آفریقای جنوبی - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2018-06
نرخ بیکاری 27.2 2018-06
نرخ تورم 4.9 2018-08
نرخ بهره 6.5 2018-09
موازنه تجاری 8795 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 14.46 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.26 % 2018-10
بازار سهام 52449 امتیاز 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 349 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3132982 ZAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 3074870 ZAR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 615992 ZAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 7525 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12295 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 70245 ZAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 108777 ZAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 382564 ZAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 231638 ZAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 480321 ZAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 643923 ZAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 267779 ZAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 65589 ZAR - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 27.2 % 2018-06
افراد شاغل 9748000 2018-06
افراد بیکار 6100 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59.1 % 2018-06
هزینه های کار 151 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد 20176 ZAR / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 17674 ZAR / ماه 2018-06
جمعیت 56.52 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 43.1 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 10300 ZAR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 6460 ZAR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 21300 ZAR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3950 ZAR / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 53.7 % 2018-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.9 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 108 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 4.2 % 2018-08
قیمت تولید 109 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 6.3 % 2018-08
قیمت صادرات 151 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 142 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 3.5 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 108 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 نقاط شاخص 2018-08
انتظارات تورم 5.59 در صد 2018-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.5 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 7.02 % 2018-10
عرضه پول M0 252611 ZAR - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 1719556 ZAR - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 2834147 ZAR - میلیون 2018-08
عرضه پول M3 3509193 ZAR - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک 5415790 ZAR - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 50394 USD - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 3607700 ZAR - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 7.25 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 789151 ZAR - میلیون 2018-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 8795 ZAR - میلیون 2018-08
صادرات 116883 ZAR - میلیون 2018-08
واردات 108089 ZAR - میلیون 2018-08
حساب جاری -163760 ZAR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 % 2017-12
بدهی خارجی 170811 USD - میلیون 2018-06
ورود توریست 1303293 2018-07
ذخایر طلا 125 تن 2018-09
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1863 ZAR - میلیارد 2018-06
شاخص تروریسم 4.09 2016-12
فروش اسلحه 74 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 % 2017-12
بودجه دولت -4.6 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -7476 ZAR - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 639964 ZAR - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 116226 ZAR - میلیون 2018-08
بدهی های دولت 70549 USD - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 123702 ZAR - میلیون 2018-08
ارزیابی اعتبار 48.59
مخارج نظامی 3110 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 38 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 43.2 2018-09
تولید صنعتی 1.3 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.1 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 81.1 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار -14172 ZAR - میلیون 2018-06
ورشکستگی 155 بانک اطلاعات شرکتها 2018-08
ثبت خودرو 32786 2018-09
مجموع فروش خودرو 49670 2018-09
شاخص اقتصادی مقدم -0.9 % 2018-07
سرعت اینترنت 6737 KBps 2017-03
آدرس های IP 4274668 IP 2017-03
شاخص همزمان 93.3 نقاط شاخص 2018-09
شاخص رقابتی 4.32 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 61 2018-12
پی ام آی مرکب 48 2018-09
شاخص فساد مالی 43 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 71 2017-12
آسانی کسب و کار 82 2017-12
تولید الکتریسیته 21990 گیگاوات ساعت 2018-08
استخراج معدن -5.2 % 2018-07
تولید فولاد 528 هزار تن 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 22 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.3 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 1926959 ZAR - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 2911510 ZAR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 0.4 % 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 6.74 % 2018-08
نرخ وام بانکی 10 % 2018-09
قیمت گازوئیل 1.14 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 33.1 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 71.9 % 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 544 نقاط شاخص 2016-11
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 19.52 mm 2015-12
درجه حرارت 24.17 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آفریقای جنوبی - شاخص های اقتصادی.