قیمت روز سال
Primo Water Corporation 18.45 0.11 0.60% -14.11%
Brown Forman Class A 75.73 0.64 0.85% 8.22%
Coca Cola Bottlingconsolidated 517.60 10.81 2.13% 27.01%
Primo Water Corporation (US) 14.35 0.13 0.91% -15.74%
National Beverage 56.88 0.97 1.73% 34.44%
Fomento Economico Mexicano Sab 66.05 0.65 0.99% -24.14%
Coca-Cola 65.03 0.53 0.82% 13.53%
Coca Cola Femsa Sab De Cv 63.03 0.10 0.16% 7.97%
Monster Beverage 92.28 0.49 0.53% -5.37%
PepsiCo 180.32 1.04 0.58% 15.38%
Boston Beer 378.19 -3.81 -1.00% -39.78%
Constellation Brands 248.17 1.69 0.69% 16.34%

قیمت روز سال
USND 13103 -25.50 -0.19% -10.60%
US2000 2021 -0.82 -0.04% -7.19%