قیمت روز سال
Arena Pharmaceuticals 65.75 -0.72 -1.08% 8.21%
Orexigen Therapeutics 0.01 0 0% 1.92%
TherapeuticsMD 1.48 -0.11 -6.92% -41.96%
United Therapeutics 117.01 0.09 0.08% 51.00%
Vivus 0.55 -0.02 -3.45% -84.36%

قیمت روز سال
NASDAQ 10526 -20.99 -0.20% 28.44%
Russell 2000 1402 4.04 0.29% -9.95%