105560

47,900.00

تغییر روزانه:

-0.21%

سالیانه:

2.57%

قیمت روز سال
Industrial Bank Of Korea 11,250.00 50.00 0.45% -18.18%
Hana Financial 35,150.00 -200.00 -0.57% -7.62%
KB Financial Group 47,900.00 -100.00 -0.21% 2.57%

قیمت روز سال
KOSPI 2250 2.52 0.11% 5.95%