086790

23,900.00

تغییر روزانه:

0.42%

سالیانه:

-39.57%

قیمت روز سال
Industrial Bank Of Korea 7,480.00 40.00 0.54% -48.41%
Hana Financial 23,900.00 100.00 0.42% -39.57%

قیمت روز سال
KOSPI 1823 31.72 1.77% -17.51%