Canada Value of Building Permits
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-04-08 12:30 PM تغییرات ماهیانه مجوز ساخت Feb -5.7% -6% 1.3%
2019-05-10 12:30 PM تغییرات ماهیانه مجوز ساخت Mar 2.1% -5.1% 2.8%
2019-06-10 12:30 PM تغییرات ماهیانه مجوز ساخت Apr 14.7% 2.8% 1.3%
2019-07-09 12:30 PM تغییرات ماهیانه مجوز ساخت May -13% 16% -2.5%
2019-08-09 12:30 PM تغییرات ماهیانه مجوز ساخت Jun -13%
2019-09-10 12:30 PM تغییرات ماهیانه مجوز ساخت Jul
2019-10-08 12:30 PM تغییرات ماهیانه مجوز ساخت Aug
[+]


کانادا مسکن سازی گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
جواز ساختمان 8230992.00 9462457.00 9462457.00 57056.00 هزار هزار دلار [+]
خانه های مسکونی نوساز 245.66 196.81 291.60 90.70 هزار واحد [+]
شاخص مسکن 103.10 103.20 103.30 37.70 نقاط شاخص [+]
نرخ مالکیت مسکن 66.40 66.20 67.80 63.90 در صد [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - کانادا - جواز ساختمان.