23/02/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
ZA
Leading Business Cycle Indicator MoM DEC 0.5% 1.0%
09:30 AM
ZA
نرخ بیکاری Q4 32.5% 30.8%
09:30 AM
ZA
افراد بیکار Q4 7.2M 6.5M
24/02/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
ZA
2021 National Budget
25/02/2021 واقعی قبلی
09:30 AM
ZA
تغییرات ماهیانه PPI JAN 0.2%
09:30 AM
ZA
PPI (سالانه) JAN 3%
26/02/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 JAN 9.48%
06:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی JAN 3.55%
12:00 PM
ZA
موازنه تجاری JAN ZAR32B
01/03/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
ZA
جمع فروش خودروهای جدید FEB 34.784K
02/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
ZA
Absa - ساخت - شرکتهای کوچک و متوسط FEB 50.9
03/03/2021 واقعی قبلی
07:15 AM
ZA
IHS Markit PMI FEB 50.8
05/03/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
ZA
ذخایر ارزی FEB $54.80B
08/03/2021 واقعی قبلی
09:30 AM
ZA
اعتماد کسب و کار SACCI FEB 94.5
09/03/2021 واقعی قبلی
09:30 AM
ZA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q4 66.1%
09:30 AM
ZA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 -6%
11/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
ZA
حساب جاری Q4 ZAR297.5B
09:30 AM
ZA
تغییرات سالیانه تولید طلا JAN -0.9%
09:30 AM
ZA
تغییرات سالیانه استخراج معدن JAN 0.1%
09:30 AM
ZA
تغییرات ماهیانه استخراج معدن JAN 0.5%
10:00 AM
ZA
اطمینان کسب و کار Q1 40
11:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه تولید JAN 1.8%
11:00 AM
ZA
تغییرات ماهیانه تولید JAN -0.1%
16/03/2021 واقعی قبلی
09:10 AM
ZA
ضریب اطمینان مصرف کننده Q1 -12
17/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN -1.3%
11:00 AM
ZA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JAN -0.8%
18/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
ZA
اجازه ها و پروانه ساختمان (سالانه) JAN -0.3%


آفریقای جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

آفریقای جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.