ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - چای - قراردادهای آتی - قیمت ها.


Ok
width
height
Tea
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 54.2085 1.39 -2.50% -7.40% -11.21% 0.97% 2020-01-24
برنت 60.6575 1.40 -2.26% -6.46% -8.29% -1.59% 2020-01-24
گاز طبیعی 1.8670 0.04 -2.19% -5.71% -13.98% -41.25% 2020-01-24
بنزین 1.5262 0.05 -3.09% -8.16% -12.02% 9.84% 2020-01-24
سوخت گرمایشی 1.7452 0.05 -2.93% -6.59% -14.03% -7.76% 2020-01-24
اتانول 1.3390 0.00 -0.34% -2.02% -4.36% 5.11% 2020-01-24
نفتا 533.62 4.91 -0.91% -0.86% -1.49% 16.29% 2020-01-23
پروپان 0.43 0.00 -0.35% -2.29% -14.96% -35.86% 2020-01-23
اورانیوم 24.4500 0.05 -0.20% -0.41% -2.59% -15.69% 2020-01-23

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,571.97 8.68 0.56% 0.99% 4.03% 20.63% 2020-01-24
نقره 18.0727 0.29 1.63% 0.56% 0.81% 14.79% 2020-01-24
پلاتین 1,004.36 2.26 0.23% -1.34% 6.96% 23.46% 2020-01-24

کشاورزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 901.1713 7.68 -0.84% -3.18% -4.91% -2.60% 2020-01-24
گندم 570.5986 7.97 -1.37% -0.10% 3.73% 9.73% 2020-01-24
پنبه 69.76 0.27 -0.39% -2.09% 1.54% -5.90% 2020-01-24
برنج 13.5950 0.03 -0.22% 1.95% 5.06% 27.41% 2020-01-24
پنیر 1.8050 0.00 0.06% 0.06% -11.99% 30.04% 2020-01-24
روغن نخل 2,570.00 37.00 -1.42% -0.77% -4.03% 17.35% 2020-01-24
شیر 17.03 0.03 0.18% 0.12% -11.99% 21.82% 2020-01-24
لاستیک 164.10 4.20 -2.50% -6.18% -5.91% -17.74% 2020-01-24
قهوه 110.70 1.90 -1.69% -1.29% -13.04% 3.65% 2020-01-24
آب پرتقال 94.95 1.35 -1.40% -0.73% -4.91% -20.48% 2020-01-23
چوب 426.00 0.80 0.19% -0.65% 4.72% 11.66% 2020-01-23
پشم 1,576.00 5.00 0.32% -2.05% 1.16% -18.21% 2020-01-23
چای 2.63 0.00 0.00% 4.78% 5.20% -17.03% 2020-01-23
كاكائو 2,752.00 19.00 -0.69% -1.61% 14.43% 23.69% 2020-01-24
کلزا 471.80 1.30 -0.27% -1.91% 0.66% -3.42% 2020-01-24
شکر 14.47 0.10 -0.69% 0.14% 7.66% 16.32% 2020-01-24
جو دو سر 303.6904 13.26 -4.19% -1.69% 6.46% 4.36% 2020-01-24
ذرت 386.8424 6.33 -1.61% -0.62% -0.54% 1.73% 2020-01-24

دامداری قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 124.9787 0.58 -0.47% -0.86% -1.51% -0.85% 2020-01-24
خوک بدون چربی 66.8274 1.76 -2.56% -0.79% -5.73% 14.48% 2020-01-24
گوشت گاو 13.31 0.24 1.84% -1.92% -7.18% 29.60% 2020-01-23
مرغ 4.79 0.00 0.00% -6.45% -10.80% 14.87% 2020-01-23
فیدر گاو 139.3770 0.90 -0.64% -3.42% -2.84% -2.79% 2020-01-24

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.6886 0.05 -1.65% -5.69% -5.78% -1.80% 2020-01-24
قیر طبیعی 3,098.00 30.00 -0.96% -3.01% 3.06% 9.32% 2020-01-23
فولاد 3,620.00 59.00 -1.60% -3.98% -3.23% -3.21% 2020-01-23
کبالت 32,500.00 0.00 0.00% -0.76% -0.76% -14.47% 2020-01-23
زغال سنگ 68.67 0.30 0.44% -3.93% 0.03% -30.78% 2020-01-23
سرب 1,972.00 18.75 -0.94% -1.38% 1.94% -6.34% 2020-01-23
آلومینیوم 1,795.00 16.00 -0.88% -0.94% -1.05% -6.51% 2020-01-23
قلع 17,030.00 395.00 -2.27% -3.62% -0.55% -17.63% 2020-01-23
روی 2,344.00 52.00 -2.17% -3.22% 3.08% -12.31% 2020-01-23
نیکل 13,274.50 285.00 -2.10% -3.11% -6.98% 11.48% 2020-01-23
مولیبدن 24.20 0.00 0.00% 9.75% 9.75% -11.19% 2020-01-23
سنگ آهن 96.50 0.00 0.00% 1.05% 4.32% 28.15% 2020-01-23
پالادیوم 2,427.74 33.20 -1.35% -2.12% 28.78% 78.44% 2020-01-24
نئودیمیم 367,500.00 0.00 0.00% 0.14% 2.37% -7.66% 2020-01-23
آهن 62٪ آهن 94.4000 0.36 -0.38% -0.20% 2.92% 26.47% 2020-01-23
رودیوم 9,985.00 35.00 0.35% 23.27% 64.36% 300.20% 2020-01-23
سودا خاکستر 1,550.00 0.00 0.00% 0.00% -0.64% -25.48% 2020-01-24
لیتیم 120.02 0.17 0.14% 1.08% 9.96% 8.00% 2020-01-23
منگنز 31.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -20.25% 2020-01-23

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
صفحه اول LME 2,792.40 49.70 -1.75% -3.50% -2.45% -4.03% 2020-01-23
S & P GSCI 2,458.14 28.92 -1.16% -2.83% -5.08% 1.95% 2020-01-23
خشک بالتیک 557.00 19.00 -3.30% -26.13% -42.93% -38.45% 2020-01-24
صفحه اول CRB 186.21 2.93 -1.55% -3.87% -5.15% -0.71% 2020-01-24