آفریقای جنوبی - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.2 2018-03
نرخ بیکاری 27.2 2018-06
نرخ تورم 4.6 2018-06
نرخ بهره 6.5 2018-07
موازنه تجاری 11999 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 14.64 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.04 % 2018-08
بازار سهام 56648 امتیاز 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.2 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 349 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3137110 ZAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 3076397 ZAR - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 617116 ZAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 7525 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12295 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 78967 ZAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 108162 ZAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 383150 ZAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 229122 ZAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 480862 ZAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 640883 ZAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 271184 ZAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 65133 ZAR - میلیون 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 27.2 % 2018-06
افراد شاغل 9838000 2018-03
افراد بیکار 6100 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59.1 % 2018-06
هزینه های کار 148 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد 19858 ZAR / ماه 2018-03
دستمزد در تولید 17146 ZAR / ماه 2018-03
جمعیت 56.52 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 43.1 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 10300 ZAR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 6460 ZAR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 21300 ZAR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3950 ZAR / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 53.7 % 2018-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.6 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 107 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 4.2 % 2018-06
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 5.9 % 2018-06
قیمت صادرات 149 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 141 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 3.4 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 106 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 نقاط شاخص 2018-06
انتظارات تورم 5.42 در صد 2018-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.5 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 7.02 % 2018-08
عرضه پول M0 248450 ZAR - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 1643044 ZAR - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 2703946 ZAR - میلیون 2018-06
عرضه پول M3 3407237 ZAR - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک 5294383 ZAR - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 50511 USD - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 3550866 ZAR - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 7.25 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 739906 ZAR - میلیون 2018-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 11999 ZAR - میلیون 2018-06
صادرات 110148 ZAR - میلیون 2018-06
واردات 98148 ZAR - میلیون 2018-06
حساب جاری -229000 ZAR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 % 2017-12
بدهی خارجی 183239 USD - میلیون 2018-03
ورود توریست 1196107 2018-05
ذخایر طلا 125 تن 2018-06
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2018-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1961 ZAR - میلیارد 2018-03
شاخص تروریسم 4.09 2016-12
فروش اسلحه 74 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 % 2017-12
بودجه دولت -4.6 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 35505 ZAR - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 638476 ZAR - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 142336 ZAR - میلیون 2018-06
بدهی های دولت 81061 USD - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 106831 ZAR - میلیون 2018-06
ارزیابی اعتبار 48.59
مخارج نظامی 3110 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 39 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 51.5 2018-07
تولید صنعتی 0.7 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 81.1 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 11633 ZAR - میلیون 2018-03
ورشکستگی 154 بانک اطلاعات شرکتها 2018-06
ثبت خودرو 32108 2018-07
مجموع فروش خودرو 47881 2018-07
شاخص اقتصادی مقدم 0 % 2018-05
سرعت اینترنت 6737 KBps 2017-03
آدرس های IP 4274668 IP 2017-03
شاخص همزمان 94.7 نقاط شاخص 2018-07
شاخص رقابتی 4.32 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 61 2018-12
پی ام آی مرکب 49.3 2018-07
شاخص فساد مالی 43 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 71 2017-12
آسانی کسب و کار 82 2017-12
تولید الکتریسیته 21915 گیگاوات ساعت 2018-06
استخراج معدن 2.8 % 2018-06
تولید فولاد 547 هزار تن 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 22 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.2 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.7 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 1936072 ZAR - میلیون 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 2868646 ZAR - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی -0.2 % 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 5.68 % 2018-06
نرخ وام بانکی 10 % 2018-07
قیمت گازوئیل 1.21 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 33.1 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 71.9 % 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 544 نقاط شاخص 2016-11
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 19.52 mm 2015-12
درجه حرارت 24.17 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آفریقای جنوبی - شاخص های اقتصادی.