086790

35,150.00

تغییر روزانه:

-0.57%

سالیانه:

-7.62%

قیمت روز سال
Industrial Bank Of Korea 11,250.00 50.00 0.45% -18.18%
Hana Financial 35,150.00 -200.00 -0.57% -7.62%

قیمت روز سال
KOSPI 2250 2.52 0.11% 5.95%