بازارها گذشته مرجع
پول 14.38 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.03 2020-01
بازار سهام 57261 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 2019-09
نرخ بیکاری 29.1 2019-09
نرخ تورم 4 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-12
نرخ بهره 6.25 2020-01
موازنه تجاری 6097 2019-11
حساب جاری -190312 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.8 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 26 2019-12
شاخص PMI تولید 47.1 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -7 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.1 2019-11
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 2019-09
تولید ناخالص داخلی 366 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3153592 2019-09
تولید ناخالص ملی 3122800 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 613640 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 7434 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12143 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 69058 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 105755 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 383117 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 226361 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 488806 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 656905 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 271490 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 64509 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 29.1 2019-09
افراد شاغل 10142000 2019-09
افراد بیکار 6734 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.9 2019-09
هزینه های کار 161 2019-06
دستمزد 21966 2019-09
دستمزد در تولید 19122 2019-09
جمعیت 58.78 2019-06
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 42.4 2019-09
هزینه زندگی خانواده 11300 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 6570 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 22600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4380 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 58.2 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 113 2019-12
اندازه اصل تورم 3.8 2019-12
قیمت تولید 114 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده 2.3 2019-11
قیمت صادرات 170 2019-09
قیمت واردات 156 2019-09
تورم مواد غذایی 3.9 2019-12
CPI مسکن آب و برق 115 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116 2019-12
انتظارات تورم 4.84 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.25 2020-01
نرخ بهره بین بانکی 6.56 2020-01
عرضه پول M0 291880 2019-12
عرضه پول M1 1832143 2019-11
عرضه پول M2 3026017 2019-11
عرضه پول M3 3772010 2019-11
ترازنامه بانک 5884906 2019-11
ذخایر ارزی 55058 2019-12
وام به بخش خصوصی 3864414 2019-11
نرخ بهره سپرده 6.88 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 855671 2019-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 6097 2019-11
حساب جاری -190312 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2019-12
صادرات 116902 2019-11
واردات 110805 2019-11
بدهی خارجی 177676 2019-09
ورود توریست 1297483 2019-10
ذخایر طلا 125 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17024 2019-09
رابطه مبادله 109 2019-09
شاخص تروریسم 4.51 2018-12
فروش اسلحه 149 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.8 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
ارزش بودجه دولت -34039 2019-11
هزینه های دولت 653236 2019-09
درآمدهای دولت 95928 2019-11
بدهی های دولت 70836 2019-09
هزینه های مالی 129966 2019-11
ارزیابی اعتبار 50 2020-01
مخارج نظامی 3449 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 2 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 26 2019-12
شاخص PMI تولید 47.1 2019-12
تولید صنعتی -3.6 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.5 2019-11
استفاده از ظرفیت 80.4 2019-09
تغییرات موجودی انبار -9526 2019-09
ورشکستگی 219 2019-11
ثبت خودرو 28965 2019-12
مجموع فروش خودرو 41698 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.5 2019-11
سرعت اینترنت 6737 2017-03
آدرس های IP 4274668 2017-03
شاخص همزمان 93.1 2019-12
شاخص رقابتی 62.44 2019-12
رتبه رقابتی 60 2019-12
پی ام آی مرکب 47.6 2019-12
شاخص فساد مالی 44 2019-12
رتبه فساد مالی 70 2019-12
آسانی کسب و کار 84 2019-12
تولید الکتریسیته 20653 2019-11
تولید طلا 5.2 2019-11
استخراج معدن -3.1 2019-11
تولید فولاد 385 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.1 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.6 2019-11
هزینه های مصرف کننده 1961051 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 3068290 2019-09
پس انداز های شخصی -0.1 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 6.6 2019-11
نرخ وام بانکی 9.75 2020-01
قیمت گازوئیل 1.15 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 34 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 71.9 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 7503857 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آفریقای جنوبی - شاخص های اقتصادی.