بازارها گذشته مرجع
پول 14.56 2021-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.83 2021-07
بازار سهام 69006 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.6 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.2 2021-03
نرخ بیکاری 32.6 2021-03
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 12.3 2021-07
نرخ تورم 4.9 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 7297912 2021-07
نرخ بهره 3.5 2021-07
موازنه تجاری 57681 2021-06
حساب جاری 267348 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83 2020-12
بودجه دولت -12.3 2020-12
اطمینان کسب و کار 50 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 57.4 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -13 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.1 2021-05
نرخ مالیات شرکت 28 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
موارد کروناویروس 2422151 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 71431 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 1739976 2021-07
تخت بیمارستان 2.32 2010-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.6 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.2 2021-03
تولید ناخالص داخلی 302 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3037236 2021-03
تولید ناخالص ملی 3200393 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 491021 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 6748 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11466 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 81018 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 82220 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 370246 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 223908 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 492194 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 631529 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 235740 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 62937 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 32.6 2021-03
افراد شاغل 14995 2021-03
افراد بیکار 7242 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 56.4 2021-03
هزینه های کار 166 2020-12
دستمزد 23122 2021-03
دستمزد در تولید 19552 2021-03
جمعیت 59.3 2020-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
نرخ اشتغال 38.01 2021-03
حداقل دستمزد 21.69 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 63.3 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 12.3 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 7297912 2021-07
موارد کروناویروس 2422151 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 71431 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 1739976 2021-07
تخت بیمارستان 2.32 2010-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.9 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 119 2021-06
اندازه اصل تورم 3.2 2021-06
قیمت تولید 105 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 7.7 2021-06
قیمت صادرات 203 2021-03
قیمت واردات 160 2021-03
تورم مواد غذایی 6.7 2021-06
CPI مسکن آب و برق 119 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123 2021-06
انتظارات تورم 4.44 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.5 2021-07
نرخ بهره بین بانکی 3.68 2021-07
عرضه پول M0 294734 2021-06
عرضه پول M1 2185382 2021-06
عرضه پول M2 3376662 2021-06
عرضه پول M3 4122372 2021-06
ترازنامه بانک 6487114 2021-06
ذخایر ارزی خارجی 54473 2021-06
وام به بخش خصوصی 3975170 2021-06
نرخ بهره سپرده 3.79 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 886166 2021-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 57681 2021-06
حساب جاری 267348 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2020-12
صادرات 166521 2021-06
واردات 108841 2021-06
بدهی خارجی 164726 2021-03
ورود توریست 258521 2021-05
ذخایر طلا 125 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6138 2021-03
رابطه مبادله 127 2021-03
شاخص تروریسم 4.36 2019-12
فروش اسلحه 37 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83 2020-12
بودجه دولت -12.3 2020-12
ارزش بودجه دولت 66357 2021-06
هزینه های دولت 657183 2021-03
درآمدهای دولت 205315 2021-06
بدهی های دولت 76176 2021-03
هزینه های مالی 138958 2021-06
ارزیابی اعتبار 45 2021-07
مخارج نظامی 3475 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 2 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 50 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 57.4 2021-06
تولید صنعتی 35.3 2021-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.6 2021-05
میزان استفاده ازظرفیت تولید 74.6 2021-03
تغییرات موجودی انبار -53246 2021-03
ورشکستگی 132 2021-06
ثبت خودرو 24482 2021-06
مجموع فروش خودرو 38030 2021-06
شاخص اقتصادی مقدم 2.3 2021-05
سرعت اینترنت 6737 2017-03
آدرس های IP 4274668 2017-03
شاخص همزمان 97 2021-05
شاخص رقابتی 62.44 2019-12
رتبه رقابتی 60 2019-12
پی ام آی مرکب 51 2021-06
شاخص فساد مالی 44 2020-12
رتبه فساد مالی 69 2020-12
آسانی کسب و کار 84 2019-12
تولید الکتریسیته 21502 2021-05
تولید طلا 44.5 2021-05
استخراج معدن 21.9 2021-05
تولید فولاد 292 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -13 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.1 2021-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 15.8 2021-05
هزینه های مصرف کننده 1940020 2021-03
درآمد قابل تصرف شخص 3182389 2021-03
پس انداز های شخصی 0.7 2021-03
اعتبار بخش خصوصی -0.54 2021-06
نرخ وام بانکی 7 2021-07
قیمت گازوئیل 1.17 2021-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 36.1 2020-12
بدهی خانوار به درآمد 77.1 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 9402776 2021-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آفریقای جنوبی - شاخص های اقتصادی.