105560

50,000.00

تغییر روزانه:

3.41%

سالیانه:

4.28%قیمت روز سال
Industrial Bank Of Korea 12,400.00 300.00 2.48% -17.06%
Hana Financial 38,600.00 1,000.00 2.66% 3.62%
KB Financial Group 50,000.00 1,650.00 3.41% 4.28%
قیمت روز سال
KOSPI 2170 32.90 1.54% 4.87%