14/07/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
ZA
تغییرات سالیانه تولید طلا MAY -20.3% -60.2% ®
09:30 AM
ZA
تغییرات سالیانه استخراج معدن MAY -29.8% -50.3% ®
09:30 AM
ZA
تغییرات ماهیانه استخراج معدن MAY 44% -36.8% ®
15/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (سالانه) MAY 2.1% 3%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (ماهانه) MAY -0.6% -0.5%
08:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم MAY 3.1% 3.2%
16/07/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
ZA
تغییرات ماهیانه PPI MAY -0.7%
09:30 AM
ZA
PPI (سالانه) MAY 1.2%
11:00 AM
ZA
اجازه ها و پروانه ساختمان (سالانه) MAR -25.8%
11:00 AM
ZA
اجازه ها و پروانه ساختمان (سالانه) APR
17/07/2020 واقعی قبلی
ZA
اعتماد کسب و کار SACCI MAY 77.8
ZA
اعتماد کسب و کار SACCI JUN
21/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
ZA
Leading Business Cycle Indicator MoM MAY -5.1%
22/07/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR 2.7%
11:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY
11:00 AM
ZA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی APR 2.3%
11:00 AM
ZA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY
23/07/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
ZA
تصمیم نرخ بهره 3.75%
01:00 PM
ZA
نرخ بهره اعتباری اولیه 7.25%
29/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 JUN 10.26%
06:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی JUN 6.35%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (سالانه) JUN 2.1%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (ماهانه) JUN -0.6%
08:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JUN 3.1%
30/07/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
ZA
تغییرات ماهیانه PPI JUN
09:30 AM
ZA
PPI (سالانه) JUN
31/07/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
ZA
موازنه تجاری JUN ZAR15.94B
03/08/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
ZA
Absa - ساخت - شرکتهای کوچک و متوسط JUL 53.9
12:20 PM
ZA
جمع فروش خودروهای جدید JUL 31.87K
05/08/2020 واقعی قبلی
07:15 AM
ZA
بانک استاندارد PMI JUL 42.5
07/08/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
ZA
ذخایر ارزی JUL $52.32B
09:30 AM
ZA
اعتماد کسب و کار SACCI JUL


آفریقای جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

آفریقای جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.