600029

5.93

تغییر روزانه:

1.19%

سالیانه:

-11.23%

قیمت روز سال
China Southern Air 5.93 0.07 1.19% -11.23%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3316 -11.75 -0.35% 12.25%