قیمت روز سال
Meridian Bancorp 10.76 0.29 2.77% -43.16%
Investors Bancorp 7.85 -0.36 -4.38% -29.47%
New York Community Bancorp 9.48 -0.17 -1.71% -20.27%

قیمت روز سال
NASDAQ 10552 4.70 0.04% 28.75%
Russell 2000 1419 20.35 1.45% -8.90%