بازارها گذشته مرجع
پول 14.22 2021-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.04 2021-04
بازار سهام 68304 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.3 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.1 2020-12
نرخ بیکاری 32.5 2020-12
نرخ تورم 2.9 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2021-02
نرخ بهره 3.5 2021-03
موازنه تجاری 28960 2021-02
حساب جاری 197818 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83 2020-12
بودجه دولت -6.3 2019-12
اطمینان کسب و کار 35 2021-03
شاخص PMI تولید 57.4 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -9 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.9 2021-02
نرخ مالیات شرکت 28 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 1565680 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 53711 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 1488572 2021-04
تخت بیمارستان 2.32 2010-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.3 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.1 2020-12
تولید ناخالص داخلی 351 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3006813 2020-12
تولید ناخالص ملی 3083515 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 494223 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7346 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12482 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 81675 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 82048 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 368775 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 217192 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 491142 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 620298 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 232981 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 63350 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 32.5 2020-12
افراد شاغل 15024 2020-12
افراد بیکار 7233 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 56.6 2020-12
هزینه های کار 162 2020-09
دستمزد 23133 2020-12
دستمزد در تولید 19788 2020-12
جمعیت 58.8 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
نرخ اشتغال 38.2 2020-12
حداقل دستمزد 20.76 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 61.3 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.9 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2021-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 2021-02
قیمت مصرف کننده اصلی 117 2021-02
اندازه اصل تورم 2.6 2021-02
قیمت تولید 102 2021-02
تغییر قیمت تولید کننده 4 2021-02
قیمت صادرات 196 2020-12
قیمت واردات 164 2020-12
تورم مواد غذایی 5.2 2021-02
CPI مسکن آب و برق 118 2021-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 2021-02
انتظارات تورم 4.21 2021-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.5 2021-03
نرخ بهره بین بانکی 3.68 2021-04
عرضه پول M0 294316 2021-03
عرضه پول M1 2196506 2021-02
عرضه پول M2 3445466 2021-02
عرضه پول M3 4158705 2021-02
ترازنامه بانک 6523855 2021-02
ذخایر ارزی 52995 2021-03
وام به بخش خصوصی 3990814 2021-02
نرخ بهره سپرده 3.8 2021-01
ترازنامه بانک مرکزی 884466 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 28960 2021-02
حساب جاری 197818 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2020-12
صادرات 128249 2021-02
واردات 99289 2021-02
بدهی خارجی 170836 2020-12
ورود توریست 195861 2021-01
ذخایر طلا 125 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16010 2020-12
رابطه مبادله 120 2020-12
شاخص تروریسم 4.36 2019-12
فروش اسلحه 37 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83 2020-12
بودجه دولت -6.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -16372 2021-02
هزینه های دولت 655551 2020-12
درآمدهای دولت 133241 2021-02
بدهی های دولت 78295 2020-12
هزینه های مالی 149613 2021-02
ارزیابی اعتبار 45 2021-04
مخارج نظامی 3617 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 2 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 35 2021-03
شاخص PMI تولید 57.4 2021-03
تولید صنعتی -2.1 2021-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.2 2021-02
استفاده از ظرفیت 78.1 2020-12
تغییرات موجودی انبار -115051 2020-12
ورشکستگی 178 2021-02
ثبت خودرو 27330 2021-03
مجموع فروش خودرو 44217 2021-03
شاخص اقتصادی مقدم 2.1 2021-01
سرعت اینترنت 6737 2017-03
آدرس های IP 4274668 2017-03
شاخص همزمان 94 2021-03
شاخص رقابتی 62.44 2019-12
رتبه رقابتی 60 2019-12
پی ام آی مرکب 50.3 2021-03
شاخص فساد مالی 44 2020-12
رتبه فساد مالی 69 2020-12
آسانی کسب و کار 84 2019-12
تولید الکتریسیته 18566 2021-02
تولید طلا -8.7 2021-02
استخراج معدن 0.8 2021-02
تولید فولاد 292 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.9 2021-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.3 2021-02
هزینه های مصرف کننده 1917965 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 3145736 2020-12
پس انداز های شخصی 0.5 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 2.62 2021-02
نرخ وام بانکی 7 2021-03
قیمت گازوئیل 1.09 2021-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.8 2020-09
بدهی خانوار به درآمد 77.1 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 10550184 2021-02

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1565680 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 53711 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 1488572 2021-04
تخت بیمارستان 2.32 2010-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آفریقای جنوبی - شاخص های اقتصادی.