بازارها گذشته مرجع
پول 18.76 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.38 2020-04
بازار سهام 45753 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.4 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 2019-12
نرخ بیکاری 29.1 2019-12
نرخ تورم 4.6 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 1 2020-02
نرخ بهره 5.25 2020-03
موازنه تجاری 14152 2020-02
حساب جاری -68069 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.2 2019-12
بودجه دولت -6.3 2019-12
اطمینان کسب و کار 18 2020-03
شاخص PMI تولید 48.1 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -9 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 2020-01
نرخ مالیات شرکت 28 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
موارد کروناویروس 1655 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 11 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 95 2020-04
تخت بیمارستان 2.32 2010-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.4 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی 350 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3142811 2019-12
تولید ناخالص ملی 3155933 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 597190 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7434 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12143 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 67424 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 101882 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 380805 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 227400 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 488671 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 661317 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 266440 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 63852 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 29.1 2019-12
افراد شاغل 10213000 2019-12
افراد بیکار 6700 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 59.8 2019-12
هزینه های کار 160 2019-09
دستمزد 22500 2019-12
دستمزد در تولید 19377 2019-12
جمعیت 58.8 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 42.4 2019-12
هزینه زندگی خانواده 11300 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 6570 2018-12
حداقل دستمزد 20 2020-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 22600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4380 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 58.1 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.6 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 1 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 114 2020-02
اندازه اصل تورم 3.8 2020-02
قیمت تولید 115 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده 4.5 2020-02
قیمت صادرات 172 2019-12
قیمت واردات 156 2019-12
تورم مواد غذایی 4.2 2020-02
CPI مسکن آب و برق 115 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116 2020-02
انتظارات تورم 4.63 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.25 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 5.61 2020-04
عرضه پول M0 266618 2020-02
عرضه پول M1 1827995 2020-02
عرضه پول M2 3039985 2020-02
عرضه پول M3 3852871 2020-02
ترازنامه بانک 6070834 2020-02
ذخایر ارزی 54710 2020-02
وام به بخش خصوصی 3877700 2020-02
نرخ بهره سپرده 6.8 2020-01
ترازنامه بانک مرکزی 924595 2020-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 14152 2020-02
حساب جاری -68069 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2019-12
صادرات 109603 2020-02
واردات 95451 2020-02
بدهی خارجی 185236 2019-12
ورود توریست 1595388 2020-01
ذخایر طلا 125 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10528 2019-12
رابطه مبادله 110 2019-12
شاخص تروریسم 4.51 2018-12
فروش اسلحه 149 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.2 2019-12
بودجه دولت -6.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -3633 2020-02
هزینه های دولت 653065 2019-12
درآمدهای دولت 144778 2020-02
بدهی های دولت 77987 2019-12
هزینه های مالی 148411 2020-02
ارزیابی اعتبار 48 2020-04
مخارج نظامی 3449 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 2 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 18 2020-03
شاخص PMI تولید 48.1 2020-03
تولید صنعتی -2 2020-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.5 2020-01
استفاده از ظرفیت 79.9 2019-12
تغییرات موجودی انبار -40330 2019-12
ورشکستگی 164 2020-02
ثبت خودرو 22200 2020-03
مجموع فروش خودرو 33550 2020-03
شاخص اقتصادی مقدم -0.3 2020-01
سرعت اینترنت 6737 2017-03
آدرس های IP 4274668 2017-03
شاخص همزمان 92.7 2020-02
شاخص رقابتی 62.44 2019-12
رتبه رقابتی 60 2019-12
پی ام آی مرکب 44.5 2020-03
شاخص فساد مالی 44 2019-12
رتبه فساد مالی 70 2019-12
آسانی کسب و کار 84 2019-12
تولید الکتریسیته 19414 2020-02
تولید طلا 4.9 2020-01
استخراج معدن 7.5 2020-01
تولید فولاد 370 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 2020-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.2 2020-01
هزینه های مصرف کننده 1966371 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 3110292 2019-12
پس انداز های شخصی -0.2 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 5.09 2020-02
نرخ وام بانکی 8.75 2020-03
قیمت گازوئیل 0.9 2020-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 34.1 2019-09
بدهی خانوار به درآمد 72.8 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 5719074 2020-01

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1655 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 11 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 95 2020-04
تخت بیمارستان 2.32 2010-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آفریقای جنوبی - شاخص های اقتصادی.