17/07/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
ZA
Retail Sales YoY MAY 2.2% 2.7% ®
11:00 AM
ZA
Retail Sales MoM MAY 0.1% 1% ®
18/07/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
ZA
Interest Rate Decision 6.75%
01:00 PM
ZA
Prime Overdraft Rate 10.25%
24/07/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
ZA
Inflation Rate YoY JUN 4.5%
08:00 AM
ZA
Inflation Rate MoM JUN 0.3%
08:00 AM
ZA
Core Inflation Rate YoY JUN 4.1%
25/07/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
ZA
PPI MoM JUN 0.5%
09:30 AM
ZA
PPI YoY JUN 6.4%
29/07/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
ZA
M3 Money Supply YoY JUN 9.07%
07:00 AM
ZA
Private Sector Credit YoY JUN 7.66%
30/07/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
ZA
Unemployment Rate Q2 27.6%
09:30 AM
ZA
Unemployed Persons Q2 6.2M
31/07/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
ZA
Balance of Trade JUN ZAR1.74B
01/08/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
ZA
ABSA Manufacturing PMI JUL 46.2
12:30 PM
ZA
Total New Vehicle Sales JUL 45.94K
05/08/2019 واقعی قبلی
07:15 AM
ZA
Standard Bank PMI JUL 49.7
07/08/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
ZA
Foreign Exchange Reserves JUL $49.80B
08/08/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
ZA
SACCI Business Confidence JUL 93.3
09:30 AM
ZA
Gold Production YoY JUN -24.4%
09:30 AM
ZA
Mining Production MoM JUN 3.0%
09:30 AM
ZA
Mining Production YoY JUN -1.5%
11:00 AM
ZA
Manufacturing Production YoY JUN 1%
11:00 AM
ZA
Manufacturing Production MoM JUN -1.5%


آفریقای جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی

آفریقای جنوبی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.