قیمت روز سال
Adecco 54.22 -0.06 -0.11% 22.84%
CPl Resources 11.20 0 0% 42.68%
Providence Resources PLC 0.04 -0.01 -19.35% -34.21%
Randstad 61.53 0.37 0.60% 47.27%

قیمت روز سال
ISEQ 8372 47.30 0.57% 34.58%