گذشته قبلی
پول 16.13 16.16
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 -1.7 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2.9 در صد
نرخ بیکاری 35.3 34.9 در صد
نرخ تورم 5.9 5.7 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1 0.6 در صد
نرخ بهره 4.25 4 در صد
موازنه تجاری 45862 11496 ZAR - میلیون
حساب جاری 119916 216250 ZAR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.7 2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.9 70.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.7 -10 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 46 43 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.7 60 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -13 -9 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.5 2.3 در صد
نرخ مالیات شرکت 28 28 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 45 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 -1.7 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2.9 در صد
تولید ناخالص داخلی 302 351 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4499204 4442393 ZAR - میلیون
تولید ناخالص ملی 4601189 4598967 ZAR - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 646754 634578 ZAR - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 5121 5575 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11466 12482 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 127960 114031 ZAR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 108605 111022 ZAR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 520627 506343 ZAR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 213459 220293 ZAR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 368503 369805 ZAR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1052692 1060713 ZAR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 342444 335001 ZAR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 100790 104318 ZAR - میلیون
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 35.3 34.9 در صد
افراد شاغل 14544 14282
افراد بیکار 7900 7600 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 56.3 55.2 در صد
هزینه های کار 172 165 امتیاز
دستمزد 23982 24051 ZAR / ماه
دستمزد در تولید 21234 20600 ZAR / ماه
جمعیت 59.3 58.8 میلیون
سن بازنشستگی زنان 60 60
سن بازنشستگی مردان 60 60
نرخ اشتغال 36.5 35.93 در صد
حداقل دستمزد 23.19 21.69 ZAR/ساعت
نرخ بیکاری جوانان 66.5 66.5 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 5.9 5.7 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1 0.6 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 101 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 102 101 امتیاز
اندازه اصل تورم 3.8 3.5 در صد
قیمت تولید 115 112 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 11.9 10.5 در صد
قیمت صادرات 162 169 امتیاز
قیمت واردات 140 134 امتیاز
تورم مواد غذایی 6.2 6.4 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 2.5 1.1 در صد
CPI مسکن آب و برق 100 100 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 101 امتیاز
انتظارات تورم 4.96 4.81 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 59 58.91 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 35425251 35370563 دوزها
موارد کروناویروس 3891793 3887449 افراد
مرگ و میر کروناویروس 100755 100753 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 4.25 4 در صد
نرخ بهره بین بانکی 4.47 4.47 در صد
عرضه پول M0 302939 310217 ZAR - میلیون
عرضه پول M1 2403094 2295020 ZAR - میلیون
عرضه پول M2 3708416 3619200 ZAR - میلیون
عرضه پول M3 4488327 4411327 ZAR - میلیون
ترازنامه بانک 6822149 6703140 ZAR - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 60280 58163 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 4196231 4147626 ZAR - میلیون
نرخ بهره سپرده 4.22 4.11 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 1071239 951202 ZAR - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری 45862 11496 ZAR - میلیون
حساب جاری 119916 216250 ZAR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.7 2 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 185823 141945 ZAR - میلیون
واردات 139961 130448 ZAR - میلیون
بدهی خارجی 160896 165032 USD - میلیون
ورود توریست 398619 480117
ذخایر طلا 125 125 تن
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 22668 557912 ZAR - میلیارد
رابطه مبادله 116 126 امتیاز
شاخص تروریسم 4.36 4.51
فروش اسلحه 37 142 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.9 70.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.7 -10 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -20663 -23275 ZAR - میلیون
هزینه های دولت 898314 897509 ZAR - میلیون
درآمدهای دولت 162301 151890 ZAR - میلیون
بدهی های دولت 77551 78753 USD - میلیون
هزینه های مالی 182964 175166 ZAR - میلیون
ارزیابی اعتبار 41
مخارج نظامی 3475 3436 USD - میلیون
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 46 43 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.7 60 امتیاز
تولید صنعتی -0.8 0.7 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 -1.5 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 77.1 77.9 در صد
تغییرات موجودی انبار -16980 15277 ZAR - میلیون
ورشکستگی 182 160 بانک اطلاعات شرکتها
ثبت خودرو 25653 33790
مجموع فروش خودرو 37107 50607 واحد
شاخص اقتصادی مقدم -0.1 1 در صد
سرعت اینترنت 6737 6596 KBps
آدرس های IP 4274668 3727821 IP
شاخص همزمان 95.6 96.9 امتیاز
شاخص رقابتی 62.44 60.76 امتیاز
رتبه رقابتی 60 67
پی ام آی مرکب 50.3 51.4 امتیاز
شاخص فساد مالی 44 44 امتیاز
رتبه فساد مالی 70 69
آسانی کسب و کار 84 82
تولید الکتریسیته 20240 18503 گیگاوات ساعت
تولید طلا -25.6 -9.3 در صد
استخراج معدن -9.3 -5.8 در صد
تولید فولاد 292 326 هزار تن
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -13 -9 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.5 2.3 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -0.9 7.7 در صد
هزینه های مصرف کننده 2982527 2902039 ZAR - میلیون
درآمد قابل تصرف شخص 3907902 3768746 ZAR - میلیون
پس انداز های شخصی 0.7 1.2 در صد
اعتبار بخش خصوصی 5.89 3.62 در صد
نرخ وام بانکی 7.75 7.75 در صد
قیمت گازوئیل 1.39 1.48 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 34.8 35.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 67 77.1 در صد
گذشته قبلی
جواز ساختمان 8520456 8326904 هزار ZAR


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آفریقای جنوبی - شاخص های اقتصادی.