خوک بدون چربی - قراردادهای آتی - قیمت ها

انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 68.5800 3.04 4.64% 5.41% -4.54% 58.09% 2018-06-22
Brent 75.5500 2.50 3.42% 2.87% -5.33% 64.85% 2018-06-22
گاز طبیعی 2.9450 0.03 -1.01% -2.55% 1.06% -2.71% 2018-06-22
بنزین 2.0705 0.06 2.89% 2.34% -8.39% 43.91% 2018-06-22
سوخت گرمایشی 2.1254 0.06 2.67% 1.84% -7.17% 53.99% 2018-06-22
اتانول 1.4180 0.00 -0.14% 0.07% -5.72% -5.28% 2018-06-22
Naphtha 630.51 6.22 1.00% -1.02% -6.29% 58.62% 2018-06-22
Propane 0.87 0.00 0.55% -0.16% -5.19% 47.44% 2018-06-22
Uranium 22.7500 0.15 -0.66% -1.73% -0.66% 12.90% 2018-06-22

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,268.49 1.68 0.13% -0.82% -1.90% 1.97% 2018-06-22
نقره 16.4340 0.13 0.79% -0.48% 0.09% -0.73% 2018-06-22
پلاتین 873.00 11.50 1.33% -1.62% -2.92% -5.72% 2018-06-22
پالادیوم 956.50 5.50 0.58% -3.04% -2.10% 12.27% 2018-06-22
Manganese 39.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 25.40% 2018-06-22
Neodymium 422,500.00 0.00 0.00% 0.00% 2.42% 13.42% 2018-06-22
Rhodium 2,260.00 0.00 0.00% 0.44% 2.73% 126.00% 2018-06-22

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 894.5000 14.00 1.59% -1.21% -13.93% -1.35% 2018-06-22
گندم 491.2500 4.00 -0.81% -1.65% -7.49% 9.17% 2018-06-22
پنبه 85.43 2.22 2.67% -5.83% -1.76% 17.59% 2018-06-22
برنج 12.6000 0.10 -0.75% 1.94% 5.70% 9.90% 2018-06-22
Cheese 1.6190 0.01 -0.37% -0.74% -1.16% 0.00% 2018-06-22
Palm Oil 2,283.00 29.00 1.29% -1.13% -7.27% -11.82% 2018-06-22
Milk 15.25 0.01 -0.07% -0.78% 0.07% -6.73% 2018-06-22
لاستیک 160.00 1.10 -0.68% -3.90% -12.81% -17.36% 2018-06-22
آب پرتقال 160.70 5.30 3.41% 0.50% -4.91% 14.05% 2018-06-22
قهوه 113.85 1.25 1.11% -1.17% -4.61% -6.64% 2018-06-22
چوب 560.10 13.10 2.39% 0.34% -3.31% 55.20% 2018-06-22
جو دو سر 244.5000 2.50 1.03% 4.71% -2.98% -2.10% 2018-06-22
پشم 2,073.00 0.00 0.00% 2.57% 6.69% 35.23% 2018-06-22
كاكائو 2,484.00 25.00 -1.00% -2.66% -5.12% 37.31% 2018-06-22
کلزا 527.40 2.40 0.46% 1.42% -1.46% 3.76% 2018-06-22
شکر 12.05 0.18 1.52% 0.25% -2.43% -7.09% 2018-06-22
Tea 2.78 0.17 6.51% 5.30% 11.20% -17.99% 2018-06-22
ذرت 357.2500 0.25 0.07% -1.11% -12.55% -0.44% 2018-06-22

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 108.2750 0.38 -0.35% -0.16% 2.68% -10.87% 2018-06-22
خوک بدون چربی 79.8250 0.65 -0.81% -2.32% 7.00% -8.27% 2018-06-22
Poultry 4.32 0.02 -0.46% -8.09% 25.95% 18.68% 2018-06-22
گوشت گاو 9.82 0.01 -0.10% -2.77% 3.37% 3.15% 2018-06-22
فیدر گاو 149.2000 0.73 0.49% 0.83% 10.60% -0.17% 2018-06-22

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 3.0325 0.01 0.25% -3.45% -0.91% 15.52% 2018-06-22
فولاد 4,120.00 20.00 -0.48% -2.35% 2.59% 15.37% 2018-06-22
Bitumen 3,032.00 50.00 -1.62% 0.40% -0.72% 33.92% 2018-06-22
Iron Ore 62% fe 64.89 0.04 -0.06% -0.76% -2.20% 18.56% 2018-06-22
زغال سنگ 107.25 1.50 1.42% -3.22% 6.17% 36.50% 2018-06-22
کبالت 79,150 850.00 -1.06% -2.58% -14.43% 35.88% 2018-06-22
سرب 2,406.00 43.50 1.84% -1.34% -2.51% 8.72% 2018-06-22
آلومینیوم 2,175.00 4.00 -0.18% -3.59% -4.19% 16.62% 2018-06-22
قلع 20,400.00 100.00 -0.49% -2.30% -0.63% 6.11% 2018-06-22
روی 2,917.00 1.00 -0.03% -8.47% -4.55% 7.88% 2018-06-22
نیکل 15,180.50 275.50 1.85% -0.20% 3.11% 68.09% 2018-06-22
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 58.73% 2018-06-22
سنگ آهن 66.50 0.00 0.00% -1.48% 1.53% 16.67% 2018-06-22
Soda Ash 2,104.29 0.00 0.00% 0.68% 1.94% 28.09% 2018-06-22
Lithium 126.92 1.09 0.87% -3.01% -3.67% 17.70% 2018-06-22

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,341.00 6.00 -0.45% -6.42% 11.84% 54.14% 2018-06-22
صفحه اول CRB 202.34 3.22 1.62% 0.70% -4.13% 18.84% 2018-06-22
صفحه اول LME 3,271.20 0.00 0.00% -4.69% -2.71% 17.63% 2018-06-22
S&P GSCI 2,728.10 62.15 2.33% 1.73% -4.67% 31.71% 2018-06-22


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - خوک بدون چربی - قراردادهای آتی - قیمت ها.