بازارها گذشته مرجع
پول 14.88 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.24 2019-10
بازار سهام 55533 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2019-06
نرخ بیکاری 29 2019-06
نرخ تورم 4.3 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-08
نرخ بهره 6.5 2019-09
موازنه تجاری 6843 2019-08
حساب جاری -204100 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.8 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 21 2019-09
شاخص PMI تولید 41.6 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 5 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-07
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2019-06
تولید ناخالص داخلی 366 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3156566 2019-06
تولید ناخالص ملی 3141802 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 607257 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 7433 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12143 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 69691 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 106423 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 386951 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 228481 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 486278 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 654270 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 275281 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 65318 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 29 2019-06
افراد شاغل 10172000 2019-06
افراد بیکار 6655 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59.8 2019-06
هزینه های کار 157 2019-03
دستمزد 21432 2019-06
دستمزد در تولید 18798 2019-06
جمعیت 58.78 2019-06
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 42.44 2019-06
هزینه زندگی خانواده 11300 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 6570 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 22600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4380 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 56.4 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.3 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 112 2019-08
اندازه اصل تورم 4.3 2019-08
قیمت تولید 114 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 4.5 2019-08
قیمت صادرات 166 2019-06
قیمت واردات 156 2019-06
تورم مواد غذایی 3.9 2019-08
CPI مسکن آب و برق 114 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 2019-08
انتظارات تورم 5 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.5 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 6.78 2019-10
عرضه پول M0 271914 2019-09
عرضه پول M1 1815076 2019-08
عرضه پول M2 2977362 2019-08
عرضه پول M3 3762910 2019-08
ترازنامه بانک 5895367 2019-08
ذخایر ارزی 54860 2019-09
وام به بخش خصوصی 3852879 2019-08
نرخ بهره سپرده 7 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 911544 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 6843 2019-08
حساب جاری -204100 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
صادرات 122020 2019-08
واردات 115178 2019-08
بدهی خارجی 180568 2019-06
ورود توریست 1238165 2019-07
ذخایر طلا 125 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 26301 2019-06
رابطه مبادله 107 2019-06
شاخص تروریسم 4.26 2017-12
فروش اسلحه 149 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.8 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
ارزش بودجه دولت -42808 2019-08
هزینه های دولت 651189 2019-06
درآمدهای دولت 118284 2019-08
بدهی های دولت 71035 2019-06
هزینه های مالی 161091 2019-08
ارزیابی اعتبار 48.59
مخارج نظامی 3449 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 2 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 21 2019-09
شاخص PMI تولید 41.6 2019-09
تولید صنعتی -1.8 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.3 2019-08
استفاده از ظرفیت 81.7 2019-06
تغییرات موجودی انبار 25999 2019-06
ورشکستگی 176 2019-08
ثبت خودرو 33139 2019-09
مجموع فروش خودرو 49191 2019-09
شاخص اقتصادی مقدم 0.7 2019-07
سرعت اینترنت 6737 2017-03
آدرس های IP 4274668 2017-03
شاخص همزمان 92.4 2019-09
شاخص رقابتی 62.44 2019-12
رتبه رقابتی 60 2019-12
پی ام آی مرکب 49.2 2019-09
شاخص فساد مالی 43 2018-12
رتبه فساد مالی 73 2018-12
آسانی کسب و کار 82 2018-12
تولید الکتریسیته 21481 2019-08
تولید طلا -5.4 2019-08
استخراج معدن -3.2 2019-08
تولید فولاد 434 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 5 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2 2019-07
هزینه های مصرف کننده 1960885 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 3037235 2019-06
پس انداز های شخصی -0.2 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 6.86 2019-08
نرخ وام بانکی 10 2019-09
قیمت گازوئیل 1.06 2019-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 33.8 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 71.9 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 10399670 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آفریقای جنوبی - شاخص های اقتصادی.