قیمت روز سال
Grupo Bimbo 41.40 -0.02 -0.05% 22.63%
GRUMA 239.48 -1.65 -0.68% 23.11%
Kimberly-Clark de México 34.05 -0.62 -1.79% -12.45%
Grupo Lala 13.21 0.13 0.99% -34.54%

قیمت روز سال
IPC Mexico 38201 516.07 1.37% -11.90%