ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - کانادا - تغییر اشتغال.

Ok
width
height
Canada Employment Change


تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-12-06 01:30 PM Nov -71.2K -1.8K 10K
2020-01-10 01:30 PM Dec 35.2K -71.2K 25K
2020-02-07 01:30 PM Jan 34.5K 27.3K 15K
2020-03-06 01:30 PM Feb 30.3K 34.5K 10K
2020-04-09 12:30 PM Mar 30.3K
2020-05-08 12:30 PM Apr
2020-06-05 12:30 PM May
2020-07-10 12:30 PM Jun

کانادا کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 5.60 5.50 13.10 2.90 در صد [+]
افراد شاغل 19189.40 19159.10 19189.40 9636.70 هزار [+]
افراد بیکار 1133.80 1124.40 1748.90 691.50 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال -7.30 -1.20 136.30 -127.90 هزار [+]
استخدام تمام وقت 37.60 35.70 148.40 -145.10 هزار [+]
تغییر اشتغال 30.30 34.50 99.60 -124.80 هزار [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 65.50 65.50 67.70 61.40 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 10.30 10.30 20.70 10.20 در صد [+]
بهره وری 106.79 106.92 106.92 67.26 امتیاز [+]
هزینه های کار 110.79 109.95 110.79 43.75 امتیاز [+]
دستمزد 26.32 26.35 26.35 13.73 CAD / ساعت [+]
دستمزد در تولید 26.92 27.39 27.39 14.96 CAD / ساعت [+]
حداقل دستمزد 14.00 14.00 14.00 1.00 CAD / ساعت [+]
جمعیت 37.78 37.31 37.78 17.91 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 65.00 65.00 65.00 65.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.00 65.00 [+]
آمار اشتغال غیر کشاورزی 17123.50 17058.60 17123.50 10863.80 هزار [+]
رشد دستمزد 4.00 3.50 5.50 -0.40 در صد [+]
پست های خالی شغلی 562910.00 581595.00 581595.00 330215.00 [+]
هزینه زندگی خانواده 2580.00 2640.00 2640.00 2440.00 CAD / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 1930.00 1960.00 1960.00 1790.00 CAD / ماه [+]
تغییر اشتغال ADP 7.20 25.90 110.00 -37.00 هزار [+]
درآمد متوسط ساعتی 29.40 29.20 29.40 15.88 CAD [+]
نرخ اشتغال 61.80 61.80 63.70 56.00 در صد [+]
[+]