IO

2.87

تغییر روزانه:

-1.03%

سالیانه:

-66.51%

قیمت روز سال
Dawson Operating 1.73 0.05 2.89% -23.11%
Ion Geophysical 2.87 -0.03 -1.03% -66.51%

قیمت روز سال
Russell 2000 1546 29.02 1.91% 3.04%