صفحه اول LME - قراردادهای آتی - قیمت ها

LME Index
width
height

انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 65.7740 0.44 0.67% -2.74% -4.34% 35.59% 2018-08-17
Brent 71.8492 0.30 0.42% -1.32% -1.44% 36.28% 2018-08-17
گاز طبیعی 2.9383 0.04 1.20% -0.19% 7.99% 1.57% 2018-08-17
بنزین 1.9742 0.01 -0.47% -3.19% -3.43% 21.56% 2018-08-17
سوخت گرمایشی 2.0970 0.00 0.02% -1.99% 0.32% 29.41% 2018-08-17
اتانول 1.3670 0.00 0.00% -0.22% -3.26% -9.29% 2018-08-17
Naphtha 629.57 1.05 0.17% -0.47% -0.13% 38.91% 2018-08-16
Propane 0.95 0.01 0.63% -0.79% 4.16% 26.72% 2018-08-16
Uranium 26.2500 0.00 0.00% 0.77% 12.42% 25.90% 2018-08-16

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,177.03 4.29 0.37% -2.79% -4.03% -8.34% 2018-08-17
نقره 14.7700 0.13 0.89% -3.29% -4.89% -12.77% 2018-08-17
پلاتین 785.74 8.49 1.09% -5.05% -3.41% -19.41% 2018-08-17
پالادیوم 910.50 21.00 2.36% 0.05% 0.44% -1.41% 2018-08-17
Manganese 41.00 0.00 0.00% 6.49% 6.49% 38.98% 2018-08-16
Neodymium 407,500.00 0.00 0.00% 0.00% -1.81% -30.93% 2018-08-16
Rhodium 2,350.00 0.00 0.00% 0.64% 3.52% 123.81% 2018-08-16

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 886.5000 1.00 0.11% 4.79% 5.25% -5.44% 2018-08-17
گندم 561.0642 18.81 3.47% 2.62% 13.46% 34.87% 2018-08-17
پنبه 81.75 0.38 -0.46% -4.79% -7.97% 20.59% 2018-08-17
برنج 10.3646 0.10 -0.91% -1.76% -12.35% -14.66% 2018-08-17
Cheese 1.5640 0.00 0.13% -0.19% 3.99% -5.95% 2018-08-17
Palm Oil 2,204.00 13.00 0.59% -0.09% 0.18% -17.61% 2018-08-17
Milk 15.01 0.02 0.13% -0.20% 5.33% -9.09% 2018-08-17
لاستیک 160.00 1.10 0.69% -2.02% -2.91% -23.81% 2018-08-17
قهوه 101.10 0.60 -0.59% -5.51% -3.35% -21.05% 2018-08-17
پشم 2,089.00 0.00 0.00% 5.45% 5.45% 29.43% 2018-08-16
Tea 3.24 0.00 0.00% 4.18% 12.89% -1.82% 2018-08-16
كاكائو 2,115.00 11.00 0.52% 1.39% -9.50% 10.04% 2018-08-17
شکر 10.18 0.12 -1.17% -3.42% -8.12% -24.09% 2018-08-17
چوب 472.50 15.00 3.28% 13.88% -5.48% 28.99% 2018-08-17
آب پرتقال 157.20 2.85 1.85% -2.84% -7.31% 12.05% 2018-08-17
کلزا 511.50 1.10 0.22% 1.31% 3.98% 0.95% 2018-08-17
جو دو سر 258.4432 4.50 1.77% 0.66% 10.45% 1.45% 2018-08-17
ذرت 364.4875 1.00 -0.27% 1.88% 4.96% 3.55% 2018-08-17

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 109.6906 1.25 1.15% 1.33% 0.68% 3.12% 2018-08-17
خوک بدون چربی 58.6915 3.33 5.99% 7.10% -12.66% -11.24% 2018-08-17
گوشت گاو 9.65 0.03 -0.31% -1.43% 0.52% 2.66% 2018-08-16
Poultry 3.89 0.01 -0.26% 1.30% 1.04% 10.51% 2018-08-16
فیدر گاو 151.0653 0.58 0.38% 0.78% -2.19% 7.52% 2018-08-17

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.6588 0.05 1.73% -2.70% -3.39% -9.58% 2018-08-17
فولاد 4,530.00 140.00 3.19% 5.35% 11.30% 9.90% 2018-08-17
Bitumen 3,154.00 18.00 -0.57% -2.59% 0.25% 23.30% 2018-08-17
زغال سنگ 107.85 0.20 0.19% 1.08% -8.19% 15.91% 2018-08-17
کبالت 64,250 0.00 0.00% 3.63% -5.17% 6.64% 2018-08-16
سرب 2,014.00 113.00 5.94% -5.02% -6.60% -13.76% 2018-08-16
آلومینیوم 2,048.00 23.00 1.14% -2.75% -0.34% -0.68% 2018-08-16
قلع 18,615.00 210.00 1.14% -4.05% -4.54% -8.03% 2018-08-16
روی 2,392.00 92.00 4.00% -8.42% -3.31% -23.43% 2018-08-16
نیکل 13,230.00 476.50 3.74% -5.28% -2.52% 21.06% 2018-08-16
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 58.73% 2018-08-16
سنگ آهن 67.50 0.50 -0.74% -3.57% 1.50% -10.60% 2018-08-16
Soda Ash 1,828.57 14.29 -0.78% -1.16% -7.58% 9.82% 2018-08-16
Lithium 121.12 0.70 0.58% -3.90% -3.05% 2.39% 2018-08-16

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
صفحه اول LME 2,819.60 0.00 0.00% -6.55% -4.91% -9.25% 2018-08-16
S&P GSCI 2,610.65 0.00 0.00% -2.83% -1.01% 17.61% 2018-08-16
خشک بالتیک 1,723.00 3.00 0.17% 1.71% 0.12% 36.75% 2018-08-17
صفحه اول CRB 193.92 0.38 0.20% -1.50% -1.26% 8.00% 2018-08-17


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - صفحه اول LME - قراردادهای آتی - قیمت ها.