قیمت روز سال
Hill-Rom 81.80 -9.61 -9.21% -15.73%
Inogen 34.85 4.21 13.72% -17.66%
Invacare 6.83 -0.18 -2.57% 21.53%
Stryker 188.13 -1.17 -0.62% -11.15%

قیمت روز سال
Russell 2000 1546 29.02 1.91% 3.04%