051900

1,246,000.00

تغییر روزانه:

-2.43%

سالیانه:

7.60%قیمت روز سال
Lg Household Health Care 1,246,000.00 -31,000.00 -2.43% 7.60%
قیمت روز سال
KOSPI 2170 32.90 1.54% 4.87%