بازارها گذشته مرجع
پول 15.31 2021-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.83 2021-01
بازار سهام 64560 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 66.1 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6 2020-09
نرخ بیکاری 30.8 2020-09
نرخ تورم 3.1 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-12
نرخ بهره 3.5 2021-01
موازنه تجاری 36720 2020-11
حساب جاری 297500 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.2 2019-12
بودجه دولت -6.3 2019-12
اطمینان کسب و کار 40 2020-12
شاخص PMI تولید 50.3 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -12 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.8 2020-11
نرخ مالیات شرکت 28 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 1412986 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 40874 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 1241421 2021-01
تخت بیمارستان 2.32 2010-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 66.1 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6 2020-09
تولید ناخالص داخلی 351 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2933978 2020-09
تولید ناخالص ملی 3050369 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 478848 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 7346 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12482 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 79427 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 80129 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 349997 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 218468 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 490072 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 624469 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 229691 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 63001 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 30.8 2020-09
افراد شاغل 9581000 2020-09
افراد بیکار 6500 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 54.2 2020-09
هزینه های کار 177 2020-06
دستمزد 22579 2020-09
دستمزد در تولید 18857 2020-09
جمعیت 58.8 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
نرخ اشتغال 37.51 2020-09
حداقل دستمزد 20.76 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 52.3 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.1 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 117 2020-12
اندازه اصل تورم 3.3 2020-12
قیمت تولید 118 2020-11
تغییر قیمت تولید کننده 3 2020-11
قیمت صادرات 191 2020-09
قیمت واردات 161 2020-09
تورم مواد غذایی 6 2020-12
CPI مسکن آب و برق 118 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 2020-12
انتظارات تورم 4.17 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.5 2021-01
نرخ بهره بین بانکی 3.64 2021-01
عرضه پول M0 302464 2020-12
عرضه پول M1 2208541 2020-11
عرضه پول M2 3482409 2020-11
عرضه پول M3 4085423 2020-11
ترازنامه بانک 6542786 2020-11
ذخایر ارزی 55013 2020-12
وام به بخش خصوصی 4001301 2020-11
نرخ بهره سپرده 3.94 2020-10
ترازنامه بانک مرکزی 897747 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 36720 2020-11
حساب جاری 297500 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2019-12
صادرات 138656 2020-11
واردات 101938 2020-11
بدهی خارجی 157021 2020-09
ورود توریست 124165 2020-10
ذخایر طلا 125 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -16545 2020-09
رابطه مبادله 118 2020-09
شاخص تروریسم 4.36 2019-12
فروش اسلحه 145 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.2 2019-12
بودجه دولت -6.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -21911 2020-11
هزینه های دولت 653476 2020-09
درآمدهای دولت 98130 2020-11
بدهی های دولت 64685 2020-09
هزینه های مالی 120040 2020-11
ارزیابی اعتبار 45 2021-01
مخارج نظامی 3449 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 2 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 40 2020-12
شاخص PMI تولید 50.3 2020-12
تولید صنعتی -3.5 2020-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.3 2020-11
استفاده از ظرفیت 73.1 2020-09
تغییرات موجودی انبار -156198 2020-09
ورشکستگی 272 2020-11
ثبت خودرو 24784 2020-12
مجموع فروش خودرو 37493 2020-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.1 2020-10
سرعت اینترنت 6737 2017-03
آدرس های IP 4274668 2017-03
شاخص همزمان 93.4 2020-11
شاخص رقابتی 62.44 2019-12
رتبه رقابتی 60 2019-12
پی ام آی مرکب 50.2 2020-12
شاخص فساد مالی 44 2019-12
رتبه فساد مالی 70 2019-12
آسانی کسب و کار 84 2019-12
تولید الکتریسیته 20150 2020-11
تولید طلا -7 2020-11
استخراج معدن -11.6 2020-11
تولید فولاد 326 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -12 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.8 2020-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4 2020-11
هزینه های مصرف کننده 1864428 2020-09
درآمد قابل تصرف شخص 3050164 2020-09
پس انداز های شخصی 0.7 2020-09
اعتبار بخش خصوصی 3.38 2020-11
نرخ وام بانکی 7 2021-01
قیمت گازوئیل 0.99 2020-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.1 2020-06
بدهی خانوار به درآمد 72.8 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 9198356 2020-11

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1412986 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 40874 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 1241421 2021-01
تخت بیمارستان 2.32 2010-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آفریقای جنوبی - شاخص های اقتصادی.