024110

7,200.00

تغییر روزانه:

0.56%

سالیانه:

-50.52%

قیمت روز سال
Industrial Bank Of Korea 7,200.00 40.00 0.56% -50.52%
Hana Financial 22,250.00 400.00 1.83% -43.31%

قیمت روز سال
KOSPI 1724 39.41 2.34% -21.71%