بازارها گذشته مرجع
پول 14.5 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.32 2019-12
بازار سهام 56749 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 2019-09
نرخ بیکاری 29.1 2019-09
نرخ تورم 3.6 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-11
نرخ بهره 6.5 2019-11
موازنه تجاری 3093 2019-10
حساب جاری -190312 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.8 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 26 2019-12
شاخص PMI تولید 47.7 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -7 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-10
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 2019-09
تولید ناخالص داخلی 366 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3153592 2019-09
تولید ناخالص ملی 3122800 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 613640 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 7433 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12143 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 69058 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 105755 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 383117 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 226361 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 488806 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 656905 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 271490 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 64509 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 29.1 2019-09
افراد شاغل 10142000 2019-09
افراد بیکار 6734 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.9 2019-09
هزینه های کار 161 2019-06
دستمزد 21966 2019-09
دستمزد در تولید 19122 2019-09
جمعیت 58.78 2019-06
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 42.4 2019-09
هزینه زندگی خانواده 11300 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 6570 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 22600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4380 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 58.2 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.6 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 2019-11
قیمت مصرف کننده اصلی 113 2019-11
اندازه اصل تورم 3.9 2019-11
قیمت تولید 114 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده 2.3 2019-11
قیمت صادرات 170 2019-09
قیمت واردات 156 2019-09
تورم مواد غذایی 3.5 2019-11
CPI مسکن آب و برق 115 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116 2019-11
انتظارات تورم 5 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.5 2019-11
نرخ بهره بین بانکی 6.8 2019-12
عرضه پول M0 279846 2019-11
عرضه پول M1 1824169 2019-10
عرضه پول M2 2992285 2019-10
عرضه پول M3 3760980 2019-10
ترازنامه بانک 5924124 2019-10
ذخایر ارزی 54893 2019-11
وام به بخش خصوصی 3874352 2019-10
نرخ بهره سپرده 6.92 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 879240 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 3093 2019-10
حساب جاری -190312 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
صادرات 123353 2019-10
واردات 120260 2019-10
بدهی خارجی 180568 2019-06
ورود توریست 1219616 2019-09
ذخایر طلا 125 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17000 2019-09
رابطه مبادله 109 2019-09
شاخص تروریسم 4.51 2018-12
فروش اسلحه 149 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.8 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
ارزش بودجه دولت -42739 2019-10
هزینه های دولت 653236 2019-09
درآمدهای دولت 84115 2019-10
بدهی های دولت 71035 2019-06
هزینه های مالی 126854 2019-10
ارزیابی اعتبار 50 2019-12
مخارج نظامی 3449 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 2 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 26 2019-12
شاخص PMI تولید 47.7 2019-11
تولید صنعتی -0.8 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.7 2019-10
استفاده از ظرفیت 80.4 2019-09
تغییرات موجودی انبار -9526 2019-09
ورشکستگی 219 2019-11
ثبت خودرو 31444 2019-11
مجموع فروش خودرو 44738 2019-11
شاخص اقتصادی مقدم -0.6 2019-09
سرعت اینترنت 6737 2017-03
آدرس های IP 4274668 2017-03
شاخص همزمان 92.7 2019-11
شاخص رقابتی 62.44 2019-12
رتبه رقابتی 60 2019-12
پی ام آی مرکب 48.6 2019-11
شاخص فساد مالی 43 2018-12
رتبه فساد مالی 73 2018-12
آسانی کسب و کار 84 2019-12
تولید الکتریسیته 21571 2019-10
تولید طلا -1.2 2019-10
استخراج معدن -2.9 2019-10
تولید فولاد 502 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.3 2019-10
هزینه های مصرف کننده 1961051 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 3068290 2019-09
پس انداز های شخصی -0.1 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 7.28 2019-10
نرخ وام بانکی 10 2019-11
قیمت گازوئیل 1.09 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 34 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 71.9 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 10536042 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آفریقای جنوبی - شاخص های اقتصادی.