قیمت روز سال
Grupo Bimbo 39.71 0.62 1.59% 8.26%
GRUMA 234.98 -1.08 -0.46% 14.81%
Kimberly-Clark de México 34.66 -0.10 -0.29% -13.05%
Grupo Lala 12.07 0.07 0.58% -45.21%

قیمت روز سال
IPC Mexico 35853 335.81 0.95% -16.81%