Mattel نقدی پرداخت می شود از دارایی های ثابت - ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - Sep 2020.