Ok
width
height
Solar Energy Indexقیمت روز Month سال
خشک بالتیک 3,289.00 100.00 3.14% 53.55% 16.47%
صفحه اول CRB 334.15 4.67 1.42% 2.19% 57.22%
صفحه اول LME 4,539.20 117.00 2.65% -11.08% 7.04%
S&P GSCI 3,974.64 60.88 1.56% 3.16% 64.90%
مجوزهای کربن اتحادیه اروپا 82.71 -0.47 -0.57% -4.32% 59.83%
شاخص انرژی باد 304.78 2.77 0.92% -5.73% -13.95%
شاخص انرژی هسته ای 1,435.70 6.02 0.42% -4.70% 3.53%
شاخص انرژی خورشیدی 330.24 2.28 0.70% -0.15% -12.41%


شاخص انرژی خورشیدی - قراردادهای آتی - قیمت ها
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - شاخص انرژی خورشیدی - قراردادهای آتی - قیمت ها.
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
330.22 327.96 561.46 67.26 2016 - 2022 USD روزانه