قیمت روز سال
Altice 4.43 -0.06 -1.29% -13.13%
BT Group PLC 136.11 1.66 1.24% -28.64%
Cellnex Tel 49.46 -1.00 -1.98% 27.61%
Elisa Oyj 44.19 -0.33 -0.74% -12.63%
Hellenic Telecommunications 14.10 -0.13 -0.91% 4.68%
Iliad SA 174.65 -3.50 -1.96% 52.33%
KPN 2.52 0.01 0.20% -8.18%
NOS 3.26 -0.01 -0.24% -34.77%
Orange 10.47 0 0% -22.79%
Pharol 0.13 0.001 0.97% 19.47%
Proximus 18.17 0.13 0.69% -31.06%
Telefonica 3.75 0.08 2.13% -44.80%
Telenor 148.95 0 0% -8.79%
Telecom Italia 0.39 0.01 2.74% -29.04%
Telekom Austria 6.23 0.06 0.97% -13.11%
Mediaset Espana 4.25 0.09 2.16% -24.87%

قیمت روز سال
IBEX 35 8273 72.58 0.89% -10.50%