11/12/2018 واقعی قبلی توافق
09:30 AM
ZA
تغییرات سالیانه تولید طلا OCT -15.1% -19.7% ®
09:30 AM
ZA
تغییرات ماهیانه استخراج معدن OCT 3.3% 0.7% ®
09:30 AM
ZA
تغییرات سالیانه استخراج معدن OCT 0.5% -2% ®
11:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه تولید OCT 3% -0.1% ®
11:00 AM
ZA
تغییرات ماهیانه تولید OCT 1.1% -0.8% ®
12/12/2018 واقعی قبلی توافق
08:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم NOV 4.4% 4.2%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (سالانه) NOV 5.2% 5.1%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (ماهانه) NOV 0.2% 0.5%
11:00 AM
ZA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT 0.6% -0.7% ®
11:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 2.2% 0.6% ®
13/12/2018 واقعی قبلی توافق
09:30 AM
ZA
تغییرات ماهیانه PPI NOV 0.4% 1.4%
09:30 AM
ZA
PPI (سالانه) NOV 6.8% 6.9%
28/12/2018 واقعی قبلی توافق
12:00 PM
ZA
موازنه تجاری NOV ZAR-5.55B
31/12/2018 واقعی قبلی توافق
06:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 NOV 5.99%
06:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی NOV 5.82%
04/01/2019 واقعی قبلی توافق
07:15 AM
ZA
بانک استاندارد PMI DEC 48.2
07/01/2019 واقعی قبلی توافق
09:30 AM
ZA
اعتماد کسب و کار SACCI DEC 96.1
08/01/2019 واقعی قبلی توافق
06:00 AM
ZA
ذخایر ارزی DEC $50.67B
01:15 PM
ZA
جمع فروش خودروهای جدید DEC 47.49K
09/01/2019 واقعی قبلی توافق
09:00 AM
ZA
Absa - ساخت - شرکتهای کوچک و متوسط DEC 49.5


آفریقای جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

آفریقای جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.