بازارها گذشته مرجع
پول 14.58 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.45 2021-10
بازار سهام 67024 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 19.3 2021-06
نرخ بیکاری 34.4 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 33.64 2021-10
نرخ تورم 4.9 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 20200231 2021-10
نرخ بهره 3.5 2021-09
موازنه تجاری 42398 2021-08
حساب جاری 342780 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83 2020-12
بودجه دولت -12.3 2020-12
اطمینان کسب و کار 43 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 56.8 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -10 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 4.9 2021-08
نرخ مالیات شرکت 28 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
موارد کروناویروس 2916179 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 88587 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 1739976 2021-10
تخت بیمارستان 2.32 2010-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 19.3 2021-06
تولید ناخالص داخلی 302 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4504726 2021-06
تولید ناخالص ملی 4706263 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 631126 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 6748 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11466 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 129762 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 111106 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 532178 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 223192 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 367944 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1051139 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 342495 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 104043 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 34.4 2021-06
افراد شاغل 14942 2021-06
افراد بیکار 7800 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 57.5 2021-06
هزینه های کار 165 2021-03
دستمزد 23526 2021-06
دستمزد در تولید 20136 2021-06
جمعیت 59.3 2020-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
نرخ اشتغال 37.7 2021-06
حداقل دستمزد 21.69 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 64.4 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 33.64 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 20200231 2021-10
موارد کروناویروس 2916179 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 88587 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 1739976 2021-10
تخت بیمارستان 2.32 2010-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.9 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 2021-08
قیمت مصرف کننده اصلی 120 2021-08
اندازه اصل تورم 3.1 2021-08
قیمت تولید 106 2021-08
تغییر قیمت تولید کننده 7.2 2021-08
قیمت صادرات 170 2021-06
قیمت واردات 129 2021-06
تورم مواد غذایی 6.9 2021-08
CPI مسکن آب و برق 122 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126 2021-08
انتظارات تورم 4.42 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.5 2021-09
نرخ بهره بین بانکی 3.68 2021-10
عرضه پول M0 303745 2021-09
عرضه پول M1 2277854 2021-08
عرضه پول M2 3540188 2021-08
عرضه پول M3 4232759 2021-08
ترازنامه بانک 6589118 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 57058 2021-09
وام به بخش خصوصی 4026311 2021-08
نرخ بهره سپرده 3.78 2021-08
ترازنامه بانک مرکزی 987675 2021-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 42398 2021-08
حساب جاری 342780 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2020-12
صادرات 158924 2021-08
واردات 116526 2021-08
بدهی خارجی 170603 2021-06
ورود توریست 217373 2021-07
ذخایر طلا 125 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17400 2021-06
رابطه مبادله 132 2021-06
شاخص تروریسم 4.36 2019-12
فروش اسلحه 37 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83 2020-12
بودجه دولت -12.3 2020-12
ارزش بودجه دولت -42054 2021-08
هزینه های دولت 895811 2021-06
درآمدهای دولت 123282 2021-08
بدهی های دولت 84435 2021-06
هزینه های مالی 165336 2021-08
ارزیابی اعتبار 45 2021-10
مخارج نظامی 3475 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 2 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 43 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 56.8 2021-09
تولید صنعتی 1.8 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7.6 2021-08
میزان استفاده ازظرفیت تولید 79 2021-06
تغییرات موجودی انبار -21674 2021-06
ورشکستگی 165 2021-08
ثبت خودرو 29538 2021-09
مجموع فروش خودرو 43130 2021-09
شاخص اقتصادی مقدم -2.5 2021-07
سرعت اینترنت 6737 2017-03
آدرس های IP 4274668 2017-03
شاخص همزمان 91 2021-09
شاخص رقابتی 62.44 2019-12
رتبه رقابتی 60 2019-12
پی ام آی مرکب 50.7 2021-09
شاخص فساد مالی 44 2020-12
رتبه فساد مالی 69 2020-12
آسانی کسب و کار 84 2019-12
تولید الکتریسیته 21397 2021-08
تولید طلا 17 2021-08
استخراج معدن 2 2021-08
تولید فولاد 292 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -10 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 4.9 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -1.3 2021-08
هزینه های مصرف کننده 2959898 2021-06
درآمد قابل تصرف شخص 3763155 2021-06
پس انداز های شخصی 0.3 2021-06
اعتبار بخش خصوصی 1.12 2021-08
نرخ وام بانکی 7 2021-09
قیمت گازوئیل 1.22 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 38.2 2021-03
بدهی خانوار به درآمد 77.1 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 8048707 2021-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آفریقای جنوبی - شاخص های اقتصادی.