IO

5.41

تغییر روزانه:

-4.92%

سالیانه:

-45.46%

قیمت روز سال
Dawson Operating 2.65 -0.03 -1.12% -29.89%
Ion Geophysical 5.41 -0.28 -4.92% -45.46%

قیمت روز سال
NYSE Composite 14102 0 0% 16.28%
Russell 2000 1665 -19.51 -1.16% 12.32%
US 600 1018 -12.97 -1.26% 10.29%