18/09/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (سالانه) AUG 4.3% 4%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (ماهانه) AUG 0.3% 0.4%
08:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم AUG 4.3% 4.2%
11:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUL 2% 2.4%
11:00 AM
ZA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUL 0.2% 0.7% ®
19/09/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
ZA
اجازه ها و پروانه ساختمان (سالانه) JUL 5.7% -20.6% ®
01:00 PM
ZA
تصمیم نرخ بهره 6.5% 6.5%
01:00 PM
ZA
نرخ بهره اعتباری اولیه 10% 10%
26/09/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
ZA
تغییرات ماهیانه PPI AUG -0.2%
09:30 AM
ZA
PPI (سالانه) AUG 4.9%
30/09/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 AUG 8.28%
06:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی AUG 7.19%
12:00 PM
ZA
موازنه تجاری AUG ZAR-2.88B
01/10/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
ZA
Absa - ساخت - شرکتهای کوچک و متوسط SEP 45.7
12:00 PM
ZA
جمع فروش خودروهای جدید SEP 45.54K
03/10/2019 واقعی قبلی
07:15 AM
ZA
بانک استاندارد PMI SEP 49.7
07/10/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
ZA
ذخایر ارزی SEP $49.95B
10/10/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه تولید طلا AUG -13.1%
09:00 AM
ZA
تغییرات ماهیانه استخراج معدن AUG -3.8%
09:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه استخراج معدن AUG 2.4%
09:30 AM
ZA
اعتماد کسب و کار SACCI SEP 89.1
11:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه تولید AUG -1.1%
11:00 AM
ZA
تغییرات ماهیانه تولید AUG 0.4%
16/10/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 2%
11:00 AM
ZA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG 0.2%
17/10/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
ZA
اجازه ها و پروانه ساختمان (سالانه) AUG 5.7%


آفریقای جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

آفریقای جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.