051900

1,125,000.00

تغییر روزانه:

5.04%

سالیانه:

-19.06%

قیمت روز سال
Lg Household Health Care 1,125,000.00 54,000.00 5.04% -19.06%

قیمت روز سال
KOSPI 1724 39.41 2.34% -21.71%