کبالت - قراردادهای آتی - قیمت ها

انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 65.8584 1.44 2.24% 5.64% 3.51% 37.29% 2018-03-23
Brent 70.3281 1.37 1.99% 6.22% 4.48% 38.44% 2018-03-23
گاز طبیعی 2.5837 0.03 -1.18% -3.88% -2.10% -16.01% 2018-03-23
بنزین 2.0300 0.02 0.91% 4.32% 11.13% 26.49% 2018-03-23
سوخت گرمایشی 2.0138 0.02 1.19% 5.34% 1.41% 34.47% 2018-03-23
اتانول 1.4525 0.03 -2.03% -2.71% -1.59% -6.71% 2018-03-23
Naphtha 572.34 2.65 0.47% 1.63% 2.99% 25.20% 2018-03-23
Propane 0.79 0.00 0.56% 0.66% -6.56% 29.35% 2018-03-23

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,345.48 15.12 1.14% 2.47% 0.93% 8.18% 2018-03-23
نقره 16.4593 0.12 0.72% 0.98% -1.19% -7.27% 2018-03-23
پلاتین 947.00 0.00 0.00% 0.42% -5.26% -1.71% 2018-03-23
پالادیوم 976.50 3.50 -0.36% -1.81% -7.97% 23.14% 2018-03-23
Neodymium 450,000.00 0.00 0.00% -1.64% 1.12% 28.57% 2018-03-23
Manganese 41.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 36.67% 2018-03-22

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 1,025.6517 2.00 -0.19% -2.27% -0.83% 5.11% 2018-03-23
گندم 460.2880 4.50 0.99% -1.60% 0.17% 8.37% 2018-03-23
پنبه 81.83 0.32 -0.39% -1.23% 0.16% 6.36% 2018-03-23
برنج 12.3598 0.05 0.38% -0.64% 4.13% 26.38% 2018-03-23
Palm Oil 2,420.00 25.00 -1.02% -0.74% -5.28% -14.88% 2018-03-23
Cheese 1.5530 0.00 -0.06% -0.26% 5.15% -0.26% 2018-03-23
Milk 14.21 0.00 0.00% -0.49% 5.73% -10.23% 2018-03-23
لاستیک 167.00 10.50 -5.92% -8.54% -10.02% -32.25% 2018-03-23
آب پرتقال 135.25 0.75 -0.55% -2.21% -8.61% -22.71% 2018-03-23
کلزا 520.60 1.50 0.29% -0.48% 0.70% 6.53% 2018-03-23
Tea 3.23 0.05 -1.52% 2.22% 2.22% 8.75% 2018-03-23
چوب 487.60 2.80 0.58% -0.31% -6.77% 30.86% 2018-03-23
كاكائو 2,615.00 80.00 3.16% 3.69% 17.58% 21.63% 2018-03-23
قهوه 117.20 1.80 -1.51% 0.21% -2.74% -15.80% 2018-03-23
جو دو سر 226.7275 2.25 -0.98% -6.41% -13.63% -7.93% 2018-03-23
پشم 1,778.00 0.00 0.00% 1.54% -2.31% 14.64% 2018-03-23
شکر 12.57 0.20 -1.57% -0.63% -7.98% -28.98% 2018-03-23
ذرت 377.2327 1.00 0.27% -1.44% 2.37% 5.89% 2018-03-23

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 116.0500 2.10 -1.78% -4.29% -8.91% -4.96% 2018-03-23
گوشت گاو 9.46 0.05 -0.53% -1.56% -4.44% -2.37% 2018-03-23
خوک بدون چربی 58.4896 2.83 -4.61% -10.63% -16.38% -13.06% 2018-03-23
Poultry 3.14 0.02 -0.63% -2.18% -7.65% -12.53% 2018-03-23
فیدر گاو 136.0840 1.63 -1.18% -2.78% -6.50% 2.03% 2018-03-23

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.9620 0.05 -1.66% -4.24% -7.32% 12.90% 2018-03-23
Bitumen 2,756.00 18.00 -0.65% 2.38% 3.77% 12.31% 2018-03-23
فولاد 3,467.00 200.00 -5.45% -9.81% -15.67% -1.08% 2018-03-23
سرب 2,363.75 0.00 0.00% -2.09% -6.87% 0.91% 2018-03-23
آلومینیوم 2,050.50 24.50 -1.18% -1.65% -4.18% 5.75% 2018-03-23
قلع 20,775.00 75.00 -0.36% -1.19% -4.04% 4.66% 2018-03-23
روی 3,217.00 14.00 0.44% -0.56% -8.16% 13.63% 2018-03-23
نیکل 13,146.00 0.00 0.00% -3.17% -4.20% 34.04% 2018-03-23
کبالت 94,750 0.00 0.00% 7.98% 14.85% 76.28% 2018-03-23
مولیبدن 22,000.00 0.00 0.00% 12.82% 39.68% 46.67% 2018-03-23
سنگ آهن 67.50 1.00 -1.46% -7.53% -14.56% -20.12% 2018-03-23
زغال سنگ 90.42 0.85 -0.93% -2.09% -13.56% 11.70% 2018-03-23
Lithium 128.42 3.09 -2.35% -5.77% -9.60% 27.83% 2018-03-23
Soda Ash 1,724.29 17.15 1.00% 1.69% 1.17% -12.22% 2018-03-21

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
صفحه اول LME 3,210.40 0.00 0.00% -2.20% -5.34% 12.80% 2018-03-23
صفحه اول CRB 200.10 1.06 0.53% 0.96% -0.13% 8.45% 2018-03-23
S&P GSCI 2,596.51 0.00 0.00% 2.07% -0.22% 16.17% 2018-03-23
خشک بالتیک 1,122.00 5.00 0.45% -1.84% -5.79% -12.48% 2018-03-23


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - کبالت - قراردادهای آتی - قیمت ها.