بازارها گذشته مرجع
پول 16.8 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.5 2020-07
بازار سهام 56032 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.1 2020-03
نرخ بیکاری 30.1 2020-03
نرخ تورم 3 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2020-04
نرخ بهره 3.75 2020-06
موازنه تجاری 15939 2020-05
حساب جاری 69700 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.2 2019-12
بودجه دولت -6.3 2019-12
اطمینان کسب و کار 5 2020-06
شاخص PMI تولید 53.9 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -33 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.3 2020-03
نرخ مالیات شرکت 28 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 276242 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 4079 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 118232 2020-07
تخت بیمارستان 2.32 2010-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.1 2020-03
تولید ناخالص داخلی 351 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3124688 2020-03
تولید ناخالص ملی 3155933 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 563852 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 7346 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12482 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 71694 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 100665 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 372466 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 214017 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 489857 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 667396 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 266796 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 62930 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 30.1 2020-03
افراد شاغل 10213000 2019-12
افراد بیکار 7070 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.3 2020-03
هزینه های کار 160 2019-09
دستمزد 22500 2019-12
دستمزد در تولید 19377 2019-12
جمعیت 58.8 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
نرخ اشتغال 42.14 2020-03
حداقل دستمزد 20.76 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 59 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2020-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 2020-04
قیمت مصرف کننده اصلی 115 2020-04
اندازه اصل تورم 3.2 2020-04
قیمت تولید 114 2020-04
تغییر قیمت تولید کننده 1.2 2020-04
قیمت صادرات 176 2020-03
قیمت واردات 154 2020-03
تورم مواد غذایی 4.6 2020-04
CPI مسکن آب و برق 116 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2020-04
انتظارات تورم 4.63 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.75 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 3.88 2020-07
عرضه پول M0 283765 2020-06
عرضه پول M1 2055075 2020-05
عرضه پول M2 3325003 2020-05
عرضه پول M3 40837319 2020-05
ترازنامه بانک 6543613 2020-05
ذخایر ارزی 52320 2020-06
وام به بخش خصوصی 4014780 2020-05
نرخ بهره سپرده 5.25 2020-04
ترازنامه بانک مرکزی 1015028 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 15939 2020-05
حساب جاری 69700 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2019-12
صادرات 101845 2020-05
واردات 85906 2020-05
بدهی خارجی 185236 2019-12
ورود توریست 863232 2020-03
ذخایر طلا 125 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10528 2019-12
رابطه مبادله 114 2020-03
شاخص تروریسم 4.51 2018-12
فروش اسلحه 149 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.2 2019-12
بودجه دولت -6.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -51703 2020-05
هزینه های دولت 654888 2020-03
درآمدهای دولت 67970 2020-05
بدهی های دولت 77987 2019-12
هزینه های مالی 119673 2020-05
ارزیابی اعتبار 46 2020-07
مخارج نظامی 3449 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 2 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 5 2020-06
شاخص PMI تولید 53.9 2020-06
تولید صنعتی -49.4 2020-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -44.3 2020-04
استفاده از ظرفیت 79.9 2019-12
تغییرات موجودی انبار -67256 2020-03
ورشکستگی 195 2020-05
ثبت خودرو 19264 2020-06
مجموع فروش خودرو 31870 2020-06
شاخص اقتصادی مقدم -5.1 2020-04
سرعت اینترنت 6737 2017-03
آدرس های IP 4274668 2017-03
شاخص همزمان 77.8 2020-04
شاخص رقابتی 62.44 2019-12
رتبه رقابتی 60 2019-12
پی ام آی مرکب 42.5 2020-06
شاخص فساد مالی 44 2019-12
رتبه فساد مالی 70 2019-12
آسانی کسب و کار 84 2019-12
تولید الکتریسیته 19177 2020-05
تولید طلا -59.6 2020-04
استخراج معدن -47.3 2020-04
تولید فولاد 25 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -33 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.3 2020-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 2020-03
هزینه های مصرف کننده 1969884 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 3110292 2019-12
پس انداز های شخصی -0.2 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 6.35 2020-05
نرخ وام بانکی 7.25 2020-06
قیمت گازوئیل 0.78 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 34.3 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 72.8 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 8508676 2020-02

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 276242 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 4079 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 118232 2020-07
تخت بیمارستان 2.32 2010-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آفریقای جنوبی - شاخص های اقتصادی.