LG Chem

051910

321,000.00

تغییر روزانه:

1,000.00 0.31%

تغییر سالانه:

-12.30%


قیمت روز سال
LG Chem 321,000.00 1,000.00 0.31% -12.30%
قیمت روز سال
KOSPI 1940 12.73 0.66% -13.66%