28/09/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
ZA
تغییرات ماهیانه PPI AUG 1.2%
09:30 AM
ZA
PPI (سالانه) AUG 1.9%
29/09/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
ZA
نرخ بیکاری Q2 30.1%
09:30 AM
ZA
اعتماد کسب و کار SACCI AUG 82.8
09:30 AM
ZA
افراد بیکار Q2 7.1M
30/09/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 AUG 10.46%
06:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی AUG 5.12%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (سالانه) AUG 3.2%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (ماهانه) AUG 1.3%
08:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم AUG 3.2%
12:00 PM
ZA
موازنه تجاری AUG ZAR37.42B
01/10/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
ZA
Absa - ساخت - شرکتهای کوچک و متوسط SEP 57.3
12:00 PM
ZA
جمع فروش خودروهای جدید SEP 33.515K
05/10/2020 واقعی قبلی
07:15 AM
ZA
بانک استاندارد PMI SEP 45.3
07/10/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
ZA
ذخایر ارزی SEP $55.75B
08/10/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
ZA
اعتماد کسب و کار SACCI SEP
12/10/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه تولید AUG -10.6%
11:00 AM
ZA
تغییرات ماهیانه تولید AUG 7.6%
13/10/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
ZA
تغییرات سالیانه تولید طلا AUG -10.2%
09:30 AM
ZA
تغییرات ماهیانه استخراج معدن AUG 20.2%
09:30 AM
ZA
تغییرات سالیانه استخراج معدن AUG -9.1%
14/10/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG -9%
11:00 AM
ZA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG -1.1%
15/10/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
ZA
اجازه ها و پروانه ساختمان (سالانه) AUG -52.2%
20/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
ZA
Leading Business Cycle Indicator MoM AUG 2.6%


آفریقای جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

آفریقای جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.