قیمت روز سال
Briggs Stratton 0.78 -0.04 -5.27% -91.81%
Cummins 196.22 -2.12 -1.07% 27.65%
Deere & Company 182.62 2.23 1.23% 17.77%
General Electric 6.39 0.05 0.79% -32.67%
Generac 176.90 5.24 3.03% 141.17%
Toro 70.12 1.83 2.58% -2.95%

قیمت روز سال
Russell 2000 1569 24.56 1.59% 2.42%
US 600 892 12.12 1.38% -6.00%