قیمت روز Month سال
چوب 683.00 31.20 4.79% -35.10% -48.37%
روغن نخل 6,575.00 42.00 0.64% -4.90% 63.97%
لاستیک 244.50 -1.10 -0.45% -1.01% -4.79%
کبالت 75,000.00 0 0% -8.54% 71.82%
سرب 2,089.50 0 0% -8.29% -5.40%
آلومینیوم 2,870.00 -4.00 -0.14% -7.22% 16.61%
قلع 34,066.00 -44 -0.13% -15.98% 14.54%
روی 3,745.50 -5.00 -0.13% -11.23% 22.26%
نیکل 26,731.00 0 0% -19.68% 49.67%
پالادیوم 2,006.48 -7.66 -0.38% -10.10% -28.99%
منگنز 33.50 0 0% 0% 3.88%
ایندیوم 1,445.00 -30 -2.03% -8.25% 18.93%
پالپ کرافت 7,050.00 -70.00 -0.98% 2.32% 9.95%
آهن 62٪ آهن 132.98 -0.29 -0.22% -12.29% -35.56%
رودیوم 15,600.00 0 0% -14.29% -31.43%


کالا - کالا
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
- CNY/T روزانه