گوشت گاو - قراردادهای آتی - قیمت ها

Beef
width
height

انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 70.0539 1.86 -2.59% -4.26% 0.29% 34.62% 2018-10-17
Brent 79.8879 1.54 -1.89% -3.85% 1.09% 37.38% 2018-10-17
گاز طبیعی 3.2615 0.02 0.71% -0.68% 11.20% 14.28% 2018-10-17
بنزین 1.9195 0.06 -2.91% -4.99% -4.26% 16.84% 2018-10-17
سوخت گرمایشی 2.3039 0.03 -1.44% -3.80% 3.05% 27.80% 2018-10-17
اتانول 1.2742 0.01 -0.76% -3.47% 0.57% -9.70% 2018-10-17
Naphtha 683.07 4.14 0.61% -3.41% 2.05% 33.04% 2018-10-16
Propane 1.02 0.01 1.41% -2.66% -4.14% 10.36% 2018-10-16
Uranium 27.6500 0.20 0.73% 0.36% 0.91% 35.21% 2018-10-16

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,227.34 2.52 0.21% 2.76% 2.48% -4.17% 2018-10-17
نقره 14.6515 0.04 0.26% 2.75% 3.76% -13.71% 2018-10-17
پلاتین 836.60 0.40 -0.05% 2.15% 3.32% -8.87% 2018-10-17
پالادیوم 1,074.90 4.10 -0.38% 0.74% 6.48% 12.44% 2018-10-17
Manganese 40.00 0.00 0.00% -2.44% -2.44% 35.59% 2018-10-16
Neodymium 407,500.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -23.11% 2018-10-16
Rhodium 2,500.00 15.00 -0.60% -3.10% 3.31% 75.44% 2018-10-16

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 889.6111 3.50 0.40% 4.38% 9.29% -9.62% 2018-10-17
گندم 518.4107 5.75 -1.10% 1.55% 1.55% 20.56% 2018-10-17
پنبه 77.71 0.62 -0.79% 1.18% -1.82% 14.90% 2018-10-17
برنج 10.9766 0.09 0.83% 0.38% 9.27% -8.11% 2018-10-17
Cheese 1.5790 0.00 0.00% -1.44% -4.82% -8.62% 2018-10-16
Palm Oil 2,156.00 16.00 0.75% 1.79% -0.55% -20.56% 2018-10-17
Milk 15.62 0.00 0.00% -0.83% -3.16% -7.02% 2018-10-17
لاستیک 157.80 1.10 0.70% -0.32% 7.06% -16.51% 2018-10-17
پشم 2,023.00 0.00 0.00% 1.56% -3.39% 29.02% 2018-10-16
Tea 3.29 0.00 0.00% -5.19% -7.58% -10.84% 2018-10-16
کلزا 495.00 2.50 0.51% -0.36% 1.77% -0.64% 2018-10-17
چوب 334.60 5.30 -1.56% -1.36% -3.88% -21.03% 2018-10-17
آب پرتقال 142.90 2.20 -1.52% -0.56% -2.66% -4.92% 2018-10-17
شکر 13.66 0.41 3.09% 6.30% 29.85% -2.98% 2018-10-17
كاكائو 2,218.00 24.00 1.09% 6.23% -1.07% 7.31% 2018-10-17
قهوه 121.95 4.30 3.65% 8.98% 32.55% -1.89% 2018-10-17
جو دو سر 297.2052 5.25 -1.74% 4.56% 20.94% 11.00% 2018-10-17
ذرت 374.5201 0.25 -0.07% 3.24% 9.11% 7.47% 2018-10-17

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 112.9757 0.10 0.09% 0.80% -0.22% 1.35% 2018-10-17
فیدر گاو 154.0489 0.28 -0.18% -1.19% -1.14% 1.00% 2018-10-17
خوک بدون چربی 55.5751 1.38 -2.42% -18.84% -6.08% -12.82% 2018-10-17
گوشت گاو 10.33 0.02 0.19% 0.78% 2.08% 7.60% 2018-10-16
Poultry 4.40 0.03 0.69% 4.02% 3.77% 17.33% 2018-10-16

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.7616 0.00 -0.16% -0.27% 1.83% -12.70% 2018-10-17
Bitumen 3,726.00 12.00 -0.32% 5.55% 6.28% 52.83% 2018-10-16
فولاد 4,511.00 189.00 -4.02% -3.11% 0.42% 19.40% 2018-10-16
کبالت 61,750 0.00 0.00% -0.40% -1.98% 2.92% 2018-10-16
زغال سنگ 108.42 0.35 0.32% -2.26% -4.32% 10.82% 2018-10-16
سرب 2,051.50 41.50 -1.98% 5.33% -0.65% -18.16% 2018-10-16
آلومینیوم 2,034.00 7.00 0.35% -1.60% 0.10% -4.10% 2018-10-16
قلع 19,200.00 55.00 0.29% 1.59% 0.92% -4.38% 2018-10-16
روی 2,606.00 7.00 0.27% -0.34% 12.33% -16.50% 2018-10-16
نیکل 12,516.50 18.00 -0.14% 0.17% 2.95% 8.03% 2018-10-16
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 58.73% 2018-10-16
سنگ آهن 70.00 0.00 0.00% 0.72% 2.19% 13.82% 2018-10-16
Soda Ash 1,922.86 14.29 0.75% 3.30% 4.91% -15.17% 2018-10-16
Iron Ore 62% fe 70.5800 0.02 0.03% 0.70% 2.93% 15.52% 2018-10-16
Lithium 118.17 1.06 0.91% -4.06% -4.32% -19.44% 2018-10-16

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,578.00 6.00 -0.38% 3.14% 16.29% 1.68% 2018-10-16
صفحه اول LME 3,005.80 0.00 0.00% -0.19% 5.01% -8.06% 2018-10-16
S&P GSCI 2,852.44 0.00 0.00% -2.42% 4.75% 21.61% 2018-10-16
صفحه اول CRB 205.90 0.03 -0.02% 0.83% 4.97% 10.43% 2018-10-17


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - گوشت گاو - قراردادهای آتی - قیمت ها.