بازارها گذشته مرجع
پول 14.81 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.38 2019-06
بازار سهام 58194 2019-06
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2019-03
نرخ بیکاری 27.6 2019-03
نرخ تورم 4.4 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-04
نرخ بهره 6.75 2019-05
موازنه تجاری -3427 2019-04
حساب جاری -142495 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.8 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 28 2019-06
شاخص PMI تولید 45.4 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 5 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2019-04
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2019-03
تولید ناخالص داخلی 349 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3133614 2019-03
تولید ناخالص ملی 3096702 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 597801 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 7525 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12295 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 71198 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 106790 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 384991 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 220908 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 480795 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 647669 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 275505 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 64870 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 27.6 2019-03
افراد شاغل 10151000 2018-12
افراد بیکار 6200 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 58.8 2019-03
هزینه های کار 154 2018-09
دستمزد 21190 2018-12
دستمزد در تولید 18510 2018-12
جمعیت 57.73 2018-06
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 42.56 2019-03
هزینه زندگی خانواده 11300 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 6570 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 22600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4380 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 55.2 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.4 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 111 2019-04
اندازه اصل تورم 4.1 2019-04
قیمت تولید 113 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 6.5 2019-04
قیمت صادرات 161 2019-03
قیمت واردات 150 2019-03
تورم مواد غذایی 2.9 2019-04
CPI مسکن آب و برق 110 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 2019-04
انتظارات تورم 5.17 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.75 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 7.06 2019-06
عرضه پول M0 261648 2019-05
عرضه پول M1 1779491 2019-04
عرضه پول M2 2947020 2019-04
عرضه پول M3 3693767 2019-04
ترازنامه بانک 5683864 2019-04
ذخایر ارزی 48329 2019-05
وام به بخش خصوصی 3773907 2019-04
نرخ بهره سپرده 7.17 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 783517 2019-05
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3427 2019-04
حساب جاری -142495 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
صادرات 103750 2019-04
واردات 107178 2019-04
بدهی خارجی 172384 2018-12
ورود توریست 1301855 2019-03
ذخایر طلا 125 2019-06
تولید نفت خام 1 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1854 2018-12
رابطه مبادله 107 2019-03
شاخص تروریسم 4.26 2017-12
فروش اسلحه 149 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.8 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
ارزش بودجه دولت -73147 2019-04
هزینه های دولت 645563 2019-03
درآمدهای دولت 73561 2019-04
بدهی های دولت 66385 2018-12
هزینه های مالی 146708 2019-04
ارزیابی اعتبار 48.59
مخارج نظامی 3449 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 28 2019-06
شاخص PMI تولید 45.4 2019-05
تولید صنعتی 4.6 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.8 2019-04
استفاده از ظرفیت 81.4 2018-12
تغییرات موجودی انبار -11587 2019-03
ورشکستگی 173 2019-04
ثبت خودرو 26170 2019-05
مجموع فروش خودرو 40506 2019-05
شاخص اقتصادی مقدم -0.4 2019-03
سرعت اینترنت 6737 2017-03
آدرس های IP 4274668 2017-03
شاخص همزمان 93 2019-05
شاخص رقابتی 60.76 2018-12
رتبه رقابتی 67 2018-12
پی ام آی مرکب 49.3 2019-05
شاخص فساد مالی 43 2018-12
رتبه فساد مالی 73 2018-12
آسانی کسب و کار 82 2018-12
تولید الکتریسیته 20711 2019-04
استخراج معدن -1.5 2019-04
تولید فولاد 576 2019-04
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 5 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.4 2019-04
هزینه های مصرف کننده 1946237 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 2978037 2018-12
پس انداز های شخصی -0.5 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 7.95 2019-04
نرخ وام بانکی 10.25 2019-05
قیمت گازوئیل 1.16 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 33.6 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 71.9 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آفریقای جنوبی - شاخص های اقتصادی.