LG Chem

051910

297,500.00

تغییر روزانه:

-6,500.00 -2.14%

تغییر سالانه:

-9.85%


قیمت روز سال
LG Chem 297,500.00 -6,500.00 -2.14% -9.85%
قیمت روز سال
KOSPI 2058 -19.29 -0.93% -4.53%