096770

132,000.00

تغییر روزانه:

0.38%

سالیانه:

-22.12%

قیمت روز سال
S-OIL 64,000.00 0 0% -27.44%
SK Innovation 132,000.00 500.00 0.38% -22.12%

قیمت روز سال
KOSPI 2152 17.04 0.80% 4.27%