صفحه اول LME - قراردادهای آتی - قیمت ها

LME Index
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 68.7423 0.24 0.35% 4.39% 2.32% 58.47% 2018-06-25
Brent 74.4634 1.09 -1.44% -1.16% -2.45% 62.48% 2018-06-25
گاز طبیعی 2.9102 0.04 -1.29% -1.38% -1.35% -3.86% 2018-06-25
بنزین 2.0437 0.02 -1.18% -0.53% -5.11% 42.05% 2018-06-25
سوخت گرمایشی 2.1102 0.02 -0.88% -1.01% -3.81% 52.89% 2018-06-25
اتانول 1.4111 0.01 -0.49% 0.86% -5.88% -5.74% 2018-06-25
Naphtha 630.51 6.22 1.00% -1.02% -6.29% 58.62% 2018-06-22
Propane 0.87 0.00 0.55% -0.16% -5.19% 47.44% 2018-06-22
Uranium 22.7500 0.15 -0.66% -1.73% -0.66% 12.90% 2018-06-22

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,266.94 0.56 0.04% -0.86% -2.37% 1.85% 2018-06-25
نقره 16.3943 0.03 -0.18% -0.03% -0.47% -0.97% 2018-06-25
پلاتین 873.30 0.30 0.03% -0.93% -3.07% -4.30% 2018-06-25
پالادیوم 951.25 5.25 -0.55% -3.91% -3.62% 9.97% 2018-06-25
Manganese 39.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 25.40% 2018-06-22
Neodymium 422,500.00 0.00 0.00% 0.00% 2.42% 13.42% 2018-06-22
Rhodium 2,260.00 0.00 0.00% 0.44% 2.73% 126.00% 2018-06-22

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 886.7034 9.50 -1.06% -2.40% -13.95% -2.21% 2018-06-25
گندم 480.4286 11.50 -2.34% -1.95% -10.45% 6.76% 2018-06-25
پنبه 85.43 2.22 2.67% -2.16% -8.35% 15.95% 2018-06-22
برنج 12.5800 0.02 -0.16% -1.29% 8.48% 9.73% 2018-06-25
Cheese 1.6190 0.01 -0.37% -0.74% -1.16% 0.00% 2018-06-22
Palm Oil 2,281.00 2.00 -0.09% -1.21% -5.51% -11.76% 2018-06-25
Milk 15.25 0.01 -0.07% -0.78% 0.07% -6.73% 2018-06-22
آب پرتقال 160.70 5.30 3.41% 0.50% -4.91% 14.05% 2018-06-22
چوب 560.10 13.10 2.39% 0.34% -3.31% 55.20% 2018-06-22
پشم 2,073.00 0.00 0.00% 2.57% 6.69% 35.23% 2018-06-22
Tea 2.78 0.17 6.51% 5.30% 11.20% -17.99% 2018-06-22
كاكائو 2,446.00 38.00 -1.53% -2.51% -2.04% 35.21% 2018-06-25
لاستیک 163.40 3.40 2.13% 1.74% -10.61% -16.03% 2018-06-25
جو دو سر 242.2060 2.29 -0.94% 3.84% -2.82% -3.02% 2018-06-25
شکر 12.07 0.02 0.17% 0.67% -3.13% -4.28% 2018-06-25
کلزا 512.20 15.20 -2.88% -1.50% -4.48% 0.77% 2018-06-25
قهوه 113.60 0.25 -0.22% -1.39% -4.82% -6.85% 2018-06-25
ذرت 354.5148 2.75 -0.77% -0.42% -13.00% -1.25% 2018-06-25

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 108.2750 0.38 -0.35% -0.16% 2.68% -10.87% 2018-06-22
خوک بدون چربی 79.8250 0.65 -0.81% -2.32% 7.00% -8.27% 2018-06-22
Poultry 4.32 0.02 -0.46% -8.09% 25.95% 18.68% 2018-06-22
گوشت گاو 9.82 0.01 -0.10% -2.77% 3.37% 3.15% 2018-06-22
فیدر گاو 149.2000 0.73 0.49% 0.83% 10.60% -0.17% 2018-06-22

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 3.0377 0.00 -0.03% -2.12% -0.55% 15.72% 2018-06-25
Bitumen 3,074.00 42.00 1.39% -2.04% 0.99% 34.71% 2018-06-25
فولاد 4,100.00 20.00 -0.49% -0.36% 2.19% 15.17% 2018-06-25
کبالت 79,150 850.00 -1.06% -2.58% -14.43% 35.88% 2018-06-22
Iron Ore 62% fe 64.89 0.04 -0.06% -0.76% -2.20% 18.56% 2018-06-22
زغال سنگ 107.25 1.50 1.42% -3.22% 6.17% 36.50% 2018-06-22
سرب 2,406.00 43.50 1.84% -1.34% -2.51% 8.72% 2018-06-22
آلومینیوم 2,175.00 4.00 -0.18% -3.59% -4.19% 16.62% 2018-06-22
قلع 20,400.00 100.00 -0.49% -2.30% -0.63% 6.11% 2018-06-22
روی 2,917.00 1.00 -0.03% -8.47% -4.55% 7.88% 2018-06-22
نیکل 15,180.50 275.50 1.85% -0.20% 3.11% 68.09% 2018-06-22
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 58.73% 2018-06-22
سنگ آهن 66.50 0.00 0.00% -1.48% 1.53% 16.67% 2018-06-22
Soda Ash 2,104.29 0.00 0.00% 0.68% 1.94% 28.09% 2018-06-22
Lithium 126.92 1.09 0.87% -3.01% -3.67% 17.70% 2018-06-22

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,341.00 6.00 -0.45% -6.42% 11.84% 54.14% 2018-06-22
صفحه اول CRB 202.34 3.22 1.62% 0.70% -4.13% 18.84% 2018-06-22
صفحه اول LME 3,271.20 0.00 0.00% -4.69% -2.71% 17.63% 2018-06-22
S&P GSCI 2,728.10 62.15 2.33% 1.73% -4.67% 31.71% 2018-06-22


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - صفحه اول LME - قراردادهای آتی - قیمت ها.