قیمت روز سال
Takeda 3,844.00 43.00 1.13% 4.91%
AbbVie 142.55 0.26 0.18% 19.13%
Alnylam Pharmaceuticals 228.15 -2.86 -1.24% 13.93%
Amgen 253.15 2.07 0.82% 9.49%
AstraZeneca 10,900.00 -68.00 -0.62% 24.83%
Bayer 53.68 -0.62 -1.14% 12.03%
Biogen 219.64 -2.74 -1.23% -37.21%
BioMarin Pharmaceutical 95.03 -1.91 -1.97% 24.45%
Bristol-Myers Squibb 74.13 -0.40 -0.54% 7.50%
ChemoCentryx 50.86 0.05 0.10% 271.78%
GlaxoSmithKline 1,398.10 -26.90 -1.89% -8.37%
Glaxosmithkline 35.26 0.31 0.89% -16.70%
Incyte Corp 74.96 -0.32 -0.43% -0.93%
J&J 167.57 1.48 0.89% -6.63%
MacroGenics 4.51 -0.46 -9.26% -81.10%
Merck & Co 90.59 -0.01 -0.01% 16.45%
Mirati Therapeutics 85.38 -0.94 -1.09% -38.34%
Novartis 80.92 -0.06 -0.07% -6.72%
Omeros 6.54 -0.20 -2.97% -55.54%
Pfizer 49.86 0.11 0.22% -1.11%
Roche Holding 315.00 -0.65 -0.21% -14.86%
Sanofi 82.54 -4.05 -4.68% -7.93%
Sarepta Therapeutics 107.83 -1.21 -1.11% 38.44%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd 3,591.00 -35.00 -0.97% 14.04%
UCB 72.88 -0.32 -0.44% -26.04%

قیمت روز سال
USND 13103 -25.50 -0.19% -10.60%
US2000 2021 -0.82 -0.04% -7.19%