خوک بدون چربی - قراردادهای آتی - قیمت ها


Lean Hogs
width
height

انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 69.4687 0.04 -0.06% -3.22% -3.04% 33.85% 2018-10-22
Brent 80.0397 0.03 -0.04% -0.92% 0.18% 39.51% 2018-10-22
گاز طبیعی 3.2105 0.05 -1.42% -0.97% 5.68% 7.34% 2018-10-22
بنزین 1.9143 0.00 -0.17% -1.55% -6.84% 14.06% 2018-10-22
سوخت گرمایشی 2.3126 0.00 -0.01% -0.56% 1.17% 29.36% 2018-10-22
اتانول 1.2590 0.00 0.00% -3.75% 0.64% -11.28% 2018-10-21
Naphtha 672.36 2.07 0.31% -0.52% 0.20% 30.70% 2018-10-19
Propane 0.99 0.01 -0.59% -0.89% -6.46% 6.96% 2018-10-19
Uranium 27.6000 0.10 -0.36% 0.36% 0.55% 36.97% 2018-10-19

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,226.09 2.39 0.19% -0.04% 2.30% -4.34% 2018-10-22
نقره 14.6865 0.08 0.57% 0.26% 3.25% -13.84% 2018-10-22
پلاتین 829.75 0.25 -0.03% -1.07% 0.70% -9.91% 2018-10-22
پالادیوم 1,092.40 11.90 1.10% 0.82% 3.15% 13.91% 2018-10-22
Manganese 41.50 0.00 0.00% 3.75% 1.22% 40.68% 2018-10-19
Neodymium 407,500.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -23.11% 2018-10-19
Rhodium 2,490.00 0.00 0.00% -2.92% 2.05% 63.28% 2018-10-19

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 859.0055 1.25 0.15% -3.64% 2.14% -12.41% 2018-10-22
گندم 512.6675 2.25 -0.44% -2.35% -2.72% 17.38% 2018-10-22
پنبه 78.37 0.45 0.58% -0.44% -0.46% 12.41% 2018-10-22
برنج 10.8400 0.20 -1.77% 0.84% 10.27% -11.73% 2018-10-22
Palm Oil 2,132.00 7.00 0.33% -0.74% -0.23% -22.95% 2018-10-22
Cheese 1.5740 0.00 0.06% -0.38% -4.89% -8.49% 2018-10-19
Milk 15.55 0.00 0.00% -0.38% -3.66% -6.33% 2018-10-19
آب پرتقال 139.50 3.30 -2.31% -3.23% -5.36% -8.67% 2018-10-19
قهوه 122.10 0.05 0.04% 4.76% 22.41% -1.81% 2018-10-19
چوب 325.90 4.30 1.34% 1.81% -5.54% -25.18% 2018-10-19
پشم 1,970.00 0.00 0.00% -2.62% -5.33% 25.64% 2018-10-19
شکر 13.89 0.02 0.14% 6.27% 28.61% -0.79% 2018-10-19
Tea 3.36 0.07 2.13% -3.17% -5.62% -2.33% 2018-10-19
كاكائو 2,162.00 17.00 0.79% 0.09% -1.77% 1.12% 2018-10-19
لاستیک 147.10 0.30 -0.20% -4.54% 0.07% -22.90% 2018-10-22
جو دو سر 292.7500 2.50 -0.85% -2.50% 12.92% 7.04% 2018-10-22
کلزا 501.80 7.10 1.44% 0.78% 2.55% -0.08% 2018-10-22
ذرت 366.2243 0.78 -0.21% -3.18% 1.59% 4.26% 2018-10-22

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 112.2500 0.83 -0.73% -0.07% -0.18% 0.65% 2018-10-19
خوک بدون چربی 51.6000 0.70 -1.34% -6.18% -15.76% -18.77% 2018-10-19
Poultry 4.40 0.00 0.00% 1.38% 1.62% 17.65% 2018-10-19
فیدر گاو 154.8750 0.17 0.11% 0.11% -0.51% 0.81% 2018-10-20
گوشت گاو 10.16 0.06 -0.59% -0.49% 0.20% 6.28% 2018-10-19

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.7978 0.02 0.65% 0.62% -0.65% -11.85% 2018-10-22
Bitumen 3,726.00 12.00 -0.32% 5.55% 6.28% 52.83% 2018-10-16
فولاد 4,511.00 189.00 -4.02% -3.11% 0.42% 19.40% 2018-10-16
کبالت 60,000 750.00 -1.23% -2.83% 0.00% 0.42% 2018-10-19
زغال سنگ 111.17 0.52 0.47% 3.37% -0.70% 14.55% 2018-10-19
سرب 1,975.00 6.00 -0.30% -4.52% -0.83% -20.71% 2018-10-19
آلومینیوم 2,003.00 10.00 -0.50% -0.84% -1.14% -6.23% 2018-10-19
قلع 19,170.00 145.00 0.76% -0.54% 1.59% -2.07% 2018-10-19
روی 2,626.00 57.50 -2.14% 0.77% 7.89% -15.26% 2018-10-19
نیکل 12,372.00 96.00 0.78% -1.65% -1.35% 4.89% 2018-10-19
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 58.73% 2018-10-19
سنگ آهن 73.50 1.00 1.38% 5.00% 5.76% 23.53% 2018-10-19
Soda Ash 1,922.86 0.00 0.00% 2.91% 4.91% -15.48% 2018-10-19
Iron Ore 62% fe 71.4000 0.00 0.00% 1.29% 3.98% 17.65% 2018-10-19
Lithium 115.94 0.20 -0.17% 1.14% -8.22% -20.78% 2018-10-19

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,576.00 11.00 0.70% 4.03% 14.79% -0.13% 2018-10-19
صفحه اول CRB 203.35 0.57 0.28% -0.34% 2.50% 8.62% 2018-10-19
صفحه اول LME 2,979.20 0.00 0.00% 0.05% 2.15% -8.53% 2018-10-19
S&P GSCI 2,798.80 11.50 0.41% -1.19% 1.04% 19.42% 2018-10-19


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - خوک بدون چربی - قراردادهای آتی - قیمت ها.