نیکل - قراردادهای آتی - قیمت ها

انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 70.3100 0.85 1.22% -0.99% 7.28% 53.62% 2018-07-20
Brent 72.9555 0.38 0.52% -3.15% -0.13% 51.80% 2018-07-20
گاز طبیعی 2.7643 0.00 -0.17% 0.45% -7.08% -6.93% 2018-07-20
بنزین 2.0649 0.02 1.05% -1.98% 2.61% 32.09% 2018-07-20
سوخت گرمایشی 2.0974 0.01 0.52% -1.69% 1.32% 38.42% 2018-07-20
اتانول 1.4227 0.00 0.19% 1.55% 0.19% -6.34% 2018-07-20
Naphtha 635.90 3.13 0.49% -1.17% 1.32% 52.43% 2018-07-20
Propane 0.92 0.01 0.78% -1.94% 5.72% 43.86% 2018-07-20
Uranium 23.7500 0.00 0.00% 2.59% 3.26% 15.57% 2018-07-20

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,220.35 2.05 -0.17% -1.66% -3.67% -2.71% 2018-07-20
نقره 15.5000 0.24 1.56% -1.77% -4.94% -5.89% 2018-07-20
پلاتین 826.50 22.00 2.73% 0.09% -4.06% -11.46% 2018-07-20
پالادیوم 894.00 24.50 2.82% -4.59% -5.99% 5.80% 2018-07-20
Manganese 38.50 0.00 0.00% 0.00% -2.53% 30.51% 2018-07-20
Neodymium 412,500.00 0.00 0.00% -0.60% -2.37% -5.17% 2018-07-20
Rhodium 2,330.00 30.00 1.30% 3.10% 3.10% 126.21% 2018-07-20

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 849.3113 3.31 0.39% 4.34% -3.54% -15.83% 2018-07-20
گندم 514.4638 10.21 2.03% 6.85% 3.88% 3.05% 2018-07-20
پنبه 87.74 0.56 -0.63% -1.30% 5.44% 26.90% 2018-07-20
برنج 11.8958 0.03 0.26% 0.68% -6.30% -0.74% 2018-07-20
Cheese 1.4950 0.01 -0.33% -0.73% -8.00% -3.55% 2018-07-20
Palm Oil 2,180.00 0.00 0.00% 1.87% -3.28% -16.54% 2018-07-20
Milk 14.19 0.02 -0.14% -0.56% -7.01% -8.45% 2018-07-20
لاستیک 163.20 2.10 -1.27% 0.00% 1.30% -21.54% 2018-07-20
قهوه 110.65 5.40 5.13% 3.36% -1.73% -16.52% 2018-07-20
جو دو سر 230.5926 1.41 -0.61% -10.62% -4.71% -22.03% 2018-07-20
پشم 1,982.00 0.00 0.00% 0.00% -3.93% 30.22% 2018-07-20
كاكائو 2,322.00 30.00 1.31% -7.75% -7.45% 17.99% 2018-07-20
شکر 11.12 0.15 1.37% 1.46% -6.32% -22.78% 2018-07-20
Tea 3.05 0.00 0.00% 6.27% 16.86% -9.23% 2018-07-20
آب پرتقال 171.05 0.10 0.06% 1.33% 10.07% 27.17% 2018-07-20
کلزا 490.50 0.20 0.04% 1.11% -6.57% -0.71% 2018-07-20
چوب 487.00 1.20 0.25% -14.56% -10.97% 28.53% 2018-07-20
ذرت 354.6545 3.40 0.97% 7.39% -0.66% -6.61% 2018-07-20

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 109.1165 0.22 0.20% 4.37% 0.43% -6.28% 2018-07-20
خوک بدون چربی 66.2250 1.03 -1.52% -17.17% -17.24% -18.34% 2018-07-20
Poultry 3.88 0.00 0.00% 0.52% -10.60% 15.13% 2018-07-20
گوشت گاو 9.51 0.01 -0.11% -0.94% -3.26% 5.78% 2018-07-20
فیدر گاو 153.4541 1.00 -0.64% 1.81% 3.35% 0.33% 2018-07-20

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.7350 0.05 1.82% -1.26% -9.59% 0.74% 2018-07-20
فولاد 4,028.00 50.00 -1.23% -1.03% -2.71% 6.00% 2018-07-20
Bitumen 3,186.00 26.00 0.82% 0.50% 3.37% 28.68% 2018-07-20
زغال سنگ 113.35 2.68 -2.31% -1.67% 5.15% 31.60% 2018-07-20
کبالت 69,750 0.00 0.00% -0.71% -13.08% 21.83% 2018-07-20
سرب 2,096.75 0.00 0.00% -4.38% -12.10% -5.22% 2018-07-20
آلومینیوم 2,029.00 28.00 1.40% -0.64% -6.33% 5.95% 2018-07-20
قلع 19,485.00 10.00 -0.05% -0.84% -5.64% -3.66% 2018-07-20
روی 2,575.00 29.50 1.16% -0.23% -14.02% -6.48% 2018-07-20
نیکل 13,249.00 0.00 0.00% -6.03% -11.04% 39.92% 2018-07-20
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 58.73% 2018-07-20
سنگ آهن 67.00 0.00 0.00% 0.75% 0.75% -0.74% 2018-07-20
Soda Ash 1,957.14 0.00 0.00% -1.08% -6.23% 18.41% 2018-07-20
Lithium 124.42 0.66 -0.53% -1.95% -1.54% 9.54% 2018-07-20

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,689.00 32.00 1.93% 1.38% 25.39% 72.88% 2018-07-20
صفحه اول CRB 197.60 1.25 0.64% -0.53% -0.76% 10.66% 2018-07-20
صفحه اول LME 2,977.10 0.00 0.00% -1.10% -8.99% 3.87% 2018-07-20
S&P GSCI 2,663.76 0.00 0.00% -1.17% -0.73% 22.76% 2018-07-20


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - نیکل - قراردادهای آتی - قیمت ها.