ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - صفحه اول LME - قراردادهای آتی - قیمت ها.

Ok
width
height
LME Index

انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
نفت خام
USD/Bbl
36.9100 0.48 -1.28% -9.18% -8.23% -39.68% 2020-10-29
برنت
USD/Bbl
38.6200 0.50 -1.28% -9.04% -5.69% -41.83% 2020-10-29
گاز طبیعی
USD/MMBtu
3.2530 0.26 8.58% 8.18% 27.27% 51.42% 2020-10-29
بنزین
USD/Gal
1.0830 0.00 0.15% -6.48% -10.22% -36.92% 2020-10-29
سوخت گرمایشی
USD/Gal
1.1133 0.00 -0.08% -4.08% -3.10% -45.05% 2020-10-29
اتانول
USD/Gal
1.4700 0.00 0.00% -3.29% 5.76% 5.22% 2020-10-29
نفتا
USD/T
376.36 2.73 -0.72% -0.83% 2.60% -29.80% 2020-10-28
پروپان
USD/Gal
0.52 0.00 -0.23% -0.13% 5.61% 17.42% 2020-10-28
اورانیوم
USD/Lbs
29.4000 0.00 0.00% 0.17% -1.67% 18.31% 2020-10-28

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
طلا
USD/t.oz
1,877.90 0.84 0.04% -1.37% -0.40% 22.88% 2020-10-29
نقره
USD/t.oz
23.107 0.30 -1.29% -6.64% -0.44% 28.23% 2020-10-29
پلاتین
USD/t.oz
864.53 2.97 -0.34% -2.28% -2.68% -10.23% 2020-10-29

کشاورزی قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
سویا
USd/Bu
1,052.7500 5.00 -0.47% -1.80% 3.01% 10.00% 2020-10-29
گندم
USd/Bu
601.5000 7.25 -1.19% -3.41% 4.07% 7.15% 2020-10-29
پنیر
USD/Lbs
2.2930 0.00 0.00% 0.35% 29.84% 27.11% 2020-10-28
روغن نخل
MYR/T
2,655.00 32.00 1.22% 4.45% 4.36% -4.01% 2020-10-28
شیر
USD/CWT
21.65 0.03 0.14% 0.79% 32.42% 26.91% 2020-10-28
پشم
AUD/100Kg
1,138.00 10.00 -0.87% -6.64% 12.23% -26.96% 2020-10-28
لاستیک
JPY/Kg
287.60 2.50 -0.86% 8.36% 28.11% 63.22% 2020-10-30
برنج
USD/cwt
12.4700 0.01 -0.08% 2.26% -0.32% -3.59% 2020-10-28
چای
USD/Kgs
2.68 0.00 0.00% 0.00% 5.10% 7.20% 2020-10-28
كاكائو
USD/T
2,376.00 76.00 -3.10% -2.10% -8.19% -6.16% 2020-10-28
قهوه
USd/Lbs
105.00 1.95 -1.82% 0.82% -4.15% -17.39% 2020-10-28
آب پرتقال
USd/Lbs
117.70 0.45 0.38% 5.42% 6.23% 24.09% 2020-10-28
چوب
USD/1000 board feet
499.40 5.80 -1.15% -4.33% -17.07% 22.79% 2020-10-28
کلزا
CAD/T
532.10 6.40 -1.19% -2.47% 2.25% 12.85% 2020-10-29
پنبه
USd/Lbs
70.13 0.04 -0.06% -2.52% 8.75% 1.24% 2020-10-29
شکر
USd/Lbs
14.76 0.13 -0.87% -0.14% 12.93% 12.41% 2020-10-29
جو دو سر
USd/Bu
297.0000 1.00 0.34% -2.14% 5.23% -0.34% 2020-10-29
ذرت
USd/BU
399.5000 1.75 -0.44% -4.02% 5.69% 3.16% 2020-10-29

دامداری قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
گوشت گاو
BRL/Kg
17.78 0.00 0.00% 2.07% 6.85% 23.64% 2020-10-28
مرغ
BRL/Kgs
6.07 0.07 -1.14% -0.65% 2.02% 13.46% 2020-10-28
فیدر گاو
USd/Lbs
135.1750 0.88 0.65% 0.58% -5.41% -6.55% 2020-10-28
گاو زنده
USd/Lbs
105.8500 1.00 0.95% 2.12% -2.67% -15.71% 2020-10-28
خوک بدون چربی
USd/Lbs
66.3750 1.28 -1.88% -4.08% -8.29% -7.23% 2020-10-28

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
مس
USD/Lbs
3.0580 0.00 0.10% -3.24% 1.36% 8.55% 2020-10-29
لیتیم
CNY/T
39,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -21.21% 2020-10-29
قیر طبیعی
CNY/T
2,258.00 132.00 -5.52% -8.51% 11.78% -26.55% 2020-10-29
فولاد
CNY/T
3,685.00 60.00 1.66% 0.68% 1.80% -1.52% 2020-10-28
کبالت
USD/T
33,305.00 0.00 0.00% 0.00% -2.62% 1.69% 2020-10-28
سرب
USD/T
1,784.50 24.75 1.41% -0.67% -2.11% -6.74% 2020-10-28
نیکل
USD/T
15,706.00 168.25 -1.06% -0.88% 8.95% 12.59% 2020-10-28
مولیبدن
USD/Kg
20.70 0.00 0.00% 0.00% -1.33% -6.12% 2020-10-28
سنگ آهن
USD/T
116.00 0.50 -0.43% -2.93% -1.69% 26.09% 2020-10-28
زغال سنگ
USD/T
59.32 0.34 0.58% 2.51% -2.51% -14.87% 2020-10-28
آلومینیوم
USD/T
1,811.25 0.75 0.04% -2.00% 4.11% 0.37% 2020-10-29
قلع
USD/T
17,950.00 67.50 -0.37% -3.51% 2.78% 4.42% 2020-10-29
روی
USD/T
2,531.75 9.00 -0.35% -1.35% 5.30% 9.60% 2020-10-29
پالادیوم
USD/t.oz
2,229.43 8.26 -0.37% -6.07% -3.27% 14.95% 2020-10-29
رودیوم
USD/t oz.
14,400.00 50.00 -0.35% -1.71% 5.11% 138.02% 2020-10-28
منگنز
CNY/T
29.50 0.00 0.00% -1.67% -3.28% -6.35% 2020-10-28
سودا خاکستر
CNY/T
1,866.67 0.00 0.00% -0.88% 2.75% 19.15% 2020-10-28
نئودیمیم
CNY/T
442,000.00 0.00 0.00% 0.45% 0.91% 22.10% 2020-10-28
آهن 62٪ آهن
USD/T
120.4500 0.18 -0.15% -0.91% -2.88% 30.10% 2020-10-28

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
خشک بالتیک
Index Points
1,384.00 29.00 -2.05% 2.82% -16.53% 41.80% 2020-10-28
صفحه اول CRB
Index Points
155.81 4.30 -2.68% -2.90% -0.06% -20.76% 2020-10-28
صفحه اول LME
Index Points
3,039.00 20.10 -0.66% -2.74% 2.88% 6.88% 2020-10-28
S & P GSCI
Index Points
1,693.31 52.28 -2.99% -3.76% -0.43% -34.67% 2020-10-28