قیمت روز سال
Laura Ashley 0.60 0 0% -64.91%
Jumbo 14.75 0.02 0.14% -15.28%
Kingfisher 295.90 5.10 1.75% 43.09%
Marks & Spencer 92.74 -4.48 -4.61% -48.55%
NEXT 5,934.00 -80.00 -1.33% -4.07%