قیمت روز سال
INTL FCStone 42.21 -0.20 -0.47% 17.77%