قیمت روز سال
BGC Partners 2.58 -0.03 -0.96% -52.75%
Gain Capital 6.09 -0.01 -0.16% 54.57%
INTL FCStone 34.51 0.41 0.75% -12.79%

قیمت روز سال
NASDAQ 10547 55.25 0.53% 28.69%
Russell 2000 1398 -28.48 -2.00% -10.61%