Ok
width
height
Wind Energy Indexقیمت روز Month سال
خشک بالتیک 3,289.00 100.00 3.14% 53.55% 16.47%
صفحه اول CRB 334.15 4.67 1.42% 2.19% 57.22%
صفحه اول LME 4,539.20 117.00 2.65% -11.08% 7.04%
S&P GSCI 3,974.64 60.88 1.56% 3.16% 64.90%
مجوزهای کربن اتحادیه اروپا 82.94 -0.24 -0.29% -4.05% 60.27%
شاخص انرژی باد 304.55 2.54 0.84% -5.80% -14.02%
شاخص انرژی هسته ای 1,434.62 4.94 0.35% -4.77% 3.45%
شاخص انرژی خورشیدی 329.84 1.88 0.57% -0.27% -12.52%


شاخص انرژی باد - قراردادهای آتی - قیمت ها
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - شاخص انرژی باد - قراردادهای آتی - قیمت ها.
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
304.81 302.00 426.59 162.84 2017 - 2022 USD روزانه