4725

17.70

تغییر روزانه:

0%

سالیانه:

4.12%

قیمت روز سال
TAIEX 12232 -31.47 -0.26% 12.52%