1
12:00 PM
ZA
جمع فروش خودروهای جدید JAN 41.70K
05/02/2020 واقعی قبلی
07:15 AM
ZA
بانک استاندارد PMI JAN 47.6
06/02/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
ZA
اعتماد کسب و کار SACCI JAN 93.1
07/02/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
ZA
ذخایر ارزی JAN $55.058B
11/02/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
ZA
نرخ بیکاری Q4 29.1%
11:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه تولید DEC -3.6%
11:00 AM
ZA
تغییرات ماهیانه تولید DEC
12/02/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
ZA
افراد بیکار Q4 6.7M
11:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 2.6%
11:00 AM
ZA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 3.1%
13/02/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
ZA
تغییرات سالیانه تولید طلا DEC -5.2%
09:30 AM
ZA
تغییرات ماهیانه استخراج معدن DEC -3.5%
09:30 AM
ZA
تغییرات سالیانه استخراج معدن DEC -3.1%
19/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (سالانه) JAN 4%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.3%
08:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JAN 3.8%


آفریقای جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

آفریقای جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.