بازارها گذشته مرجع
پول 16.48 2020-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.26 2020-10
بازار سهام 55024 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -51 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -17.1 2020-06
نرخ بیکاری 23.3 2020-06
نرخ تورم 3.1 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-08
نرخ بهره 3.5 2020-09
موازنه تجاری 38869 2020-08
حساب جاری -103587 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.2 2019-12
بودجه دولت -6.3 2019-12
اطمینان کسب و کار 24 2020-09
شاخص PMI تولید 58.3 2020-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -23 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4 2020-08
نرخ مالیات شرکت 28 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 705254 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 18471 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 629260 2020-10
تخت بیمارستان 2.32 2010-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -51 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -17.1 2020-06
تولید ناخالص داخلی 351 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2597611 2020-06
تولید ناخالص ملی 2663362 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 451384 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 7346 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12482 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 74361 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 70040 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 263733 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 154192 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 489362 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 612771 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 200789 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 56192 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 23.3 2020-06
افراد شاغل 9548000 2020-06
افراد بیکار 4295 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 47.3 2020-06
هزینه های کار 164 2020-03
دستمزد 21455 2020-06
دستمزد در تولید 17006 2020-06
جمعیت 58.8 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
نرخ اشتغال 42.14 2020-03
حداقل دستمزد 20.76 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 52.3 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.1 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 116 2020-08
اندازه اصل تورم 3.3 2020-08
قیمت تولید 117 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده 2.4 2020-08
قیمت صادرات 180 2020-06
قیمت واردات 154 2020-06
تورم مواد غذایی 3.9 2020-08
CPI مسکن آب و برق 118 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 2020-08
انتظارات تورم 4.22 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.5 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 3.34 2020-10
عرضه پول M0 302934 2020-09
عرضه پول M1 2142654 2020-08
عرضه پول M2 3446316 2020-08
عرضه پول M3 4154403 2020-08
ترازنامه بانک 6534938 2020-08
ذخایر ارزی 54420 2020-09
وام به بخش خصوصی 3987967 2020-08
نرخ بهره سپرده 4.37 2020-07
ترازنامه بانک مرکزی 1015089 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 38869 2020-08
حساب جاری -103587 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2019-12
صادرات 130217 2020-08
واردات 91348 2020-08
بدهی خارجی 156341 2020-06
ورود توریست 68914 2020-07
ذخایر طلا 125 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17363 2020-06
رابطه مبادله 117 2020-06
شاخص تروریسم 4.51 2018-12
فروش اسلحه 145 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.2 2019-12
بودجه دولت -6.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -100083 2020-08
هزینه های دولت 654497 2020-06
درآمدهای دولت 103081 2020-08
بدهی های دولت 57650 2020-06
هزینه های مالی 203164 2020-08
ارزیابی اعتبار 46 2020-10
مخارج نظامی 3449 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 2 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 24 2020-09
شاخص PMI تولید 58.3 2020-09
تولید صنعتی -10.8 2020-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.6 2020-08
استفاده از ظرفیت 61.2 2020-06
تغییرات موجودی انبار -74041 2020-06
ورشکستگی 228 2020-08
ثبت خودرو 22798 2020-09
مجموع فروش خودرو 37400 2020-09
شاخص اقتصادی مقدم 3.7 2020-08
سرعت اینترنت 6737 2017-03
آدرس های IP 4274668 2017-03
شاخص همزمان 85.7 2020-09
شاخص رقابتی 62.44 2019-12
رتبه رقابتی 60 2019-12
پی ام آی مرکب 49.4 2020-09
شاخص فساد مالی 44 2019-12
رتبه فساد مالی 70 2019-12
آسانی کسب و کار 84 2019-12
تولید الکتریسیته 20978 2020-08
تولید طلا -14.8 2020-08
استخراج معدن -3.3 2020-08
تولید فولاد 330 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -23 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4 2020-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.2 2020-08
هزینه های مصرف کننده 1656067 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 2656414 2020-06
پس انداز های شخصی 0.1 2020-06
اعتبار بخش خصوصی 3.87 2020-08
نرخ وام بانکی 7 2020-09
قیمت گازوئیل 0.9 2020-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 34.5 2020-03
بدهی خانوار به درآمد 72.8 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 6437078 2020-08

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 705254 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 18471 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 629260 2020-10
تخت بیمارستان 2.32 2010-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آفریقای جنوبی - شاخص های اقتصادی.